Wiadomości

Chiny: Nowe zagrożenie niedostatkiem wody pitnej

Jak informuje South China Morning Post, Chiny planują przekierować ogromne ilości wód Żółtej Rzeki do zaopatrzenia w nie 16 elektrowni węglowych, które budowane są w zachodniej części kraju. Ponieważ chodzi aż o 1/4 wszystkich zasobów Żółtej Rzeki i to liczonych poza okresami suszy, naukowcy chińscy przekonani są, że takie wykorzystanie wód naruszy ekosystem rzeki, ale również wpłynie na sytuację w całym jej dorzeczu.

Zasoby wody w zachodniej części Chin już w tej chwili są bardzo ograniczone. Zachód Chin to w przeważającej części ogromne przestrzenie stepów i pustyń. Nowe plany energetyczne spowodują, że obecne zużycie tych skromnych zasobów na cele przemysłowe wzrośnie od 94 do 140%. To może przekroczyć możliwości całego systemu zasobów wodnych tej części kraju.

Pekin, w związku z koniecznością rozwoju zachodnich rejonów kraju, dotychczas będących mocno zacofanymi w stosunku do wschodniego wybrzeża, planuje budowę łańcucha 16 baz energetyczno wydobywczych. Każda baza składać się będzie z elektrowni węglowej, systemu kopalni węgla oraz przetwórni węgla (zakładów chemicznych), które w sumie mają dostarczać 600 milionów kilowatów energii rocznie.

Według niezależnych badaczy i naukowców wytwarzanie tej energii elektrycznej wiązać się będzie z ogromnymi kosztami dla środowiska i mieszkańców zachodnich rejonów Chin. Łańcuch energetyczny będzie potrzebował bowiem 9,97 miliarda metrów sześciennych wody rocznie dla prawidłowego funkcjonowania. Dzienne zużycie wody przez ten kompleks przemysłowy odpowiadać będzie dziewięciokrotnemu rocznemu zużyciu wody przez centralne dystrykty Pekinu.

Wu Yongping, szef departamentu wydobycia węgla prowincji Shanxi twierdzi, że projekt ten będzie miał nie tylko ogromny wpływ na równowagę ekologiczną regionu, ale budzi również wątpliwości co do sensu ekonomicznego. Wu uważa, że inwestycja ta przyniesie ogromne straty ponieważ opiera się o bardzo wątpliwe wyliczenia dotyczące możliwości wykorzystania zasobów wody. Nikt nie odważy się poświęcić wody dla wydobycia węgla i produkcji energii kosztem życia ludzi mieszkających na tych obszarach.

– Zasoby wody Żółtej Rzeki są już nadwyrężone przez 5 wielkich centrów wydobycia i przetwarzania węgla w jej górnym i środkowym biegu. Zwiększenie ilości tego typu obiektów korzystających z wód rzeki z pewnością zagrozi zasobom wody pitnej, utrudni nawadnianie obszarów rolnych, a także wpłynie na poziom wód w całym tamtejszym ekosystemie – twierdzi Xianfang Song, badacz z Instytutu Nauk Geograficznych i Badań nad Zasobami Naturalnymi.

Pojawienie się tak dużej ilości elektrowni węglowych i nowych kopalni z pewnością pogorszy stan środowiska naturalnego, już i tak zanieczyszczonego przez istniejące 5 baz.  Te właśnie bazy powodują rocznie straty rzędu 1,8 do 2,25 miliarda dolarów rocznie poprzez zatruwanie wód gruntowych a nawet bezpośrednich źródeł zaopatrzenia w wodę dużych ośrodków miejskich leżących wzdłuż Żółtej Rzeki.

16 nowych baz oznacza katastrofalne zanieczyszczenie wód gruntowych. Wydobycie każdej tony węgla oznacza zanieczyszczenie 2,5 metra sześciennego wód podziemnych. Dwie wielkie kopalnie, które zostaną uruchomione w Mongolii Wewnętrznej w roku 2015, a mające wydobywać 1,04 miliarda ton węgla rocznie zanieczyszczą aż 1/5 wszystkich tamtejszych wód gruntowych.

Badacze i naukowcy chińscy zwrócili się do władz centralnych, szczególnie do Państwowej Komisji Reform i Rozwoju z apelem o rozważenie wszystkich zagrożeń, które niesie za sobą wprowadzenie w życie projektu budowy 16 baz energetycznych i wprowadzenie do niego koniecznych zmian, aby uchronić przed zniszczeniem lokalne źródła wody w górnym i środkowym biegu Żółtej Rzeki. Czy głos naukowców znajdzie posłuch w Pekinie – tego na razie nie wiadomo.

Źródło: SCMP, Reuters

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button