Wiadomości

„W imię wyższej konieczności społecznej”

PEKIN – Eksperci wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian w obowiązujących w Chinach przepisach dotyczących przymusowej eksmisji chłopów i wyburzania ich domów “w imię wyższej konieczności społecznej”.Problem wraca coraz częściej na forum publiczne za sprawą coraz częstszych incydentów samobójstw wśród eksmitowanych chłopów. Rośnie też liczba czynnego oporu stawianego przez chłopów, nawet przy użyciu samodzielnie konstruowanej broni palnej.

Pekin wydaje się być bezradny w obecnej sytuacji. Proponowana nowelizacja przepisów zawiera bardzo jasne zasady rekompensat dla ludzi przenoszonych z ich dotychczasowych siedzib na nowe miejsca. Po pierwsze przed „wyprowadzką” osoba eksmitowana ma otrzymać 100% kwoty należnej z racji utraty dotychczas posiadanego domu, czy pola. Ponadto relokacja będzie mogła mieć miejsce wyłącznie wtedy gdy 90% obywateli objętych przenosinami wyrazi na to zgodę. Obecne przepisy nie zawierają takich regulacji. Lokalne władze nadużywają klauzuli „w imię wyższej konieczności społecznej” przy rugowaniu chłopów zamieszkujących interesujące deweloperów przedmieścia wielkich miast. Handel tą ziemią jest po prostu wielkim biznesem dla przedstawicieli lokalnych władz, ponieważ różnica pomiędzy państwowym odszkodowaniem za ziemię i domy odebrane chłopom, a rynkową wartością tych nieruchomości jest nawet stukrotna.

Źródło: China Daily

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button