CiekawostkiTechnologie

Siewca zdalnie sterowany, czyli

gdzie chłop nie może, tam drona pośle

Chiny, największy na świecie producent i konsument ryżu, stoi przed rewolucyjną zmianą w sposobie prowadzenia uprawy ryżu, ale także innych zbóż będących podstawą chińskiego rolnictwa i tutejszego przemysłu rolno-spożywczego.

Producent dronów rolniczych XAG wprowadza do powszechnego zastosowania w Chinach system bezpośredniego siewu oparty na dronach oraz module do zasiewów o nazwie JetSeed. Firma XAG przeprowadziła pełen proces weryfikacji systemu od etapu testowania na należących do spółki działkach, po komercyjne obsianie ponad 650 milionów metrów kwadratowych pól ryżowych w 11 chińskich prowincjach. Proces ten rozpoczęty w kwietniu zeszłego roku trwał 12 miesięcy.

Regionalne i centralne instytucje odpowiedzialne za chińskie rolnictwo z uwagą obserwują postępy prac nad systemem prowadzenia zasiewów przy użyciu dronów. Oczekuje się bowiem, że użycie stosunkowo niedrogich serwisów, takich jak proponowane przez XAG, zachęci zarówno drobnych rolników , jak i właścicieli dużych gospodarstw uprawy ryżu do automatyzowania jak największej części pracy na polach. Do dziś w większości przypadków, zwłaszcza na polach tarasowych, tych o małej i średniej powierzchni stosuje się ręczne sadzenie ryżu. Automatyzacja tej czynności to nie tylko sposób na zwiększenie wydajności, ale przede wszystkim panaceum na niedobory siły roboczej, które istotnie dotykają chińską wieś.

Problem braku rąk do pracy przy uprawach ryżu objawił się z całą mocą tej wiosny, kiedy to w wyniku wybuchu epidemii Covid-19 większość robotników rolnych w Chinach nie mogła podjąć pracy. Zarząd spółki XAG uznał, że jest to znakomita okazja, aby wykazać użyteczność opracowanych rozwiązań i wyjść naprzeciw potrzebom branży. Swoją ofertę firma skierowała przede wszystkim do tych rolników i właścicieli wielkoobszarowych upraw ryżu, którzy byli gotowi zrezygnować z uprawy ryżu w 2020 roku z powodu niedoboru robotników wiejskich i niemożności obsiania swoich pól.

„Pandemia pokazała zwiększone zapotrzebowanie na zautomatyzowane rolnictwo i konieczność rozwoju nowego rodzaju umaszynowienia w tej gałęzi gospodarki” – powiedział w wywiadzie dla SCMP Peng Bin, współzałożyciel i dyrektor naczelny XAG. „Inteligentne urządzenia i systemy, które mogą podnieść wydajność, zapewnić dokładność wykonywanych prac przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska, stanowią kierunek nowoczesnego rolnictwa.”

Moduł JetSeed montowany w dolnej części dronów XAG sprawia, że nasiona ryżu, są dokładnie rozprowadzane na przeznaczonej pod zasiew glebie, w odpowiedniej dla danych warunków ilości na metr kwadratowy, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego odstępu pomiędzy ziarnami, dla zapewnienia jednolitej gęstości, gwarantującej najlepsze warunki wzrostu roślin. Autonomiczne drony XAG mogą pracować w nocy. Do ich obsługi wystarczą dwie osoby i sieć komórkowa. Według szacunków pojedynczy dron rolniczy może obsiać do 50 000 metrów kwadratowych pól na godzinę, co odpowiada pracy od 50 do 60 pracowników polowych. Po przeprowadzeniu zasiewów mogą być wykorzystywane przy nawożeniu i ochronie roślin.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button