WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (32.2022-38-241/3)

Transport (交通运输)

Pierwszy na świecie prom napędzany wyłącznie energią elektryczną został oddany do użytku w Szanghaju. Od końca października br. będzie łączył ze stałym lądem wyspę ChonMing 崇明 leżącą w obszarze administracyjnym do miasta, a położoną u ujścia rzeki Jangcy do Morza Wschodniochińskiego).

Źródło:

Technologie (技术)

Wartość eksportu chińskich gier komputerowych i internetowych wyniosła w sierpniu br. 1,425 mld USD (ok. 6,979 mld PLN). Oznacza to wzrost o 1,76% w porównaniu z lipcem (m/m).

Źródło:

Nauka (科学), Edukacja (教育)

Lisbon University oraz ShangHai University (上海大学) podpisały umowę o utworzeniu w swoich placówkach Instytutu Szanghaju w Lizbonie oraz Instytutu Lizbony w Szanghaju. To kolejna formuła eksportu chińskiej edukacji, kultury i „miękkiej dyplomacji”, alternatywna do budzących kontrowersje Instytutów Konfucjusza.

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Jak podaje Ludowy Bank Chin (中国人民银行) w swoim raporcie o internacjonalizacji RMB {央行发布2022年人民币国际化报告}, wartość transakcji transgranicznych dokonanych w RMB (juanach) w roku 2021 wyniosła 36,6 bln RMB (ok. 25,301 bln PLN). To wzrost o 29,0% w stosunku rok do roku (r/r). Report ten, powołując się na dane Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) stwierdza, że udział RMB w płatnościach międzynarodowych w tym systemie na koniec grudnia 2021 roku wynosił 2,7%. W styczniu 2022 roku udział tez wzrósł do 3,2%.

RMB jest czwartą pod względem wartości walutą na świecie najczęściej używaną w transakcjach transgranicznych.

Według Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) w I kw. br. 2,88% globalnych rezerw walutowych było denominowanych w RMB dając chińskiej walucie piąte miejsce na świecie wśród walut rezerwowych.

Od 2016 roku chiński juan jest włączony do koszyka walut specjalnych praw ciągnienia (Special Drawing Rights – SDR) MFW. Aktualnie stanowi w nim 12,28% (maj 2022).

Nic nie wskazuje na to, aby w kolejnych latach znaczenie chińskiej waluty nie miało rosnąć, choć to proces powolny.

Raport Ludowego Banku Chin wykazuje, iż z końcem 2021 roku wartość chińskich akcji, obligacji, pożyczek i depozytów w rękach zagranicznych podmiotów finansowych osiągnęła sumę 10,83 bln RMB (ok. 7,469 bln PLN), co oznacza wzrost o 20,5% r/r.

Wartość chińskich obligacji w portfelach zagranicznych instytucji finansowych pod koniec sierpnia br. wynosiła 3,6 bln RMB (ok. 2,482 bln PLN), wzrost o 2,5% r/r.

Źródło:

Ukazał się 32 Global Financial Center Index Report (GFCI 32) opracowany przez China (Shenzhen) Comprehensive Development Research Institute (中国深圳综合开发研究院与) oraz brytyjski think tank Z/Yen Group. Indeks „mierzy” (analizuje i klasyfikuje) najważniejsze światowe centra finansowe pod względem otoczenia biznesowego, kapitału ludzkiego, infrastruktury, poziomu rozwoju branży finansowej i reputacji w oparciu o przeprowadzane ankiety, a także dane Banku Światowego, Economist Intelligence Unit, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i ONZ. W 32 wydaniu raportu zaprezentowano ocenę 119 centrów finansowych z całego świata.  Spośród ośrodków chińskich najwyżej oceniono Hong Kong (znalazł się na czwartym miejscu w ogólnej klasyfikacji, a został wyprzedzony przez Singapur). Szóste miejsce zajął Szanghaj, ósme Pekin, a ShenZhen sklasyfikowany został na dziewiątym miejscu.

Z kronikarskiego obowiązku: Warszawa zajęła 62 miejsce tuż za Pragą.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

Według danych opublikowanych przez Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) – statystyka ta nie uwzględnia Hong Kongu i Makau – w 2021 roku gęstość zaludnienia w 21 chińskich miastach przekroczyła poziom 1 tys. osób na 1 km2.

Najgęściej zaludnionymi miastami Chin są:

 1. ShenZhen 深圳 – 7 173 osób na km2
 2. DongGuan 东莞 – 4 259) osób na km2
 3. Szanghaj / ShangHai / 上海 – 3 926 osób na km2.

Aż 8 miast o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 000 osób na 1 km2 znajduje się w prowincji GuangDong 广东.

W skali całych Chin najwięcej takich miast znajduje się w rejonie delty rzeki Jangcy, delty Rzeki Perłowej / ZhuJiang / 珠三角 oraz rejonu Pekin 北京 – TianJin 天津.

Najludniejszymi miastami Chin, uwzględniając granice urbanistyczne, a nie administracyjne, są:

 • Szanghaj – blisko 25 mln mieszkańców
 • Pekin – około 22 mln mieszkańców.

Miasta chińskie o największej gęstości zaludnienia w 2021 roku

Specjalne regiony administracyjne (nie ujęte w zestawieniu)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局)

PS: Warszawa: 3,372 osoby na 1 km2

Źródło:

27 chińskich gmin zamieszkiwało ponad 1 000 osób na każdy km2.

26 z nich znajduje się we wschodnich rejonach kraju. Pierwsze pięć to:

 1. ShiShi 石狮 (prowincja FuJian 福建) – 4 287 osób na 1 km2,
 2. JinJiang 晋江(FuJian 福建) – 3 177, osób na 1 km2,
 3. LongGang 龙港 (ZheJiang 浙江) – 2 526 osób na 1 km2,
 4. KunShan 昆山 (JiangSu 江苏) – 2 248 osób na 1 km2 oraz
 5. JiangYin 江阴 (JiangSu 江苏) – 1 803 osób na 1 km2.

Najwięcej gmin o największej gęstości zaludnienia znajduje się w prowincjach

 • ZheJiang 浙江 (11),
 • JiangSu江苏 (4) oraz
 • FuJian福建 (3).

Źródło:

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong (中国香港特别行政区)

Hong Kong Monetary Authority (香港金融管理局) rozpoczyna prace mające na celu wprowadzenie do obiegu cyfrowego dolara hongkońskiego – Digital Hong Kong Dollar (数码港元). Stosowanie tej formy pieniądza w Hong Kongu ma rozpocząć się w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Źródło:

Chiny i Świat (中国和世界)

„Ani Chiny ani Stany Zjednoczone nie mogą pokonać się wzajemnie, muszą zatem szanować swoje wybory.’

„Zawsze dążyliśmy do pokojowego zjednoczenia z najwyższą szczerością i naszymi najlepszymi intencjami, ale nigdy nie będziemy tolerować żadnych działań mających na celu podział kraju. Kwestia Tajwanu powstała ze słabości i chaosu narodu chińskiego, a z pewnością zostanie rozwiązana przez wielkie odrodzenie narodu chińskiego. Jest to dążenie, którego nie można zatrzymać, wynika bowiem z historii oraz woli społeczeństwa. Stany Zjednoczone powinny w tej sytuacji stanąć po właściwej stronie historii”

To cytaty z przemówienia Wang Yi 王毅, szefa chińskiego MSZ, a zarazem członka Rady Państwa (国务委员), wygłoszonego 22.09.2022 podczas konferencji Asia Society of the United States zorganizowanej w trakcie trwania 77 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button