Wiadomości

Chińscy nowobogaccy chcą wyjechać z Chin

W czasie kiedy zachodni przedsiębiorcy ruszają na Wschód, żeby zdobyć fortunę, 60% Chińczyków, którzy osiągnęli finansowy sukces, deklaruje chęć poczynienia na Zachodzie "inwestycji imigracyjnych", lub wręcz takie inwestycje już poczyniło. "Inwestycje imigracyjne" pozwalają osobom zamożnym kupić prawo stałego pobytu w takich krajach jak Kanada, USA, czy Wielka Brytania.

W tym ostatnim kraju prawo stałego pobytu może uzyskać każda osoba, która zdeponuje w dowolnym brytyjskim banku kwotę nie mniejszą niż 1 milion funtów.

Jeszcze 10 lat temu idea posiadania tego typu sum na osobistych kontach byłaby dla większości Chińczyków sprawą przekraczającą wszelkie wyobrażenia. Ale obecnie, w roku 2011, liczba Chińczyków, obywateli ChRL, którzy zgromadzili na koncie przynajmniej 1 milion funtów, oceniana jest na ni mniej ni więcej jak na 585 tysięcy (!!!). To dwa razy więcej niż w roku 2008. 

Raport sporządzony przez firmę konsultingową Bain wykazał, że takie kraje jak Kanada, czy Australia znacznie podniosły ostatnimi czasy wymagania finansowe stawiane zamożnym imigrantom. I tak na przykład Kanada od zeszłego roku podniosła minimalną kwotę "inwestycji imigracyjnej" do poziomu 1,6 miliona dolarów kanadyjskich. Australia wymaga tylko 500 tysięcy dolarów australijskich. W przypadku obu tych krajów jednak kwoty te są dwukrotnie wyższe niż obowiązujące do końca roku 2009. Decyzje te nie są wcale podyktowane chęcią powstrzymania imigracji. Dla wielu państw "inwestycje imigracyjne" to atrakcyjny sposób wzmacniania własnych gospodarek.

Jednym z najważniejszych powodów, dla których bogaci Chińczycy chcą opuścić swoją ojczyznę jest troska o zapewnienie jak najlepszej edukacji dzieciom. Faktycznie, liczba dzieci i młodzieży chińskiej uczącej się w zagranicznych szkołach i uczelniach rośnie od co najmniej dekady o 20% rok do roku. Według raportu firmy Bain w roku bieżącym poza granicami Chin edukuje się co najmniej 230 tysięcy młodych Chińczyków.

Innym najczęściej podawanym powodem woli opuszczenia kraju przez bogatych obywateli ChRL jest chęć zabezpieczenia swoich majątków oraz pragnienie spokojnego przeżycia starości w otoczeniu bardziej przewidywalnym niż Chiny Ludowe.

Wielu chińskich celebrytów jak aktorka Gong Li,

reżyser filmowy Chen Kaige,

czy pianista Lang Lang

już dawno zdecydowali się na opuszczenie Chin i mieszkanie poza granicami ChRL. 

Dla odmiany syn znanego wszystkim na świecie aktora i mistrza wschodnich sztuk walk Jacky Chena, Fang Zuming, zrzekł sie posiadanego obywatelstwa USA, aby przyjąć obywatelstwo chińskie. W tym jednak przypadku możemy mówić o wyjątku potwierdzającym regułę. Jacky Chen jest obecnie w Chinach Ludowych gwiazdą pierwszej wielkości. Jego kontrakty reklamowe z chińskimi firmami operującymi na lokalnym chińskim rynku mogą przyprawić o zawrót głowy nawet największe hollywoodzkie gwiazdy.

 

Źródło:

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button