ABC Importu

EORI – logia, czyli o tym bez czego nie da się importować

W początkach maja 2020 roku – gdy z jednej strony szykowaliśmy się do wyborów prezydenckich, z drugiej zastanawialiśmy się, czy powinny się odbyć, w Europie trwał lock down, a Chiny wracały do normalnego trybu pracy – zadzwonił do mnie dawno nie słyszany Klient.

Wymieniliśmy kilka kurtuazyjnych zdań, po czym Klient poinformował mnie, że zamierza sprowadzić cos tam z Chin, co musi odprawić w urzędzie celnym, a ja mam w tym odprawieniu pomóc. Odparłem, że chętnie pomogę, ale by cokolwiek w tej materii „zadziałać” muszę dysponować kompletem kopii dokumentów firmowych (NIP, VAT, REGON, EORI), których wymagać będzie ode mnie na 200% agencja celna dla wystawienia stosownych upoważnień.

Następnego dnia otrzymałem e-mail informujący, iż: „Wszystkie papiery w załączeniu. Nie mam tylko tego elektronicznego ori. Pozdrawiam”

Uznałem, że Klient po prostu nie mógł odnaleźć dokumentu informującego o nadaniu numeru EORI i tak mi to w mailu przedstawił.

Okazało się, że było trochę inaczej. Na fali popularności wszystkiego z „e” (e-commerce, e-recepta, e-urząd) mój PT Klient rozszyfrował sobie ten skrót jako elektroniczną wersję czegoś co nazywa się ORI.

Po sprawdzeniu (za chwilę przejdziemy do tego jak to zrobić), że oczywiście posiada numer EORI (byłem o tym przekonany bo nie był to jego pierwszy import spoza Unii) zająłem się sprawą.

Nie zawracałem Klientowi głowy wyjaśnieniami. Miał tę głowę pełną innych spraw. Ale być może przeczyta ten artykuł i z niego dowie się czym jest numer EORI i do czego jest potrzebny.

EORI to akronim od angielskiej nazwy Economic Operators’ Registration and Identification rejestru nazwanego w Polsce Wspólnotowym Systemem Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Numer EORI to unikalny numer identyfikacyjny będący częścią składową tworzonego w UE środowiska E-customs, elektronicznego systemu celnego powstałego w 2009 roku.

System identyfikacji przedsiębiorców uczestniczących w czynnościach wymiany towarowej na terenie UE pozwala organom celnym członków wspólnoty na bieżąco weryfikować informacje o podmiotach gospodarczych. System wymusza posługiwanie się numerem EORI w transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE.

Warto zwrócić uwagę, że do obrotu towarami wewnątrz Unii Europejskiej rejestracja w EORI NIE JEST wymagana i część przedsiębiorców nie planujących importować, lub eksportować poza wspólnotę nie rejestrowała się w systemie. Ale…

W tym roku do grona tak zwanych „krajów trzecich” – czyli państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który to zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein – dołączyła Wielka Brytania. Brexit wymusił na części przedsiębiorców handlujących z UK rejestrację w EORI gdyż od 2021 roku sprzedaż do lub sprowadzenia towaru z Wielkiej Brytanii nie jest już traktowane jako zakup wewnątrzwspólnotowy.

EORI to – jak już zaznaczyłem – unikalny numer. W Polsce przyjęto zasadę tworzenia go w oparciu o numer NIP

Wzorzec dla naszego kraju to:

KOD KRAJU (w naszym przypadku PL) + numer NIP przedsiębiorcy + pięć zer lub ostatnie pięć cyfr numeru REGON.

W całości EORI może wyglądać dla podmiotu polskiego tak: PLxxxxxxxxxx00000

Celem odróżnienia podmiotu spoza UE, który zarejestrował się w danym państwie członkowskim na końcu numeru EORI dodaje się literę „Z”

Numer EORI jest wydawany tylko raz dla podmiotu. Przed przystąpieniem do procedury można sprawdzić, czy numer już nie został przyznany przy jakiejś sposobności pod tym linkiem:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że musi posiadać numer EORI zanim zakupi towary poza wspólnotą lub przed pierwszą sprzedażą towarów poza wspólnotą.

W dniu dzisiejszym (13.05.2021) uzyskaliśmy informację, że czas oczekiwania na wyrobienie numeru EORI to niecałe dwa tygodnie. Całą procedurę związana a uzyskaniem tego numeru można przeprowadzić online.

Gdy mamy już EORI, kolejnym niezwykle ważnym skrótem, którym powinniśmy się pilnie zająć planując działalność importową jest BDO.

Co to takiego?

O tym już za tydzień.

Zobacz także: Co to jest KONOSAMENT ? (stan 2021)

Tekst: Andrzej Kamiński

e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Kamiński

Od dwudziestu lat związany zawodowo z handlem, a od 2006 roku z Chinami; od 2012 roku skupiony na propagowaniu idei importu bezpośredniego, e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Related Articles

Back to top button