EkonomiaGospodarka

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał

4 - 10 października 2021

Informacje (信息财政) 

Nowe regulacje rynku płatności mobilnych

Na rynku usług płatności mobilnych mają miejsce kolejne działania antymonopolowe. Zgodnie z decyzją władz rozpoczęto wdrażanie decyzji dotyczącej obowiązku wzajemnego uznawania płatności mobilnych przez dwóch dominujących na tym rynku gigantów: WechatPay firmy TenCent i AliPay firmy Alibaba. Dotychczas częstym zjawiskiem była praktyka, gdzie w sklepach, punktach usługowych, etc. płatności można było dokonać wyłącznie za pośrednictwem jeden z tych dwóch platform. Wymuszanie na użytkownikach komercyjnych korzystania tylko z jednego serwisu pod groźbą wykluczenia ich z systemu odchodzi do przeszłości. WechatPay i AliPay nie mogą siebie wzajemnie wykluczać, a co więcej zostały zobligowane do współpracy z trzecim, znacznie mniejszym operatorem płatności mobilnych, czyli Union Qiuck Pay (银联闪付).

Serwis ten jest własnością China Union Pay (中国银联), stowarzyszenia chińskich banków i funduszy. Instytucje te pod szyldem China Union Pay emitują chińskie karty kredytowe i płatnicze. China Union Pay jest największym na świecie emitentem i operatorem kart płatniczych. W skali globu wydano tych kart już ponad 9 miliardów sztuk, a są one akceptowane w 179 krajach świata. Organy nadzoru finansowego uzasadniają swoją decyzję wolą walki ze zjawiskami monopolistycznymi, a zarazem wspierania rozwoju płatności mobilnych, które powinny być dostępne bez ograniczeń dla wszystkich uczestników rynku.

Karty płatnicze – rekordowe obroty

China Union Pay (中国银联) poinformowała, że w okresie Złotego Tygodnia, czyli w dniach od 1 do 7 października br. wartość transakcji dokonanych za pomocą kart kredytowych wyemitowanych przez stowarzyszenie osiągnęła poziom 8.77 bln RMB (ok. 5.42 BILIONA PLN). Najwięcej płatności za pomocą kart wszelkiego typu dokonano w tym okresie w Pekinie i w Szanghaju, miastach najchętniej i najliczniej odwiedzanych w czasie świątecznego weekendu.

Przyszłość Hong Kongu

Władze Monetarne Hong Kongu (金融管理局), Komisja Papierów Wartościowych i Transakcji Futures w Hong Kongu (香港证券及期货事务监察委员会) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Hong Kongu (香港联合交易所有限公司) powołały wspólny zespół roboczy organów nadzoru rynku finansowego tego regionu. Zespół ma przygotować projekt, który zostanie przedstawiony władzom centralnym w Pekinie, a będzie dotyczyć rozszerzenia roli metropolii jako centrum transakcji offshore RMB.

Jednym z nowych mechanizmów sygnalizowanym w tym projekcie ma być większy dostęp do akcji chińskich spółek notowanych w RMB na giełdzie w Hong Kongu dla inwestorów zagranicznych. Akcje te miałby być dla nich denominowane w walutach zagranicznych. Jaki będzie efekt takiego rozwiązania? Czas pokaże. Ale to bez wątpienia krok hongkońskich regulatorów w kierunku wzmocnienia swojego miasta jako chińskiego centrum międzynarodowych finansów, kluczowego dla dalszego umiędzynarodowienia RMB.

Rezerwy walutowe

Państwowa Administracja Wymiany Walut Zagranicznych (国家外汇管理局) informuje, iż z końcem września Chiny poosiadały rezerwy walutowe o wartości 3.206 bln US$ (ok. 12.746 bln PLN). To o 0.97% mniej niż pod koniec sierpnia br.

 

 

Giełdy (证券交易所)

04.10.-08.10.2021

Na giełdach był to dziwny tydzień. W Chinach kontynentalnych od 1 do 7 października giełdy nie pracowały (Złoty Tydzień z okazji święta narodowego). Tymczasem w Hong Kongu i na Tajwanie był to zwykły tydzień transakcji giełdowych – jak na całym świecie. Obraz tego co działo się w tym okresie na chińskich parkietach jest z oczywistych powodów zróżnicowany. W Szanghaju i ShenZhen giełdy pracowały tylko jeden dzień – piątek 08.10. Tu inwestorzy pozostawali w świątecznych, optymistycznych  nastrojach. Nie wystraszyły ich krótkookresowe problemy z dostawami energii elektrycznej i z niewystarczającymi ilościami węgla.

Co nie zmienia faktu, iż to właśnie indeksy i akcje spółek energetycznych i węglowych straciły najmocniej na wartości. Jak też i deweloperzy i firmy z sektora nieruchomości.

Spółki technologiczne miały się różnie, wyniki tego tygodnia są niejednoznaczne. Mocno zyskały spółki rolnicze, przemysłu spożywczego, biur podróży, handlu detalicznego, lotnicze. W końcu Złoty Tydzień to okres „żniw” tych firm.

W sumie najważniejsze indeksy w ShenZhen i Szanghaju giełdach wróciły na ścieżkę wzrostów, a łączne ich obroty znów przekroczyły poziom 1 bln RMB (ok. 617.052 mld PLN).

Inaczej rzecz się miała na giełdzie w Hong Kongu. Wprawdzie większość indeksów zakończyła tydzień wzrostami, jednak rynek wciąż jest słaby, a inwestorzy obawiają się przyszłości. Efektem rosnącej niepewności są słabnące obroty na giełdzie w omawianym tygodniu. Kiedy przez wzgląd na Złoty Tydzień zawieszone były transakcje powiązane z giełdami w Szanghaju i ShenZhen obroty w Hong Kongu nie przekraczały poziomu 100 mld HK$ (ok. 51,082 mld PLN) dziennie. W piątek, kiedy ruszyły transakcje powiązane z giełdami kontynentalnymi obroty wzrosły dwukrotnie. Przy tej okazji po raz kolejny okazało się, że znaczenie giełdy w Hong Kongu w oderwaniu od giełd na kontynencie słabnie. Staje się ona elementem większego mechanizmu, wciąż niezwykle istotnym dla tego mechanizmu, ale nie tego znaczenia jak 10, czy 20 lat temu. Patrząc z tej perspektywy można docenić wyprzedzające działania tutejszych organów nadzoru rynku finansowego, które budują już dziś nową, silną rolę giełdy i Hong Kongu jako platformy internacjonalizacji juana.

Giełda na Tajwanie wciąż nie odzyskuje wigoru, którym cechowała się w letnich miesiącach. Globalne problemy z energią, zaburzenia w produkcji półprzewodników, jak również napięcie na linii Pekin – Tajpej nie sprzyjają inwestycjom na rynkach finansowych. Na Tajwanie, podobnie jak i w Hong Kongu w okresie 04.- 08.10. wyraźnie cieniem kładł się na nastrojach inwestorów niepokój o przyszłość. Huśtawka cen energii, surowców, przerwy w dostawach – inwestorzy coraz częściej pytają: czy to oznaki nadciągającej globalnej stagnacji? A może recesji?

Kolejny tydzień pokaże (albo nie) stawiają pytanie czy rację mieli pesymiści, czy może jednak optymiści.

 

 

 

 

 

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RenMinBi / Yuan / ¥ (08.10.2021, 15:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 08.10.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

Loan Prime Rate – LPR (贷款市场报价利率) 08.10.2021

  • 1 rok                3.85%
  • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank wciąż nie zmienia stóp LPR (już 16 miesięcy).

Obligacje skarbowe

Giełda handlu uprawnieniami do emisji CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (08.10.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzony przez Shanghai Environment and Energy Exchange / Giełdę Energii Ekologicznej w Szanghaju (上海环境能源交易所).

Złoto i srebro – transakcje

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

 

Zastrzeżenia

Wszelkie opinie, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego dotyczącego instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora.

Chiny24.com publikują te materiały, jednakże nie oznacza to, że zgadzają się z poglądami autora, że potwierdzają jego tezy, lub dochodzą do takich samych wniosków. Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie jego artykułów. Korzystając z informacji oraz artykułów publikowanych przez portal chiny24.com nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione w portalu czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji bazując tylko na prezentowanych materiałach. Należy pamiętać o zasadzie, iż informacje, wyniki historyczne niekoniecznie są wyznacznikiem trendów, czy wyników przyszłych.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, ani jego część, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button