EkonomiaWiadomości

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

23.09.-29.09.2021

Informacje (信息)

Szanghaj – międzynarodowe centrum finansowe

Rząd Szanghaju przyjął plan stworzenia podstaw dla funkcjonowania międzynarodowego centrum finansowego, które ma służyć rozwojowi gospodarki wysokiej jakości, intensyfikacji umiędzynarodowienia RMB i alokacji aktywów finansowych. Plan ten ma zostać opracowany do końca 2025 roku. A następnie wprowadzony w czyn. Pozycja Szanghaju jako centrum zarządzania finansami kraju zostanie skonsolidowana, przy czym zostanie wzmocniona globalna funkcja tego ośrodka. Do 2035 roku Szanghaj ma zostać międzynarodowym centrum finansowym o globalnym wpływie. Tę samą role pełnić będzie również Hong Kong.

Cyfrowy juan wchodzi na giełdę towarową

Ludowy Bank Chin (人民银行发行) rozszerza stosowanie cyfrowego RMB. Umożliwiono stosowanie tej formy chińskiego pieniądza w płatnościach na towarowej giełdzie transakcji terminowych Da Lian Commodity Exchange (大连商品交易所).

To istotny i duży krok jeśli chodzi o wprowadzanie tej DCEP do obrotu. Do tej pory cyfrowego juana używa się głównie realizując małe, detaliczne płatności o duże częstotliwości (np.: bilety jednorazowe komunikacji miejskiej). W porównaniu z tradycyjnymi przelewami bankowymi, płatność cyfrowym RMB jest bezprowizyjna. Ponadto można z łatwością monitorować postęp płatności, dokonywania transakcji w czasie rzeczywistym, bez żadnej przerwy w systemie.

Obligacje dla zagranicznych inwestorów

Rząd południowej prowincji GuangDong 广东 oraz władze miasta-strefy ekonomicznej ShenZhen 深圳 jeszcze w tym roku zamierzają wyemitować obligacje skarbowe obu rządów lokalnych na rynkach finansowych w Specjalnym Regionie Administracyjnym HongKong (中国香港特别行政区) oraz Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau (中国澳门特别行政区).

W emisję tę zaangażowane będą zagraniczne instytucje finansowe mające swoje biura na terenie Hong Kongu i Makau. To pierwszy krok w kierunku otwarcia możliwości inwestowania w obligacje rządów lokalnych inwestorom zagranicznym.

Rządy lokalne (władze prowincji i miast na prawach prowincji) w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wyemitowały 655 różnego rodzaju obligacji. Ich łączna wartość to 1,751.689 bln RMB (ok. 1.051 bln PLN). W pierwszym półroczu zeszłego roku wyemitowano obligacje o wartości 3.486 bln RMB (ok. 2.09 bln PLN). W I półroczu br. rząd prowincji GuangDong wyemitował 62 różne obligacje na sumę 233.2 mld RMB (ok. 139.798 mld PLN), a rząd ShenZhen na sumę 20.1 mld RMB (ok. 11.989 mld PLN).

Sektor papierów wartościowych

Jak podaje Stowarzyszenie Sektora Papierów Wartościowych (中国证券业协会) z okazji 30 rocznicy swego istnienia, wartość aktywów, którymi zarządzają obecnie członkowie Stowarzyszenia to 10.45 bln RMB (ok.  6.265 bln PLN). Członkami Stowarzyszenia są spółki maklerskie (w sumie 140 podmiotów) oraz 107 firm zarządzających aktywami, świadczących usługi wealth management, zajmujących się doradztwem inwestycyjnym. Ogółem firmy te zatrudniają 359,130 maklerów, doradców i konsultantów.

Przedsiębiorstwa państwowe

Przedsiębiorstwa państwowe sa w niezłej kondycji. Dobrze dają sobie radę w okresie postpandemicznym. Od stycznia do lipca br. dochody operacyjne tych firm wzrosły o 26.6% r/r. Średnio, w ciągu dwóch ostatnich lat wzrost ten wyniósł 9.6% r/r. Zyski przedsiębiorstw państwowych wzrosły o 92.1% r/r, średnio w ciągu ostatnich dwóch lat o 14.2%. Z racji podatków, akcyz i innych zobowiązań przedsiębiorstwa państwowe w tym okresie odprowadziły do budżetu Chin 3.103 bln RMB (ok. 1.861 bln PLN). Stosunek aktywów do zobowiązań za pierwsze 7 miesięcy roku wynosił 64.3% r/r. Spadek o 0.2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku.

Giełdy (证券交易所)

23-27.08.2021

Giełdy złapały wreszcie głębszy oddech, obserwowano mocne odbicie indeksów, zwłaszcza w Tajpej. Tam spadki trwały relatywnie krótko (trzy tygodnie). Inne giełdy doświadczały bessy od miesięcy.

Główny indeks Tai Wan SE Weighted (中国台湾加权指数) zyskał w ciągu jednego tygodnia aż 5.22%. Przyczynił się do tego znaczny wzrost wartości akcji spółek producentów półprzewodników i największych spółek technologicznych.

Równie dobrze działo się na giełdzie w Hong Kongu, choć w piątek 27.08. jej główny indeks Hang Seng (生指数恒) spadł nieznacznie (-0.03%). Ale w sumie zyskał w tym tygodniu 2.25%. Rewelacyjnie wysoko wyskoczył indeks spółek gier komputerowych i online – China Gaming Industry (中华博彩业指数). Zakończył tydzień wzrostem o 8.82%. Indeks Hang Seng Technology (恒生科技指数) zyskał 7.25%. To jeden z najlepszych wyników w historii. Wygląda na to, że inwestorzy oswoili się z nową sytuacją, zacieśnieniem regulacji dla tego sektora.

W Szanghaju i ShenZhen również obserwowaliśmy wzrosty, ale zarazem też i spore wahania. Tu nastroje wciąż są chwiejne, dużo tu niepewności. Dzienne wahania kursów nadal są wysokie, ale bez przekraczania granic wyznaczanych przez 20-dniowe średnie. Inwestorów niepokoją zapowiedzi spowolnienia gospodarki, zwłaszcza w obszarze produkcji. Równolegle nadzieję budzą decyzje rządu wspierające rozwój nowej energii, samochodów elektrycznych, wodorowych (rozwój stacji tankowania wodoru), zwiększające wydatki na ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza. Miały wpływ na wzrost cen akcji spółek powiązanych z tymi sektorami, branżami, obszarami funkcjonowania państwa. Dobre dane o sprzedaży samochodów elektrycznych pchnęły w górę akcje wszystkich producentów tego typu aut, a co za tym idzie również producentów baterii litowych i surowców niezbędnych do ich produkcji. Zyskały akcje producentów metali nieżelaznych, metali ziem rzadkich. Do łask wróciły akcje producentów maszyn przemysłowych. Jednocześnie w dół poszły ceny spółek przemysłu obronnego i szeroko pojętego sektora rolniczego. Z dystansem podchodzono do akcji spółek nowych technologii i internetowych. To bez wątpienia wpływ kolejnych informacji o karach nakładanych na firmy z tego sektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja CO2

Tygodniowe obroty uprawnieniami do emisji CO2 (23.08.-27.08.2021)
Krajowy systemu handlu emisjami prowadzonym przez Shanghai Environment and Energy Exchange (上海环境能源交易所). https://www.cneeex.com/

Banki (银行)

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RenMinBi / Yuan / RMB (27.08.2021, 13:00)

 

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 27.08.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

{Loan Prime Rate – LPR贷款市场报价利率} 20.08.2021

  • 1 rok                3.85%
  • 5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank już 15 miesiąc z rzędu nie zmienia stóp LPR.

Obligacje skarbowe

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button