ABC Importu

Co to jest SAD?

Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD) jest uniwersalnym statystycznym dokumentem celnym (pełniącym funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego) wykorzystywanym w międzynarodowym obrocie towarowym w odniesieniu do procedur wywozowych, przywozowych oraz procedury tranzytowej. SAD ma zastosowanie względem wszystkich towarów, bez względu na ich rodzaj i pochodzenie.Jednolity Dokument Administracyjny ustanowiony został Konwencją o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), która sporządzono 20 maja 1987 r. w Interlaken (Szwajcaria). Pierwotnie dokument SAD obowiązywał w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Obecnie jest on wymagany również w Polsce (konwencja ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 11 kwietnia 1998 r. nr 46 poz. 288). Formularz SAD zastąpił 6 dokumentów stosowanych wcześniej przy odprawie celnej towarów (oprócz deklaracji celnej i faktury). Celem wprowadzenia dokumentu było uproszczenie stosowanych procedur w obrocie towarowym i usprawnienie statystyki celnej. Jednolity Dokument Administracyjny składa się z 9 kart. Istnieje kilka możliwości stosowania dokumentu SAD przez uczestników obrotu towarowego. Podstawowa forma jego wykorzystania odnosi się do stosowania pełnego zestawu formularzy. Ma ono miejsce w przypadkach, kiedy podczas procedury wywozowej jej uczestnik stosuje dokument SAD zawierający wszystkie formularze (9 kart) niezbędne do właściwego wypełnienia procedury tranzytowej oraz formalności wywozowych i formalności w kraju przeznaczenia. Możliwe jest również stosowanie zestawów częściowych dokumentu SAD. Uczestnik procedury może w takiej sytuacji stosować odpowiednie karty zgłoszenia niezbędne do wypełnienia formalności jedynie na pojedynczym etapie obrotu towarowego pomiędzy umawiającymi się stronami (wywóz, przywóz, procedura tranzytowa). Jeżeli jest to uzasadnione, może on również dołączyć do kart wymaganych na poszczególnym etapie dodatkowe karty niezbędne przy wypełnianiu formalności na dalszych etapach. Stosowanie SAD w praktyce napotyka na wiele trudności. Wynikają one w głównej mierze z błędnego wypełniania formularzy przez przewoźników oraz niepełnej komputeryzacji całego procesu z tym związanego.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button