AutomatyzacjaE-mobilityRobotySpołeczeństwo

Chiny: rusza projekt budowy inteligentnej infrastruktury miejskiej dla inteligentnych pojazdów połączonych

We wspólnym oświadczeniu podanym do publicznej wiadomości w czwartek (06.05.2021), chińskie Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i Wsi oraz chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych poinformowały, że sześć miast:

  • Pekin,
  • Szanghaj,
  • Guangzhou (Kanton),
  • Wuhan,
  • Changsha i
  • Wuxi,

zostało wskazanych jako pierwsze miasta pilotażowe w ramach projektu „wspólnego rozwoju inteligentnej infrastruktury miejskiej dla inteligentnych pojazdów połączonych”.

Ministerstwa poinformowały, że powyższe miasta zostały wybrane na podstawie wniosków zgłoszeniowych samych miast, a także rezultatów analiz władz danych prowincji, które zostały zweryfikowane przez ekspertów i w drodze badań terenowych.

Pierwszym zadaniem stojącym przed miastami pilotażowymi będzie ustanowienie mechanizmu działania oraz  koordynacji działania przy zabezpieczeniu jego finansowania. Ministerstwa zakładają, że takie podstawy stworzą warunki dla skutecznej pracy pilotażowej, której efektem będzie powtarzalne doświadczenie.

Do prac pilotażowych włączone zostaną organizacje odpowiedzialne za i związane z mieszkalnictwem i budownictwem zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich (na granicach miast), lokalny przemysł, instytucje i organizacje związane z technologiami informacyjnymi.

Concept 26

Według informacji zawartej w oświadczeniu pilotaż ten jest najnowszym przejawem wysiłków Chin w celu wspierania rozwoju branży inteligentnych samochodów. Oprócz kwestii dotyczących infrastruktury niezbędnej by branża ta rozwijała się dynamicznie, konieczne jest rozwiązanie problemów, których przemysł sam nie rozwiąże, a które mogą stać się dla niego przeszkodą w rozwoju. Są to na przykład właściwe regulacje prawne.

W projekcie rozporządzenia opublikowanym przez ministerstwa już w zeszłym tygodniu podkreślono, iż:

  • dane zbierane przez połączone w sieć pojazdy, zbierane ze środowiska poza pojazdami (drogi, budynki, teren, inni uczestnicy ruchu, dane związane z lokalizacją i trajektorią pojazdu) poprzez czujniki takie jak kamery i radary, nie będą wysyłane poza granice Chin.
  • firmy motoryzacyjne nie mogą prowadzić działalności związanej z przetwarzaniem danych, które nie są związane z zarządzaniem pojazdem i bezpieczeństwem jazdy, a które są gromadzone przez połączone w sieć pojazdy i przez nie przetwarzane.
  • pojazd funkcjonujący w danej sieci pojazdów nie może przesyłać danych zawierających jakiekolwiek dane osobowe poza pojazd bez indywidualnej zgody osoby, której dane dotyczą.
  • chronione i usuwane z obiegu publicznego będą wszelkie dane, które umożliwiają identyfikację osób, takie jak na przykład wizerunki (twarze), czy tablice rejestracyjne.

To kolejny sygnał potwierdzający nasze, powtarzane regularnie w różnej formie przekonanie, że Chiny uciekają do przodu, że planują zautomatyzować się wszechstronnie celem zwiększenia efektywności i podniesienia jakości funkcjonowania ogólnie rozumianej wytwórczości, ale również jakości życia, jakości funkcjonowania człowieka w miastach, aglomeracjach zamieszkanych przez dziesiątki milionów ludzi. A takie wyzwanie to kolejna sposobność dla państwa, żeby generować nowe źródła przychodów, angażować nowe rzesze wykwalifikowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, a zupełnie przy okazji sprawiać, że samo państwo się rozwija.

W minionym roku chińskie projekty „smart city” zostały uznane przez administrację amerykańską za potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego USA.

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button