Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (16/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

冠状病毒Koronawirus (Postpandemia?)

8 kwietnia, po 76 dniach obowiązywania, została zniesiona blokada 武汉 Wuhan. Wiele wskazuje na to, że wojna z Covid-19 została wygrana. W Wuhan odnotowywane są iście śladowe przypadki nowych zachorowań w porównaniu z tym, co działo się tutaj ledwie 2 miesiące temu. Obecnie niemal 90% nowych diagnozowanych zarażonych to osoby przybywające do Chin z zagranicy. Konkretnie: Chińczycy wracający do ojczyzny z całego świata, przede wszystkim chińscy studenci. Od 8 kwietnia mieszkańcy Wuhan odzyskali swobodę poruszania się, którą cieszą się już od kilku tygodni mieszkańcy innych chińskich miast i prowincji. Pierwszego dnia po zniesieniu blokady z transportu publicznego w Wuhan, czyli z taksówek, autobusów i metra skorzystało 624,300 pasażerów. Do pociągów wsiadło 52,000 podróżnych, z miejscowego lotniska do licznych destynacji w Chinach wyruszyło 7,000 osób. Sytuacja pewnie jeszcze jakiś czas będzie wracała do normy. W mieście liczącym 11 milionów mieszkańców samo metro należące do Wuhan Metro Co., Ltd. przewoziło średnio każdego dnia minionego roku ponad 4 miliony pasażerów. Powrót do normalności wymaga czasu. I będzie to inna normalność, niż ta znana. Stare już nie wróci.

Na ostatnim posiedzeniu共中央政治局常务委员会 Stałego Komitetu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin,  Sekretarz Generalny 习近平 Xi Jinping ostrzegł, że partia i społeczeństwo muszą być przygotowani na długą walkę z epidemią i jej skutkami. Pandemia zatacza coraz większe kręgi na świecie. Globalna gospodarka znalazła się pod ogromną, niespotykaną dotąd presją. Mamy do czynienia z duża ilością nieprzewidywalnych zmiennych. Dlatego też Xi wezwał władze wszystkich szczebli do wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu, w tym zarówno jeśli chodzi o wznowienie pracy, jak i skuteczne powstrzymanie ewentualnego ponownego wybuchu epidemii. Czujność przede wszystkim. Wróg wciąż nie został ostatecznie pokonany.

国务院 Rada Państwa ChRL (chiński rząd) przyjęła kilka istotnych dokumentów związanych z obecnym etapem walki z epidemią. Są wśród nich zasady postepowania z pacjentami, którzy zostali wyleczeni z chorób będących następstwem zarażenia koronawirusem. Osoby takie, po stwierdzonym oficjalnie wyleczeniu, muszą zostać poddane 14 dniowej kwarantannie w domu, lub w specjalnie utworzonym dla tego celu ośrodku. Podczas odbywanej kwarantanny muszą każdego dnia wielokrotnie mierzyć temperaturę ciała i bacznie obserwować stan swojego zdrowia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, powinny natychmiast zgłaszać je opiekującemu się nimi personelowi medycznemu. Przez okres od 2 do 4 tygodni osoby te będą regularnie badane przez wyznaczonych lekarzy, będą też zobligowane do poddawania się wykonywaniu regularnych testów na obecność wirusa. Jeśli u osób tych pojawi się gorączka, kaszel, jeśli któryś z testów, czy badanie tomokomputerowe płuc da pozytywny wynik, osoby takie będą natychmiast, obligatoryjnie hospitalizowane.

Foto: The Wired

Zaostrzeniu ulegają procedury dotyczące postępowania z bezobjawowymi nosicielami koronawirusa. O wykryciu takiego przypadku służby medyczne zobowiązane są poinformować lokalne władze w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od momentu jego ujawnienia/potwierdzenia. Władze lokalne uzyskawszy taka informację od służb medycznych mają 24 godziny na ustalenie wszystkich osób, z którymi kontakt miała "cichy nosiciel" w ostatnim czasie. Wszystkie te osoby (wraz z nosicielem) poddane zostaną 14 dniowej kwarantannie w wyznaczonym ośrodku medycznym. W przypadku „cichych nosicieli” i ludzi, z którymi mieli kontakt nie ma mowy o kwarantannie domowej. A to dlatego, ze wszyscy objęci kwarantanna mają być poddawania codziennym testom. Do domu zostanie zwolniona każda z tych osób jeśli dwa kolejne testy wykonane w odstępie 24 godzin dadzą wynik negatywny.

Lokalne władze wprowadzają swoje niezależne zasady kontroli dla osób powracających z rejonów wcześniej szczególnie dotkniętych koronawirusem, zwłaszcza z 武汉 Wuhan. W 北京 Pekinie wprowadzono dla powracających z Wuhan obowiązkową 14 dniową kwarantannę, w czasie której wykonywane są co najmniej 2 testy. Co więcej: osoba wracająca z Wuhan, na 7 dni przed opuszczeniem tego epicentrum epidemii, musi wykonać test i „legitymować się” jego negatywnym rezultatem, żeby przekroczyć administracyjne granice stolicy. I jakby tego było mało: na zakończenie dwutygodniowej kwarantanny zaleca się wykonanie jeszcze jednego (zatem co najmniej czwartego) testu. Podobne zasady wprowadzono w 上海 Szanghaju dla wszystkich robotników migrujących (migrant workers). Tu za przeprowadzenie testów końcowych odpowiedzialni są pracodawcy zatrudniający tych robotników. Śladem Pekinu i Szanghaju poszło m.in. Hangzhou (stolica prowincji 浙江 Zhejiang) oraz ShenZhen. W przypadku tego ostatniego miasta wystarczy, iż osoba przybywająca tu z prowincji wykaże się dwoma negatywnymi testami wykonanymi w ciągu 7 dni przed przyjazdem.

Władze Szanghaju pracują nad opracowaniem nowych regulacji dotyczących przestrzegania zasad ochrony zdrowia i higieny osobistej. Po zaledwie dwutygodniowej konsultacji społecznej (krótkiej jak na miasto zamieszkałe przez 25 mln osób) przedstawiono projekt zarządzenia, który zawiera 12 zakazów i 12 zaleceń. Co znalazło się wśród zakazów? M.in.: nie zaśmiecać, nie hałasować, nie spluwać, nie palić, nie spożywać zbyt dużych ilości alkoholu, nie przejadać się, nie dotykać oczu, ust i nosa, nie wierzyć plotkom, nie siedzieć po nocach. Wśród zaleceń znajdziemy tak cenne jak: dbać o czystość środowiska, kichając/kaszląc zakrywać usta i nos; nosić maski, zachowywać bezpieczne odległości między osobami (jak to robić przy tej populacji?! kolejki będą masakryczne); często myć ręce, zęby i wietrzyć pomieszczenia; pić dużo wody, jedząc używać pałeczek i łyżki a nie rąk; regularnie ćwiczyć, uprawiać jakiś sport; uśmiechać się będąc w dobrym nastroju, regularnie sprawdzać stan swojego zdrowia, nie nadużywać leków. Stosując się do tych zakazów i zaleceń będziemy – my, mieszkańcy Szanghaju – zdrowi, a do tego cywilizowani. Wagę dokumentu pełnego niezwykle wartościowych wskazówek podkreśla fakt, iż został on wypracowany 7 różnych biur i komisji rządu miasta: 由市爱国卫生运动委员会 Municipal Patriotic Health Campaign Committee, 市健康促进委员会正式 Municipal Health Promotion Committee, 市文明办 The Municipal Civilization Office, 市教委 Municipal Education Committee, 市市场监管局  Municipal Market Supervision Bureau, 市绿化市容局 Municipal Green City Appearance Bureau, 市体育局 Municipal Sports Bureau) oraz niezliczone departamenty i referaty.

Źródło: RFI

Nie mam wątpliwości, że ten doniosły dokument jest zbiorowym dziełem tęgich głów, ale obawiam się, że jego praktyczna realizacja przekracza, hmmm… ograniczenia (?) przeciętnego mieszkańca tej metropolii. Jak do tych reguł przekonać społeczeństwo, w istocie dość krnąbrne z natury, skoro w projekcie nie ma mowy o karach za niestosowanie się do tych światłych sugestii? No tak: „perswazjom i godnościom osobistom”. Edukacja to nie jest łatwy kawałek chleba.

经济 Ekonomia 商业 Biznes  市场 Rynek

Jak mawiał pewien pan w pewnym serialu: „Wiśta, wio, łatwo powiedzieć”. Czym innym jest zagrzewanie (nawet poprzez narzędzia) do rozruszania gospodarki, czym innym jest realne nadanie jej odpowiednich obrotów. Czym innym jest możliwość zapewnienia jej właściwego tempa rozwoju. Dane opublikowane przez 国家统计局 Państwowe Biuro Statystyki pozbawiają złudzeń: chińska gospodarka ma przed sobą długą i skomplikowaną drogę do normalności.

Ceny detaliczne (CPI) w marcu wzrosły o 4.3%, czyli w mniejszym stopniu niż w lutym (5.2%). To dobrze (stabilizują się ceny żywności, spadają ceny paliw), ale zarazem nie dobrze, bowiem spowolnienie wzrostu cen detalicznych jest wynikiem słabego popytu. Inflacja odnotowana w marcu była najniższa od 5 miesięcy. Niższa niż oczekiwano. Spadają ceny wieprzowiny, które były głównym motorem wzrostu cen żywności w Chinach. Ale nie oznacza to powrotu do sytuacji sprzed roku. W porównaniu z marcem 2019 ceny mięsa wieprzowego w marcu 2020 wzrosły o 116.4%. W lutym był to wzrost na poziomie 135.2% rok do roku. Jest więc już jakaś pozytywna tendencja. Ale nie można tego samego powiedzieć o cenach produkcji sprzedanej (PPI). Te spadły o 1.5% (w lutym -0.5%). Oznacza to, że od 10 miesięcy chińscy producenci zmagają się z deflacją cen swoich wyrobów. W minionym roku doświadczali skutków spowolnienia gospodarczego, początek tego roku to niemal całkowite zatrzymanie gospodarki będące skutkiem epidemii koronawirusa. Wśród chińskich ekonomistów rośnie jednak przekonanie, że chińska gospodarka ma szansę na odbicie w II kwartale. Taką też prognozę przedstawia rząd. W przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na temat rozmiaru tego potencjalnego ożywienia. Tu mamy zdecydowanie do czynienia ze spekulacjami. Sieci powiązań ekonomicznych wewnątrz i na zewnątrz Chin są zbyt złożone, aby w tak nietypowej sytuacji dawać proste rady i proste odpowiedzi.

Rząd 香港特别行政区 Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie stratom ekonomicznym wynikającym z epidemii. Przedstawiciele tutejszych władz ogłosili uruchomienie kolejnego pakietu wsparcia finansowego dla mieszkańców miasta i miejscowego biznesu o wartości 137.5 mld HKD (~73,73mld PLN). Z tej kwoty 80 mld HKD (~42.9 mld PLN) przeznaczone zostanie na zabezpieczenie miejsc pracy w lokalnych firmach. Pracownicy firm najbardziej dotkniętych skutkami epidemii będą otrzymywać z kasy miasta 50% dotychczasowego wynagrodzenia przez najbliższe 6 miesięcy. Jednocześnie szefowa rządu (wraz z jego najważniejszymi urzędnikami) zobowiązała się publicznie do zmniejszenia o 10% wynagrodzenia otrzymywanego z racji pełnionego urzędu przez okres 12 miesięcy.

Hong Kong Chek Lap Kok International Airport ubiega się o przyznanie kredytu w wysokości 2.6 mld USD (~10.8 mld PLN). Środki te mają zostać przeznaczone przede wszystkim na budowę trzeciego pasa startowego oraz działalność operacyjną lotniska. Trzeba myśleć o przyszłości. Wirus przecież będzie przeszłością.

Spółka 中国石油天然气集团公司 China National Petroleum Corp. odkryła nowe złoża ropy na największym polu naftowym 塔里 TaRim zlokalizowanym w  新疆维吾尔自治区 Xinjiang Uygur Autonomous Region. Oceniane są na 100 mln ton. Bez importu ropy chińska gospodarka jednak się nie obejdzie.

Swoisty odpowiednik COVID-19 dopadł chińskie spółki notowane na giełdach amerykańskich. Nie gasną jeszcze emocje związane ze skandalem 瑞幸咖啡 Luckin Coffee (fałszowanie sprawozdań finansowych poprzez zawyżanie wielkości sprzedaży), a tymczasem amerykańska firma audytowa Wolfpack Research zarzuca innej chińskiej spółce notowanej na NASDAQ, czyli 爱奇艺 iQiyi (internetowa platforma video i livestream, zwana chińskim Netflixem) zawyżanie danych dotyczących sprzedaży i przychodów za rok 2019. Chodzi o sumę rzędu 8-10 mld RMB (~4.73-5.9 mld PLN). Luckin Coffee zarzucono „sztuczne dopompowanie” danych sprzedażowych o „zaledwie” ok. 2.2 mld RMB (~1.3 mld PLN). Coraz więcej wątpliwości budzą sprawozdania finansowe spółki 好未来教育 TAL Education, również notowanej na nowojorskiej giełdzie. Obawiam się, że zarządy tych spółek będą długo i gęsto tłumaczyć się przed instytucjami kontroli finansowej w USA i w Chinach, a wielu członków zarządów stanie przed sądami. Zaś niesmak wśród inwestorów pozostanie znacznie dłużej, niż trwać będzie pandemia.

W tym samym czasie TESLA Shanghai chwali się marcowymi sukcesami. Szanghajska fabryka jest już w stanie produkować 3,000 szt. Modelu 3 tygodniowo. Tesla, poprzez krótkie filmy video popularne w tutejszych mediach społecznościowych, chwali się tym, jak zautomatyzowana produkcja i doskonała organizacja pracy pozwalają firmie funkcjonować po przerwie spowodowanej epidemią. Dotychczasowa cena Modelu 3, bez subwencji dla aut elektrycznych, to 323,800 RMB (~191,236 PLN). Tesla zapewnia, że nowy Model 3, całkowicie wyprodukowany w Chinach (na bazie podzespołów pochodzących od chińskich poddostawców) uzyska większy zasięg na jedynym ładowaniu, czyli do 650 km. Auta produkowane z użyciem amerykańskich komponentów i podzespołów mogą przejechać na jednym ładowaniu 445 km. Poprawienie zasięgu gwarantuje Tesli dalsze subsydia rządowe. Rządu w Pekinie, rzecz jasna.

Źródło: Tesla Shanghai

Chińskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego wyeksportowały w marcu br. towary o łącznej wartości 10.2 mld RMB (~6.03 mld PLN). W tym 3.86 mld szt. maseczek. Biorąc pod uwagę dynamikę tego zjawiska można śmiało założyć, że w dniu publikacji niniejszego przeglądu na każdego statystycznego mieszkańca Ziemi przypadać będzie jedna maseczka ochronna wyprodukowana w Chinach od początku lutego. Według danych海关总署 Generalnej Administracji Ceł w marcu wysłano z Chin w świat 37.52 mln zestawów odzieży ochronnej, 2.41 mln termometrów elektronicznych, 47 tys. respiratorów oraz wiele innych urządzeń i sprzętu niezbędnego podczas walki z koronawirusem.

Z uwagi na reklamacje dotyczące jakości (zwłaszcza maseczek) wprowadzono zaostrzone regulacje dotyczące kontroli tych towarów przed wysyłką na eksport. Wszystkie dostawy sprzętu medycznego przeznaczonego dla odbiorców zagranicznych podlegają inspekcji celnej, z której dotychczas były zwolnione dla przyspieszenia procedury wywozu. Przywrócono również zniesione wcześniej ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do eksportu sprzętu medycznego. Obecnie sprzedażą zagranicę tego rodzaju produktów mogą zajmować się wyłącznie firmy posiadające aktualne, właściwe dla tego rodzaju działalności licencje. Tam gdzie chodzi o zdrowie (i wizerunek państwa), nie ma miejsca dla wolnej amerykanki.

技术 Technologie

华为技术有限公司 HuaWei Technologies uruchomił w Singapurze usługę płatności mobilnej 华为支付 HuaWei Pay. Jest to efekt współpracy koncernu ze związkiem banków chińskich emitujących karty kredytowe 中国银联 Union Pay. HuaWei Pay nie stanowi w tej chwili konkurencji dla支付宝  Ali Pay i 微信支付 Wechat Pay, dwóch hegemonów chińskiego rynku płatności mobilnych. Firma uruchomiła wprawdzie swoje usługi płatności mobilnych już w 2016 roku, ale w odróżnieniu do wielkich chińskich graczy skoncentrowała się na rozwoju tych usług poza granicami ChRL.

Źródło: mobiFlip

Od 2018 roku HuaWei Pay zdobywa klientów na rynku rosyjskim. Prawdopodobnie kiedy HuaWei Pay uzyska większa liczbę klientów, jak i kapitału z rynków zagranicznych – skieruje swoje oczy na Chiny. To zbyt duży, atrakcyjny i rozwojowy rynek, aby go sobie odpuścić.

教育 科学  Nauka – Edukacja

教育部 Ministerstwo Edukacji podało, iż wstrzymuje do końca 2020 roku wszystkie pozwolenia na studiowanie na 台湾 Tajwanie, jak również na wszelką wymianę studencką, czy tez współpracę międzyuczelnianą wymagającą wizyty studentów z Chin kontynentalnych na Tajwanie. Tak więc studenci, którzy wrócili na kontynent na Chiński Nowy Rok stracą na Tajwanie co najmniej 2 semestry. Tajwan w obawie przed epidemią zamknął granice dla Chińczyków z kontynentu już 7 lutego br.

Większość chińskich prowincji ogłosiła plany ponownego otwarcia przedszkoli, szkół i uniwersytetów. Wyjątkiem jak do tej pory są tylko 北京 Pekin oraz epicentrum epidemii, czyli prowincja 湖北  Hubei. 上海市教委  Komisja Edukacji Szanghaju ogłosiła, iż od 25 kwietnia regularne zajęcia podejmą szkoły średnie, a od 27 kwietnia wyższe uczelnie. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja wracają do pracy 6 maja. Komisja zaznacza jednocześnie, że podane daty są terminami orientacyjnymi, a realizacja planów zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w mieście. Oczywiście wszystkie szkoły i placówki oświatowe muszą odpowiednio przygotować się do przyjęcia swoich uczniów i do prowadzenia pracy w nowych, popandemicznych warunkach. Każdemu uczniowi i studentowi obligatoryjnie mierzona będzie temperatura ciała przed wejściem na teren danej placówki oświatowej. Uczniowei, studenci, nauczyciele i wykładowcy podczas zajęć, jak i podczas przerw zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych. Zajęcia w szkołach i na uczelniach będą uruchamiane stopniowo. Najpierw naukę rozpoczną najstarsze roczniki, potem dołączać będą roczniki młodsze. Nauczyciele będą przeprowadzać wywiady z uczniami i rodzicami, czy nie odbywali podróży do miejsc, w których sytuacja epidemiologiczna nie jest opanowana. W każdej placówce zostanie wyznaczone specjalne pomieszczenie, do którego będą kierowani uczniowie i studenci, u których stwierdzono gorączkę, lub inne powszechnie znane objawy zarażenia wirusem, co oznaczać będzie konieczność natychmiastowej izolacji chorującego. Wszyscy studenci i uczniowie, którzy ostatnio przebywali za granicą przed powrotem do swoich szkół musza przejść testy sprawdzające, czy nie są nosicielami koronawirusa.

Źródło: Africa Feed

Przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie zostaną wyposażone we właściwe ilości maseczek, sprzętu ochronnego, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, etc., zaś uczniowie otrzymają specjalne identyfikatory, dla uniknięcie pojawienia się w szkole osób trzecich. W miarę możliwości budżetowych i technicznych w szkołach instalowane będą kamery termowizyjne do automatycznego mierzenia temperatury wchodzących na teren tych placówek. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą dezynfekowane regularnie, zarówno po zamknięciu szkół, jak i przed ich otwarciem. Zajęcia mają być organizowane w taki sposób, aby unikać gromadzenia się rodziców przed bramami w oczekiwaniu na swoje dzieci. Szkoły będą kontynuowały zajęcia online dla wszystkich tych, którzy wciąż musza pozostać w domu z dowolnych powodów. A to między innymi dlatego, ze wstępu na uczelnie i do szkół nie będzie miał nikt, u kogo występować będą najsłabsze nawet symptomy w postaci stanu podgorączkowego, kataru, kaszlu, etc. Zalecenia drakońskie. Trzymam kciuki za powodzenie w ich realizacji.

金融 Finance  银行 Banki  资本Kapitał

中国人民银行 Ludowy Bank Chin poinformował, iż wartość rezerw walutowych Chin zmniejszyła się w marcu br. do poziomu 3.06 bln USD (~12.723 bln PLN), najniższego od dwóch lat. Miesiąc wcześniej rezerwy te wynosiły 3.10 bln USD (~12.889 bln PLN). Natomiast chińskie rezerwy złota to wciąż niezmiennie 1,775 ton kruszcu.

证券交易 Giełdy

Najlepszy tydzień od ponad 5 wcześniejszych. W piątek odnotowano spadki. Nie bez znaczenia dla inwestorów była informacja o wydłużającym się coraz bardziej zakładanym powrocie gospodarki do normalnego rytmu. I to pomimo uruchomienia kolejnych pakietów stymulacyjnych. PPI spada. Ale inflacja hamuje. Co ciekawe najlepsze wyniki miały giełdy w Hong Kongu i na Tajwanie. A te przecież powiązane są z roztrzęsioną giełdą amerykańską.

                                                                                                                                     Tydzień

                                                                                                     Piątek10.04.           07.-10.04.

ShangHai Composite Index                                                   2,796.63  ⇩-1.04%       +0.58%     

SSEC证综合指数 (000001.SH/SZZS) Główny indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.                                                                

ShangHai 50                                                                           –2,749.85  ⇩-0.10%       +1.10%    

SSE50上证50 (000016.SH/SZ50) 50 spółek o największej kapitalizacji                                                                                                    

ShangHai 50 Index ETF                                                              -2.738  ⇩-0.04%       +2.15%    

(SSE50EFT华夏上证50 ETF (510050.SH) Opcje terminowe akcji giełdowych 50 spółek o największej kapitalizacji     

ShangHai 100 Index                                                              -3,868.44  ⇩-0.05%        +1.00%                                  

SSE100 中证100(000903.SH) 100 największych spółek notowanych na giełdzie, a wybranych z indeksu CSI300                                                         

ShangHai 180                                                                        -8,057.16  ⇩-0.53%        +0.80%             

SSE180上证180 (000010.SH) SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.                                                                                     

China Securities Index 300                                                   -3,769.18  ⇩-0.62%         +0.93%    

CSI300沪深300指数 (399300.SZ) 300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Szanghaju oraz Shenzhen                                          

ShangHai ShenZhen 300 Index ETF                                       -3.764  ⇩-0.32%           +1.82%     

SSE300EFT华泰柏瑞沪深300ETF (510300) Opcje terminowe akcji giełdowych 300 spółek o największej kapitalizacji na obu giełdach

ShangHai 380                                                                           -4,658.49  ⇩-1.72%     +1.30%     

SSE 380上证380 (000009.SH) – SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm spoza SSE 180 index.                    

CSI 500 Index                                                                           -5,208.51  ⇩-2.14%     +1.19%

CSI 500 中证500 (000905.SH) small-mid cap. 500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w małych i średnich firm 

China Securities 500 Index EFT                                                  -5.652    ⇩-1.81%     +2.39%           

CSI 500 EFT南方中证500ETF (510500 SH) Opcje terminowe akcji giełdowych 500 małych i średnich firm o największej kapitalizacji

CSI 1000 Index –                                                                        -5,637.53  ⇩-2.62%    +1.79%        

1000指数 (000852.SH). Składa się z 1000 małych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, a które odznaczają się dobrą płynnością. Służy kompleksowej ocenie ich sytuacji na obu parkietach.                                                                   

ShangHai 800 Indeks                                                               -4,006.44  ⇩-1.01%     +0.99%

SSE 800中证800 (000906.SH). Skupia spółki z indeksu CSI 300 oraz CSI 500. Odzwierciedla sytuacje dużych i średnich firm z obu giełd – Szanghaj i Shenzhen.                 

 

ShenZhen Component Index                                                -10,298.41  ⇩-1.57%     +1.17%        

SZSC1 深证成指 (399001.SZ/SZCZ). Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.                                                                  

ShenZhen ChiNextPrice Ind                                                  -1,949.88   ⇩-2.37%       +0.15%

CHINEXT 创业板指 (399006.SZ/CYBZ Indeks nowych, innowacyjnych, technologicznych spółek – chiński Nasdaq. Growth Enterprise Market (GEM Index).

Shen Zhen Composite Index                                                  -1,721.22  ⇩-1.95%      +1.39%     

SZSE/SZSC 深证综指 (399106.SZ/SZZZ)(深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

ShenZhen 100                                                                        -5,801.44  ⇩-0.82%      +1.30%       

SZSE100 深证100R指数 (399004.SZ/SZS100)100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.                                                                                              

ShenZhen S & M Enterpr. Index                                               -6,705.05  ⇩-2.14%    +0.33%     

SZSMEPI中小板创新指数 (399005.SZ) Indeks Małych i Średnich Przedsiębiorstw.                                                                      

ShenZhen Blockchain 50 Index                                                  -3,172.26  ⇩-2.51%  +1.52%        

SZSE50深证区块链50指数(399286.SZ) Indeks 50 spółek z branży blockchain o największej dziennej kapitalizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 

FTSE ChinaA50 Index                                                          +12,866.16  ⇧+0.08%    +1.33%

FTXIN9富时中国A50指数 (XIN9X000/XIN9.FGI) Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem i w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.

 

CSI Caixin Bedrock Economy Index                                   -7,908.37  ⇩-0.55%      +1.02%            

中证财新锐联基石经济指数-CR基石 (930927.CSI) Indeks 300 największych spółek na giełdzie charakteryzujących się najlepszymi wynikami i najniższym ryzykiem. Odzwierciedla trendy dużych i średnich przedsiębiorstw o największym wpływie i udziale w realnej ekonomii.                                                                                           

CSI Caixin New Economic Engine In                                  -1,864.55  ⇩-1.38%      +1.62%   

中证财新锐联新动能指数-CR新动能(930928.CSI) Indeks 300 spółek z nowych dziedzin/sektorów ekonomii notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen o niewielkich aktywach, wysokich nakładach na badania i rozwój oraz dobrych wynikach finansowych. Pokazuje rozwój nowych dziedzin ekonomii kraju.              

CSI RAFI 50 Index                                                                  -3,871.78  ⇩-0.07%       -0.01%    

中证锐联基本面50指数 (000925.CSI). Indeks składający się z 50 wybranych spółek według kryterium największego poziomu dochodu operacyjnego, przelewów pieniężnych, aktywów netto i dywidend. Mają one podstawowe znaczenie dla giełdy w Szanghaju i Shenzhen.

                                                                                                           

Xiang Gang (Hong Kong) Hang Seng Index                   +24,300.330  ⇧+1.38%    +4.38%

HSI.HK/HSZS恒生指数Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.                          

Hang Seng Composite Index                                                   +3,360.38  ⇧+1.60%   +4.35%       

HSCI.HK恒生综合指数 Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.                                                                         

Hang Seng China Enterprises                                                +9,811.120  ⇧+1.33%   +2.99%

HSCEI.HK/GQZS国企指数) Indeks chińskich spółek notowanych na tamtejszej giełdzie.                                                                          

Hang Seng China-Affiliated Corporation                                +3,803.180  ⇧+2.20%   +5.90%      

HSCCI.HK/HCZS红筹指数Red Chip. indeks największych chińskich spółek zarejestrowanych poza Chinami czy w rajach podatkowych(offshore) a notowanych na giełdzie w Xiang Gang/Hong Kongu                                                  

Hang Seng China 50 Index                                                    +7,973.01  ⇧+0.36%    +1.81%       

HSC50 恒生神州50指数. Indeks 50 największych spółek notowanych tak na giełdzie w Hong Kongu jak i w Shenzhen czy Szanghaju.                    

 

TaiWan Weighted Index                                                     +10,157.61  ⇧+0.38%     +5.11%      

TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI台湾加权指数 Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.                                                        

平均汇率 Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (10.04.2020)

100英镑GBP = 876.44人民币 RMB

100欧元EUR = 769.32 人民币 RMB

100美元US$ = 703.54人民币 RMB

100 港HG$ = 90.74人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 88.28人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.44 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 169.18人民币 RMB

100人民币 RMB = 59.05 波兰兹罗提 PLN

社会 Społeczeństwo生活方式 Lifestyle

Według ankiety przeprowadzonej w lutym i marcu br. pracy w Chinach poszukuje aż o 56% studentów więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Pracodawcy w lutym i marcu br. deklarowali o 22% mniejsze zapotrzebowanie na pracowników niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przeciętne wynagrodzenie świeżo upieczonych absolwentów to 5,838 RMB (~3,448 PLN), co oznacza wzrost o 4.1% w porównaniu z zeszłym rokiem. Rosną oczekiwania absolwentów co do wysokości wynagrodzenia po ukończeniu studiów. Przeciętny chiński absolwent chciałby otrzymywać 6,139 RMB (~3,626 PLN). Chcieć, a móc. W dzisiejszej sytuacji dystans między wyobrażeniami i realiami będzie się powiększać.

农业  Rolnictwo – Wieś

农业农村部  Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi opublikowało projekt nowej listy klasyfikującej inwentarz żywy, czyli zwierzęta hodowane celem pozyskania mięsa, skór, wełny, mleka, jaj, etc. Po raz pierwszy w historii tworzenia tej klasyfikacji nie obejmuje ona… psów. Wygląda na to, że wieloletnie protesty obrońców zwierząt w Chinach nie pozostały bez echa. Rzecz nie jest jeszcze definitywnie rozstrzygnięta, ponieważ konsultacje społeczne dotyczące projektu trwają do 8 maja.

是保证金 Post Scriptum – Na marginesie

Głośny echem w mediach społecznościowych odbił się artykuł autorstwa 黄奇帆 Huang Qi Fana, byłego przewodniczącego miasta 重庆 ChongQing (jedna z 4 metropolii wydzielonych na prawach prowincji, położona w płd. zach. Chinach, licząca ponad 26 milionów mieszkańców). Główną tezą artykułu jest przekonanie autora, iż globalna epidemia wirusa może być szansą dla chińskiej gospodarki. Szansa, która trafia się raz na sto lat. Huang Qi Fa uważa, iż biorąc pod uwagę wielkość i charakter gospodarczej polityki stymulacyjnej państw rozwiniętych, a także fakt, iż to Chiny pierwsze są w stanie wznawiać produkcję, a co więcej posiadają komplementarną infrastrukturę przemysłową, należy założyć, iż to do Chin właśnie zacznie płynąć ze świata szeroki strumień pieniędzy przeznaczonych na zakup chińskich produktów. Taka sytuacja pomoże Chinom w dalszym rozwijaniu wewnętrznych łańcuchów dostaw i budowaniu rynku finansowego. Moim skromnym daniem to nie przypadek, że artykuł ten zyskał tak wielką popularność. Nikt nie dyskutuje z jego założeniami. Wszyscy tu chcą dzielić tę wiarę, ten hurra optymizm. „Nic się nie stało, Chińczycy nie się nie stało…”.

书籍 Książki 报告 Raporty 分析 Analizy  

Albert Borowiecki proponuje:

Air Power and Freight. The View from the European Union and China. David Bonilla. 2020. Springer. 159 stron.

Pasażerski transport lotniczy praktycznie rzecz biorąc jest obecnie uziemiony. Część floty „przerabiana” jest naprędce na transportową. A jak fracht lotniczy wygląda w normalnych czasach i jakie jest jego znaczenie dla logistyki? Powyższa pozycja to spojrzenie na tę tematykę z perspektywy Unii Europejskiej i Chin. Omawiane są kwestie wydajności, zużycia paliwa oraz dostosowania przepustowości i rozwoju transportu lotniczego do dynamicznie zmieniających się ekonomii państw. Przedstawiono również plany rozwoju tej części łańcucha logistycznego do roku 2050. Przy okazji omówiono również inne rodzaje frachtu (drogowy, kolejowy) i rolę rządów w ich nadzorowaniu i rozwijaniu.

 

Drunk in China. Baiju and the World’s Oldest Drinking Culture. Derek Sandhaus. 2019.Potomac Books. 320 stron.

Zapraszam do podróży do krainy, gdzie tradycje produkcji i spożywania alkoholu sięgają 9000 lat – najstarszy znany „produkt alkoholowy” odkryto w osadzie neolitycznej Jiahu w pobliżu Żółtej Rzeki, a je go „produkcję” datowano na ok 7000 lat p.n.e. Poznamy różne rodzaje jiu (alkoholu), receptury, sekrety ich powstawania, obyczaje, mnóstwo danych o produkcji i spożyciu alkoholu w Chinach – a wszystko to opisane barwnym, ciętym stylem, którego próbka poniżej:

To oczywista oczywistość: kiedy dorosły prosi cię, byś coś powąchał, to rzadko robi to w szlachetnym celu. Zachowałem czujność. Niemniej jednak na ten zapach byłem absolutnie nieprzygotowany. Woń jakby ktoś wyżął cały wór przepoconych koszulek gimnastycznych do wiadra sosu rybnego, dolał równą porcję odkażacza do rur, dodał zgniłych owoców, francuskiego sera i zostawił na kilka dni, żeby się przegryzło. To był odór z dna piekieł, ostatnia zapamiętana woń przed obudzeniem się w pokoju zabaw seryjnego mordercy. Aromat, po którym rozdzwoniły się wszelkie możliwe alarmy w mym młodym mózgu. Więc oczywiście spróbowałem.

 

Report on Chinese Social Opinion and Crisis Management. Xie Yuengeng. 2019. Springer. 286 stron

Surprise, surprise! W tym kraju określanym przez wielu jako dyktatura totalna (albo w łagodniejszej wersji – autorytarna) wykonuje się badania opinii publicznej. Pierwsze przeprowadzono w 1922, ale prawdziwy boom na nie nastąpił pod koniec lat 80-tych XX wieku. Czytając tę książkę poznamy problemy i wyzwania stojące przed komercyjnymi i akademickimi ośrodkami badania opinii publicznej, metodologię zaproponowaną przez Laboratorium Badania Opinii Publicznej Szanghajskiego Uniwersytetu Jiao Tong, oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii (Big Data mining) wspomagających proces zbierania danych. Szczegółowo omówione zostały badania opinii publicznej dotyczące warunków życia (edukacja, zatrudnienie, zarobki, itp.) oraz tak zwanych „incydentów” (wydarzeń na szczeblu narodowym, rządowym, prowincjonalnym i lokalnym, które szczególnie wzburzyły opinię publiczną).

 

New perceptions of China Going Global. 2019. Brunswick. 48 stron

Chińskie firmy coraz częściej realizują strategię inwestycji międzynarodowych, lub mają to w planach. Stają się graczami na globalnych rynkach. Raport firmy Brunswick pokazuje, jak opinia publiczna w 18 krajach reaguje na te inwestycje i co o nich myśli. Wyniki badań przedstawiono w 9 działach (m.in. komunikacja firm chińskich z opinią publiczną; wojna handlowa USA-Chiny i Brexit; Inicjatywa Pasa i Szlaku; itp.). Według mnie najważniejsza nauka do wyciągnięcia z tego raportu jest taka: komunikacja jest kluczem. Wiele chińskich firm nie umie jeszcze z niej w odpowiedni sposób korzystać i nie rozumie, że opinia publiczna bywa (szczególnie w niektórych krajach) istotnym czynnikiem kształtującym środowisko biznesowe.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com  

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 16/2020 www.chiny24.com        

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button