ABC Importu

Co to jest dyrektywa RED?

Dziś kontynuując temat obowiązków importerów związanych z certyfikacją importowanych towarów posłuchamy sobie ……… radia.

Jeszcze całkiem niedawno, choć pewnie nawet tego nie zauważyliśmy, słowo “radio” kojarzyło się bardzo konkretnie z urządzeniem, które było albo jak sporych rozmiarów mebel,

albo budzącym zazdrość przechodniów stosunkowo niewielkim urządzeniem zwanym popularnie “tranzystorem” (bo zamiast lamp elektronowych zbudowane było z tranzystorów).

Radia się po prostu słuchało. Radio w tamtej formie to już przeszłość. Stare odbiorniki można nabyć na internetowych portalach aukcyjnych, starych audycji, z czasów, kiedy radio było “magiczne” można posłuchać również w Internecie. Do Internetu tez przeniosły się też radia nowe, albo stare w nowej, nowoczesnej odsłonie.

Ale czy radio jako takie zanika, przestaje istnieć? Nie, wręcz odwrotnie. Radio przybiera na sile, jest go coraz więcej. Dziś jednak zarówno nadawcami, jak i odbiorcami sygnałów radiowych są zazwyczaj urządzenia, maszyny systemy.

Urządzenia radiowe to znacząca grupa podzespołów występujących w produktach elektronicznych. Z dużą pewnością można przyjąć, że większość z czytelników słyszała o budowie i rozwoju sieci 5G. Jeśli nawet nie interesujemy się szczególnie sieciami telekomunikacyjnymi to warto pamiętać, że skróty takie jak LTE, BT czy GPS to nic innego jak interfejsy radiowe. Sieci komórkowe to sieci radiowe nadajace i odbierające sygnały w okreslonych zakresach częstotoliwości.

Obecność urządzeń radiowych na rynku jest coraz bardziej powszechna. Mieszkając w domu jednorodzinnym „używamy” ich w pilocie do bramy. Mieszkając w bloku z dużą pewnością możemy korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Odbieranie, a zwłaszcza nadawanie sygnałów radiowych, fal elektromagnetycznych od początków tego wynalazku budzi wiele emocji, które ożywają m.in.  przy okazji wprowadzania kolejnych generacji systemów telekomunikacyjnych (obecnie na fali jest 5G).

 

Dlatego też, aby zagwarantowac nam możność bezpiecznego (weryfikowalnie bezpiecznego) korzystania z telefonów komórkowych, pilotów do alarmów, nawigacji samochodowych, słuchawek bezprzewodowych itd., itp., Parlament Europejski wprowadził dyrektywę RED.

Dyrektywa RED

Dyrektywa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o numerze 2014/53/UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053) dotyczy udostępniania na rynku urządzeń radiowych, a zastąpiła dyrektywę 1999/5/WE i dołączyła do dyrektyw tak zwanego Nowego Podejścia.

Skrót RED to akronim angielskiego określenia Radio Equipment Directive, a pełna nazwa dyrektywy dotyczy spraw urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

Zatrzymując się na chwilę przy tej zgodności możemy zauważyć wyraźny związek z oznakowaniem CE, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Potwierdzenie spełnienia postanowień dyrektywy RED jest równoważne z umieszczeniem oznakowania CE.

Definicje i odpowiedzialności

Jaką definicję urządzenia radiowego wprowadza dyrektywa?

Produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje lub odbiera fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji, lub produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi zostać uzupełniony o dodatkowy element, taki jak np. antena, aby mógł celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

Mając powyższe na względzie, urządzenia, do których dyrektywa RED ma zastosowanie, oprócz wymienionych wcześniej telefonów komórkowych, pilotów do alarmów, nawigacji samochodowych, czy słuchawek bezprzewodowych, to również inne urządzenia z modułami Blutooth, WiFi, NFC, odbiorniki telewizyjne, nadajniki radiowe a nawet sprzęt AGD z dostępem do Internetu.

Jakie obowiązki spadają na producentów oraz importerów w związku z obowiązywaniem dyrektywy RED?

Producenci na pewno muszą dokonać oceny zgodności z wymaganiami Dyrektyw oraz Rozporządzeń Komisji, w szczególności wystawić deklarację zgodności oraz zapewnić oznakowanie CE. Dodatkowo na urządzeniu radiowym, a w przypadku braku takiej możliwości na opakowaniu, muszą umieścić informacje niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania producenta jak i samego urządzenia.

Na barkach producenta spoczywa również wykonanie oraz przechowywanie (przez 10 lat od momentu wprowadzenia) odpowiedniej dokumentacji.

Jako importerzy musimy upewnić się, że producent importowanego przez nas towaru spełnił wszystkie nałożone na niego obowiązki. Pamiętajmy: wolno nam wprowadzać na rynek jedynie takie urządzenia radiowe, które spełniają wymagania zawarte w Dyrektywie RED.

Kolorowe dyrektywy

Kilka tygodni temu pisaliśmy o RoHS, dziś dołączamy do tego Dyrektywę RED pamiętając, że parametry urządzeń radiowych muszą zgadzać się również z innymi dyrektywami. Ponieważ żadne urządzenie nie może zgodnie z prawem zakłócać pracy innych urządzeń (posiadać kompatybilność elektromagnetyczną) to oprócz wymogów z Dyrektywy RED warto pamiętać o dyrektywie niskonapięciowej (LVD) oraz właśnie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

 

Tekst: Andrzej Kamiński

e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Andrzej Kamiński

Od dwudziestu lat związany zawodowo z handlem, a od 2006 roku z Chinami; od 2012 roku skupiony na propagowaniu idei importu bezpośredniego, e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Related Articles

Back to top button