EkonomiaGospodarka

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

13-19 września 2021

Informacje (信息财政

Juan międzynarodowy

Według raportu centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) dotyczącego procesu umiędzynaradawiania RMB, udział chińskiej waluty w globalnych rezerwach walutowych na koniec czerwca 2021 roku osiągnął poziom 2.5%.

To zdecydowanie kontrastuje z faktem, iż Chiny są drugą potęgą gospodarczą na świecie, a zarazem mają ponad 18% udział w światowym PKB.

Udział chińskiej waluty w globalnych rozliczeniach systematycznie rośnie, a internacjonalizacja RMB przyspiesza. Obecnie jest on o 47% częściej wykorzystywany w płatnościach transgranicznych niż pod koniec 2019 r., kiedy jego udział w tego typu transakcjach nie przekraczał 1.7%. Niemal jedna piąta całej wymiany handlowej Chin jest rozliczana w RMB. To dwa razy więcej, niż dziesięć lat temu.

Banki centralne najchętniej budują swoje rezerwy walutowe w oparciu o dolara amerykańskiego, euro, jena japońskiego, funta brytyjskiego. Chiński juan zajmuje w tej konkurencji odległe (biorąc pod uwagę udział procentowy) miejsce piąte. Tymczasem maleje wielkość rezerw walutowych w USD. Obecnie notowany jest najniższy udział w nich amerykańskiej waluty w skali 25 lat. W roku 2015 RMB został włączony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy do prestiżowego koszyka rezerw walutowych – obok czterech wspomnianych walut. W 2016 roku MFW dołączył RMB do SDR (Special Drawing Rights – specjalne prawa ciągnienia) – międzynarodowej jednostki rozrachunkowej, którą jest umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego. Od 2017 roku Europejski Bank Centralny (bank centralny strefy euro) lokuje w chińskiej walucie część swoich rezerw pieniężnych. Już ponad 70 banków centralnych robi to samo. Narodowy Bank Polski nie podjął jeszcze takiej decyzji.

Nowy indeks w Hong Kongu

Od 18 października br. giełda w Hong Kongu wprowadzi nowy indeks. Obejmie on:

  • akcje tych spółek, które są ujęte już w FTSE China A50 (富时中国A50指数期货), czyli koszyku 50 największych spółek notowanych zarazem na giełdzie w Hong Kongu jak i w Stanach Zjednoczonych) i
  • tych dostępnych dla inwestorów zagranicznych poprzez połączone transakcje giełd w Szanghaju, ShenZhen i Hong Kongu

Celem stworzenia nowego indeksu jest zwiększenie zainteresowania zagranicznego kapitału akcjami chińskich spółek oraz dokonanie kolejnego kroku na drodze otwarcia transakcji giełdowych (dla inwestorów spoza Chin).

Obligacje zagraniczne dla inwestorów z ChRL

W podobnym kierunku zmierza zgoda centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) oraz Administracji Walut Hong Kongu (香港金融管理局) na otwarcie dostępu inwestorów kontynentalnych (z Chin Ludowych) do obligacji zagranicznych poprzez giełdę w Hong Kongu z wykorzystaniem instytucji finansowych (w ramach połączonych transakcji giełd Szanghaj – ShenZhen – Hong Kong). Chińczycy z ChRL uzyskają ten dostęp z dniem 24.09.2021. Roczny limit transakcji dla tego kanału inwestycyjnego ustalono na 500 mld RMB (ok. 302.807 mld PLN).

Obligacje skarbowe Hong Kongu

Ministerstwo Finansów (财政部) jeszcze w tym roku wyemituje w Hong Kongu obligacje skarbowe o wartości 20 mld RMB (ok. 12.112 mld PLN).

Odbywać się to będzie w trzech transzach:

  • wartości 8 mld RMB (ok. 4.845 mld PLN),
  • 6 mld RMB (ok. 3.634 mld PLN) i
  • 6 mld RMB (ok. 3.634 mld PLN).

Dobra wiadomość dla inwestorów, szczególnie zagranicznych, wśród których obligacje rządowe cieszą dużą popularnością.

Nowa giełda w Pekinie

Komisja Regulacji Papierów Wartościowych Chin (中国证券监督管理委员会) ogłosiła warunki na jakich będą otwierane rachunki giełdowe dla firm na nowej giełdzie w Pekinie (北京证券交易所). Są bardzo łagodne i proste w porównaniu z innymi chińskimi parkietami. Dla otwarcia rachunku na tej giełdzie wystarczy wykazanie, iż dana firma obraca dziennie aktywami o wartości min. 500,000 RMB (ok. 302,806 PLN) i posiada nie mniej niż 2 lata doświadczenia w inwestycjach na rynkach finansowych. Firmy spełniające te 2 warunki będą mogły samodzielnie operować na nowej giełdzie.

Osoby indywidualne mogą inwestować na giełdach chińskich poprzez rachunki otwierane w spółkach maklerskich.

Giełdy (证券交易所)

(13.09.-17.09.2021)

W 37 tygodniu br. na chińskich rynkach panowała duża niepewność, dominowała gra na szybki zysk. Spodziewać się można dalszych spadków indeksów. Tydzień od 13 do 17 września najsłabiej zakończyła giełda w Hong Kongu. Indeksy kurczyły się tu o 3 do 5 %. Główny indeks Hang Seng Index spadł z poziomu 26,000 punktów poniżej 25,000. W Szanghaju odnotowano spadki indeksów od 2 do 3 %. Główny indeks powrócił do poziomu 3,600 pkt.  W ShenZhen indeksy spadły o 1 do 2%. Główny indeks utrzymał się na poziomie 14,000 pkt. 37 tydzień br. najlepiej (relatywnie) zakończyła giełda w Tajpej. Tu główny indeks utrzymuje się na poziomie 17,000 pkt.

Giełdy w ShenZhen i Szanghaju wciąż notują wysokie obroty – 43 dni pod rząd osiągają one wartość powyżej 1 bln RMB (ok. 605.618 mld PLN). To rekordowy „ciąg” od 2015 roku.

W 37 tygodniu br. na giełdach najlepiej radziły sobie akcje spółek sektora energetyki wiatrowej oraz spółek świadczących usługi finansowe. Tradycyjnie, przed okresem świątecznym (święto narodowe 1 października), mocno zyskują na wartości akcje spółek producentów alkoholu. Umacniają swoją wysoką pozycję spółki farmaceutyczne i te zajmujące się produkcją sprzętu medycznego.

Silne spadki odnotowały spółki węglowe, kopalnie (zapowiedziane nowe limity i ograniczenia wydobycia), huty, producenci i przetwórcy żelaza, stali oraz metali nieżelaznych (tu na ceny mają wpływ nowo wprowadzane mechanizmy ograniczania emisji CO2).

Analitycy nie przewidują w najbliższych dniach gwałtownych ruchów na giełdach. W dniach od 1 do 7 października giełdy w Chinach kontynentalnych będą nieczynne. Przez okrągły tydzień świętowana będzie rocznica proklamowania ChRL. Być może tydzień przerwy w pracy giełd sprzyjać będzie uspokojeniu nastrojów.

 

 

 

 

 

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB / ¥ (17.09.2021, 15:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 17.09.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 17.09.2021

  • 1 rok                3.85%
  • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 16 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (13.09.- 17.09.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

China Containerized Freight Index (中国出口集装箱运价指数)

Indeks ten pokazuje kierunki chińskiego exportu, jego nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia. Zmiany indeksu pozwalają ocenić wzrost, lub spadek kosztów przewozów kontenerów na określonych kierunkach.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publiowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button