EkonomiaPlanowaniePolityka

Chińskie plany na najbliższe 15 lat, Chiny w perspektywie 2035

Jak zapewne wiedzą uważni czytelnicy „Chiny: Tydzień za Wielkim Murem”, Państwo Środka pracuje obecnie nad nowym planem 5-letnim (14. z kolei), który wyznaczy kierunki działania dla państwa, biznesu i obywateli w perspektywie 2021-2025. Zarysy planu już poznaliśmy. W lutym – marcu przyszłego roku plan zostanie przedstawiony w bardziej szczegółowej postaci – z konkretnymi liczbami, wskaźnikami, parametrami itp.

Trudno będzie dać się zaskoczyć (chociaż mediom zachodnim nieodmiennie się to udaje) tym, że Chiny coś osiągnęły, albo coś wprowadziły, skoro zapowiedzą to (jak zwykle) z pięcioletnim wyprzedzeniem. A zapowiadają na przykład, że w ciągu najbliższych 5 lat postawią na intensywny rozwój technologii wodorowych dla transportu miejskiego (autobusy i tramwaje) i ciężkiego (ciężarówki, dźwigi, maszyny budowlane).

Założenia 14. planu 5-letniego znajdziecie Państwo TUTAJ

To jednak nie jedyny plan, którym zajmują się władze Chin. Ostatnio, podczas 5. plenum 19 zjazdu KPCh w październiku br. Liu Shijin (刘世锦), jeden z czołowych ekonomistów chińskich, ogłosił podstawowe założenia polityki chińskiej do roku 2035, czyli na najbliższe 15 lat.

Były wiceminister, szef Centrum Badań nad Rozwojem. Obecnie wiceprzewodniczący Chińskiej Fundacji Badań nad Rozwojem (China Development Research Foundation).

Najważniejsze elementy tego planu to:

 • Podwojenie PKB Chin w latach 2020 -2035, co będzie wymagało średniego wzrostu rocznego przez najbliższe 15 lat na poziomie 4,7%
 • Nowa matryca rozwoju oparta na nowej teorii rozwoju. Oprócz wzrostu PKB, rozwój kraju powinien być mierzony również na podstawie innych wskaźników, dla których powinny zostać określone konkretne cele. Tymi wskaźnikami będą między innymi: poziom bezrobocia, średni dochód rodziny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), ogólna wydajność produkcyjna (TFP), stosunek długu do PKB, poziom neutralności węglowej, itp.
 • Silna waluta i wydajność produkcyjna. Osiągnięcie średniorocznego wzrostu PKB o 4,7% przez 15 lat to wielkie wyzwanie ekonomiczne. Największą zmienną będzie kurs wymiany walut. Ten kurs ma również bezpośredni wpływ na szybkość i jakość rozwoju. Silna waluta może w tym pomóc, podobnie jak zwiększanie wydajności produkcji.

 • Strategia 1+2+3, gdzie:

„1” oznacza tworzenie klastrów miejskich odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju regionalnego, tworzenia ekonomii skali i wydajności produkcji;

„2” oznacza dwa nowe impulsy dla chińskiej ekonomii – ucyfrowienie gospodarki i zielony rozwój;

„3” oznacza trzy słabości obecnej ekonomii:

   • Niska wydajność w niektórych kluczowych sektorach – te obszary wciąż są podlegają interwencjonizmowi państwowemu i brakuje w nich konkurencji. Powinno się je wystawić na siły konkurencji rynkowej.
   • Nieliczna klasa średnia. W ciągu najbliższych 15 lat Chiny chcą zwiększyć szeregi klasy średniej z 400 obecnych do 800 milionów.
   • Niewystarczająca baza dla badań naukowych i rozwoju. To wąskie gardło chińskiej produkcji przemysłowej. Należy ją wzmocnić, by stała się podstawą ekonomii opartej na innowacyjności.
 • Reforma własności rolnej. Ziemie będące własnością kolektywu wiejskiego (农村集体建设开发用地) przeznaczone pod rozwój powinny zostać dopuszczone do obrotu rynkowego. Prawo do używania takiej ziemi powinno być zbywalne na prawach rynkowych.
 • Ropa naftowa, gaz, elektryczność, kolej, telekomunikacja, finanse, itp. powinny mieć obniżony próg wejścia, tak by pobudzać konkurencję w tych obszarach.
 • Zniesienie różnic w zakresie ubezpieczenia miejskiego dla obywateli z meldunkiem miejskim i ludności napływowej (zazwyczaj wiejskiej) bez tego meldunku. Synchronizacja miejskich i wiejskich systemów ubezpieczenia oraz pozwolenie robotnikom migrującym na uzyskanie meldunku miejskiego (hukou) i związanych z tym uprawnień.
 • Pogłębiona reforma edukacyjna i nauki (w tym w obszarze badań podstawowych). Pozwolić innowacyjnym miastom, takim jak Hangzhou i Shenzhen na odejście od tradycyjnych systemów edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnej, wymiany międzynarodowej, itp.
 • Otwarcie Chin na świat i trzy „0”. Chiny powinny być liderem następnej fali globalizacji i promować zasadę trzech zer:

– zero taryf,

– zero barier handlowych,

– zero subsydiów.

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© chiny24.com 2010-2020

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button