Wiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (03/22)

17-23 stycznia 2022

Z prac rządu (来自政府工作)

Dane za rok 2021

Informacją numer jeden 3 tygodnia br. było ogłoszenie przez Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) wstępnych danych dotyczących gospodarki Chin w 2021 roku.

PKB

Zgodnie z tradycją zacząć trzeba od PKB. Zgodnie z przewidywaniami w IV kw. ub.r. nastąpiło znaczne spowolnienie gospodarcze (do 4%), to jednak w całym roku 2021 gospodarka chińska powiększyła się o 8,1% (do 114,4 bln RMB, czyli ok. 71,823 bln PLN) w porównaniu z rokiem 2020. To powyżej założeń rządowych na miniony rok. Władze Chin przewidywały, że chiński PKB urośnie w 2021 roku o ok. 6%.

Rys.: Kwartalny wzrost PKB 2020-2021

Spowolnienie gospodarcze obserwowane w drugiej połowie ub.r. było spowodowane turbulencjami na chińskim rynku energetycznym, przerwami w dostawach energii dla przemysłu, problemami deweloperów (rynek nieruchomości), lokalnymi lockdownami będącymi efektem wykrycia kolejnych przypadków zakażeń koronawirusem, a także stosunkowo niskim poziomem konsumpcji i popytu na usługi. Spojrzenie na chińską ekonomię z perspektywy sześcioletniej również pozwala dostrzec wyraźne sygnały zmniejszania się tempa rozwoju gospodarki Chin. pomimo wszelkiego rodzaju potencjalnych przeciwności oczekuje się, że w bieżącym roku PKB Chin wzrośnie o około 6%.

Wzrost PKB Chin w relacji rok do roku w latach 2016-2021 

Wzrost PKB Chin w relacji miesiąc do miesiąca w latach 2016-2021  

Inne dane, na które warto zwrócić uwagę to:

Produkcja przemysłowa

utrzymuje się na wysokim poziomie – wzrost o 9,6% r/r. Średnio w ciągu dwóch lat wzrost ten wynosił 6,1%. Wśród wszystkich branż najlepiej radziły sobie te związane z produkcją wysokich technologii (18,2%) oraz maszyn i urządzeń (12,9%). Największy wzrost odnotowano w zakresie produkcji

 • pojazdów nowej energii o 145,6%,
 • robotów przemysłowych o 44,9%,
 • mikroprocesorów o 33,3% i
 • półprzewodników o 22,3%.

W sektorze produkcji przemysłowej znakomicie radziły sobie przedsiębiorstwa prywatne (wzrost o 10,2%), spółki akcyjne (9,8%), firmy zagraniczne (8,9%), a także państwowe (8,0%). Te ostatnie odnotowały wprawdzie najmniejszy wzrost, ale pamiętać należy o bazie wyjściowej.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych kształtowało się na poziomie powyżej 75%. W całym 2021 roku było to średnio 77,5%, o 3,0% więcej niż w 2020 roku.

Usługi

wzrosły średnio o 13,1% (r/r). Najmocniej zwyżkowały te związane, lub wykorzystujące technologie informacji, Internet, tworzące, serwisujące i rozwijające oprogramowanie (o 17,2%). W dalszej kolejności uplasowały się usługi hotelarskie i katering (o 14,5%), potem transport, logistyka, magazynowanie (o 12,1%).

Strategiczne surowce

 • wydobycie węgla wzrosło do historycznej wielkości 4,07 mld ton. To o 4,7% więcej niż w 2020 roku. Import tego surowca zwiększył się o 6,6% r/r (najwięcej od 2014), choć w grudniu spadł o 20,8%. Pod koniec ubiegłego roku cena węgla w zależności od jego kaloryczności wynosiła od 584 RMB/t do 773 RMB/t (ok. 368 PLN/t do ok. 487 PLN/t);
 • ropa naftowa – jej wydobycie wzrosło o 2,4% r/r, a przetwórstwo o 4,3%. Import ropy w perspektywie całego 2021 roku spadł o 5,4% r/r. (do 512,98 mln ton). O spore zaskoczenie biorąc pod uwagę fakt, że Chiny są największym jej importerem w skali świata. Tu wpływ na wielkości obrotów handlowych miały światowe ceny surowców;
 • gaz ziemny – wszystkie wskaźniki poszły w górę, tak produkcja krajowa (o 8,2% r/r), jak i import (o 19,9% r/r).

Wraz ze wzrostem chińskiej gospodarki rośnie produkcja energii elektrycznej. W 2021 roku wzrosła ona o 8,1% r/r.

Sprzedaż detaliczna

była większa o 12,5% w porównaniu z rokiem 2020 i wyniosła 44,082 bln RMB (ok. 27,807 bln PLN). Sprzedaż rośnie w takim samym tempie w miastach jak i na obszarach wiejskich. Sprzedaż sklepów wielkopowierzchniowych zwiększyła się w 2021 roku o 11,8% r/r, restauracji i kateringu o 18,6% r/r, złota, srebra i wyrobów jubilerskich o 29,8% r/r. Wciąż powiększa się sprzedaż przez Internet (online). W 2021 roku wzrosła o 14,1% w relacji r/r.

Inwestycje w środki trwałe

Tutaj odnotowano wzrost o 4,9% r/r. W przemyśle wzrosły o 13,5%, inwestycje prywatne o 7,0% r/r – stanowią już 56,5% wszystkich inwestycji. W branży wysokich technologii nastąpił wzrost inwestycji w środki trwałe o 17,1% – to więcej o 12,2% niż średnia w Chinach dla inwestycji w środki trwałe. Inwestycje w zakresie zdrowia i edukacji wzrosły odpowiednio o 24,5% i 11,7%.

Nieruchomości

inwestycje w tej branży w ubiegłym roku wyhamowały znacznie. Kiedy w okresie od stycznia do lutego ub.r. zanotowano wzrost r/r na poziomie 38,3%, to w grudniu ub.r. wzrost ten spadł do poziomu 4,4% r/r. Inwestycje dotyczące mieszkań wzrosły w minionym roku o 6.4% r/r. Sprzedaż nieruchomości utrzymuje tendencją wzrostową: dla mieszkań o 1,1% r/r, dla budynków biurowych o 1,2% r/r.

Spadla sprzedaż obiektów handlowych (o 2,6% r/r). Najlepszym rynkiem nieruchomości są wschodnie rejony Chin, na drugim miejscu regiony centralne, spadki (kilkuprocentowe) odnotowano zaś na obszarach północno-wschodnich. Finasowanie dla deweloperów zwiększyło się o 4,2% r/r, pomimo ograniczenia dostępności do kredytów (krajowe – spadek o 12,7% r/r, zagraniczne o 44,1% r/r). Deweloperzy postawili na pozyskiwanie funduszy we własnym zakresie. Finansowano inwestycje z własnych środków, depozytów i przedpłat (wzrost o 11,1% r/r) oraz z kredytów hipotecznych zaciąganych przez klientów (wzrost o 8,0% r/r).

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Chinach w 2021 roku wynosiła 10 139 RMB (ok. 6 399 PLN) – wzrost o 2,8% r/r. W różnych miejscach Chin ceny mieszkań wzrosły od 0% do 5% r/r.

Dochody mieszkańców

dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w Chinach w 2021 roku 35 128 RMB (ok. 22 176 PLN), wzrastając o 9,1% r/r.

W miastach wynosił on 47 412 RMB (ok. 29 933 PLN) – wzrost o 8,2%, a na wsi 18 931 RMB (ok. 11 952 PLN) – wzrost o 10,5% r/r. Różnica dochodów pomiędzy miastem a wsią jest wciąż duża.

Średnie wydatki mieszkańca Chin na konsumpcję w 2021 roku wynosiły 24 100 RMB (ok. 15 215 PLN), wzrost o 13,6% r/r. Mieszkańcy miast wydają dwukrotnie więcej na konsumpcje niż mieszkańcy wsi.

Dla porównania: dochód rozporządzalny na osobę w Polsce wyniósł w 2020 roku 23 028 PLN (źródło: GUS).

Rolnictwo

w 2021 roku zebrano rekordowe 682,85 mln ton zbóż (żniwa letnie i jesienne), co daje wzrost o 2,0% w porównaniu z rokiem 2020. Zebrano m.in.:

 • ryż: 212,84 mln ton (wzrost o 0,5% r/r),
 • pszenicę: 139,95 mln ton (wzrost o 2,0% r/r),
 • kukurydzę: 272,55 mln ton (wzrost o 4,6% r/r),
 • soję: 16,4 mln ton (spadek o 16,4% r/r)

Oddalił się cel, którym jest osiągniecie samowystarczalności w zakresie produkcji roślinnej. Wpływ na to miały przede wszystkim powodzie, które dotknęły Chiny zarówno na przełomie wiosny i lata, jak i jesienią.

Dobre wyniki w 2021 roku odnotowano w hodowli zwierząt: wzrost o 16,3% r/r. Zwiększyła się produkcja wieprzowiny o 28,8% (52,96 mln ton). Pogłowie trzody chlewnej z końcem ub.r. wzrosło o 10,5% r/r. Dwa lata walki ze skutkami epidemii afrykańskiego pomoru świń przyniosły efekty. Wieprzowina to dziś jeden z podstawowych składników w kuchni chińskiej, to najbardziej popularne mięso na chińskich stołach. W minionym roku wzrosła również produkcja wołowiny (o 3,7% r/r), drobiu (o 0,8%), a także mleka (o 7,1% do 36,83 mln ton).

Handel Zagraniczny

to świecąca jasno gwiazda chińskiej gospodarki w 2021 roku. Obawiano się, iż w drugiej połowie roku nastąpią spadki i różnego rodzaju problemy. Tymczasem stało się inaczej. Chiny są globalnym liderem handlu zagranicznego. Obroty Chin w handlu z innymi państwami wzrosły w 2021 roku o 21,4% w porównaniu z rokiem 2020, w tym eksport o 21,2%, a import o 21,5%. Dodatni bilans handlowy Chin wyniósł 4,368 bln RMB (ok. 689,18 mld US$,  2,752 bln PLN) – wzrost o 26,4% r/r. Handel zagraniczny Chin po raz pierwszy w historii przekroczył wartość 6 bln US$ (ok. 23,96 bln PLN).

Zatrudnienie

poziom bezrobocia w miastach utrzymuje się w zasadzie na stabilnym poziomie 5,1%. To o 0,5% mniej niż w 2020 roku. Każdy zatrudniony w Chinach statystycznie przepracował w tygodniu 47,8 godzin. W kraju zarejestrowanych było 292,51 mln pracowników migrujących (20,7% całej populacji). Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników migrujących wynosiło 4 432 RMB (ok. 2 792 PLN).

Ludność

na koniec grudnia 2021 roku w Chinach mieszkało ogółem 1,412 mld obywateli ChRL (nie licząc mieszkańców Hong Kongu, Makau i Tajwanu, czy cudzoziemców).

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Handel zagraniczny 2021

Nie ulega wątpliwości, że handel zagraniczny był, jest i w najbliższej perspektywie będzie jednym z najważniejszych filarów chińskiej gospodarki. Pomimo wielu przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych wartość wymiany handlowej Chin ze światem nieustannie rośnie. Potwierdzają to dane zebrane w 2021 roku.

Wartość handlu zagranicznego ChRL w ub.r. wyniosła 39,1 bln RMB (ok. 6,168 bln USD, ok. 3,88 bln PLN) i po raz pierwszy w historii państwa przekroczyła granicę 6 bln USD, zarazem wzrastając o 21,4% w porównaniu z rokiem 2020 (słaby w związku z wybuchem pandemii, która zatrzymała gospodarkę Chin na kilka miesięcy).

Handel zagraniczny Chin rósł w zeszłym roku pomimo zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw, wysokich kosztów frachtu, nowych ognisk epidemii, rosnących kosztów surowców, przejściowych niedoborów energii elektrycznej, czy wzmocnienia się RMB wobec USD.

Eksport liczony w RMB wzrósł o 21,2% r/r (liczony w USD o 29,9%), import o 21,5% r/r (liczony w USD o 30,1%). Dodatni bilans handlowy osiągnął rekordowy poziom 676,4 mld USD (ok. 2,701 bln PLN), co stanowi blisko 4 % krajowego PKB. Rośnie na świecie popyt na towary z Państwa Środka: od elektroniki, przez maszyny i urządzenia, po sprzęt medyczny, czy narzędzia ogrodnicze.

Największym partnerem handlowym Chin pozostają państwa Azji Południowowschodniej (ASEAN) – tu obroty osiągnęły wartość 878 mld USD (ok. 3,5 bln PLN) – wzrost o 28,1% r/r.

Na drugim miejscu jest Unia Europejska: łączne obroty 828 mld USD (ok. 3,3 bln PLN) – wzrost o 27,5% r/r. Dominujący partnerzy wewnątrz UE to Niemcy, Niderlandy (Holandia), Francja i Włochy.

Na trzecim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone. Wartość obrotów 756 mld USD (ok. 3,02 bln PLN) – wzrost o 28,7% r/r. Eksport chiński do USA w 2021 roku wyniósł 576,1 mld USD (ok. 2,3 bln PLN) – wzrost o 27,5% r/r, pomimo wciąż utrzymywanych sankcji i podwyższonych taryf celnych na chińskie towary wprowadzonych jeszcze za czasów prezydenta Trumpa. Import z USA osiągnął wartość 179,5 mld USD (ok. 716,9 mld PLN) – wzrost o 33,1% r/r. Chiny odnotowały w 2021 roku dodatni bilans handlowy ze Stanami Zjednoczonymi w wysokości 396,6 mld USD (ok. 1,584 bln PLN). Od 10 lat ta nierównowaga handlowa pomiędzy Chinami i USA utrzymuje się, każdego roku osiągając wartość pomiędzy 300 a 400 mld USD na korzyść Chin.

Pod koniec 2021 roku w Chinach działało 567 000 firm posiadających uprawnienia (licencje) do działania w handlu zagranicznym. 58,2% z nich stanowiły firmy prywatne.

Chiński import w 2021 roku zdominowały surowce, m.in.: ropa, stal, ruda żelaza, miedz, gaz, soja. Z uwagi na wzrosty cen na rynkach świtowych zmalał w 2021 roku import ropy, stali, jak również soi. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w imporcie mikroprocesorów/chipów.

500 najcenniejszych chińskich spółek

Według rankingu HuRun Research Institute (胡润研究院), brytyjskiego think tanku z siedzibą w Szanghaju, dotyczącego 500 najcenniejszych prywatnych spółek Chinach w 2021 roku, numerem jeden w tej kategorii jest Tencent Technology Co., Ltd. (腾讯科技有限公司). Jego szacowana wartość rynkowa to 3,9 bln RMB (ok. 2,46 bln PLN).

Tencent po raz pierwszy w historii pokonał w tej konkurencji wieloletniego lidera – Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司), którego wartość oszacowano na 2,48 bln RMB (ok. 1,56 bln PLN). W najnowszym rankingu HuRun 500 Alibaba znalazła się dopiero na 3 miejscu. Na drugie miejsce wdarła się przebojem spółka TaiWan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (台湾积体电路制造股份有限公司), czyli TSMC, wyceniona na 3,69 bln RMB (ok. 2,323 bln PLN). TSMC to największy producent mikroprocesorów i półprzewodników na świecie.

Na czwartym miejscu w rankingu znalazła się spółka ByteDance Technology Co., Ltd. (字节跳动科技有限公司) o wartości 2,25 bln RMB (ok. 1,417 bln PLN) – właściciel aplikacji, z których najbardziej znana jest TikTok. Spółka w minionym roku potroiła swoją wartość rynkową.

Piąte miejsce zajęła spółka NingDe ShiDai New Energy Technology Co., Ltd.  (宁德时代新能源科技股份有限公司), producent baterii do samochodów elektrycznych – jej wartość oszacowano na 1,49 bln RMB (ok. 938,812 mld PLN).

Warunkiem znalezienia się na liście HuRun 500 (2021) było osiągnięcie wartości rynkowej nie mniejszej niż 32 mld RMB (ok. 20,162 mld PLN). 34 spółki z listy podwoiły swoja wartość w minionym roku (m.in. Meituan Technology Co., Ltd. (美团科技有限公司). Wartość wszystkich 500 spółek przedstawionych w tegorocznym rankingu przekroczyła 66 bln RMB (ok. 41,894 bln PLN), co oznacza wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2020. To zarazem ok. 60% krajowego PKB wypracowanego w 2021 roku.

Średni wiek spółek wymienionych w rankingu wynosi 25 lat. 24 z nich ma historię dłuższą niż 50 lat, a 5 dłuższą niż lat 100. W sumie owe 500 najcenniejszych spółek Chin zatrudnia ponad 11 mln pracowników.

Energetyka (能量学)

Węgiel w górę

Problemy z dostawą energii elektrycznej w drugiej połowie roku oraz rosnące ceny surowców zmusiły decydentów do wyrażenia zgody na zwiększenie wydobycia węgla w chińskich kopalniach. W ubiegłym roku przekroczyło ono rekordową granicę 4 mld ton. Wydobycie węgla było szczególnie duże w ostatnim kwartale ub.r. W grudniu wydobyto ponad 384 mln ton węgla, o 9,3% więcej niż w grudniu 2020 roku. Dzięki temu można było zwiększyć rezerwy węgla, które obecnie są na bezpiecznym poziomie przekraczającym 160 mln ton. To ponad 20 dni pracy elektrowni na pełnych obrotach.

Motoryzacja (汽车)

Elektryczne bestsellery 2021

Oto lista najlepiej sprzedających się modeli aut elektrycznych na rynku chińskim w 2021 roku:

 • HongGuang Mini (宏光 迷你) – producent: SAIC-GM-WuLing (五菱汽车)

 • Qin – producent: BYD (比亚迪)
 • Model Y – producent: Tesla (特斯拉)
 • Model 3 – producent: Tesla (特斯拉)
 • Han (汉) – producent: BYD (比亚迪)
 • Song (宋) – producent: BYD (比亚迪)
 • Li One (理想ONE) – producent: Li Auto (理想汽车)
 • eQ – producent: Chery (奇瑞)
 • BenBen EV (奔奔EV) – producent: ChangAn (长安)
 • Aion S – producent: GAC Motor (广汽分拆)
 • Ora Black Cat (欧拉黑猫) – producent: Great Wall Motor (长城汽车)
 • P7 – producent: Xpeng (小鹏汽车)
 • Tang (唐) – producent: BYD (比亚迪)
 • Ora Good Cat (欧拉好猫) – producent: Great Wall Motor (长城汽车)
 • NeZha V (哪吒V) – producent: Hozon Auto (哪吒汽车)

Niewątpliwym liderem roku 2021 wśród producentów „elektryków była spółka BYD Auto Co., Ltd.  (比亞迪股份有限公司). Na liście bestsellerów wśród samochodów elektrycznych znalazły się aż 4 modele tej firmy, która jest największym w Chinach producentem aut napędzanych elektrycznie.

BYD Tang

Najlepiej sprzedającym się autem był najtańszy z wszystkich 15 (i jeden z najtańszych na rynku), czyli HongGuang Mini (宏光 迷你) produkowany przez joint venture ShangHai Automobile Group Corporation, General Motors i WuLing Automobile Co., Ltd. (上汽通用五菱汽车股份有限公司). Pośród chińskich konkurentów znakomicie radzi sobie amerykańska Tesla.

W tym roku konkurencja na rynku z pewnością się zaostrzy. Do gry wejdzie m.in. samochód elektryczny HuaWei (华为) oraz dwa nowe modele Nio.

Nauka – Edukacja (教育科学)

55 startów

Agencja kosmiczna China Aerospace Science and Technology Corporation Ltd. (中国航天科技集团有限公司) potwierdziła, że w bieżącym roku planuje minimum 55 starów rakiet kosmicznych (załogowych i bezzałogowych). To będzie prawdopodobnie największa liczba startów statków kosmicznych z terenu jednego państwa w 2022 roku. W 2021 roku z chińskich kosmodromów wyruszyło w przestrzeń kosmiczna 48 rakiet.

Społeczeństwo (社会)

Demografia 2021

Kryzys demograficzny w Chinach się pogłębia. Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) podał informacje dotyczące chińskiej demografii na koniec 2021 roku.

Całkowita liczba ludności Chin (nie uwzględniająca mieszkańców Hong Kongu, Makau i Tajwanu) wynosiła 1,4126 mld. Oznacza to, że w porównaniu z 2020 rokiem zwiększyła się tylko o 480 tys./ a to najmniejszy wzrost od prawie 60 lat („tąpnięcie demograficzne lat 1958 – 1962).

Odnotowano rekordowo niską liczbę urodzeń dzieci – 10,52 mln. To najmniejsza liczba rocznych urodzeń od powstania Chińskiej Republiki Ludowej (1949). Współczynnik urodzeń wyniósł 7,52 na 1000 mieszkańców.

Zgonów w 2021 roku zarejestrowano 10,14 mln, co daje 7,18 osób na 1000 mieszkańców.

Przyrost naturalny Chin w roku 2021 osiągnął poziom 0,34‰.

Dla porównania: w 2020 roku w Chinach urodziło się 12 mln dzieci, a w roku 2019 14,7 mln. Zatem wyraźny jest trend spadkowy, mimo złagodzenia polityki planowania rodziny. W latach (2013-2016) „politykę jednego dziecka” zastąpiła „polityki dwojga dzieci”, która w zeszłym roku (2021) została zastąpiona przez „politykę trojga dzieci”.

Chiny zmagają się z problemami demograficznymi już od wielu lat. Niska dzietność przy ciągle starzejącym się społeczeństwie staje się nową norma. Wszelkie działania jak m.in. obniżenie kosztów edukacji, zwiększenie dotacji finansowych dla rodziców oraz wydłużenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego nie odwracają negatywnych trendów demograficznych. To nie zaskakuje – trendy demograficzne trwają dekadami, ich zmiany gwałtowne są skutkiem gwałtownych wydarzeń, najczęściej wojen i klęsk.

Dziś w Chinach obserwowanym problemem jest spadająca liczba kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), która w ostatnim roku zmniejszyła się o 5 mln, w tym tych w wieku od 29 do 35 lat o 3 mln.

W 2021 roku w Chinach mieszkało 882,22 mln osób w wieku produkcyjnym (wg. tut. kryteriów 16-59 lat), co stanowiło 62,5% całej populacji. W wieku emerytalnym 60+ było w minionym roku w Chinach 267,36 mln (18,9%), w tym powyżej 65 roku życia 200,56 mln, czyli 14,2% całego społeczeństwa. Po raz pierwszy w historii odsetek osób w wieku powyżej 65 lat mieszkających w Chinach przekracza 14%. Tymczasem społeczeństwa uznawane są za starzejące się, gdy odsetek seniorów w wieku 65+ przekracza granicę 7%.

Proces urbanizacji postępuje. W 2021 roku w miastach chińskich mieszkało 914,25 mln obywateli ChRL (wzrost o 0,83%  r/r), w chińskich wsiach mieszkało w tym okresie 498,35 mln obywateli.

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) wyliczył, że ok. 504 mln osób żyje w Chinach z dala od rodziny, czyli przebywa co najmniej 180 dni w roku poza miejscem zameldowania (hukou). To o 11,53 mln więcej niż w 2020 roku. W tej liczbie 384,67 mln to pracownicy migrujący.

Eksperci komentując te dane ostrzegają, że wbrew wcześniejszym prognozom zakładającym początek procesu spadania liczby ludności w Chinach na lata 2027-2030, proces ten może rozpocząć się już w 2025 roku. Gwałtownie postępujące starzenie się społeczeństwa chińskiego staje się jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stają władze w Pekinie.

Rys.: Demografia Chin 1970 – 2020

Dochód rozporządzalny 2021

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) poinformował, w których regionach Chin uzyskano najwyższy dochód rozporządzalny na mieszkańca w skali roku 2021.

Dla przypomnienia: dochód rozporządzalny (dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, ang. household’s available income) to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, podatki (np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczędności.

 • Na pierwszym miejscu uplasował się Szanghaj z dochodem rozporządzalnym w wysokości 78 027 RMB (ok. 49 162 PLN).
 • Na drugim miejscu znalazł się Pekin: 75 002 RMB (ok. 47 256 PLN).
 • Miejsce trzecie: prowincja ZheJiang 浙江 : 57 541 RMB (ok. 36 255 PLN).
 • Na miejscu czwartym  – prowincja JiangSu 江苏: 47 498 RMB (ok. 29 927 PLN).
 • Pozycja piąta: TianJin 天津, miasto na prawach prowincji: 47 449 RMB (ok. 29 896 PLN)

Średnia krajowa jeśli chodzi o dochód rozporządzalny wyniosła w Chinach w 2021 roku 35 128 RMB (ok. 22 133 PLN).

Dochód rozporządzalny ponad średnia osiągnięto w 2021 roku w prowincjach GuangDong 广东, FuJian 福建 i ShanDong 山东. Najszybciej rośnie dochód rozporządzalny w regionach na zachodzie kraju. Ale zarazem są to obszary, gdzie odnotowuje się najniższy poziom dochodu rozporządzalnego na mieszkańca: Region Autonomiczny Tybetu: 24 950 RMB (ok. 15 720 PLN), prowincja GuiZhou 贵州: 23 996 RMB (ok. 15 119 PLN) i prowincja GanSu 甘肃: 22 066 RMB (ok. 13 901 PLN).

Zdrowie  (健康)

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 03/2022 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chińskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button