WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (08/22)

28 lutego - 06 marca 2022

Z prac rządu (来自政府工作)

Dwie Sesje

5 marca rozpoczęły się całotygodniowe doroczne obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (中华人民共和国全国人民代表大会), czyli parlamentu Chin i Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (中国人民政治协商会议), czyli organu doradczego parlamentu skupiający wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne kraju pod przewodnictwem KPCh. To najważniejsze wydarzenie w kalendarzu politycznym Chin, znane jako Dwie Sesje, w tym roku odbywało się pod hasłem „Razem do przyszłości” (一起向未来). W tym roku ma specjalny charakter, ponieważ poprzedza kolejny zjazd Komunistycznej Partii Chin (中国共产党).

W trakcie Dwóch Sesji poza wysłuchaniem i przyjęciem sprawozdań z pracy rządu, sadu najwyższego, prokuratury w roku minionym, delegaci zajmują się dyskusją oraz zatwierdzeniem budżetu i planu społeczno-gospodarczego na rok bieżący. Poza tym w specjalnych zespołach dyskutują i określają działania w zakresie wielu istotnych problemów dotyczących niemal każdego aspektu funkcjonowania państwa: od wyznaczenia poziomu PKB na ten rok (oczekuje się, że będzie to 5,0-5,5%), problemów z wdrażaniem rozwiązań dla nowych źródeł energii, wprowadzania w życie programu neutralizacji emisji CO2, przez rozwój innowacyjności, stabilizację rozwoju ekonomicznego wobec zagrożeń globalnych, pomoc dla średnich i małych przedsiębiorstw wciąż nie mogących wyjść z postcovidowej stagnacji, ustalenie deficytu budżetowego (eksperci przewidują go na poziomie 3%), walkę z epidemią Covid-19 (odstąpienie czy poluźnienie strategii „zero Covid”), problemy strukturalnego bezrobocia i zagwarantowanie stabilnego  zatrudnienia, po wciąż słabą konsumpcji, programy wspierające politykę trzeciego dziecka i prorodzinną, opiekę na seniorami i wydłużenie wieku emerytalnego.

Ulgi podatkowe

Ministerstwo Finansów (财政部) i Państwowa Administracja Podatkowa (国家税务总局) wprowadzają nowe zwolnienia podatkowe dla:

 • firm małych oraz mikroprzedsiębiorstw,
 • indywidulanych dzielności gospodarczych.

Program uzyskał nazwę “Sześć podatków i dwie opłaty” (六税两费) a objęte nimi zostały:

 • podatek od zasobów,
 • podatek na utrzymanie miasta i prace budowlane,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od użytkowania gruntów miejskich,
 • opłata skarbowa (z wyłączeniem opłaty skarbowej od transakcji papierami wartościowymi),
 • podatek od zajęcia gruntów ornych oraz
 • dopłata edukacyjna i
 • lokalna dopłata edukacyjna.

O wysokości zwolnienia decydować będą urzędy skarbowe lokalnego rządu, lecz nie mogą one przekraczać 50% stawki podatku czy opłaty administracyjnej. Z tych preferencji będą mogły skorzystać małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność dozwoloną i preferowaną przez państwo, których roczne zobowiązania fiskalne nie przekraczają kwoty 3 mln RMB (ok. 2,128 mln PLN), które zatrudniają mniej niż 300 pracowników i posiadają aktywa wartości nie wyższej niż 50 mln RMB (ok. 35,47 mln PLN) [tak, to w chińskich realiach małe firmy].

Wprowadzone ulgi mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

PMI luty 2022

Luty zaskoczył analityków zajmujących się chińską gospodarką. Zamiast spodziewanych spadków i dekoniunktury odnotowano czwarty miesiąc z rzędu wzrostu.

Wskaźnik aktywności przemysłowej PMI osiągnął poziom 50,2 pkt (m/m), kiedy w styczniu wynosił 50,1. Spowolnił wzrost produkcji, której subindeks PMI osiągnął poziom 50,4 (m/m). W styczniu było to 50,9 pkt. Wskaźnik nowych zamówień wyniósł 50,7 pkt, o 1,4 pkt więcej niż w styczniu. To pierwszy tak dobry odczyt od sierpnia 2021.

Nadal dobrze radzą sobie duże i średnie przedsiębiorstwa. Ich wskaźnik aktywności w lutym wyniósł odpowiednio 51,8 i 51,4 pkt (o 0,2 i 0,9 pkt więcej niż w styczniu). O utrzymującej się stagnacji (poniżej 50 pkt) w sektorze małych przedsiębiorstw świadczy odczyt ich podindeks PMI, który wyniósł w minionym miesiącu 45,1 pkt. To spadek o 0,9 pkt w porównaniu ze styczniem, a jednocześnie to najniższy poziom tego wskaźnika od roku.

Usługi za to w dobrej kondycji. PMI dla usług podskoczył w lutym do poziomu 51,6 pkt (0,5 pkt wyżej od stycznia).

Subindeks zatrudnienia poniżej poziomu koniunktury – 49,2 pkt (wzrost o 0,3 pkt stosunku do poprzedniego miesiąca).

Mocno poszły w górę indeksy zakupów (zwiększania zapasów) i głównych surowców. Ten pierwszy w lutym osiągnął poziom 60 pkt, a drugi 54,1 pkt, co oznacza wzrost o 3,6 i 3,2 pkt w stosunku do stycznia.

Największą aktywność (od wielu miesięcy) wykazują branże wysokich technologii, maszyn i urządzeń, budowlana (blisko lub powyżej 60 pkt).

Wielu analityków zagranicznych ostrzega, że inwazja Rosji na Ukrainę wywołała nowe zagrożenia dla światowej gospodarki i zwiększy napięcia dla chińskich fabryk z powodu problemów związanych z zaburzeniami ogólnoświatowych łańcuchów dostaw.

Pozwolę sobie nie zgodzić z tym twierdzeniem. To świat jest bardziej zależny od chińskiego ogniwa w łańcuchach dostaw i tego co się w Chinach dzieje, a nie odwrotnie. Udowadnia to najlepiej rozwój sytuacji w Chinach i na świecie po pierwszej fali pandemii i w późniejszych okresach. Chiny są zależne od wielu importowanych surowców i ich dostępność i światowe ceny wpływają zarówno na regularność i koszt produkcji, co w rezultacie skutkuje zmianami cen na chińskie produkty na światowych rynkach.

Centra Biznesu 2022

Instytut Cywilizacji Ekologicznej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (中国社会科学院生态文明研究所) oraz Sojusz na rzecz Chińskiej Dzielnicy Biznesowej (中国商务区联盟) Niebieską Księgę Dzielnic Centrum Biznesu: Raport o rozwoju Dzielnic Centrum Biznesu w Chinach (2021)《商务中心区蓝皮书:中国商务中心区发展报告(2021)》. Przy tworzeniu tego rankingu wzięto pod uwagę cztery główne kryteria:

  • wykorzystanie kapitału zagranicznego,
  • zarządzanie władz lokalnych,
  • powiązania i funkcje w komunikacji międzynarodowej oraz
  • korzyści ekonomiczne.

Pierwsza piątka to:

  1. BeiJing Central Business District CBD (北京 CBD),
  2. ShangHai LuJiaZui Financial City (上海陆家嘴金融城),
  3. ShangHai HongQiao (上海虹桥 CBD),
  4. GuangZhou TianHe CBD (广州天河CBD),
  5. ShenZhen FuTian CBD (深圳福田CBD).

Eksperci podkreślają, że coraz większą rolę w rozwoju lokalnej ekonomii odgrywają strefy wolnego handlu.

Surowce w górę

Rosną ceny surowców na światowych rynkach. Wzrosty te są coraz silniej odczuwalne na rynku chińskim. Już po raz piaty w tym roku dokonano podwyżki cen paliw. Za benzynę 92-oktanową trzeba zapłacić już 8,19 RMB/litr (ok. 5,80 PLN), za 95 – 8,78 RMB/litr (ok. 6,22 PLN), diesel – 7,61 RMB/litr (ok. 5,39 PLN). To wzrost o 2,90% w stosunku do poprzednio ustalonych poziomów.

Nieruchomości (房地產)

Stabilizacja?

Wiele wskazuje na to, że okres problemów sektora nieruchomości i firm deweloperskich odchodzi do przeszłości. Ponad 40 miast zaimplementowało w ostatnich miesiącach różnego rodzaju polityki i zarządzenia luzujące funkcjonowanie rynku nieruchomości. Głównie polegają one na obniżeniu wysokości wkładów własnych na zakup mieszkania (z 30% na 20%), obniżeniu oprocentowania kredytów hipotecznych, stymulowaniu rynku poprzez zmniejszenie podatków i ułatwienie w uzyskiwaniu finasowania bankowego dla deweloperów.

Ceny lekko w górę

W styczniu, po krótkim okresie spadków, ceny na rynku mieszkaniowym zaczęły nieznacznie rosnąć, tak w stosunku miesiąc do miesiąca (m/m), jak i rok do roku (r/r). Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego (国家统计局), zebranych w 70 największych miastach Chin, ceny w styczniu wzrosły od 0,5 do 1% w relacji miesiąc do miesiąca. I tak m.in. w Pekinie odnotowano średni wzrost o 1%, w Szanghaju 0,6%, w Kantonie 0,5, w Shenzhen 0,5%. W relacji rok do roku ceny w styczniu wzrosły o 4,4% na rynku pierwotnym i o 4,1% na rynku wtórnym.

Energetyka (能量学)

OZE do 2030 roku

Chiny do roku 2030 zamierzają wybudować i włączyć do ogólnokrajowej sieci przesyłowej elektrownie słoneczne oraz wiatrowe o łącznej mocy min. 455 gigawatów. Jak wynika z informacji Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会), najwyższego organu planistycznego Chin, z końcem 2021 roku chińskie elektrownie słoneczne miały zdolność produkcji energii o mocy łącznej 306 gigawatów, a wiatrowe 326 gigawatów. Na różnych etapach budowy znajdują się elektrownie słoneczne, których moc bliska jest 100 gigawatom. Elektrownie te powstają głównie w regionach pustynnych na północy Chin i na obszarach północno-zachodniej części kraju.

Komisja uważa za niezbędne rozbudowywanie wysokowydajnych elektrowni węglowych oraz linii przesyłowych energii o bardzo wysokim napięciu (UHV), stworzenie systemu integrującego i zwiększającego efektywność współpracy elektrowni tradycyjnych z instalacjami energii odnawialnej (smart grid, sieci przesyłowe szkieletowe UHV, magazyny energii, etc.).

Komisja podkreśla, że rozwijanie systemu nie wyklucza tradycyjnych elektrowni węglowych, bowiem energia z aktualnie dostępnych odnawialnych źródeł jest niestabilna – jej produkcja jest silnie zależna od warunków pogodowych. Dla zapewnienia stabilnego, bezpiecznego, przewidywalnego zaopatrzenia odbiorców krajowych w energię elektryczną potrzebne są oba jej dostępne źródła.

Motoryzacja (汽车)

Tesla buduje kolejną fabryke w Chinach

Tesla uruchomiła swoją szanghajską „gigafactory” zaledwie 2 lata temu, a już planuje otwarcie drugiej.

O lokalizację nowego zakładu Tesli szczególnie zabiegają miasta położone w delcie rzeki Jangcy: Szanghaj (gdzie pracuje pierwsza fabryka i gdzie powstaje centrum R&D), ChangZhou 常州 w prowincji JiangSu 江苏, HeFei 合肥 i WuHu 芜湖 w prowincji AnHui 安徽 oraz WenZhou 温州 w prowincji ZheJiang 浙江.

Prawie 40% krajowej produkcji samochodów elektrycznych pochodzi z tego regionu kraju.

Transport (交通运输)

Pekińska SKM-ka

Pekin przyjął ambitny plan wybudowania 600 km linii kolejki podmiejskiej do 2025 roku.

Władze stolicy Chin zakładają w nim, że łącznie z siecią metra całkowita długość tych ciągów komunikacyjnych wyniesie 1600 km. Ponad 60% linii kolei miejskiej i metra ma gwarantować pasażerom dojazd do centrum stolicy ze wszystkich dzielnic miasta w ciągu maksymalnie 45 minut.

Technologie (技术)

Stop niechcianym aplikacjom

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) wydało zarządzenie zobowiązujące wszystkie firmy internetowe, komputerowe i produkujące oprogramowanie do uzyskiwania zgody użytkownika na pobieranie i instalowanie jakichkolwiek aplikacji i mikroprogramów. Zarządzenie to kończy formalnie czas, gdy użytkownicy smartfonów i komputerów nie byli informowani o tym, iż na przykład chcąc dotrzeć do interesujących ich treści musieli automatycznie zainstalować na swoim urządzeniu jakieś dodatkowe oprogramowanie.

Jak informuje ministerstwo w wyjaśnieniu do zarządzenia, zwrócono uwagę, że wraz z szybkim rozwojem mobilnego Internetu rozkwitły aplikacje, zapewniające użytkownikom bogactwo usług. Jednak niektóre strony internetowe, media społecznościowe czy kanały informacyjne, poprzez okienka pop-up wręcz zmuszają przeglądających stronę do zainstalowania konkretnych aplikacji, co umożliwia przeczytanie tekstu, lub obejrzenie materiału video. Dzieje się to wbrew woli użytkownika, same aplikacje nie mają często walorów dla użytkownika (w istocie służą na przykład do zbierania określonych danych).

Praktyki takie zostały zabronione.

Sina-WeiBo na plusie

Sina-WeiBo (新浪微博) największa w kraju platforma blogowa miała z końcem 2021 roku 573 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Zdecydowana większość korzysta z aplikacji dzięki smartfonom (95%). Dochód operacyjny Weibo w 2021 roku wzrósł o 33,56% (r/r), a zyski netto o 31%.

To był rok robotów. Przemysłowych.

Rok 2021 był dobry dla branży robotów przemysłowych. W zeszłym roku zarejestrowano 46 000 nowych przedsiębiorstw, których działalność związana jest z szeroko pojętą robotyką. To wzrost o 72,97% w porównaniu z rokiem 2020.

Łącznie w całych Chinach działa 114 000 firm związanych z branżą robotyczną. Tworzą komplementarnych ekosystem, spójny łańcuch przemysłowy od projektantów i producentów komponentów przez kompletne roboty po zintegrowane aplikacje do sterowania pojedynczymi maszynami i zespołami maszyn. Główne centra chińskiego przemysłu robotycznego to prowincje JiangSu 江苏, GuangDong 广东 i ShanDong 山东.

Tencent inwestuje

Tencent Holdings Ltd. (腾讯控股公司) w ciągu ostatnich 10 lat zainwestował 1,27 bln RMB (ok. 900,96 mld PLN) w 925 różne projekty. Tylko w ubiegłym roku grupa weszła jako inwestor w 257 przedsięwzięcia inwestycje, co oznacza wzrost o 59,6% r/r. Większość projektów związanych jest z główną domeną działalności Tencent Holdings Ltd., czyli rozrywką (41,9%), ale są wśród nich projekty związane z usługami technologicznymi dla przedsiębiorstw, opieką medyczną i zdrowotną, logistyką w e-handlu, edukacją oraz szkoleniami czy finansami.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Miasta i ich ośrodki R&D

Centrum Zarządzania Platformą Usług Publicznych R&D w Szanghaju (上海市研发公共服务平台管理中心) przeanalizowało 20 miast Chin pod względem znaczenia (wartości i siły oddziaływania) ich ośrodków badawczo – rozwojowych (R&D), ich miejsca na mapie światowej nauki, technologii i innowacji.

Pekin i Szanghaj mają największą liczbę pracowników naukowo-badawczych na świecie, mogą się pochwalić tez największą w skali świata liczbą opublikowanych wyników badań naukowych.

ShenZhen zajmuje wiodącą pozycję pod względem liczby personelu naukowo-badawczego oraz tempa wzrostu wyników badań.

Hong Kong zajmuje pierwsza lokatę na świecie w kategorii wpływu badań naukowych na praktykę (życie codzienne, komercjalizacja badań).

Chińczycy na Księżycu przed 2030?

Pani Jiang Jie 姜杰, członek Akademii Nauk Chin (中国科学院院士) oraz główny projektant w

China Aerospace Science and Technology Group Corporation Ltd. (中国航天科技集团有限公司)

stwierdziła w wywiadzie telewizyjnym, iż Chiny będą w stanie przeprowadzić misję załogową na Księżyc jeszcze przed 2030 rokiem. Cel taki będzie można osiągnąć dzięki szybszemu niż zakładany postępowi technologicznemu i naukowemu osiągniętemu przez Chiny w dziedzinach badań kosmicznych w ostatnich latach.

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

AIIB zrywa z Rosją i Białorusią

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (亚洲基础设施投资银行) zdecydował, ku zaskoczeniu obserwatorów, o zawieszeniu wszystkich prac związanych z projektami w Rosji i Białorusi z uwagi na udział obu państw w konflikcie z Ukrainą.

W oficjalnym oświadczeniu bank poinformował, iż kieruje swoje myśli i współczucie w stronę wszystkich osób dotkniętych tymi tragicznymi wydarzeniami. Podkreślono, że bank jest organizacją wielostronną, utworzoną na podstawie traktatu międzynarodowego, i że jako taki jest zobowiązany do przestrzegania prawa międzynarodowego. Bank obserwuje rozwój sytuacji oraz ocenia jej wpływ na pracę banku, a także na gospodarki swoich udziałowców.

Powstanie banku jest inicjatywą Chin. Oficjalnie został on utworzony w 2014 roku, a rozpoczął swoją działalność w styczniu 2016 roku z kapitałem zakładowym 100 mld USD (ok. 448,30 mld PLN). Aktualnie w jego ramach współpracuje 105 państw, wśród których Chiny są największym udziałowcem (30,72%) z kwotą 29,78 mld USD (ok. 133,50 mld PLN). Dla porównaniu Hong Kong posiada 0,78% udziałów (wkład 785,1 mln USD, ok. 3,52 mld PLN).

Rosja ma 6,7% udziałów z wkładem 6,53 mld USD (ok. 30,39 mld PLN), Białoruś 0,06% udziałów, wkład 64,1 mln USD (ok. 287,36 mln PLN).

Polska jest wśród państw założycieli banku (od 2016) i ma 0,85% udziałów z wkładem 831,8 mln USD (ok. 3,73 mld PLN).

Norges Bank Investment Management i akcje chińskich spółek

Norges Bank Investment Management (NBIM), największy europejski fundusz inwestycyjny, jest również największym zagranicznym posiadaczem akcji czołowych chińskich firm technologicznych takich jak np. Alibaba Group Holdings Limited (阿里巴巴集团控股有限公司), czy Tencent Holding Limited (腾讯控股有限公司) i wielu innych. NBIM nie może zaliczyć 2021 roku do okresu trafnych inwestycji w chińskie spółki, bowiem firmy te zakończyły miniony rok wynikami znacznie poniżej oczekiwań. Wartość rynkowa akcji Alibaby spadla o 46,6%, holdingu Tencent o 13,4%. Tymczasem do tej pory norweski fundusz uzyskiwał zwrot z inwestycji w akcje chińskich spółek na poziomie ok. 20,8%.

Ale sytuacja taka nie wstrząśnie kondycją NBIM. Udział chińskich akcji w całym portfelu inwestycyjnym funduszu na koniec 2021 roku wynosił 3,8%, o 1,5% mniej niż w 2020 roku.

Społeczeństwo (社会)

Wiek emerytalny

Gorącym społecznym tematem w Chinach, gorącym nie od dziś, jest drażliwa kwestia przesuwania wieku emerytalnego.

System emerytalny wymaga poważnych zmian. Ich wprowadzanie zacznie się w czasie trwania aktualnej, 14-tej pięciolatki (2021-2025). Ustawowy wiek emerytalny będzie sukcesywnie podnoszony zgodnie z zasadami „dostosowania małymi krokami, elastycznego wdrażania, klarownych etapów i uwzględnienia ogólnej sytuacji na danym terenie”. Docelowo cały proces ma być zakończony w 2035 roku.

W lutym br. rząd wydal już pierwsze wskazówki dla rządów prowincjonalnych w tej materii. Według tych wskazówek rządy lokalne maja określać wiek emerytalny w odniesieniu m.in. do odnotowywanej w danym regionie średniej długości życia, wzrostu tej średniej w minionych okresach, dynamiki trendów starzenia się populacji, wydłużania się liczby lat edukacji, czy zmianami struktury rynku pracy.

Średnia długość życia w kraju to 77,3 lata. 18,1% całej populacji to osoby w wieku powyżej 60 lat. Procent ten będzie silnie wzrastał w kolejnych latach. Od 2012 roku wciąż spada liczba osób w wieku produkcyjnym (średnio o ponad 2 mln rocznie). Niemożliwym jest zatem utrzymanie dotychczas obowiązującego wieku emerytalnego, ustanowionego dekady temu. Wiek ten obecnie wynosi:

 • dla kobiet 50 lat (tych zatrudnionych w administracji i na stanowiskach kierowniczych 55 lat)
 • dla mężczyzn 60 lat.

Proponuje się by podnieść wiek emerytalny dla kobiet o 10 lat, a dla mężczyzn o 5 lat (czyli odpowiednio 60 lat i 65 lat)

Wprowadzenie tych nowych standardów może przebiegać jedną z dwóch proponowanych dróg.

W pierwszej wersji zakłada się podnoszenie wieku emerytalnego o 3 miesiące co roku, czyli w ciągu 4 kolejnych lat „poprzeczka” weku emerytalnego byłaby podnoszona o jeden rok.

W drugiej wersji, szybszej, wiek emerytalny byłby przesuwany o 4 miesiące, czyli o jeden rok w ciągu 3 kolejnych lat.

Wszystko to, by nie wywoływać nieprzychylnych nastrojów społecznych, które z pewnością uległyby podgrzaniu w przypadku wprowadzania zmian radykalnych. Zmiany maja następować łagodnie, „niezauważalnie”.

Ostatecznie jednak w każdy regionie system emerytalny będzie podlegał zmianom w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań. Musi też pozwalać uwzględniać indywidualne uwarunkowania beneficjentów systemu, czyli sytuację zawodową, stan zdrowia,  także stosunek samego zainteresowanego do przejścia na emeryturę w określonym przepisami czasie.

Każdy przypadek przechodzenia na emeryturę, jak i przedłużenia aktywności zawodowej ponad granicę wieku emerytalnego będzie rozpatrywany indywidualnie i zatwierdzany przez lokalny wydział administracji pracy i spraw socjalnych. Oczywiście przy udziale i za zgodą zainteresowanego.

Spada liczba urodzin – co dalej?

Innym dyskutowanym problemem demograficzno-społecznym jest spadająca liczba urodzin oraz dzietności kobiet. Pomimo wprowadzania w okresie ostatnich 5 lat przepisów liberalizujących politykę „jedna rodzina – jedno dziecko”, umożliwiających posiadanie dwojga, a następnie trojga dzieci, młodzi ludzi bardzo niechętnie podchodzą do pomysłu wielodzietnej rodziny. Najnowsze badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Chińskie Towarzystwo Ludnościowe (中国人口学会) wskazuje, że tylko 5% młodych rodzin chce mieć trójkę dzieci.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są wysokie koszty utrzymania, wychowania i edukacji dzieci. Grupa naukowców z Chińskiej Akademii Nauk opracowała raport na temat kosztów związanych w wychowaniem i kształceniem dzieci w Chinach.

Średni koszt ponoszony przez rodziców od urodzenia dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia wynosi obecnie 485 000 RMB (ok. 345 659 PLN). To 6,9 razy więcej niż statystyczny dochód mieszkańca Chin. W przypadku dziecka, które idzie na studia, koszt ponoszony przez statystycznych rodziców wzrasta do kwoty 627 000 RMB (ok. 452 176 PLN). To wydatki najwyższe na świecie zaraz po tych ponoszonych przez rodziców z Korei Południowej. Większe niż w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, czy Japonii.

W skali Chin najwyższe koszty wychowania dzieci (dla dzieci od 0 do 18 lat) ponoszą mieszkańcy Szanghaju (1,026 mln RMB; ok. 738 579 PLN), Pekinu (968 642 RMB; ok. 697 563 PLN), prowincji ZheJiang 浙江 (720 789 RMB; ok. 519 423 PLN).

Powyżej średniej krajowej w tej grupie są jeszcze TianJin 天津, prowincja GuangDong 广东, JiangSu 江苏, FuJian 福建, LiaoNing 辽宁, HuBei 湖北, czyli regiony najbardziej rozwinięte, położone na wschodnim wybrzeżu.

Aby zmniejszyć te koszty i zwiększyć liczbę urodzin dzieci eksperci postulują wprowadzenie takich działań i regulacji jak:

 • równy wymiar urlopu rodzicielskiego/opiekuńczego dla mężczyzn i kobiet;
 • istotne zwolnienia podatkowe i wsparcie finansowe na każde dziecko, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych;
 • ulgi i dodatki mieszkaniowe, ułatwienia w zakupie mieszkania dla rodzin z trójką dzieci;
 • wybudowanie większej ilości żłobków i przedszkoli;
 • możliwość zatrudnienia zagranicznych pomocy domowych i/lub opiekunek do dzieci;
 • elastyczne godziny pracy dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko;
 • prawne usystematyzowanie i uproszczenie procedur sztucznego zapłodnienia kobiet chcących być samotnymi matkami;
 • rozwój badań związanych z metodami sztucznego zapłodnienia, przechowywania zarodków itp.;
 • reforma systemu edukacji w kierunku zmniejszenia obciążeń egzaminami i nauką prowadzoną nieefektywnymi, przestarzałymi metodami będącymi źródłem przemęczenia i stresu dzieci i młodzieży;

Eksperci zakładają, iż wprowadzenie tych zmian będzie kosztowało państwo ok. 5% PKB. Ale dzięki temu współczynniki dzietności mogą wzrosnąć o 13%-19%, a każdego roku rodzić się będzie około od 1,3 do 2 milionów dzieci więcej.

Zdrowie  (健康)

Omikron u bram

Omikron uderzył w Hong Kongu z nieoczekiwana siłą. W ciągu dwóch tygodni liczba przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła z kilku tysięcy do ponad pięćdziesięciu tysięcy. A wszystko w mieście, w którym mieszka 7,5 mln ludzi mieszkańców.

Władze miasta, ale także władze w Pekinie zaniepokoiły zwłaszcza informacje dotyczące liczby zgonów osób zakażonych, a te przekraczały kilkanaście przypadków dziennie, z których 91,3% stanowią osoby niezaszczepione. Eksperci przewidują, że szczyt zachorowań w Hong Kongu przypadnie na połowę marca i obejmie 15% wszystkich mieszkańców.

Maleje fala zakupów produktów żywnościowych i higienicznych wywołana paniką (której doświadczyliśmy również w Europie) związaną z plotkami, iż epidemia spowoduje zatrzymanie wszelkich dostaw do sklepów i magazynów.

78,1% mieszkańców Hong Kongu to osoby zaszczepione 2 dawkami szczepionki antywirusowej.

Wzrasta gwałtownie liczba rejestrowanych zakażeń w Chinach kontynentalnych. Odnotowuje się 200, 300, a nawet więcej przypadków każdej dobry. 6 marca było ich 327. Z końcem lutego w ChRL podwójną dawką zaszczepiono 87% całej populacji kraju.

Wiadomości lokalne (当地新)

ShenZhen 深圳

Zgodnie z przewidywaniami epidemia, która wybuchła w Hong Kongu zaczęła docierać do graniczącego z nim Shenzhen. Pierwsza przypadki zachorowań wywołały gwałtowną reakcję lokalnych władz, które natychmiast wprowadziły wszystkie reguły opracowane w ramach strategii „zero tolerancji dla Covid”.

Wśród lokalnych usprawnień tego systemu pojawił się wymóg przedstawienia zaświadczenia przejścia negatywnego testu nukleinowego anty-Covid (ważnego 48 godz.) przed wejściem na stację… metra.

HeiLongJiang 黑龙江

Ta północno – wschodnia prowincja Chin doświadcza procesu wyludniania. Jest liderem tego zjawiska w skali całego kraju. W ciągu ostatnich dziesięciu lat populacja tej prowincji zmniejszyła się o 6,464 mln osób (16,87%). Wskaźnik urodzin w 2020 roku wyniósł tylko 3,74‰. To znacznie poniżej średniej krajowej, która dwa lata temu wynosiła 8,52‰.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 08/2022 www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang (梁安基): prawnik, wykładowca, biznesmen. Od 1988 roku Chiny stały się jego domem. Posiada duże doświadczenie w zakładaniu oraz zarządzaniu firmami czy projektami inwestycyjnymi, zarówno na rzecz inwestorów zagranicznych, jak i chińskich. Wprawdzie ma korzenie, wychowanie i wykształcenie zachodnie, ale już większa część jego życia upływa w Państwie Środka niż w Europie. Stąd coraz głębsze przywiązanie i więzi z Chinami, nie tylko rodzinne. Wciąż odkrywa tutejsze życie społeczne, gospodarcze i sam doświadcza zmian zachodzących w chińskiej rzeczywistości. Być może jego obserwacje czy opinie - choć wielu mogą wydawać się kontrowersyjne - pozwolą na szersze spojrzenie oraz zrozumienie tego, co dzieje się w rosnących globalnie Chinach - drugiej globalnej potęgi ekonomicznej i wiodącego aktora światowego systemu.

Related Articles

Back to top button