Wiadomości

Bank HSBC przeprowadził pierwszą transakcję w yuanach w Polsce

Po tym, jak w kwietniu ogłosił rozszerzenie swojej oferty o rozwiązania umożliwiające firmom rozliczenia z chińskimi kontrahentami w juanie, 1 czerwca 2011 roku bank HSBC przeprowadził pierwsze w historii polskiej bankowości rozliczenie handlowe w tej walucie.

Tym samym Polska dołączyła do grona ponad 40 krajów z 6 kontynentów, w których HSBC stał się pionierem rozliczeń handlowych w walucie Państwa Środka. To kolejny krok tej instytucji w realizacji jej globalnej strategii w obszarze bankowości korporacyjnej – HSBC chce być wiodącym bankiem obsługującym biznes międzynarodowym.

„Posiadamy know-how zarówno z Polski, jak i z innych krajów, w których bank HSBC przeprowadził transakcje w chińskiej walucie. Chcemy przybliżyć mechanizmy rządzące chińskim rynkiem firmom obecnym w Polsce. Jesteśmy gotowi, by wspierać naszych klientów we współpracy z ich chińskimi partnerami i rozliczeniach w juanie. Liczymy, że nasza oferta zainteresuje firmy zaangażowane w wymianę handlową z Chinami i że transakcja, którą właśnie przeprowadziliśmy, jest pierwszą z wielu”, mówi Paweł Kusiak, dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Komercyjnej i Globalnej HSBC Bank Polska S.A.

Obecnie ok. 30% firm będących klientami banku korzysta z instrumentów finansowania handlu, z czego co trzecia firma handluje z Azją. „Szacujemy, że liczba naszych klientów handlujących z Chinami wzrośnie do końca 2011 roku o 40%, także dzięki rozliczeniom w juanie”, dodaje Paweł Kusiak.

Chińskie firmy chcą rozliczać się w juanie…

Prawie 8 na 10 firm z Chin kontynentalnych, które nie rozliczają się jeszcze ze swoimi zagranicznymi partnerami handlowymi w juanie, planuje rozpocząć prowadzenie rozliczeń w tej walucie, wynika z badań przeprowadzonych przez bank HSBC w Chinach (HSBC Bank China) wśród 1300 firm z 18 chińskich miast. „Otwartość chińskich firm na rozliczenia w ich lokalnej walucie nie dziwi. Płacąc swoim zagranicznym kontrahentom na przykład w dolarach lub otrzymując od nich należności w tej walucie, muszą dokonywać transakcji wymiany dolarów na juany, ponosząc ryzyko kursowe. W przypadku rozliczeń w juanach wyzbywają się tego ryzyka”, mówi Andrzej Puta, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu HSBC Bank Polska S.A.. Rozwiązanie to jest jednak korzystne nie tylko dla Chińczyków, ale także dla ich zagranicznych kontrahentów (np. z Polski), którzy mogą uzyskać korzystniejsze warunki kontraktu (np. niższą cenę jednostkową przy imporcie z Chin lub wyższą cenę za towar przy eksporcie na ten rynek). Eksperci HSBC oczekują, że do 2015 roku wartość rozliczeń handlowych w juanie na świecie osiągnie poziom ok. 2 bilionów dolarów.

…ale ich zagraniczni kontrahenci nie mają takiej możliwości?

Pytani w ramach tego samego badania o przeszkody stojące na drodze do prowadzenia rozliczeń juanie z zagranicznymi kontrahentami, chińscy przedsiębiorcy wskazali na problemy w nabywaniu tej waluty do celów rozliczeniowych lub brak możliwości dalszego obrotu juanami, które kontrahenci ci otrzymują od Chińczyków w ramach rozliczeń. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa (59%) firm poddanych temu badania. Prawie 1/3 (31%) wskazała na brak wystarczającego wsparcia ze strony banków obsługujących ich zagranicznych partnerów. „Oferta banków w tym zakresie jest rzeczywiście ograniczona. HSBC był pierwszym bankiem na świecie, który przeprowadził transakcję rozliczenia wymiany handlowej w juanie. W Polsce także jesteśmy pierwszym bankiem, który umożliwia przedsiębiorstwom rozliczenia w tej walucie”, mówi Andrzej Puta.

Wśród innych przeszkód utrudniających rozliczenia z zagranicznymi partnerami w juanie chińskie firmy objęte badaniem wymieniły brak wiedzy na temat rozliczeń w tej walucie po stronie zagranicznych partnerów. „Z perspektywy europejskich przedsiębiorstw, przyzwyczajonych do rozliczeń z chińskimi partnerami w dolarach, rozliczenia w juanie mogą wydawać się nieco egzotyczne. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, zgromadzonymi w ciągu 146 lat działalności na chińskim rynku, staramy się przekonać naszych klientów, że tak nie jest”, mówi Andrzej Puta.

Jak polska firma może rozliczać się w juanie?

"Rozliczenia w juanie są równie proste jak rozliczenia w innych walutach, choćby w dolarach”, przekonuje dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w banku HSBC. Polski przedsiębiorca chcący rozliczyć się z chińskim kontrahentem w juanie powinien posiadać rachunek firmowy w tej walucie w HSBC. Jeżeli jest importerem, np. produktów przemysłowych, współpracującym z partnerem z Chin kontynentalnych, powinien sprawdzić, czy partner ten znajduje się na liście chińskich firm uprawnionych do wymiany handlowej z zagranicznymi partnerami. Lista ta nazywa się Mainland Designated Enterprises (MDE) i zawiera nazwy ponad 67 tys. chińskich przedsiębiorstw, które mogą rozliczać się z zagranicznymi kontrahentami w juanie. Jeżeli chiński kontrahent znajduje się na tej liście, oznacza to, że rozliczenie może być przeprowadzone w juanie. Wówczas importer prosi chińskiego kontrahenta o wystawienie faktury w juanach, a po jej otrzymaniu zgłasza się do banku HSBC, gdzie przedstawia fakturę i ewentualnie dokumenty transportowe. Następnie kontaktuje się z dealerem walutowym HSBC, prosząc o podanie kursu juana, po którym może nabyć tę walutę do celów rozliczeniowych. Dealer sprawdza kurs, informując klienta o jego poziomie. Klient akceptuje poziom kursu (cenę waluty) i składa zlecenie nabycia juanów (transakcja spot), które trafiają na jego konto w banku. Mając juany na swoim koncie, klient składa zlecenie przelewu należności na konto chińskiego kontrahenta za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej HSBCnet. Bank realizuje przelew. Jeżeli polski importer współpracuje z firmą z Hongkongu, a nie z Chin kontynentalnych, wówczas nie musi sprawdzać, czy jego partner znajduje się na liście MDE, ponieważ firmy z Hongkongu (posiadające rachunek na tym terytorium) mogą płacić w juanach i/lub otrzymywać płatności w tej walucie bez ograniczeń. Z kolei w przypadku sprzedaży towarów do Chin, polski eksporter podaje numer swojego rachunku w juanach chińskiemu kontrahentowi, który przelewa kwotę należności na to konto. W tym przypadku nie ma znaczenia to, czy kontrahent jest firmą z Chin kontynentalnych czy z Hongkongu. Klient może następnie dowolnie dysponować juanami z tego konta, przeznaczając je na zapłatę swoim chińskim dostawcom (eliminacja ryzyka kursowego) czy też wymieniając je na złote lub inną walutę.


Źródło: HSBC Bank Polska SA

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button