Wiadomości

Cele 12-ego Planu Pięcioletniego

Na tegorocznym Ogólnochińskim Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych przedstawiony został dzisiaj zarys kolejnego, 12-ego już Planu Pięcioletniego, który będzie realizowany w latach 2011-2015. Poniżej znajduje się zapis podstawowych założeń.

Ekonomia

Kluczowymi kwestiami będzie utrzymanie PKB Chin na średnim poziomie 7% rocznie, stworzenie ponad 45 milionów miejsc pracy w rejonach miejskich, utrzymanie bezrobocia na poziomie nie wyższym niż 5% oraz stabilizacja cen żywności.

Planuje się także zwiększenie spożycia krajowego, zapewnienie wsparcia nowo powstających ośrodków przemysłowych, zwiększenie wartości dodanej w sektorze usługowym do poziomu 47% PKB (czyli o 4 punkty procentowe w stosunku do poziomu obecnego) oraz zwiększenie poziomu urbanizacji kraju do 51,5% (również o 4 punkty procentowe).

W planach jest również zwiększenie wydatkowania na badania naukowe i rozwój technologiczny do 2,2% PKB.

Ochrona środowiska i alternatywne źródła energii

Do końca 2015 roku paliwa niekopalne stanowić będą 11,4% wszystkich eksploatowanych w Chinach paliw, zużycie wody w przemyśle zostanie zmniejszone o 30% na jednostkę wartości dodanej, a zużycie energii na jednostkę PKB zmniejszy się o 16%.

Planuje się również obniżenie emisji dwutlenku węgla o 17% i zwiększenie powierzchni lasów do 21,66% powierzchni kraju.

Rolnictwo

Zostaną podjęte działania, by produkcja zboża nie spadła w kraju poniżej 540 milionów ton rocznie oraz by utrzymać powierzchnię pól uprawnych w kraju na poziomie nie mniejszym niż 1,818 miliardów mu (1 mu = 0,666 ha)

Społeczeństwo

Populacja kraju nie wzrośnie powyżej 1,39 miliarda, średnia długość życia obywateli wydłuży się o rok, władze wprowadzą szereg ustaw mających na celu zwiększyć płace wszystkich obywateli zamieszkujących rejony wiejskie oraz 357 milionów mieszkańców miast. Nastąpi budowa lub renowacja 36 milionów mieszkań dla rodzin o niskim przychodzie, a każdego roku średnia pensja ma wzrastać średnio o 13%.

Władze podejmą działania mające na celu dogłębną demokratyzację ustroju i prawa, nastąpi usprawnienie pracy urzędów.

Reformy

Wprowadzone zostaną reformy mające na celu ułatwić nowym firmom wejście na giełdę. W planach są także reformy, których zdaniem będzie wyrównanie szans dla mniejszych firm i “sprawiedliwsza konkurencja na rynku”.


Źródło: The Global Times

….

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button