WiadomościWiadomości

Chiny: Dane gospodarcze, styczeń-luty 2024

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (10/2024/312)

Handel zagraniczny

Całkowita wartość wymiany towarowej Chin w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wzrosła w ujęciu dolarowym o 5,5% rok do roku (r/r), przy czym

 • eksport wzrósł o 7,1% r/r
 • import wzrósł o 3,5% r/r.

Nadwyżka handlowa wyniosła 125,16 mld USD (ok. 492,17 mld PLN), co oznacza, że jest ona większa o 20,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Te pozytywne wyniki zaskoczyły wielu analityków.

W okresie styczeń-luty odnotowano również wzrost wymiany handlowej z krajami Azji Południowo-Wschodniej (pierwszy partner handlowy ChRL) o 8,1% r/r:

 • eksport Chin wzrósł o 9,2% r/r,
 • import o 6,6% r/r.

Obroty handlowe z Unią Europejską (drugi partner handlowy ChRL) spadły o 1,3% r/r., co ciekawe i warte odnotowania:

 • eksport wzrósł o 1,6% r/r,
 • import spadł o 6,8% r/r.

Warto zauważyć, że od stycznia do lutego handel Chin ze Stanami Zjednoczonymi (trzeci partner handlowy) wzrósł o 3,7% r/r:

 • eksport o 5,0% r/r (w porównaniu ze spadkiem o 6,9% r/r w grudniu)
 • import spadł o 7,0% r/r.

Trzej pierwsi partnerzy handlowi Chin stanowią 39% całości obrotów zagranicznych kraju.

Swoje wysokie tempo wzrostu utrzymują obroty handlowe między Chinami a Rosją. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku osiągnęły wartość 37,01 mld USD (ok. 146,21 mld PLN), co stanowi wzrost o 9,3% r/r.

Chiński eksport do Rosji wyniósł 16,81 mld USD (ok. 64,03 mld PLN), wzrost o 12,5% r/r, a chiński import z Rosji do Chin w tym okresie osiągnął poziom 20,20 mld USD (ok. 79,81 mld PLN) – wzrost o 6,7% r/r.

Dla porównania: w ubiegłym roku transakcje handlowe między Chinami i Rosja osiągnęły rekordową wartość 240,11 mld USD (ok. 948,57 mld PLN), co dało zwiększenie wartości wymiany handlowej o 26,3% r/r.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. prywatne przedsiębiorstwa chińskie odpowiadały za 54,6% całkowitej wartości handlu zagranicznego Chin.

59,1% całego eksportu stanowiły produkty elektromechaniczne. Liderami są tutaj:

 • maszyny i urządzenia rożnego zastosowania,
 • samochody eklektyczne,
 • baterie,
 • panele słoneczne oraz komponenty do nich.

W okresie styczeń-luty br. Chiny zwiększyły import surowców, takich jak ruda żelaza, ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny. Spadła wielkość importu soi.

Źródła:

 • thepaper.cn
 • wallstreetcn.com

Inflacja

CPI

W lutym wskaźnik CPI wzrósł o 0,7% r/r, w porównaniu do spadku o 0,8% w poprzednim miesiącu.

Po czterech miesiącach deflacji to dobry znak, choć nie sprawia, ze presja deflacyjna przestaje istnieć.

Wprawdzie ceny żywności w lutym spadły o 0,9% r/r, to jednak ceny towarów nieżywnościowych znacznie wzrosły (np. biletów lotniczych o 20,8% r/r, a transportu o 17,4% r/r).

Źródło: stats.gov.cn

PPI

Trudno napisać coś budującego w odniesieniu do tego wskaźnika. W lutym br. miał on znów wartość ujemną: -2,7% r/r. To spadek o 0,2% w stosunku do stycznia, a zarazem 17-ty miesiąc „na minusie” z rzędu. Wyraźny sygnał świadczący o utrzymującej się presji deflacyjnej wśród producentów, sugerujący niski popyt konsumpcyjny.

Tak długi spadek cen fabrycznych stanowi poważne wyzwanie dla decydentów, a zarazem osłabia ekonomiczną pozycję przedsiębiorstw.

Źródło: stats.gov.cn

PMI

Według danych Państwowego Biura Statystycznego (chin. 国家统计局) w lutym 2024 wskaźnik PMI dla produkcyjnej aktywności gospodarczej wyniósł 49,1 pkt, co oznacza spadek o 0,1 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Natomiast wskaźnik PMI dla aktywności biznesowej w sektorze nieprodukcyjnym/usługowym w lutym br. wyniósł 51,4 pkt, co jest wzrostem o 0,7 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Oznacza to, że tempo ekspansji sektora pozaprodukcyjnego od czterech miesięcy przyspiesza.

W przeciwieństwie do głównego wskaźnika PMI dla przemysłu opracowanego przez Państwowe Biuro Statystyczne, ten opracowywany przez think-tank CaiXin Research (chin. 财新智库), zawiera więcej pozytywnych danych. Według CaiXin PMI w przemyśle w lutym wyniósł 50,9% (wedle chińskiego GUS 49,1%).

Z czego wynika ta różnica?

Oprócz różnic w metodologii, ważnym czynnikiem jest przedmiot badań. Chińskie Biuro Statystyczne bierze pod uwagę głównie duże (wielkie) przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, a CaiXin małe i średnie.

Źródła:

 • stats.gov.cn
 • caixin.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button