Ekonomia

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

30 sierpnia - 5 września 2021

Informacje (信息)

Giełda w Pekinie

Prezydent Xi JinPing 习近平 odpalił prawdziwą „bombę”. A stało się to 02 września podczas przemówienia, które Xi wygłosił z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Handlu Usługami w Chinach 2021  (2021年中国国际服务贸易交易会), a podczas którego zapowiedział utworzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Pekinie (北京证券交易所).

(link do 3 minutowego przemówienia: http://politics.people.com.cn/n1/2021/0902/c1024-32216023.html)

Giełda pekińska ma być miejscem wchodzenia i funkcjonowania na rynku kapitałowym firm innowacyjnych, zorientowanych na usługi, a pochodzących z sektora przedsiębiorstw małych i średnich. Podczas swego krótkiego przemówienia Xi potwierdził wolę władz kontynuowania i pogłębiania reform Krajowego Systemu Transferu Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krajowej Giełdy Papierów Wartościowych w Chinach (中国全国证券交易所/全国中小企业股份转让系统), czyli pozagiełdowego rynku transakcji OTC (over-the-counter) dla wzmocnienia pozycji tego typu firm. Przy tej okazji przewodniczący ChRL zapewnił ponownie, że Chiny są gotowe do współpracy z innymi państwami na rzecz ożywienia gospodarczego. Chiny rozważają możliwości utworzenia „państwowych stref wzorcowych” dla promowania innowacyjnego rozwoju handlu usługami oraz handlu cyfrowego.

Co zaskoczyło wielu obserwatorów to fakt, iż słowa Xi już następnego dnia potwierdziły czyny. 3 września Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) opublikowała celem przeprowadzenia konsultacji społecznych pakiet przepisów jakie będą regulować działanie giełdy w Pekinie. I tak między innymi w pierwszym etapie funkcjonowania na giełdzie tej będą mogły być notowane spółki, które już funkcjonują nie mniej niż 12 miesięcy w Krajowym Systemie Transferu Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krajowej Giełdy Papierów Wartościowych w Chinach. Poza tym spółki te musza cechować się solidną i dobrze funkcjonującą strukturą organizacyjną, zdolnością do rozwoju, skalowania działania, posiadać dobry status finansowy i czyste konto jeśli chodzi o naruszenie przepisów. Do tego konieczne jest wykazanie się sprawozdaniem finansowym, potwierdzonym przez audytorów zewnętrznych, za okres ostatnich 3 lata działania firmy. W przeciwieństwie do giełd w ShenZhen i Szanghaju nie będzie tu obowiązywał żaden limit wzrostu (spadku) wartości akcji w dniu premiery giełdowej, w drugim dniu limit ten wynosić będzie +/- 30% maksymalnego wzrostu/spadku.

Na funkcjonujących giełdach limit wzrostów/spadków to 10% dziennie, dla spółek technologiczno/innowacyjnych +/- 20% dziennie.

W Chinach działają giełdy w:

  • Szanghaju – założona w 1860 roku i reaktywowana w 1990 roku,
  • ShenZhen – założona w 1990 roku,
  • Hong Kongu – założona w 1891 roku i reaktywowana w 1986 roku, a także
  • Tajpej – założona w 1961 roku.

Chiny są największym rynkiem giełdowym po amerykańskim (Giełda Nowojorska NYCE) i brytyjskim (Londyn). Rozbudowa tutejszego rynku papierów wartościowych z pewnością przyczyni się do umocnienia jego globalnego statusu, będzie sprzyjać zarówno przyciągnięciu spółek notowanych za granicą, jak i zagranicznych inwestorów.

Giełdy (证券交易所)

30.08. – 03.09.2021

Tydzień od 30.08. do 03.09. to na giełdach w Chinach kontynentalnych przede wszystkim nadzieje na nowe możliwości inwestycyjne, które przyniosła zapowiedź otwarcia giełdy w Pekinie. W Tajpej umocniły się zaś tendencje wzrostowe. Tu indeksy radziły sobie najlepiej. Znacznie gorzej wiodło się graczom na giełdzie w ShenZhen. Indeksy zabarwiły się na zielono – w Azji, gdzie czerwień jest barwą szczęścia i pomyślności – kolor zielony oznacza spadki. Najbardziej spadły tu ceny akcji spółek technologicznych. Na wszystkich giełdach w górę poszły akcje spółek z branży fotowoltaicznej i energii wiatrowej. Zaskakują spadki cen akcji spółek związanych z produkcją chipów, półprzewodników, surowców do ich wytwarzania. Zaskakują, bo to branża szczególnie ważna dla władz, szczególnie przez nią wspierana finansowo. Wśród wszystkich spółek notowanych na giełdach chińskich zdecydowanie więcej jest takich, które zyskują na wartości, niż tych na wartości tracących.

Od 33 dni z rzędu dzienne obroty tylko na giełdach w Szanghaju i ShenZhen przekraczają rekordowe 1 bln RMB (ok. 587.76 mld PLN). Oznacza to, że kapitału na rynku giełdowym nie brakuje. Za to w Hong Kongu obroty wciąż nie wróciły do wielkości notowanych przed epidemią. W piątek 03.09. nastąpił lekkie tąpnięcie kursów, jednak cały tydzień przyniósł wzrosty w porównaniu z tygodniem wcześniejszym. Indeksy poszły w górę w granicach 1-2%. Słabiej niż w tygodniu 34, ale i takie wzrosty budzą optymizm inwestorów. Niespodzianką było odbicie na giełdach indeksów sektora nieruchomości i firm deweloperskich, a także spółek z sektora finansowo-inwestycyjnego.

Rynek giełdowy zbliżył się do poziomu z lat 2014-2015, lat najlepszej koniunktury. Wiele akcji osiąga swoje dzienne limity wzrostów. Spadki jakie miały miejsce na giełdzie w ShenZhen postrzegane są jako korekta i to raczej krótkotrwała.

Analitycy przewidują, że nastąpi lepszy okres dla giełd, choć nie bez wahań i częstych zmian preferowanych przez inwestorów sektorów.

 

 

 

 

 

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RenMinBi / Yuan / RMB / ¥ (03.09.2021, 19:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 03.09.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 20.08.2021

1 rok                3.85%

5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank już 16 miesiąc z rzędu nie zmienia stóp LPR.

Obligacje skarbowe

Giełda uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (30.08. – 09.09.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publiowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button