NaukaSpołeczeństwo

Iluminaci w Chinach czyli 18 priorytetów rozwoju państwa

versus Narodowy Program Nabycia Damy z Łasiczką

Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy,

Nie będę ukrywał, że do napisania artykułu zainspirował mnie ostatni post Redaktora Ślazyka „Po nas choćby potop”. Sugerował w nim, że po pierwsze za obecnym, zdumiewającym i zapierającym dech w piersiach rozwojem Chin stoi jakieś tajemnicze, unikające sławy medialnej gremium, po drugie zaś owo gremium permamentnie i od wielu lat rzeczonego redaktora podsłuchuje i co lepsze pomysły mu bezlitośnie kradnie, jak nie przymierzając PiS program socjalny PO. Poruszony do głębi (jak to – naszych podsłuchują?!!) niezwłocznie przystąpiłem do poszukiwania w Chinach śladów Iluminatów, Masonów tudzież Cyklistów – którzy niechybnie owe gremium mistyczne tworzą. Wyniki mojego prywatnego śledztwa przedstawiam poniżej.

Okazało się, że jednak szeroko rozumiane media wiedzą kto zacz i imię jego – 中国科学院 – czyli po naszemu… Chińska Akademia Nauk. Latem roku 2007 podczas prac nad planami rozwojowymi w zakresie nauki i technologii uczeni doszli do wniosku, że ze względu na stopień skomplikowania procesów technologicznych naukowych i wzajemnego powiązania ze sobą nauki, gospodarki i społeczeństwa konieczne jest stworzenie planów krótko- (do 2020), średnio- (do 2030) i długoterminowych (do 2050) Tak na marginesie – dla Chińczyków plan na 13 lat (od 2007 do 2020) to plan krótkoterminowy 😊. Zdefiniowano 18 kluczowych kategorii, dla których takie plany powinny zostać opracowane:

 1. Energia (produkcja, zużycie, nowe technologie)
 2. Zasoby wodne
 3. Zasoby mineralne
 4. Zaosby morskie
 5. Ropa naftowa i gaz
 6. Populacja (zjawiska demograficzne) i zdrowie
 7. Rolnictwo
 8. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych (przyjazny naturze)
 9. Nauki biologiczne (sekwencjonowanie genomów, bionika i nano-bionika, bio-ekonomia)
 10. Rozwój regionalny
 11. Przestrzeń kosmiczna i technologie kosmiczne
 12. Informacja (informatyzacja, przetwarzanie, gromadzenie, itp)
 13. Zaawansowana produkcja (niskoemisyjność, wszechobecne sieci sensoryczne, zielona produkcja)
 14. Zaawansowane materiały
 15. Nano (nanotechnologia, nanonauka)
 16. Badania interdyscyplinarne i podstawowe
 17. Super projekty badawcze (wymagające ogromnych zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych)
 18. Bezpieczeństwo narodowe i publiczne.

W pracach nad przygotowaniem map drogowych dla powyższych kategorii uczestniczyło ponad 300 specjalistów z Chińskiej Akademii Nauk z takich dziedzin jak nauka, technologia, zarządzanie, dokumentowanie i obieg informacji. Została opracowana szczegółowa metodologia badań i prac, którą chciałbym teraz przedstawić, gdyż według mnie warto zobaczyć nie tylko co Chińczycy planują, ale też jak. Może ktoś u nas w kraju wyciągnie z tego jakieś wnioski? No dobrze, pożartowaliśmy sobie, a teraz czas na konkrety:

 1. Powołano strukturę organizacyjną. Określono kto zarządza całym programem, kto jest odpowiedzialny za napisanie raportu, kto koordynuje badania, wybiera naukowców do konkretnego projektu, organizuje warsztaty i spotkania grup roboczych, itp.;
 2. Opracowano szablon raportu (wymagania, cele, podstawowe problemy naukowe, kluczowe problemy technologiczne, itp);
 3. Określono kryteria doboru uczonych. Mieli to być zarówno uczeni w średnim wieku jak i „młode pistolety” z otwartą głową. Niezbędni byli nie tylko specjaliści z konkretnych dziedzin nauki, ale również od zarządzania, obiegu dokumentów i informacji oraz kwerend. Upewnionio się, że w grupie będą uczeni zarówno doskonale zorientowani w najnowszych trenadach i odkryciach naukowych jak i tacy, którzy są odpowiedzialni za wyznaczanie celów strategicznych i ocenianie ich wykonalności;
 4. Zorganizowano warsztaty.
 • Odbyły się t3 warsztaty wysokiego szczebla (szefowie grup roboczych wszystkich 18 kategorii, czołowi naukowcy) Określano wspólne cele i wzajemną zależność pomiędzy kategoriami.
 • Odbyło się również 8 specjalistycznych warsztatów, w trakcie których zdefinowano 8 najważniejszych wyzwań dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Chin i określono 22 najważniejsze problemy, jakie należy rozwiązać.
 • Grupy robocze podzielono na mniejsze zespoły pracujące nad konkretnymi dziedzinami – one również miały swoje warsztaty – w sumie ponad 70. Dodatkowo zorganizowano warsztaty interdyscyplinarne i międzygrupowe.
 • Miały miejsce również warsztaty, na które zapraszono czołowych krajowych (spoza Chińskiej Akademii Nauk) i światowych specjalistów, i proszono ich o sugestie dotyczące rozwoju nauki i technologii w okreslonych dziedzinach.
 1. Opracowano mechanizm okresowego przeglądu i weryfikacji map drogowych. Zdefiniowano cztery kluczowe kategorie mające wpływ na ewentualne zmiany w opracowanych mapach drogowych – zasoby i środowisko naturalne, strategiczne technologie, bionauka i technologia oraz badania podstawowe. Eksperci (krajowi i zagraniczni) przejrzeli szkice raportów, komentowali ich ogólną strukturę, opisywali obecne i przyszłe problemy do rozwiązania oraz prezentowali swoje uwagi i sugestie. Dla każdej z 18 kategorii ustalono obowiązek ukatualnia raportów ich dotyczących co 3 do 5 lat i powołano specjalne zespoły robocze, które były za to odpowiedzialne.

Rzeczone raporty (mapy drogowe ) rozwoju do roku 2050 zostały opracowane i opublikowane. Są też na bieżąco weryfikowane i modyfikowane. Nie wiem czy odkrycie, że za wieloma „tajemniczymi” sprawami związanymi z rozwojem ekonomicznym, społecznym i technologicznym Chin nie stoją żadne Elfy, Iluminaci, tudzież inne siły mistyczne, tylko rzetelne długofalowe planowanie, poparte żmudną pracą oraz żelazną konsekwencją w realizacji owych planów powinno cieszyć, czy też nie. Z jednej strony to chyba dobrze wiedzieć, że nie potrzeba żadnych sił nadprzyrodzonych do solidnego planowania rozwoju państwa i społeczeństwa, które przynosi wymierne korzyści. Wystarczy powołać strukturę organizacyjną, określić kryteria doboru uczonych, itp, itd (patrz instrukcja powyżej). Z drugiej strony, fajnie byłoby wszystko zwalić na owych „onych” (mistyczne gremium, obcych lub inne cuda) i usprawiedliwić naszą „permamentną niemoc”. Cóż, niektórzy mimo wszystko próbują. Kiedy prezentowałem wyniki swych poszukiwań mojej Lepszej Połowie, ta spojrzała na mnie z politowaniem, wydęła usta i z pobłażliwością dla mej nieskończonej głupoty powiedziała – „No tak, ale oni w Chinach nie mają demokracji, więc sobie mogą takie planowanie na 50 lat robić. A u nas co 4 lata to się wszystko wywraca do góry nogami” – więc jak widać, jak się chce to zawsze wymówkę można znaleźć. I tu zakończmy, bo strach ciągnąć temat, bo może faktycznie z tą demokracją to coś jednak nie tak.

Myślę, że po przeczytaniu powyższego tekstu stanie się jasne (i oczywiste), skąd Chiny mają 18 miesięczną przewagę technologiczną w 5G nad USA, dlaczego zakończyły już ogólnokrajową sieć połączeń kolei wielkich prędkości i teraz zabierają się za jej rozbudowę i przyłączenie małych prowincjonalnych miejscowości (taki odpowiednik naszej odbudowy połączeń PKS J) oraz dlaczego przodują w rozwiązaniach z zakresu przetwarzania danych w chmurze i uczenia maszynowego. Nie czas i miejsce, aby szczegółowo opisywać tutaj mapy drogowe 2050 dla wszystkich 18 kategorii (to ponad 2500 stron), ale myślę, że klika „rodzynków” się Szanownym Czytelniczkom i Czytelnikom należy, żeby za lat kilka się znowu nie dziwować, skąd Chińczycy to mają i jak na to wpadli? Zatem na zakończenie mój własny, autorski, best-of-the-best z kliku wybranych map drogowych:

Przestrzeń kosmiczna i technologie kosmiczne:

Platforma Naukowa „Cyfrowa Ziemia” – chińska odpowiedź na Google Earth. Docelowo ma to być własna (krajowa) wersja aplikacji, której treść (czyli cyfrowe mapy całej kuli ziemskiej) będą aktualizowane początkowe w cyklu 1-rocznym, by poprzez cykl tygodniowy dojść do cyklu jednodniowego (około roku 2030), a potem na życzenie, na każdym urządzeniu, w każdym miejscu, w dowolnym czasie (rok 2050).  Oczywiście wymaga to sieci własnych satelitów oraz centrum przetwarzania naziemnego, które ma się składać z węzła centralnego (Pekin), 3 węzłów sieciowych (Miyun, Kashi, Sanya) i 18 węzłów lokalnych. Dodatkowe stacje nasłuchowe mają powstać (lub już są) na biegunie północnym i południowym oraz w Brazylii.

Sieciowy System Symulacji Ziemi – wszystkie dane zgromadzone na potrzeby powyższego projektu (plus wiele innych z balonów meteorologicznych, satelitów niskoorbitowych, obserwatorium na Księżycu, itp.) mają stać się podstawą do stworzenia cyfrowego symulatora zjawisk pogodowych i atmosferycznych na Ziemi. Uczeni i decydenci chińscy chcą za jego pomocą:

 • Monitorować i analizować zmiany pokryw śnieżnych i wiecznej zmarzliny na obszarach Wyżyny Tybetańskiej;
 • Monitorować rolnictwo , zasoby naturalne i katastrofy naturalne;
 • Badać cykle pogodowe, cykle dwutlenku węgla w atmosferze, zmiany pokrywy chmur, poziomu radiacji, i wiele innych;
 • Estymować długoletnie zmiany klimatyczne, monitorować smog lokalnie i globalnie, monitować i nadzorować całość gruntów rolnych na terenie Chin, monitorować ocean i zmiany w linii brzegowej;

Nauki biologiczne (sekwencjonowanie genomów, bionika i nano-bionika, bio-ekonomia)

Wdrożenie baz danych genomów, transkryptomów, proteomików, metabolomików, itp. W latach 2021 do 2035 Chińczycy planują posiadać publiczne dostępne bazy dla biologii systemowej (sieci interakcji białek, ścieżki metaboliczne, itp.) – zarówno na poziomie mikroskopowym (pojedynczych reakcji chemicznych) jak i makroskopowym (ekosystemy). W latach 2036 do 2050 w oparciu o tą widzę będzie możliwe syntetyzowanie sztucznych chromosomów glonów i kręgowców. Pojawią się pierwsze zaprojektowane i wytworzone przez człowieka komórki i ekosystemy do fotosyntezy, wiązania azotu cząsteczkowego, itp.

Zrównoważone użytkowanie strategicznych zasobów biologicznych. Do 2020 roku ma zostać opracowany narodowy program wspierania badań podstawowych i technologicznych w zakresie:

 • odkrywania nowych gatunków;
 • tworzenia banków materiałów genetycznych;
 • wykorzystywania zasobów genetycznych charakteryzujących się szybkim wzrostem i odpornością na stres (rozumiany jako odporność na zimno, suszę, zasolenie gleby, itp.);
 • wspierania bio-przemysłu i rekultywacji terenów nie nadających się ani na uprawy, ani na pastwiska, itp.

Zaawansowana produkcja (niskoemisyjność, wszechobecne sieci sensoryczne, zielona produkcja)

Wszechobecne sieci sensoryczne. Wykorzystując zalety technologii 6G (Chińczycy pracują już nad technologią 6G) zbudowanie rozwiązań dla przemysłu (około roku 2030) opartych o rozproszoną, płaską strukturę zarządzania informatycznego; samodiagnozujący i samonaprawiający się sprzęt; zdalne zarządzanie i aplikacje sieciowe oraz rozwiązania e-commerce wykorzystujące przetwarzanie rozpowszechnione (pervasive computing)

Zielona produkcja (green manufacturing). W ramach tego dość obszernego pojęcia podejmuje się prace nad nowymi procesami technologicznymi uwzględniającymi modułowość konstrukcji, łatwość serwisowania i aktualizowania modułów, łatwość demontażu, wysoki stopień recyclingu, wykorzystywanie technologii wykonywania elementów w sposób wymagający jak najmniejszej ilości etapów pośrednich; wykorzystywanie zaawansowanych technologii modelowania powierzchni materiałów zmieniających ich morfologię, skład chemiczny, strukturę i cechy odpornościowe.

Energia (produkcja, zużycie, nowe technologie)

Czysta energia węglowa. W Latach 2021 do 2023 wdrożenie na skalę przemysłową rozwiązań takich jak gazyfikacja węgla, spalanie węgla w czystym tlenie (technologie pochodne od oxyfuel), przechwytywanie i składowanie CO2, rozkład węgla z wykorzystaniem mikroorganizmów (bakterii), dekompozycja termiczna.

Polityka energetyczna na lata 2021-2035. Masowe wdrażanie pojazdów elektrycznych i na ogniwa paliwowe; zaawansowane budownictwo energooszczędne; nowe technologie przetwarzania ropy naftowej; zaawansowane rozwiązania z zakresu zarządzania siecią energetyczną uwzględniające specyfikę generowanej energii odnawialnej (zmienność w czasie); wdrażanie elektrowni jądrowych czwartej generacji; instalacje na skalę przemysłową cienkowarstwowych ogniw słonecznych; komercyjne wdrożenia technologii geotermalnych; wykorzystywanie hydratów gazowych do produkcji energii.

Zasoby morskie

Plany oceanograficzne na lata 2020-2030. Wysłanie batyskafu na głębokość do 11 km. Wykonanie odwiertu do 1km pod powierzchnią morską. Opracowanie systemu wczesnego ostrzegania dla zmian w ekosystemach morskich. Zakończenie procesu digitalizacji całego chińskiego wybrzeża.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button