PolitykaWiadomości

Ciąg dalszy wielkiego skoku

czyli zmiany w strukturach rządu ChRL

Po zmianie konstytucji dziś (13 marca) kolejny “wielki skok” dokonywany w trakcie trwania bieżących obrad Dwóch Sesji. Rada Państwa ChRL przedstawiła w chińskim parlamencie (Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych) projekt kolejnej fundamentalnej reformy – restrukturyzacji aparatu zarządzania państwem. W jego wyniku zostaną połączone, zrestrukturyzowane, rozwiązane bądź utworzone nowe ministerstwa oraz instytucje rządowe.

W efekcie strukturę obecnego rządu tworzyć będzie 26 ministerstw i komisji w randze ministerstw (nie licząc Biura Ogólnego Rady Państwa). Szczególną uwagę zwraca propozycja połączenia Centralnej Komisji Regulacji Bankowych z Centralną Komisją Regulacji Ubezpieczeń. Fuzja tych instytucji stworzy superorgan państwowy podległy rządowi, zarządzający całym sektorem finansowym Chinskiej Republiki Ludowej, sprawujący nadzór nad jego funkcjonowaniem. Wartość tego sektora to 42 biliony (tysiące miliardów) USD. Zmiany spowodują uszczuplenie ilości ministerstw o 8, instytucji szczebla wiceministerialnego o 7. Według przedstawionych założeń powstanie Ministerstwo Bogactw Naturalnych, Ministerstwo Ekologii i Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Stosunków Wiejskich, Ministerstwo Zarządzania Rryzysowego, Ministerstwo Kultury i Turystyki, a także Ministerstwo Weteranów. Powołana ma zostać Krajowa Komisja Zdrowia. Zrestrukturyzowane będzie Ministerstwo Nauki i Technologii, Sprawiedliwości, optymalizacji poddane zostanie Ministerstwo Zasobów Wodnych oraz Krajowe Biuro Audytu. Nastąpi połączenie Ministerstwa Nadzoru z Państwową Komisją Nadzoru (utworzoną na mocy ostatnich zmian konstytucji). Powstaną nowe agencje rządowe przy ministerstwach. Przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego – Urząd ds. Imigracji,  przy Ministerstwie Handlu – Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony (co do tego nie ma wątpliwości), to będzie on 8 reformą rządu na przestrzeni ostatnich 30 lat. Poprzednie miały miejsce  w 1982, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 i 2013 roku.

W uzasadnieniu projektu Rada Państwa ChRL stwierdza m.in., że reforma ma ukierunkować prace rządu i jego agend na kluczowe obszary funkcjonowania państwa. Ma ona zapewnić usprawnienie zarządzania, efektywność nadzoru finansowego i rynkowego, ma wzmocnić użyteczność społeczną działań rządu, a także przyczynić się do zwiększenia efektywności związanej z rozwiązywaniem problemów dotyczących ekologii i ochrony środowiska. W najbliższym czasie, po zakończeniu obrad Dwóch Sesji, spodziewane jest ogłoszenie listy nazwisk osób mających pełnić funkcje w zreformowanej strukturze rządowej.

http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/13/c_1122528608.htm dokument o zmianach

http://www.china.com.cn/lianghui/news/2018-03/13/content_50703643.shtml  historie wszystkich poprzednich reform.

W dniu dzisiejszym miały miejsce jeszcze dwa istotne wydarzenia.

Pierwsze – to trzecie czytanie projektu ustawy o prawie kierownictwa partii nad procesem walki z korupcją i nadużyciami, a zwłaszcza nad organami powołanymi do tych zadań, celem zapewnienia wiarygodności i skuteczności ich działania.

Prawo to ma zapewnić przewodnią rolę partii w kampanii antykorupcyjnej i związanych z nią działaniach nadzorczych. Nowa Państwowa Komisja Nadzoru ma funkcjonować niezależnie, wolna od ingerencji rządu, instytucji i organizacji społecznych, czy osób indywidualnych. Niezbędne więc jest przewodnictwo partii dla „nadania właściwego kierunku” – jak głosi uzasadnienie.

Drugie wydarzenie to publikacja w dzienniku RenMinRibao (organ KPCh) artykułu Liu He – głównego doradcy ekonomicznego prezydenta Xi i zarazem jego przyjaciela. Artykuł uzasadnia potrzebę głębokich zmian w partii i państwie. Krytykuje występowanie licznych przypadków nieefektywności ministerstw oraz agencji rządowych. Tymczasem czeka ogrom problemów o charakterze gospodarczym, społecznym, politycznym, kulturalnym czy ekologicznym, które muszą zostać rozwiązane. Konieczne są zatem szerokie reformy dla zapewnia długofalowego przewodnictwa partii – podkreśla Liu.

Artykuł ten nie ukazał się bez przyczyny, w przeddzień obrad nad proponowanymi zmianami w strukturach i kadrach rządowych. To jasny przekaz dla deputowanych Dwóch Sesji, zwłaszcza dla chińskich parlamentarzystów..

 

教授梁安基 Andrzej Z. Liang   

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych

中国情报单位 China Intelligence Unit

上海中国Shanghai, Chiny

Tagi
Pokaż więcej

Andrzej Liang

Liang Z.A. 梁安基, Instytut Badań Chin Współczesnych 当代中国研究所, China Services Group 中国服务组, Intelligence Unit 情报单位, Shanghai, China上海,中国 , prawnik, od 1988 pracuje i mieszka w Chinach, e-mail: chinadream@chinamail.com

Powiązane artykuły

3 thoughts on “Ciąg dalszy wielkiego skoku”

  1. Wydaje się, że tymi pociągnięciami (także przedłużeniem kadencji Xi) Partia się zabezpiecza i "zwiera szeregi" w sytuacji narastającej presji ze strony bankierskiej międzynarodówki i jej podłych knowań i prowokacji, przechodząc przy okazji do ofensywy na "froncie wewnętrznym". Jeśli tak jest w istocie, to niepodległość ChRL zostanie utrzymana, a być może i wzmocniona, proporcjonalnie do wskaźnika ekonomicznego wzrostu gospodarki narodowej.

  2. To zdecydowanie bardziej skomplikowana materia i nie dotyczy wyłącznie fianansów. Od 2020 roku Chiny będą wcielać w życie wiele nowych projektów, które wymagają konsekwencji i zdecydowania. W razie kłopotów nie będzie okoliczności, aby przekazywać władzę nowym ludziom. Lider musi być jeden. Wbrew pozorom to nie jest sytuacja komfortowa. W razie niepowodzenia winny będzie jeden, konkretny czowiek, nie organizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też

Close
Close