Wiadomości

Chiny “Supermocarstwem”? Chińczycy mówią: “raczej nie”.

PEKIN – Dzisiejszy The Global Times opublikował wyniki swojej corocznej ankiety badającej postrzeganie Chin przez swoich obywateli. Badanie przeprowadzone drogą telefoniczną na grupie 1,488 mieszkańców Pekinu, Szanghaju, Kantonu, Wuhan i Chongqing wskazuje, że pomimo rosnącej dumy Chińczyków ze swojej ojczyzny coraz mniejsza część chińskiego społeczeństwa widzi w Państwie Środka “supermocarstwo”. To zaskakujący wynik w porównaniu z postrzeganiem Chin przez świat.Pomimo powszechnej w Chinach wiedzy na temat potęgi ekonomicznej tego kraju oraz wzrostu jego znaczenia politycznego i dyplomatycznego – najważniejszych parametrów określających siłę każdego współczesnego państwa – tylko 12% ankietowanych Chińczyków określiło swój kraj jako supermocarstwo. W roku 2008 mianem supermocarstwa Chiny określiło 14,4% ankietowanych.

57% ankietowanych uznało swój kraj jako najbardziej obiecujący w grupie BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), co nie jest specjalnie zaskakującym wynikiem. Ale w porównaniu z zeszłym rokiem jest to wynik niższy aż o 10%.

“Wyniki badania wyraźnie wskazują, że obywatele Chin stają się coraz bardziej obiektywni w ocenie swojego kraju” powiedział Wu Xinbo, dyrektor Centrum Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Fudan.

Tegoroczne perturbacje dyplomatyczne Chin spowodowały wśród obywateli ChRL wzrost świadomości dotyczącej przyszłych problemów natury międzynarodowej, z którymi borykać będzie się musiało Państwo Środka wraz ze zwiększaniem się swojego znaczenia na świecie, dodał.

Wśród ankietowanych ogromna większość zadeklarowała się jako chińscy patrioci. Taka sama część uczestników badania stwierdziło, że ich najbardziej wymarzonym celem podróży zagranicznej są Stany Zjednoczone. 21% z nich oświadczyło, że w ogóle nie są zainteresowani podróżami zagranicznymi.

60% uznało, że czynnikiem w najwyższym stopniu wpływającym na pogarszanie się wizerunku ChRL na świecie są chińscy urzędnicy państwowi zamieszani w afery korupcyjne oraz ci będący inicjatorami zjawisk korupcyjnych.

Sondaż wykazał również, że Chińczycy uważają, że produkty “Made in China” mają coraz wyższą jakość, przy czym aż 80% uznało, że jakość tych produktów wymaga dalszej poprawy.

84% ankietowanych jest przekonana, że dobre czasy dla rozwoju Chin nie kończą się i że kraj w najbliższej przyszłości będzie się nadal rozwijał równie dynamicznie jak do tej pory, umocni swoją pozycję na świecie i nawiąże bliskie, przyjacielskie stosunki ze wszystkimi głównymi gaczami światowej polityki.

Ponad 1/3 uczestników badania uznała, że relacje pomiędzy Chinami a Europą uległy w tym roku znacznej poprawie, poza wyjątkami dotyczącymi różnego stosunku do praw człowieka oraz zagadnień dotyczących swobody wyznania.

Oficjalne więzy z Koreą Północną przyciągnęły w tym roku znacznie więcej uwagi obywateli Chin niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Ponad 46% ankietowanych twierdzi, że napięcie na Półwyspie Koreańskim zostanie złagodzone dzięki zabiegom dyplomatycznym ChRL. Ponad 50% badanych uważa, że w przyszłym roku stosunki dyplomatyczne z Japonią ulegną pogorszeniu. 80% uczestników sondażu obawia się reakcji Zachodu na wzrost znaczenia i siły Chin, 40% uważa, że Chiny powinny czynnie dawać opór wszelkim zagrożeniom zewnętrznym mogącym zaszkodzić sytuacji w kraju.

Chińczycy poświęcają wiele uwagi stosunkom gospodarczym i dyplomatycznym ze Stanami Zjednoczonymi, uważając, że istnieje wiele czynników powodujących, że są one dalekie od ideału.

36,4% badanych twierdzi, że podstawową przeszkodą jest strategia USA polegająca na celowym hamowaniu rozwoju Chin w różnych aspektach.

35,5% uważa, że największym dyplomatycznym problemem pomiędzy Chinami a USA jest kwestia Tajwanu.

27,4% widzi źródło napięć pomiędzy oboma krajami w stosuku do wartości yuana, a 23,1% w sporach handlowych.

16,1% ankietowanych uznaje różnice ideologiczne za przeszkodę w nawiązaniu z USA lepszych relacji, 7,6% zaś obwinia za to raczej chińskie problemy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Jin Canrong, wicedyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Chińskiego Uniwersytetu Ludowego w Pekinie powiedział The Global Times, że wyniki sondażu pokazują, że duża liczba Chińczyków ciągle zachowuje rezerwę wobec świata zewnętrznego, w szczególności wobec Zachodu, któremu część obywateli ChRL po prostu nie ufa.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button