Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (42/19),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

政治上有什么新鲜事  Co nowego w polityce ?  

国务院Rada Państwa ChRL ogłosiła nowe wytyczne dotyczące podziału uprawnień finansowych między rządem centralnym, a rządami lokalnymi, budowania jasno określonych uprawnień i obowiązków władz, odpowiedniej alokacji zasobów finansowych oraz dążenia do większej równowagi między regionami. Najważniejszym punktem tego dokumentu jest wyjaśnienie zasady podziału 50/50 wpływów z podatku VAT między rządem centralnym, a lokalnymi. Wpływy z podatku VAT mają zachęcić lokalne rządy do rozwoju konkurencyjnych dziedzin przemysłu i generowania tą drogą nowych źródeł wpływów z podatków. W Chinach mamy do czynienia z trzema kategoriami podatków jeśli chodzi związku publicznoprawne pobierające te świadczenia:

– podatek centralny,

– podatek lokalny i

– podatek dzielony między samorządami lokalnymi i rządem.

VAT stanowi większość wspólnych przychodów podatkowych (wspólnych dla szczebla centralnego i lokalnego). Od 2016 roku trwa reforma tego podziału, który pierwotnie wynosił z 75% dla „centrali” i 15% dla prowincji, obecnie zaś jest podziałem „pół-na-pół”. W ostatnim okresie władze Chin walcząc ze spowolnieniem gospodarczym redukują w stopniu znacznym podatki nakładane na przedsiębiorstwa i osoby indywidualne. Zmniejszeniu ulegają też rozliczne opłaty o charakterze fiskalnym (jak kwoty ubezpieczeń pracowniczych). W ciągu siedmiu miesięcy br. redukcje te osiągnęły wysokość 1.35 bln RMB (ok. 704 mld PLN).

经济商业市场 Ekonomia – Biznes – Rynek

W minionym tygodniu 国家统计局Państwowe Biuro Statystyki nie miało zbyt wielu dobrych informacji. Ceny konsumpcyjne CPI, główny wskaźnik inflacji, we wrześniu wzrosły o 3%. Jest to najwyższy wzrost odnotowany od listopada 2013 roku. Zjawisko to ma związek przede wszystkim  wysokim wzrostem cen żywności, zwłaszcza mięsa wieprzowego, które od sierpnia do września podrożało aż o 69.3% (od lipca do sierpnia o 46.7%). Rynek odczuwa skutki epidemii afrykańskiego pomoru świń, z którym nieskuteczna walka wciąż trwa. Wprawdzie w przewidywaniach ekonomicznych na ten rok zakładano wzrost inflacji do 3%, to z pewnością nie brano pod uwagę, aż tak drastycznych wzrostów cen pewnych kategorii żywności. Wiadomo, że wzrost cen żywności ma ogromny wpływ na nastroje społeczne. W czasie kiedy ceny towarów i usług rosną, spadają ceny producenta PPI, które we wrześniu zmniejszyły się o 1.2% (w sierpniu o 0.8%). Deflacja w przemyśle jest zatem faktem.

Z niepokojem oczekiwano publikacji danych ekonomicznych za III kwartał oraz całe 9 miesięcy tego roku. Oczywiście skoncentrowano się przede wszystkim na fetyszyzowanym od lat PKB. W III kwartale br. wzrósł on o 6%. To najniższy wzrost od 27 lat. Odczyt wrześniowy oznacza jednocześnie tendencję spadkową, bowiem w  I kw. informowano o 6.4% wzroście PKB, a w II kw. o 6.2%. Nie umknęło to uwadze światowych mediów, które ogłosiły, iż Chiny są w tarapatach i za chwile upadną. Hasło to niczym mantra powtarzane jest latami przy okazji jakichkolwiek turbulencji na chińskim rynku. Tymczasem sumarycznie w 2 kwartałach tego roku gospodarka chińska powiększyła się o 6.2%. Wiele państw marzyłoby o takim wyniku (nie wskazując USA). Wynik 3 kwartałów tego roku mieści się w założonych na ten rok widełkach od 6.0% do 6.5%. Wiadomo nie od dziś, i nie dotyczy to wyłącznie chińskiej gospodarki, że koncentrowanie się przy ocenie wyników ekonomicznych państw jedynie na samym PKB jest błędne i nie daje prawdziwego obrazu kondycji danej gospodarki. I tak na przykład chińska produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5.8% (w sierpniu o 4.4%), w pierwszych 3 kwartałach o 5.6%. Inwestycje w środki trwale od stycznia do września zwiększyły się o 5.4%. Od stycznia do sierpnia o 5.5%. Inwestycje w sektorze państwowym od stycznia do końca września wzrosły w porównaniu z minionym rokiem o 7.3%, inwestycje w prywatnych przedsiębiorstwach o 4.7%. W sektorze wysokich technologii  w okresie 3 kwartałów br. inwestycje wzrosły w porównaniu z 2018 rokiem o 12.6%, gdy w sektorze usług o 13.8%. Usługi odpowiadają już za ponad 54% chińskiego PKB. Od początku br. udział usług w całym PKB ChRL wzrósł o 7%, wkład przemysłu zaś o 2.9%. Inwestycje w nieruchomości utrzymują się od początku roku na stabilnym poziomie wzrostu w skali 10.5%. Nowe inwestycje związane są przede wszystkim z budownictwem mieszkaniowym (wzrost o 14.9%). Rośnie też sprzedaż detaliczna. Od początku roku w sumie o 8.2% (wrzesień: 7.8%). Dochód rozporządzalny na mieszkańca wzrósł o 8.8% do 22,882 RMB (ok. 12,398 PLN). Przeciętny mieszkaniec Chin wydał statystycznie na konsumpcję od początku tego roku 15,464 RMB (ok. 8,378 PLN – więcej o 8.3% niż rok temu), w tym 4,310 RMB (ok.2,335 PLN) pochłonęły wydatki na żywność i używki (w górę o 6.1%). Konsumpcja stała się ważnym motorem rozwoju gospodarki – odpowiada za 60.5% jej wzrostu. Podczas konferencji rzecznik biura statycznego 毛盛勇Mao ShengYong nie ukrywał, że aktualne wewnętrzne i zewnętrzne warunki gospodarcze wciąż są trudne. Światowa gospodarka spowalnia, rośnie niestabilność i niepewność. Podkreślił, że Chiny stawiają czoła coraz liczniejszym ryzykom i wielorakim wyzwaniom. Pomimo przeciwności Pekinowi udaje się utrzymać stabilność gospodarki, a poziom życia mieszkańców podnosi się.

Rysunek: SCMP

Jaka jest więc sytuacja drugiej gospodarki na świecie? Prawda leży, chyba, jak zwykle, po środku. Przed nami IV kwartał. Obstawiam, że rząd chiński nie dopuści do tego, aby wzrost gospodarczy ChRL w 2019 roku spadł poniżej 6%.

Jak poinformował 高峰GaoFeng, rzecznik prasowy 商务部Ministerstwa Handlu ChRL, nie ma powodów do zmartwień jeśli chodzi o napływ inwestycji zagranicznych (kapitału) do Chin. W pierwszych 3 kwartałach br. wzrosły one o 2.9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Inwestorzy zagraniczni zainwestowali w tym roku już 100.78 mld USD (ok. 387 mld PLN). Atrakcyjność inwestycyjna Państwa Środka nie maleje.

Mniej optymizmu budzą dane dotyczące handlu zagranicznego podane przez海关总署 Generalną Administrację Celną. Niezależnie od tego w jakiej walucie liczyć (w USD, czy RMB) i w jakim okresie. We wrześniu wartość chińskiego eksportu liczonego w USD zmniejszyła się o 3.2% r/r. To największy spadek od lutego. Import do Chin spadł w tym okresie o 8.5%.

Pomimo spadku wielkości obrotów w handlu zagranicznym bilans handlowy Chin we wrześniu był pozytywny i dał nadwyżkę eksportu nad importem w kwocie 39.65 mld USD (ok. 152.165 mld PLN). W sierpniu ta nadwyżka stanowiła równowartość 34.83 mld USD (ok. 133.667 mld PLN).  W przeliczeniu na chińskiego juana (RMB) eksport we wrześniu spadł o 0.1%, import o 6.2%. W perspektywie 3 kwartałów br. handel zagraniczny jednak wzrósł o 2.8%: eksport o 5.2%, import o 4.2%. Dodatnie saldo w handlu zagranicznym wzrosło o 44.2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.  Handel ze Stanami Zjednoczonymi w ciągu 3 kwartałów zmalał o 10.3%. Wojna handlowa zbiera swoje żniwo.  

Foto: Getty Images

Przyglądając się liczbom zaprezentowanym przez 国家统计局Państwowe Biuro Statystyki, można dojść do ciekawych wniosków. Od dawien dawna było tak, że siłę napędową chińskiej gospodarki stanowiły prowincje wschodnie, położone wzdłuż wybrzeża. Najnowsze dane dotyczące zysków w przemyśle uzyskanych od stycznia do sierpnia br. wskazują na nowy trend. Spośród 10 prowincji nadbrzeżnych aż 6 odnotowało spadek zysków w przemyśle. Największy regres odnotowano w 上海Szanghaju (19.6%), 北京 Pekinie (14.4%) i prowincji 山东ShanDong (13%). Najmniej zyski przemysłowe skurczyły się w prowincji  江苏JiangSu (3.5%). Pozostałe 4 prowincje nadbrzeżne odnotowały zyski: 广东GuangDong, 浙江ZheJiang, 福建FuJian i 海南HaiNan (najwyższy wzrost – o 12.9%).

Źródło: geology.com

Główną przyczynę spadków zysków w przemyśle w wymienionych prowincjach upatruje się w dużym udziale branży motoryzacyjnej w aktywności przemysłowej tych regionów. Produkcja i sprzedaż samochodów w Chinach doświadcza problemów związanych z malejącym popytem już od 15 miesięcy. Tylko we wrześniu sprzedaż aut obniżyła się o 6.6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. I nic nie wskazuje na poprawę sytuacji.  财政部Ministerstwo Finansów ponownie potwierdziło, iż zgodnie z zapowiedziami do końca 2020 roku zostaną zniesione wszystkie subsydia dla produkcji i sprzedaży samochodów z alternatywnymi źródłami napędu: elektrycznego, hybrydowego oraz wodorowego. Od 2021 roku rynek tych samochodów będzie funkcjonować wyłącznie na zasadach rynkowych. I tu rodzi się pytanie: a co z przywilejami nadanymi Tesli w Szanghaju?

Padł ostatni bastion zagranicznych supermarketów w Chinach. Niemieckie Metro podjęło decyzję o sprzedaży swojej tutejszej sieci spółce 五美科技有限公司 WuMei Technology Group Inc. za 1.9 mld EUR (ok. 8.135 mld PLN). W wyniku tej transakcji z chińskiej mapy handlowej znika ostatnia sieć tego typu zarządzana wyłącznie, lub większościowo przez podmiot zagraniczny. Oczywiście spotkamy w Chinach nazwy (marki) zagranicznych sieci, ale w rzeczywistości działają one bądź pod zarządem większościowych chińskich udziałowców, bądź wyłącznie już jako marki w 100% przejęte przez chiński kapitał. Po 25 latach historia zatoczyła koło.

Według raportu The New World Wealth 2019 w pierwszej dziesiątce najbogatszych miast świata znalazły się trzy chińskie metropolie. Na piątym miejscu uplasował się北京 Pekin, którego mieszkańcy zgromadzili majątek szacowany na 2.1 bln USD (ok.8.063 bln PLN). Tuz za nim, na szóstym znalazł się上海Szanghaj z majątkiem 1.9 bln USD (ok. 7.295 bln PLN), a na ósmym 香港HongKong, którego mieszkańcy zgromadzili majątek wart 1.3 bln USD (ok. 4.991 bln PLN). Podstawą wyliczenia bogactwa miasta był majątek zgromadzony przez jego wszystkich zarejestrowanych (zameldowanych) mieszkańców, w tym oprócz nieruchomości gotówka, akcje, obligacje, udziały w firmach.  Wiadomo – każdy kraj jest bogaty bogactwem swoich obywateli. Chiny i tu chcą zająć liczące się miejsce w skali świata. A jeszcze 40 lat temu ChRL znajdował się w niesławnym gronie najbiedniejszych państw świata.

Zbliża się festiwal zakupów, wyprzedaży, nadzwyczajnych zniżek i upustów w handlu internetowym. Chodzi oczywiście o dzień singla czyli 11.11. (11 listopada). Giganci w chińskim e-commerce przygotowują się starcia. 京东JD.com rozpoczął batalię prawną pozywając 阿里巴巴Alibabę. JD.com zarzuca konkurentowi niedozwolone praktyki monopolistyczne. Alibaba zmusza bowiem swoich dostawców do podpisywania umów na wyłączność dla jej platform e-handlu z jednoczesnym zakazem sprzedaży określonych towarów innym graczom na chińskim rynku handlu internetowego. JD.com domaga się zaprzestania takich praktyk, zapłaty odszkodowania w wysokości 1 mln RMB (ok. 541.8 tys. PLN) oraz oficjalnych przeprosin. Nieznana jest data rozpatrzenia tego pozwu. W Chinach sądy nie są nadmiernie rychliwe, ale w sprawach gospodarczych coraz częściej bywają sprawiedliwe. JD.com (i inne firmy e-commerce w Chinach) mają o co walczyć. W ubiegłym roku, w dniu 11.11., ogólny przychód firm handlujących w chińskim Internecie przekroczył  wartość 31 mld USD (ok. 119.028 mld PLN). Każdy procent urwany Alibabie, to dodatkowy miliard na koncie konkurencji.

Alibaba nie bacząc na knowania konkurencji wybrała ucieczkę do przodu. W tym roku, jako pierwsza firma w Chinach, w dniu 11.11. wystawi na aukcję internetowa… 10,000 mieszkań. Konkurencja zaostrza się.

技术Technologie     

Mimo wszelkich przeciwności, sankcji, nacisków i „czarnego” PR ze strony Stanów Zjednoczonych华为荣誉在俄罗斯市场份额排名第HuaWei Technologies Co., Ltd. w III kwartale osiągnął wzrost dochodów o 24.4% tj. 610.8 mld RMB (ok. 330.932 mld PLN). Zysk netto wzrósł o 8.7%. W ciągu trzech kwartałów br. koncern sprzedał na wszystkich swoich rynkach 185 mln smartfonów (wzrost o 26%), 400,000 stacji  5G (MIMO-AAU) oraz zawarł 60 kontraktów zagranicznych na instalacje sieci systemu 5G. Władze municypalne ponad 700 miast, 248 firm z listy Fortune Global 500 i 58 z Fortune Global 100 wybrało Huawei jako partnera w digitalnej transformacji systemów telekomunikacyjno-informatycznych. Stany Zjednoczone to nie cały świat.

小米科技有限责任公司 Xiaomi to nie tylko telefony komórkowe, ale również, a może przede wszystkim koncept inteligentnego domu (smart home). Xiaomi produkuje i sprzedaje laptopy, smart zegarki, „inteligentne” filtry do powietrza, odkurzacze-roboty, głośniki „inteligentne”, „inteligentne” telewizory TV, a nawet lampki na biurko, itd., itp. W minionym tygodniu propozycja smart produktów Xiaomi powiększyła się o lodówki. Oczywiście nie byle jakie. Pierwszy z planowanej serii lodówki model wykonany jest częściowo z tytanu. Lodówka ta pozwala utrzymać żywność dłużej w świeżości dzięki specjalnie skonstruowanemu systemowi chłodzenia, który nie doprowadza do głębokiego zamrażania produktów. Lodówka Xiaomi wyposażona jest w wirtualnego asystenta 小艾XiaoAi, pozwalającego zdalnie sterować urządzeniem za pomocą aplikacji 米家Mi Home. Ustawienia temperatur i trybów chłodzenia dokonywane są za pomocą komend głosowych.  Prace lodówki można nieustannie monitorować poprzez dedykowaną aplikację dla smartfonów Xiaomi. Lodówka jest dostępna w sprzedaży od 15 października w podstawowej cenie 1,099 RMB (ok. 595.44 PLN). Nareszcie będzie z kim pogadać w kuchni.

Foto: Xiaomi

Jak wynika z analiz 中华人民共和国国务院发展研究中心 Centrum Badania Rozwoju przy Radzie Państwa ChRL tutejszy rynek usług przechowywania danych w chmurze osiągnie w 2023 roku wartość 300 mld RMB (ok. 162.540 mld PLN). Do tego czasu blisko 60% krajowych firm oraz instytucji rządowych będzie korzystało z zewnętrznych usług przechowywania danych. (rządzie). W 2018 roku wartość rynku tych usług wynosiła 96.28 mld RMB (ok. 52.165 mld PLN). Chiny mają wprawdzie największą na świecie ilość użytkowników Internetu (854 mln), ale wciąż pozostają w tyle za Stanami Zjednoczonymi jeśli chodzi o usługi przechowywania danych. Globalny rynek usług został zdominowany przez amerykańskie firmy takie jak Amazon, Microsoft czy Google, które łącznie mają w nim 57% udział. Pierwszą chińską firmą, która 10 lat temu weszła na światowe rynki usług przechowywania danych w chmurze była spółka  阿里巴巴Alibaba. Do tej pory uzyskała skromne 4% udziału, przy ponad 40% udziale w rynku chińskim. Tu Alibaba konkuruje z innymi lokalnymi graczami, takimi jak 华为 HuaWei, 腾讯TenCent, czy 百度BaiDu. Centralny rząd Chin od 2010 roku przeznacza rokrocznie 1 mld RMB (ok. 541.8 mln PLN) na inwestycje w rozwój krajowego rynku usług. Oznacza to, że do 2020 roku Pekin wyda na ten cel 10 mld RMB (ok. 5.418 mld PLN).

Rozwój konsumpcji w Chinach stymulowany jest silnie przez ekonomię cyfrową, w niej też upatrywana jest przyszłość wzrostu gospodarczego państwa. 中国电子信息产业发展研究院Ośrodek dla Rozwoju Przemysłu Informatycznego oraz  北京百分在线信息技术有限公司 Percent Information Technology Co., Ltd. dzięki przeprowadzonym badaniom ustalili, iż konsumpcja w miastach pierwszego i drugiego kręgu rozwija się głównie w oparciu o e-handel, podróżowanie dzięki rozwiązaniom informatycznym, inteligentny transport, internetową edukację. W miastach trzeciego kręgu dominuje opieka zdrowotna i nad osobami starszymi, w którą zaangażowane są nowe rozwiązania technologiczne softwarowe i hardwarowe. Ekonomia cyfrowa najintensywniej rozwija się w miastach prowincji wschodnich, nadbrzeżnych. Liderem jest 上海Szanghaj. To oczywiste.

银行、金融、资本、股票交易所  Banki, Finanse, Kapitał, Giełdy   

Rząd 澳门特别行政区Specjalnego Regionu Administracyjnego Makao zwrócił się z wnioskiem do rządu centralnego o zgodę na utworzenie i otwarcie giełdy w Makao. Miasto dąży do dywersyfikacji swoich dochodów. Od dziesięcioleci gospodarka Makao bazuje na hazardzie, jest to bowiem jedyne w Chinach miejsce, gdzie hazard jest legalny. Kasyna i domy gry zapewniają 80% wpływów do budżetu miasta. W 2018 roku było to 38 mld USD (ok. 145.905 mld PLN). Makao było do 1999 roku kolonia portugalską. Powróciło do Chin, podobnie do Hong Kongu, w ramach programu „jedno państwa – dwa systemy”, który obowiązywać miał przez kolejne 50 lat. Wniosek dotyczący utworzenia giełdy w Makao może być przygotowaniem do realiów 2049 roku, kiedy region zostanie zunifikowany z reszta państwa, utraci swoją polityczną, prawna i ekonomiczną autonomię. W tych okolicznościach istnieje duże prawdopodobieństwo, że rząd centralny nie przystanie na dalsze działanie tutejszych kasyn. Dlatego też spodziewać się można udzielenia zgody przez Pekin i powstanie czwartego po Hong Kongu, Szanghaju i Shenzhen parkietu w Chinach.  

Giełdy

Mieliśmy bardzo niestabilny tydzień, pełen nerwowych reakcji na wszelkie wiadomości. W piątek 18 października po ogłoszeniu danych gospodarczych za trzy kwartały br. indeksy poszły w dół. Najpoważniejsze spadki wartości akcji od ponad miesiąca. Analizując np. główny indeks giełdy w Szanghaju możemy zaobserwować, iż od początku br. wzmocnił się on o 17.8%. Od początku października o 1.13%. Czyli w perspektywie długoterminowej obraz tej giełdy nie jest zły. Ale na co dzień gra na tym rynku to nieustanny rollercoaster. To w górę, to w dół. Do tego trzeba mieć zdrowie i anielską cierpliwość.

                                                                                                               Piatek18.10. Tydzień 14.-18.10.

Shanghai Composite Index – SSEC证综合指数                               2,938.14  -1.32%     -1.19%

Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

Shanghai 50 – SSE50上证50                                                             2,963.18   -1.61%     -0.67%

50 spółek o największej kapitalizacji.

Shanghai 180 – SSE180上证180                                                        8,520.66  -1.60%     -1.22%

SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.

China Securities Index 300 – CSI300沪深300指数                             3,869.38  -1.42%     -1.08%

300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Shanghai oraz Shenzhen

Shanghai 380 – SSE 380上证380                                                        4,606.66  -1.16%    -1.37%

SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm poza SSE 180 index.

China Securities 500 Index- CSI 500 中证500                                     4,961.81  -1.35%    -1.85%

500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w) -małych i średnich firm).

SSE STAR Market 50 Component Index

Shenzhen Component Index – SZSC1 深证成指                                9,533.51  -1.16%    -1.38%

Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.

Shenzhen ChiNextPrice Index – CHINEXTP 创业板指                        1,648.63  -0.58%     -1.09%

Indeks nowych, młodych spółek–chiński Nasdaq. {创业板指 GEM Index-Generate Edition Market}.

Shenzhen Composite Index – SZSE/SZSC 深证综指                           1,616.72  -1.17%    -1.24%

(深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

Shenzhen – SZSE100 深证100R指数                                                    5,439.71  -1.05%    -0.91%

100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.

Shenzhen Small & Medium Enterprises Index – SZSMEPI                     6,044.63  -1.19%   -0.98%

中小板创新指数  Index Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

FTSE China A50 Index – FTXIN9富时中国A50指数                              13,882.51  -1.53% -0.11%

Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem I w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.

 

HongKong HangSeng Index- HSI.HK/HSZS恒生指数.                       26,719.580  -0.48% +1.56%

Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.

HangSeng Composite Index- HSCI.HK恒生综合指数.                             3,608.58  -0.40%  +3.47%

Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.

HangSeng China Enterprises- HSCEI.HK/GQZS国企指数).                 10,540.040  -0.45% +0.84%

Indeks chińskich spółek notowanych na tamtejszej giełdzie.

HangSeng China-Affiliated Corporations – HSCCI.HK/HCZS红筹指数.   4,311.350  -0.53% +0.12%

Red Chip. Indeks największych chińskich spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych (offshore), a notowanych na giełdzie w Hong Kongu

 

Taiwan Weighted Index- TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI台湾加权指数.       11,180.22  -0.06%  +2.67%

Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.

Kurs średni RMB

wobec wybranych walut zagranicznych (piątek,18.10.

100英镑GBP = 909.52人民币 RMB               ▲   

100欧元EUR = 786.25 人民币 RMB              

100美元US$ = 706.90人民币 RMB                ▼

100 港HG$ = 90.14 人民币 RMB               

100 澳门元MOP$ = 87.63人民币 RMB         

100 新台币NT$ = 23.10 人民币 RMB               

100 波兰兹罗提 PLN . = 183.99人民币 RMB   

100人民币 RMB = 54.35波兰兹罗提 PLN      

军事 中国人民解放军 Armia Ludowo-Wyzwoleńcza

Na wystawie helikopterów w 天津TianJin (miasto wydzielone, port, płn.-wsch. Chiny) zaprezentowano prototyp nietypowego helikoptera wojskowego. Ma on kształt spodka, kabina pilota została umieszczona w maszynie centralnie. Maksymalny udźwig nowego rodzaju śmigłowca ma wynosić 6 ton, szybkość przelotowa 650 km na godz., szybkość wznoszenia 16.5 metra na sekundę, a zasięg blisko 3,000 km. Pierwszy publiczny lot maszyny zaplanowano w czasie przyszłorocznych największych chińskich targów lotniczych w ZhuHai (prowincja广东GuangDong, wybrzeże, płd. Chin).

Foto: GT

Uzbrojenie Made in China jest coraz chętniej kupowane przez armie wielu państw świata. W okresie 2013-2018 Chiny stały się po USA, Rosji, Niemczech i Francji piątym na świecie eksporterem broni i sprzętu wojskowego. Głównymi rynkami dla Chin w tej branży są państwa związane z inicjatywą Pasa i Szlaku w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Na drodze do rynków zachodnich stoją zazwyczaj embarga i inne ograniczenia mające swoje źródło chociażby w uczestnictwie potencjalnych zainteresowanych w sojuszach takich jak NATO. Czy będą to przeszkody trwałe? Wiele zależy miedzy innymi od tego jak kształtować się będą przyszłe relacje wewnątrz tych sojuszy.

中国世界Chiny @ świat                      

Znana amerykańska firma doradcza Ernst & Young ogłosiła, że fuzje i przejęcia zagraniczne dokonywane przez firmy firm chińskie w pierwszej połowie 2019 roku były pod względem wartości niższe aż o 60% w stosunku do pierwszej połowy roku minionego. Ich ogólna wartość wyniosła 20 mld USD (ok. 76.792 mld PLN). Chiny były w zeszłym roku drugim po Japonii inwestorem w krajach trzecich. Inwestycje zagraniczne stanowią tylko 12.3% PKB Chin, gdy w przypadku państw rozwiniętych średnia wynosi 38.6% PKB. Jak widać Chiny wciąż mają przestrzenie dla dalszej ekspansji i rozwoju.

Ledwo w miesiąc po zerwaniu przez Wyspy Salomona stosunków dyplomatycznych z Tajwanem i nawiązaniu tychże z Chińska Republiką Ludową, to niewielkie państwo znów znalazło się na pierwszych stronach portali i gazet. Wszystko za sprawą ujawnionej poufnej umowy jaką zawarto w czasie wizyty premiera Wysp Salomona Manasseh Sogavare w Chinach. Na mocy tego porozumienia chińska firma państwowa中国山姆企业集团有限公司China Sam Enterprise Group Co., Ltd. będzie dzierżawić w okresie 75 lat (z opcją przedłużenia dzierżawy) wyspę Tulagi (ok. 1000 mieszkańców). Wyspa Tulagi w czasie drugiej wojny światowej była bazą wojsk brytyjskich, posiada głębokowodny port oceaniczny (tzw. deep water port pozwalający przyjmować największe jednostki pływające) i lotnisko. Umowa przewiduje, iż China Sam Enterprise wybuduje tam specjalną strefę ekonomiczną, którą będzie zarządzać podobnie jak istniejącym (rozbudowanym) portem i lotniskiem. Firma uzyskała wyłączność na „rozwój wyspy i otaczających ją wód z możliwością budowy terminalu gazowo-naftowego”. Oczywiście rząd chiński nie ma z tym nic wspólnego. To – wedle wszystkich stron porozumienia – umowa o charakterze czysto biznesowym. Ale mnie ta sytuacja jako żywo przypomina przypadek portu Sihanoukville w Kambodży, gdzie specjalną strefę ekonomiczną organizuje i buduje  chińska państwowa korporacja z prowincji Jiangsu. Firma ta zarządza portem, lotniskiem, włada całym miasteczkiem. Ani tu śladu obecności, czy wpływu rządu Chin. Oprócz tego, że państwowe chińskie korporacje nie podejmują żadnych działań poza granicami ChRL bez konsultacji i akceptacji władz centralnych. Ale od strony formalnej to tylko biznes dla biznesu. Dlaczegóż zatem nie powtórzyć sprawdzonego rozwiązania? Oczywiście w obu przypadkach padają zarzuty, że porozumienia mają podłoże polityczne, że Chiny tworzą sobie kolejne przyczółki dla baz wojskowych, dla rozszerzenia swojej obecności militarnej w regionie Azji i Pacyfiku. Ale zdaje się, że to bardzo spóźnione i mało efektywne działania. To przecież Amerykanie wycofali się z wielu swoich baz w Azji, pozostawiając państwa, na których terytoriach owe bazy się znajdowały swojemu losowi. Tymczasem Chiny nie poprzestają na słownych deklaracjach, ale (zawsze i wszędzie) przybywają z wymierna pomocą gospodarczą, z inwestycjami. Australia, zaniepokojona zbliżeniem się Wysp Salomona z Chinami, zaproponowała Wyspom pomoc gospodarczą w wysokości 168 mln USD (ok.645.053 mln PLN) w ciągu najbliższych 10 lat. Chiny zadeklarowały 3.6 mld USD (ok. 13.822 mld PLN) w ciągu 5 lat. Wybór jest prosty.

Na marginesie – inna firma chińska rozbuduje port w Republice Vanuatu, kolejnym państwie Oceanii i Pacyfiku, które zainteresowane jest zbliżeniem z Chinami.

Wysypy Salomona – grupa ponad 900 wysp położonych na Pacyfiku. Pow. 28,450 km2 (wliczając pow. zatok, lagun i cieśnin). Ludność: 610 tys. mieszkańców. Na wschodzie graniczą z Papuą Nową Gwineą, a od płn.-zach. z Vanuatu. PKB na głowę mieszkańca: 3,400 USD (ok.13,055 PLN).

在事件的边缘  Na marginesie zdarzeń

16 października 王毅 WangYi, 国务委员 członek Rady Państwa, 外交部长 Minister Spraw Zagranicznych wydał przyjęcie z okazji 70 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych ChRL z państwami Europy Centralnej i Wschodniej. Wydarzenie o średnim znaczeniu, odnotowane przez chińskie media głównie przez wzgląd na osobę WangYi. Przyjęcie było dyplomatycznym gestem świadczącym jakoby o znaczeniu i roli tego regionu oraz poszczególnych państw dla Chin. W rzeczywistości dzisiejszej państwa naszego regionu traktują Chiny instrumentalnie, wyłącznie jako inwestora z kasą, niewiele przywiązując wagi do znaczenia rzeczywistych wzajemnych relacji polityczno-dyplomatycznych. Świadczą o tym reprezentanci państw Europy Centralnej i Wschodniej biorący udział w przyjęciu zorganizowanym przez szefa chińskiego MSZ, a piastujący w swoich rządach stanowiska formatu „zastępcy członka.  新华通讯社 Agencja Xinhua skwitowała przyjęcie dwoma zdaniami. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ale nie mówmy potem, że Niemcy prowadza agresywna politykę, że wszystko zagarniają dla siebie i pod siebie. Kanclerz Angela Merkel odwiedziła Chiny w przededniu święta narodowego ChRL (1 października). Od lat rozumie reguły tej gry i gra w nią całkiem nieźle.

Foto: people.cn

梁老爷 意见  Opinie Liang Lao Ye – moje trzy feny 三分  

Nie mogę przejść obojętnie, kiedy dziennikarze tak poważnego i poważanego przez mnie dziennika jak „Rzeczpospolita” zwyczajnie manipulują. 14 października br. pani red. J. Żywińska w artykule „Pekin może obserwować 100 mln osób za pomocą partyjnej aplikacji” wielokrotnie mija się z prawdą. Tak, na początku br. 中国共产党中央委员会宣传部外文名Wydział Propagowania Komitetu Centralnego KPCh przy pomocy firm  阿里巴巴Alibaba oraz 腾讯Tencent uruchomił stronę internetową https://www.xuexi.cn/ i aplikację mobilną kompatybilna zarówno z systemem Apple IOS, jak i Androidem. Aplikacji nadano dumna nazwę: 学习强国XueXiQiangGuo, czyli Studiowanie Wielkiego Kraju. W nazwie wykorzystano zbitek znaków – XueXi – uczenie się, studiowanie, przy czym znak 习(Xi) jest taki sam jak w nazwisku 习近平 prezydenta Xi JinPinga. Aplikacja umożliwia dostęp do przemówień, aktywności i wydarzeń dotyczących prezydenta, ale także całej partii i rządu. Jest dostępna dla każdego, zalecana zaś członkom partii. To nieprawda, iż – jak pisze pani redaktor – z aplikacji obowiązkowo muszą korzystać wszyscy urzędnicy i dziennikarze, To nieprawda, że dziennikarze muszą przejść pozytywnie quiz z myśli i dzielności prezydenta 习Xi, który jest dostępny w aplikacji, aby otrzymać legitymację prasową. To nieprawda. Podkreślam, jest to otwarta aplikacja, dostępna dla każdego. Nie jestem ani urzędnikiem państwowym, ani dziennikarzem, a korzystam z niej. Oprócz bieżących informacji partyjno-rządowych mam dzięki niej dostęp do stron informacyjnych, społecznościowych blogów, krótkich filmów video, mam możliwość komunikowania się i przekazywania wiadomości, etc. To kolejna, wszechstronna aplikacja, z pewnym specyficznym charakterem. Partyjnym. A mimo to, mimo tego partyjnego „skażenia” staje się najpopularniejszą w Chinach. Jest hitem, bo łączy przyjemne z pożytecznym. Zupełnie odrębną kwestią jest – co pani red. Zarzuca – podejrzenie, iż aplikacja ta prawdopodobnie pozwala organom władzy na „szpiegowanie” zawartości smartfona, w którym zostaje zainstalowana. Ale każdy nieco tylko zorientowany w mechanizmie działania telefonii komórkowej wie, że każdy smartfon, w każdym systemie pozwala śledzić zarówno zawartość urządzenia, jak i poczynania jego posiadacza. Nie? Zatem dlaczego z taka łatwością można sprawdzić przez operatora sieci komórkowej, gdzie nasz telefon przebywał rok temu i jaka była treść naszych wiadomości tekstowych? Aplikacje Googla, Apple, Facebooka, Twittera itp., itd. Służą zbieraniu i przetwarzaniu informacji o nas. O ich użytkownikach. Nie bronie chińskich aplikacji, ani chińskich służb. Nie są ani gorsze, ani lepsze od swoich zagranicznych odpowiedników. Korzystając ze smartfona (i komputera) musimy mieć świadomość, że ktoś, gdzieś zbiera informacje przez nas generowane, ktoś, gdzieś ma do nich nieograniczony dostęp. Obojętnie czy tu, czy tam za Chińskim Murem. Pani red. kończy swój artykuł stwierdzeniem, że nie ma dowodów na to, iż dane użytkowników „partyjnej aplikacji” są wykorzystywane przez chiński rząd. To po co ten rwetes i szukanie sensacji? Takie dziennikarstwo mi nie odpowiada. Wolę chińskie, z wszystkimi jego wadami.

中国谚语  Z chińskich powiedzeń  

{五常= 仁+义+礼+智+信}

 前人栽树,后人乘凉  Jedno pokolenie sadzi drzewa, by następne mogły odpoczywać w ich cieniu                       

教授梁安基Andrzej Z. Liang  

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych 

上海,中国Shanghai, Chiny       

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com  

PS. Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi biznesowe, inwestycyjne, audytorskie, doradcze, podatkowe i inne. Aby uzyskać informacje o powyższych usługach bądź takie usługi pozyskać, należy skontaktować się z Chiny24.com.  Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści były poprawne oraz wiarygodne. Odsyłacze, linki do informacji internetowych osób trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. Chny24.com nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych linkach/stronach osób trzecich.

Poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autora. Zastrzegamy także, że niektóre informacje, opinie nie zawsze i nie w pełni odzwierciedlają poglądy Redakcji "Chiny24.com", która nie ponosi odpowiedzialności za treści autora. Odzwierciedlają natomiast ideę wolności poglądów i wolności słowa.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.chiny24.com.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button