ABC Importu

Co to jest CE? Na pewno nie “China Export”…

W dzisiejszym artykule zapoznamy się oznaczeniem CE, które często jest mylnie odczytywane jako „China Export” oraz usuniemy ze słownika pojęć PT Czytelników sformułowanie Certyfikat CE.

Zacznijmy od tego, że NIE każdy produkt importowany z Chin musi otrzymać oznaczenie CE. Co więcej: oznakowanie wyrobu nie podlegającego wymogowi oznakowania takowym znakiem jest karane!

Jedną z podstaw integracji europejskiej było stworzenie jednolitego rynku dla przepływu towarów i usług. Jako tak zwane „stare” podejście do owego ujednolicenia uznawano zasady wzajemnego uznawania oraz harmonizację techniczną, czyli jednakowe dla całej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wymagania dla wyrobów. Zakładano w podejściu tym, że gdy wyrób spełnia normy w kraju produkcji (kraju należącym do EWG) to może krążyć po całym rynku wspólnotowym bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Podejście do tej formy likwidowania barier zmieniło się w latach osiemdziesiątych. Fundamentalna stała się zasada, że wprowadzany do obrotu wyrób musi spełniać wymagania dyrektyw, która otrzymała nazwę Dyrektywy Nowego Podejścia.

Dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy pozwalające na swobodny obrót wyrobami spełniającymi wymagania bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska. Obowiązek stosowania tych regulacji prawnych został narzucony do wprowadzenia przez wszystkich członków EWG, a później UE (która została utworzona dopiero w 1992 roku na mocy Traktatu z Maastricht).

Mając powyższe na względzie oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wyrobów, które podlegają pod którąś z dyrektyw, a niedozwolone dla wyrobów w tych dyrektywach nie ujętych.

Katalog dyrektyw jest dosyć obszerny. Podaję go za stroną https://www.ce-polska.pl/:

Dyrektywy Nowego Podejścia i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy CE) dotyczą następujących grup wyrobów:

Importer może wprowadzić sprowadzone z krajów trzecich towary (produkty) do obrotu w UE, tylko wtedy gdy zgodność ich charakterystyki (jakości, bezpieczeństwa, etc.) z przepisami europejskimi.

I tu właśnie pojawia się wspomniane wcześniej CE.

CE to skrót od „Confrormite Europeenne” czyli zgodność europejska. Wraz z określeniem CE bardzo często pojawia się w zbitce słowo „certyfikat”. A to błąd. W ujęciu prawnym w dyrektywach Nowego Podejścia takie pojęcie nie występuje. Nie istnieje coś takiego jak „certyfikat CE”.

Pytając producenta w Chinach o CE, w zależności od rodzaju produktu powinniśmy dowiedzieć się o:

  • deklarację zgodności UE,
  • deklarację zgodności WE lub
  • deklarację właściwości użytkowych (DWU), która jest zarezerwowana dla wyrobów budowlanych nie oznakowanych znakiem B.

Uważać należy na sformułowanie „deklaracja zgodności CE”. Podobnie jak certyfikat CE taka konstrukcja w ujęciu prawnym nie występuje i jeśli otrzymałeś dokument o takim tytule to

na 99% jest on fałszywy.

Odpowiedzialność za otrzymanie oznaczenia CE spada na producenta. Umieszczenie stosownego znaku jest jego deklaracją, że produkt spełnia przepisy zasadnicze, jak i szczegółowe.

Pisząc o przepisach zasadniczych mamy na myśli dyrektywy Nowego Podejścia. Przepisy szczegółowe to nic innego jak normy zharmonizowane. Ich zastosowanie wypełnia wymagania zawarte w dyrektywach.

Jeśli myślimy o wprowadzaniu produktu na teren UE, to jako importer stajemy się w pełni odpowiedzialni za zgodność produktu ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oznaczenie CE ma ściśle określony przepisami wygląd. Wzór znaku CE znajduje się w załączniku II rozporządzenia nr 765/2008 Parlamentu Europejskiego (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1470735522197&uri=CELEX:32008R0765)

Znak powinien mieć min. 5 mm wysokości i nie należy go zniekształcać.

Gdy jesteśmy przy formie graficznej warto wspomnieć o nieco „zmodyfikowanym” znaku CE.

Kilka lat temu powszechne było przeświadczenie, że skrót CE oznacza „Chinese Export” lub „China Export”.

Ten sprytny zabieg został najprawdopodobniej wymyślony przez chińskich dostawców, którzy w sytuacji nie posiadania stosownych deklaracji, chcąc nadal móc sprzedawać towaru do Europy, nanosili na nie znak CE w innych proporcjach lub tylko podobnie wyglądający.

W przypadku sporu mieli możliwość powołać się na „Chiński Eksport” i w ten sposób uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Po tej dygresji wróćmy od właściwego oznakowania CE. Jak wcześniej wspomnieliśmy umieszczenie znaku na wyrobie jest deklaracją producenta (lub jego przedstawiciela), że produkt spełnia wymogi dyrektyw Nowego Podejścia. I tym właśnie jest deklaracja zgodności – potwierdzeniem, że wyrób spełnia określone wymogi

Znak CE powinien być umieszczony na produkcie lub tabliczce znamionowej. Forma umieszczenia powinna być trwała. Znak powinien być widoczny oraz czytelny. Przepisy dopuszczają umieszczenie znaku CE na opakowaniu lub etykiecie gdy zachodzi obawa, że oznakowanie na produkcie będzie niewidoczne lub nieczytelne dla kupującego (np. w przypadku produktów o małych rozmiarach).

Lepsze pojęcie dla jakich produktów oznaczenie CE jest wymagane, a dla jakich nie, przedstawiamy poniższą tabelę (oczywiście nie wyczerpuje ona pełnego zakresu produktów, a prezentuje tylko najpopularniejsze wyroby).

Reasumując: Kupując wymienione w lewej kolumnie produkty lub inne dla których wymagane jest oznaczenie CE należy bezwzględnie wymagać od dostawcy kompletu dokumentacji. Ma to dla nas jako importerów kolosalne znaczenie – to my

ponosimy odpowiedzialność gdy importowany produkt wyrządzi komuś szkodę.

 

Tekst: Andrzej Kamiński

e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Kamiński

Od dwudziestu lat związany zawodowo z handlem, a od 2006 roku z Chinami; od 2012 roku skupiony na propagowaniu idei importu bezpośredniego, e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Related Articles

Back to top button