EnergetykaTechnologie

Aktualności z chińskiego rynku energetycznego – listopad 2020

Ostatnio bardzo dużo się dzieje na chińskim rynku energetycznym – zatem czas na kolejne podsumowanie najnowszych wydarzeń z obszaru chińskiej energetyki.

Może Państwa zainteresować również: Aktualności z chińskiego rynku energetycznego

Chiny zwiększają swoją aktywność w Wietnamie na tamtejszym rynku energii wiatrowej. Firma Goldwing podpisała umowę na dostawę 57 turbin swojej produkcji o mocy 3.3 MW każda z przeznaczeniem dla realizowanych w Wietnamie projektów morskich farm wiatrowych. Inna chińska firma – Gezhouba International Corp. (spółka córka China Energy Engineering Corp.) w porozumieniu z wietnamską Vietnam Construction and Trading Corporation zbuduje nową morską elektrownię wiatrową o mocy 350 MW w Ca Mau.

Morska farma wiatrowa w Wietnamie

Na fali popularności ogniw wodorowych i w rezultacie ogłoszenia programu subsydiów celowych ruszyła w Chinach lawina wniosków, planów i zapowiedzi uruchomienia licznych projektów związanych z energetyka wodorową. Powstało ponad 16 regionalnych zrzeszeń miast, skupiających łącznie ponad 75 miast, które w różnych konfiguracjach ubiegają się o zaliczenie do pierwszej grupy pilotażowych regionów wdrażających rozwiązania oparte na ogniwach wodorowych. Władze centralne zawiesiły poprzeczkę wysoko. Z komentarzy komisji oceniającej wynika, że zrzeszenia miast, które nie wykażą, że na ich terenie jeździ łącznie co najmniej 1000 pojazdów napędzanych wodorem (już teraz, nie w planach) raczej nie mają szansy, by wejść do programu. Zrzeszenia te muszą wykazać jeszcze, że posiadają na administrowanym przez siebie terenie przynajmniej 15 stacji tankowania wodoru, gdzie cena kilograma tankowanego wodoru nie przekracza 35 juanów (~20 PLN). Oprócz liczby pojazdów i stacji parametrami, które będą brane pod uwagę w czasie weryfikacji wniosków będą też technologie wykorzystane przy produkcji pojazdów, emisja śladu węglowego przy produkcji wodoru, oraz zasięg pojazdów, które użytkowane są na terenie wnioskujących zrzeszeń miast.  W konkursie można zebrać maksymalnie 17.000 punktów, a każdy punkt wart jest 100.000 juanów. Łatwo więc policzyć, że zrzeszenie, które uzyska maksymalną ilość punktów otrzyma subsydium w wysokości 1,7 miliarda juanów (~970 milionów PLN). Pilotaż ma trwać 4 lata, po 2 latach odbędzie się kontrola, z możliwością nakładania kar finansowych za niewywiązanie się z celów pilotażu. A te cele to m.in.: lepsze pojazdy na ogniwa wodorowe, tańsze, bezpieczniejsze dla środowiska wytwarzanie wodoru, większa sieć dotankowań, większy zasięg pojazdów na wodór.

Tankowanie wodoru

Prowincja Guangdong również nie zasypuje gruszek w popiele. Właśnie ogłosiła własne plany dotyczące rozwoju i implementacji technologii wodorowych. Najważniejsze punkty to:

 • Tworzenie wodoru w oparciu o technologię PHD (odwodornienie propanu) i krakowanie etanu (odwodornienie etanu). Jak widać, prowincja ma zamiar rozwijać intensywnie technologie adsorpcji zmiennociśnieniowych;
 • Wykorzystywanie nadwyżek mocy elektrycznej i nadmiarowego ciepła (waste heat) do produkcji wodoru. Prowincja chce też wybudować pierwszą pilotażową instalację typu morska elektrownia wiatrowa => wodór;
 • Guangdong będzie subsydiował budowę stacji wodorowych, które zostaną wybudowane i oddane do użytku przed końcem 2022 roku. Każda taka stacja musi posiadać zdolność „tankowania” na poziomie co najmniej 500 kg wodoru dziennie. W zależności od typu stacji dopłata wynosić będzie od 1 do 2,5 mln juanów (od 570 tysięcy do 1,43 miliona PLN)
 • Wśród szczególnie promowanych pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi znajdą się: ciężkie pojazdy specjalnego zastosowania, pojazdy logistyczne średniego i dalekiego zasięgu oraz sprzęt portowy. W ramach wsparcia tego projektu Guangdong zamierza niezwłocznie uruchomić budowę trzech korytarzy transportowych, wzdłuż których można będzie tankować wodór. Będą to osie Guangzhou – Shenzhen, Guangzhou – Zhuhai i Zhenzhen – Specjalna Strefa Kooperacyjna Shenzhen.
 • Prowincja zamierza również wyprodukować pierwszy statek zasilany ogniwami wodorowymi i pierwszy dom z ogrzewaniem na paliwa wodorowe – oba przed końcem 2022 roku.
Tak przyszłość ciężarówek wodorowych widzi Hyundai, dla którego Chiny są największym obecnie rynkiem dla projektów wodorowych.

Administracja Energii Narodowej ogłosiła listę ośmiu pilotażowych projektów związanych z innowacjami technologicznymi w zakresie przechowywania energii elektrycznej:

 • 2 związane z odnawialnymi źródłami energii,
 • 2 dotyczące użytkowników końcowych,
 • 2 odnoszące się do sieci przesyłowych i
 • 2 powiązane z elektrowniami węglowymi.

Celem projektów jest zdobycie doświadczeń, identyfikacja problemów, zaproponowanie standardów przemysłowych oraz regulacji i przepisów wspierających rozwój technologii przechowywania energii. Łączna pojemność operacyjna wszelkich metod przechowywania energii w Chinach osiągnęła poziom 32.7 GW (dane na koniec pierwszego półrocza 2020 roku) co odpowiada 17,6% światowej pojemności. Baterie (akumulatory) odpowiadają za przechowywanie 1831 MW.

Magazyny energii są integralną częścią rozbudowanych instalacji wytwarzających energie elektryczna ze źródeł odnawialnych takich jak słońce i wiatr.

China Energy Storage Alliance ogłosił właśnie dane za 3 kwartał dla światowego rynku przechowywania energii i miejsca jakie w nim zajmują Chiny. Oto garść najciekawszych punktów:

 • W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku świat dodał łącznie 1381,9 MW elektrochemicznych magazynów energii, o 43% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku 2019;
 • Chiński udział to 553,3 MW w nowych projektach magazynów energii, 157% wzrost rok do roku;
 • Chiny przodują w tym segmencie odpowiadając za 38% jego wzrostu w skali globu;
 • 99% nowych magazynów energii powstaje na bazie akumulatorów litowo-jonowych;
 • Największym „konsumentem” tych magazynów energii są sieci przesyłowe, odpowiadające w skali światowej za 1/3 nowych projektów. W Chinach ta proporcja wynosi 2/3;
 • Łączna wielkość magazynów energii wszelkiego typu (elektrochemicznych, fizycznych, ciekłej soli, itp.) wyniosła 186, 1 GW – wzrost o 2,2% w odniesieniu do roku 2019. Chińskie projekty to 33,1 GW, wzrost o 5.1% rok do roku;
Magazynowanie energii to branża, która ma przed sobą jasna przyszłość.

Chiński dystrybutor energii – State Grid Corporation zapłaci 2,57 miliarda euro za udziały  z Chile. To miejscowa firma zajmująca się przesyłem energii elektrycznej. Chodzi o pakiet większościowy 96% udziałów, którego dotychczasowym właścicielem była hiszpańska firma Naturgy Energy Group S.A. Hiszpanie zarobią na tej transakcji ok. 400 milionów euro. Nie ma tu zatem zastosowania jedna z pandemicznych teorii spiskowych o wykupowaniu przez chińskie firmy przedsiębiorstw z innych państw za bezcen.

To kolejna inwestycja zagraniczna State Grid Corporation. Dotychczas chiński koncern zainwestował w 12 z branży w dziewięciu państwach (Filipiny, Brazylia, Portugalia, Australia, Hong Kong, Włochy, Grecja, Oman i Chile).

 

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© chiny24.com 2010-2020

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button