Wiadomości

Zakaz wyjazdu dla protestantów

PEKIN – Chiny uniemożliwiły wyjazd z kraju 200 przedstawicielom kościoła protestanckiego, którzy zamierzali wziąć udział w światowym kongresie kościołów protestanckich w Cape Town w Republice Południowej Afryki.

Przedstawiciele niezarejestrowanych kościołów protestanckich w Chinach planowali od ponad 2 lat udział w 3 Lozańskim Kongresie Światowej Ewangelizacji, który zgodnie z planem rozpoczyna się dzisiaj w Cape Town i będzie trwał do 25 października.

W Chińskiej Republice Ludowej funkcjonuje jeden uznawany oficjalnie kościół protestancki, który nosi nazwę Ruchu Patriotycznego Trzech Samoistości (RPTS). Kościół ten faktycznie został powołany w 1954 roku przez komunistyczny urząd do spraw religii i poza okresem rewolucji kulturalnej jest właściwie państwową przybudówką, podobnie jak oficjalnie uznawany kościół katolicki, gdzie o obejmowaniu biskupstw decyduje komórka rządowa. RPTS został zaproszony na kongres do Cape Town, ale zaproszenie odrzucił, informując organizatorów, że zjazd ten ma charakter anty chiński. Ta odpowiedź zaskoczyła niezwykle organizatorów z Afryki Południowej jako, że w ostatnim roku relacje pomiędzy RPA a Chinami zacieśniły się bardzo, obie strony uznają je za przyjacielskie. Co więcej najważniejsze postaci Kongresu Lozańskiego takie jak Wielebny John Stott odwiedzały Pekin i spotykały się tam z ciepłym przyjęciem, a ich relacje z RPTS można określić jako bardzo bliskie.

Przedstawiciele niezarejestrowanych kościołów protestanckich w Chinach od kilku tygodni byli informowani o poważnych konsekwencjach wiążących się z ich ewentualnym udziale w kongresie. Części delegatów skonfiskowano paszporty, część została otoczona dozorem policyjnym, niektórzy zostali zatrzymani podczas odprawy paszportowej na lotniskach, lub po opuszczeniu swoich domów. Aresztowano jednego pastora pochodzącego z Mongolii Wewnętrznej, którego oskarżono o nielegalna aktywność religijną.

Chiny Ludowe posiadają prawdopodobnie najliczniejszą na świecie grupę wyznawców protestantyzmu.. Wedle różnych źródeł i badań liczbę tą szacuje się na od 25 do ponad 100 milionów osób w całych Chinach.

Obecny kongres miał być pierwszym od 1949 roku, w którym miała wziąć udział duża reprezentacja Chin. Dotychczas protestanci chińscy unikali aktywności takiej jak uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, zjazdach, czy kongresach, aby nie zwracać na siebie uwagi władz.

Pomimo deklaracji Hu Jintao i Wen Jiabao dotyczących obrony prawa swobody wypowiedzi, kwestia religii, wyznań jest dla Pekinu sprawą ciągle drażliwą. W tym obszarze Komunistyczna Partia Chin nie przeszła absolutnie żadnej przemiany przez ostatnie 60 lat. Religia, jako konkurencyjna dla socjalizmu ideologia, mająca nad nim pewne przewagi chociażby jak absolutna dobrowolność wyznawania, ciągle może liczyć na czynny opór ze strony chińskich liderów.

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button