ABC Importu

BDO – logia, czyli część druga opowieści o tym bez czego nie da się importować

Tydzień temu pisaliśmy o EORI (TUTAJ). W artykule owym nadmieniliśmy, że zajmiemy się innym wymogiem, który dla nas jako importerów, ma równie duże znaczenie jak numer EORI.

Tym wymogiem jest BDO, czyli rejestracja w bazie Bazie Danych Odpadowych

Na stronach rządowych czytamy, że Baza Danych Odpadowych jest to integralna część bazy podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr ma zapewnić realizację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w formie elektronicznej.

Za datę uruchomienia systemu BDO przyjmuje się 24 stycznia 2018 roku, a ustawą na podstawie której został utworzony jest ustawa z 14 grudnia 2021 roku o odpadach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Od stycznia 2021 roku jedyną formą prowadzenia tej ewidencji jest wpis przedsiębiorcy do elektronicznej bazy danych. Tym samym zniesiono możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej.

Należy zrozumieć, że wpis do BDO nie jest (jak się niektórym wydaje) uzależniony od wielkości firmy. („Mnie to nie dotyczy – to te wielkie przedsiębiorstwa muszą”). Nie jest to prawda. Wpisu muszą dokonać nawet małe jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli się kwalifikują.

Pod tym linkiem można (należy!) sprawdzić czy firma / osoba powinna dokonać rejestracji: https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/. Trzeba tę ankietę traktować jednak tylko jak formę wsparcia. Ponieważ rejestr jest prowadzony ze względu na miejsce zamieszkania, lub siedzibę firmy, to w przypadku wątpliwości wskazany jest kontakt z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Ponieważ lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO jest długa poprzestajemy na przybliżeniu kto jej podlega:

– firmy, które wprowadzają na teren kraju produkty w opakowaniach,

– sklepy i hurtownie, które objęte są opłatą recyklingową za torebki foliowe,

– podmioty, które zajmują się recyklingiem,

importują towary w opakowaniach (!),

– firmy, które zajmują się skupem, zbiórką akumulatorów, baterii oraz innego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego,

– zakłady, które prowadzą punkty demontażu pojazdów,

– firmy transportujące odpady.

Obowiązek rejestracji nie obejmuje np.:

– rolników gospodarujących na obszarach poniżej 75ha,

– osób fizycznych, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

– podmiotów takich jak biura księgowe, kancelarie, etc.. Przyjmuje się, że odpady, które generują takie działalności mają charakter odpadów komunalnych.

Ważne!

Brak prowadzenia ewidencji odpadów może skutkować nałożeniem na podmiot kar. Sankcje  są przewidziane w formie od kar pieniężnych (od 5 000 do 1 000 000 złotych), po karę aresztu (za prowadzenia gospodarki niezgodnie z danymi zgłoszonymi).

W skrajnym przypadku grozi wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – za składanie wniosków niezgodnych ze stanem faktycznym.

Jak widać z powyższego o ile w przypadku numeru EORI jego brak skutkował jedynie niemożnością prowadzenia importu z krajów trzecich, o tyle niedopełnienie formalności związanych z rejestracją w BDO wiązać się może z dużo surowszymi konsekwencjami.

Wprowadzono opłaty rejestrowe BDO w wysokości:

– 100 pln –dla mikroprzedsiębiorstw

– 300 pln – dla pozostałych

Do tego należy pamiętać o opłatach rocznych BDO (w takich samych kwotach)

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku zapłaty opłaty rejestrowej.

Opłaty rejestrowe / roczne uiszcza się na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania prowadzącego działalność.

Tekst: Andrzej Kamiński

e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button