Tomasz Wolny

Tomasz Wolny - sinolog, z Chinami związany od 13 lat, aktywnie działający w branży e-commerce; 5 lat rezydował w chińskim Chengdu, gdzie badał aspekty kulturowe współczesnych Chin, pracował dla Konsulatu Generalnego RP oraz prowadził działalność specjalizującą się w imporcie dóbr luksusowych z Polski.
Back to top button