GospodarkaNaukaPolitykaPrawoSpołeczeństwoTechnologieWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (04/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Xi Jin Ping i Davos

Wydarzeniem, któremu chińskie media poświęciły bardzo dużo uwagi, było wystąpienie prezydenta Xi Jin Pinga 习近平 podczas telekonferencji zorganizowanej w ramach tegorocznej edycji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Z przyczyn oczywistych w tym roku konferencja nie odbywała się w Szwajcarii, ale w Internecie. Było to pierwsze przemówienie Xi wygłoszone w bieżącym roku do społeczności międzynarodowej, a zarazem pierwsze po zmianie administracji w Waszyngtonie. Xi Jin Ping w trakcie swojego wystąpienia przestrzegał przed „nową zimną wojną” i dążeniem do globalnej dominacji przez jakiekolwiek państwo. Wzywał do otwartości, dialogu i przestrzegania międzynarodowych norm. Wskazał na cztery pilne zadania jakie stoją przed globalną społecznością:

po pierwsze: wzmocnienie koordynacji polityki makroekonomicznej i wspólne wspieranie silnego, trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarki światowej;

po drugie: porzucenie uprzedzeń ideologicznych i zimnowojennej retoryki na rzecz dążenia do pokojowego współistnienia i uzyskiwania droga pokojową wzajemnych korzyści;

po trzecie: przezwyciężanie luki rozwojowej między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz wspólnie promowanie rozwoju oraz dobrobytu wszystkich krajów;

po czwarte: ścisła współpraca pozwalająca sprostać globalnym wyzwaniom, wspólne tworzenie lepszej przyszłości dla całej ludzkości.

W dobie globalizacji gospodarczej powtarzać się będą sytuacje takie jak ostatnia epidemia powodująca zagrożenie dla zdrowia publicznego w skali całego świata. Dlatego też globalne zarządzanie opieką zdrowotną wymaga wzmocnienia w trybie pilnym. Przewodniczący Xi szczególnie mocno podkreślił fakt, że świat przechodzi obecnie przemiany, jakich ludzkość nie doświadczała od ponad stu lat. To nie jest czas na wszczynanie wojny zimnej, gorącej, czy handlowej, ale moment, który należy wykorzystać dla rozwoju i pokojowych przemian. Nie powinno tu być miejsca dla gróźb, zastraszania, narzucanego wykluczania gospodarczego, sankcji, izolacji, które mogą zepchnąć świat w stronę podziałów, a nawet konfliktów, konfrontacji. Konieczne jest przestrzeganie zasad współpracy na bazie korzyści dla wszystkich współpracujących stron, zagwarantowanie równych praw rozwojowych wszystkich państw świata, promowanie konkurencji opartej na uczciwości i sprawiedliwości, wspieranie zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym odstąpieniu od angażowania się we wzajemne ataki, czy gladiatorskie pojedynki na śmierć i życie. Nieprzestrzeganie prawa i reguł międzynarodowych stworzonych i uznawanych przez globalną społeczność może spowodować, iż świat wróci do stosowania prawa dżungli. Konsekwencje takiego obrotu spraw byłyby druzgocące dla całej ludzkości – zaznaczył Xi. Państwa i narody powinny kooperować i konsultować się ze sobą, bo to lepsze rozwiązanie niż konfrontacja i konflikt.

Przewodniczący Xi Jin Ping podczas wideokonferencji Davos

Z tezami wystąpienia Xi Jin Pinga zgodziła się wprost kanclerz Niemiec Angela Merkel. W swoim wystąpieniu stwierdziła również, że jest przeciwna budowaniu przeciwstawnych, skonfrontowanych obozów, czyli Stany Zjednoczone i akolici kontra Chiny i ich sojusznicy. To bodaj pierwszy przypadek kiedy przywódca jednego z najważniejszych państw zachodnich otwarcie zgadza się z założeniami chińskiej polityki zagranicznej w wymiarze ekonomicznym, politycznym i społecznym przedstawionymi przez głowę Państwa Środka.

Kanclerz Angela Merkel podczas wideokonferencji Davos

Ustawa o Straży Przybrzeżnej

Podczas 25 sesji Stałego Komitetu 13-go Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (全国人民代表大会常务委员会) uchwalono nową ustawę o Straży Przybrzeżnej. W 11 rozdziałach dokumentu określono zadania tej formacji i sprecyzowano jej kompetencje. Straż Przybrzeżna odpowiedzialna jest za patrolowanie wód, wysp (w tym sztucznych) i raf administrowanych przez Chiny, zwalczanie działalności terrorystycznej, przemytu i innych czynów o charakterze przestępczym, ochronę środowiska morskiego, nadzorowanie aktywności statków na wodach terytorialnych ChRL, zarządzanie działalnością połowową, a także poszukiwanie i ratowanie członków załóg statków, które uległy awarii, lub zatonęły na wodach administrowanych przez Chiny. Straż Przybrzeżna ChRL została zobligowana do zapewnienia bezpieczeństwa na wodach terytorialnych Chin statkom i ludziom na nich przebywających, otrzymała również uprawnienia do egzekwowania prawa administracyjnego, prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych i współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Rozdziały 3 i 6 ustawy o Straży Przybrzeżnej dopuszczają w określonych okolicznościach otwierania ognia do statków i ich załóg. Określają też rodzaje broni w jakie Straż jest wyposażona i jakich może używać. Ustawa pozwala na stosowanie „wszelkich niezbędnych środków” w celu powstrzymania lub zapobiegania zagrożeniom ze strony obcych jednostek pływających. Straż Przybrzeżna uzyskała prawo do niszczenia wszelkich konstrukcji zbudowanych przez państwa trzecie bez zgody władz ChRL na wyspach i rafach w spornych strefach, Straż Graniczna została upoważniona do wchodzenia na pokład i prowadzenia inspekcji obcych statków na wodach objętych jurysdykcją ChRL. Straż Przybrzeżna może ograniczyć wpływanie obcych jednostek na wody terytorialne ChRL.

Ustawodawca wyjaśnił, że nowe prawo ma na celu ochronę suwerenności, bezpieczeństwa i praw morskich Chin, przy czym jest ono zgodne z praktyką i umowami międzynarodowymi.

Covid-19

Szczepienia w Chinach

Według komunikatu Krajowej Komisji Zdrowia (国家卫生健康委员会) do dnia 27 stycznia br. szczepionkami przeciwko Covid-19 zaszczepiono w Chinach w sumie 22.8 mln obywateli. Wbrew pozorom nie jest to wynik imponujący. Dobrowolna akcja szczepień trwa w Chinach od początku grudnia. Ale przywiązuje się tu większą uwagę do rozwiązań już sprawdzonych, czyli do testowania, stosowania podstawowych środków ochrony (maseczki, dezynfekcje, dystans). Chińczycy nie upatrują w szczepionce cudownego rozwiązania wszystkich problemów. W mediach szczepieniom nie poświęca się wiele uwagi. Wspomina się o nich niejako przy okazji. To duży kontrast w porównaniu z przekazami mediów zachodnich.

Wszystko o szczepionkach

Wspomnienia pielęgniarki z Wuhan

Chiński Nowy Rok się zbliża

Początek fali wyjazdów świątecznych

Kilka tygodni przed wigilią Chińskiego Nowego Roku to już tradycyjny okres rozpoczęcia największej migracji ludnosci na świecie. Zazwyczaj o tej porze roku w podróż po całych Chinach rusza niemal pół miliarda ludzi. Ten rok jest jednak wyjątkowy. Potencjalne zagrożenie ze strony koronawirusa sprawiło, że około 85% Chińczyków zrezygnowało w tym roku ze świątecznych podróży. Epidemiolodzy z pewnością będą zadowoleni. Ekonomiści na pewno nie. Chiński Nowy Rok to chociażby ponad 400 milionów biletów kolejowych nabywanych przez podróżnych. To rezerwowane hotele, to żniwa dla atrakcji turystycznych, parków rozrywki, taksówkarzy, przewodników, itd., itp.

Szanghaj gotowy na falę pasażerów

Ekonomia  经济学

Dochód rozporządzalny 2020

Dochód rozporządzalny (dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, ang. household’s available income) to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy, inne podatki (np. od dochodów z własności) oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W minionym roku największym dochodem rozporządzalnym w chinach dysponowali mieszkańcy:

 • Szanghaju 上海 : 72,232 RMB / ~41,528 PLN;
 • Pekinu 北京69,434 RMB / ~ 39,919 PLN
 • prowincji ZheJiang 浙江52,397 RMB / ~30,127 PLN.

Najmniejszym w kraju dochodem rozporządzalnym dysponowali mieszkańcy prowincji GanSu 甘肃 (środkowo-zachodnie Chiny):  20,335 RMB / ~11,698 PLN. Nie dziwi zatem, że od dekad kierunek migracji „za chlebem” w Chinach jest niezmienny. Z zachodu na wschód, na wybrzeże.

Chłodzenie rynku nieruchomości

Szanghaj, gdzie ceny mieszkań rosną od lat, wprowadza najsurowsze w historii regulacje rynku nieruchomości. Pod dokumentem o znamiennym tytule “Zasady promowania stabilnego i zdrowego rozwoju rynku nieruchomości w mieście”《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》podpisały się:

 • Rząd miasta Szanghaj (上海市政府),
 • Miejski Komitet ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich (市住房和城乡建设管理委员会),
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (市房屋管理局),
 • Departament Planowania Miejskiego i Zasobów Naturalnych (市规划和自然资源局),
 • Miejskie Biuro Finansów (市财政局),
 • Miejskie Biuro Podatkowe (市税务局),
 • Ludowy Bank Chin, oddział miejski w Szanghaju (人民银行上海分行),
 • Urząd Regulacyjny ds. Bankowości i Ubezpieczeń w Szanghaju (上海银保监局) oraz
 • Urząd Nadzoru Rynku Komunalnego (市市场监督管理局).

Na mocy nowych przepisów ograniczona zostaje możliwości kupna kolejnego mieszkania do 3 lat po rozwodzie małżonków (powszechna praktyka – pary rozwodzą się, aby każde z „singli z odzysku” mogło kupić maksymalna liczbę nieruchomości, którą nabyć może osoba samotna) i do 5 lat od nabycia ostatniego mieszkania. O tym, czy rozwiedzeni małżonkowie będą mogli kupić kolejne mieszkanie przed upłynięciem tego terminu zdecyduje liczba mieszkań posiadanych przez nich przed rozwodem. Jeśli „nadprogramowe” mieszkanie nabyte przez rozwiedzionych małżonków zostanie sprzedane przed upływem 5 lat, zostaną oni obciążeni podatkiem VAT (z którego nabywcy pojedynczych lokali są zwolnieni), który zostanie ściągnięty w całości.

Szanghaj, PuDong

Zaostrzono kryteria oceny zdolności kredytowej osób fizycznych zamierzających nabyć mieszkanie, ale również i deweloperów mieszkania budujących. Kredytów nie otrzymają osoby i firmy, które obciążają wcześniej uzyskane kredyty, których sytuacja finansowa wydaje się niepewna (problemy z płynnością, albo praca kontraktowa). Wprowadzono precyzyjne regulacje dotyczące zasad sprzedaży, jak i marketingu nieruchomości. Zwiększono nadzór nad obrotem gruntami pod zabudowę mieszkaniową. Władze municypalne Szanghaju będą organizować loterie mieszkaniowe, w których będzie można uzyskać prawo do nabycia mieszkania w cenach preferencyjnych. Pierwszeństwo udziału w tych loteriach uzyskają osoby najbardziej potrzebujące swojego pierwszego mieszkania.

W ślad za Szanghajem natychmiast poszły i inne metropolie borykające się z nieustannie rosnącymi cenami nieruchomości. A chodzi o niebagatelne wzrostu. W Szanghaju w zeszłym roku ceny mieszkań na rynku pierwotnym wzrosły w relacji rok do roku o 4.2%, a w porównaniu z rokiem 2015 o… 56%. Na rynku wtórnym odpowiednio 6.1% i 48.1%.

Blackstone kupuje park logistyczny

Blackstone Real Estate Opportunity Fund, jedna z największych firm private equity na świecie, koncentrująca swoja działalność w Chinach na inwestycjach w nieruchomości, zacząła nowy rok mocnym akcentem. Spółka  przejęła od GuangZhou R&F Group Properties Company Limited (广州富力集团地产股份有限公司) 70% akcji Guangzhou International Airport R&F Integrated Logistics Park (广州国际机场富力综合物流园). Pozostałe 30% udziałów pozostanie w rękach R&F. Wartość transakcji to 1.1 mld US$/ ~4.12 mld PLN, a jej przedmiotem jest park logistyczny, największy w rejonie Greater Bay Area.

Ceny makulatury w górę

Efektem ubocznym wprowadzenia w Chinach pełnego zakazu importu odpadów jest wzrost cen makulatury. Aktualnie papiernie płacą ponad 2,500 RMB /~1,443 PLN za tonę informując jednocześnie o poważnych problemach z utrzymaniem regularnych dostaw tego surowca. W 2019 roku Chiny zaimportowały 10.36 mln ton makulatury i odpadów papierowych. Branżowi analitycy oceniają, że w bieżącym roku zabraknie na rynku ok. 4 mln ton zużytego papieru do recyklingu. Dlatego też należy oczekiwać dalszych podwyżek cen tego surowca, a w rezultacie i produkowanego z niej papieru.

Kredyty na innowacje i talenty

Szanghajskie oddziały czterech banków: Industrial and Commercial Bank of China (工商银行上海分行), China Merchants Bank (招商银行上海分行), ShangHai PuDong Development Bank (浦发银行上海分行),  i China Everbright Bank (光大银行上海分行) uruchomiły specjalną linię kredytową na lata 2021-2025 o wartości 320 mld RMB /~184.586 mld PLN. Przeznaczenie linii kredytowej:  wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu inwestycji w innowacje, pozyskiwanie projektów oraz talentów.

Tablice rejestracyjne za 52 tysiące PLN

Za nami pierwsza w tym roku aukcja tablic rejestracyjnych w Szanghaju 上海. Do wylicytowania wystawiono 13,226 „blach”. Zgłosiło się 233,761 zainteresowanych. Średnia cena tablic w trakcie tej licytacji wyniosła 91,863 RMB /~52,994 PLN. Aukcje tego typu odbywają się raz w miesiącu. A są one częścią działań władz miejskich mających na celu ograniczenie liczby aut poruszających się po ulicach metropolii. W aukcji mogą brać udział wyłącznie osoby, które wykażą, że posiadają na własność samochód.

Za tablice ze szczęśliwymi numerami płaci się miliony….

Najwartościowsze marki Chin

HuRun Research Institute (胡润), brytyjska firma analityczno-doradcza z siedzibą w Szanghaju, przedstawiła swój najnowszy ranking 200 najwartościowszych marek chińskich.

Całkowita wartość rynkowa uwzględnionych w rankingu brandów to 9.2 bln RMB /~ 5.31 bln PLN. Trzeci rok z rzędu palme pierwszeństwa wśród chińskich marek dzierży MaoTai (茅台) należąca do China KweiChow MouTai Winery Group Co. Ltd. (中国贵州茅台酒业集团有限公司). Wartość tej marki przekroczyła w 2020 roku przekroczyła granicę… 1 biliona juanów (ponad 575 miliardów złotych). Spośród 200 największych chińskich marek 60% należy do firm prywatnych, które mają swoje siedziby również w 60% w Pekinie, Szanghaju i ShenZhen.

37,900 kilometrów linii bullet trains

Z końcem 2020 roku całkowita długość chińskich linii kolei szybkich wyniosła 37,900 km. Dla porównania w 2015 roku było to 19,800 km. W roku 2035 długość linii tych kolei ma osiągnąć długość ponad 75,000 kilometrów. Pojawią się również odcinki kolei magnetycznej. W chwili obecnej w QingDao trwają testy sześciu składów chińskiego magleva, który będzie poruszać się z prędkością do 620 kilometrów na godzinę. Uruchomienie pierwszych linii komercyjnych tych pociągów planowane jest na rok 2025.

Szerokokadłubowy CR929 – rusza produkcja

China Commercial Aircraft Corporation Co., Ltd. (中国商用飞机有限责任公司) zapowiedziała rozpoczęcie w bieżącym roku produkcji szerokokadłubowego samolotu pasażerskiego CR929. Konstrukcja jest efektem współpracy chińskiej spółki z Russia United Aircraft Corp. w ramach joint venture założonego w 2017 roku. Samolotem CR929-600 podróż będzie mogło odbywać 280-300 pasażerów na odległość do 12,000 kilometrów przy jednym tankowaniu. Maszyna jest potencjalnym konkurentem Boeinga 787. Początkowym rynkiem zbytu dla CR929 mają być Chiny i Rosja, a także kraje Azji i Pacyfiku. China Commercial Aircraft Corporation Co., Ltd. produkuje obecnie samolot średniego zasięgu (do 3,700km) ARJ21 (90 miejsc) i wąskokadłubowy C919 (4000 do 5500 km zbiegu, 158 do 168 miejsc). Oba własnej konstrukcji spółki. ARJ21 jest eksploatowany komercyjnie przez chińskie linie lotnicze od dwóch lat. C919 zacznie swoją pracę w tym roku.

Liderzy w handlu zagranicznym

Wśród 31 prowincji, regionów autonomicznych oraz miast wydzielonych Chin największym uczestnikiem handlu zagranicznego (eksporterem i importerem) w 2020 roku były:

 • prowincja GuangDong 广东,
 • prowincja JiangSu 江苏,
 • ShangHai 上海,
 • prownicja ZheJiang 浙江 oraz
 • Pekin 北京.

Produkcja stali w górę

Do dziedzin gospodarki, których nie dotknęła epidemia koronawirusa należy bez wątpienia chiński przemysł stalowy. Jak podaje China Iron and Steel Association (中国钢铁工业协会) wyprodukowano w ub.r. 1.053 mld ton stali surowej. Oznacza to wzrost o 5.2% w relacji rok do roku.

Zyski przedsiębiorstw tej branży wzrosły w zeszłym roku o 6.59% w porównaniu z rokiem 2019, zyski ze sprzedaży średnio o 4.41%.

Nauka – Edukacja 教育 科学

Zasady karania uczniów uregulowane

Ministerstwo Edukacji (教育部) praz pierwszy w historii wydało zarządzenie precyzujące zasady karania uczniów szkół podstawowych i średnich. Wprowadzenie przepisów jest reakcją na rosnący ogólnospołeczny sprzeciw wobec powtarzających się incydentów stosowania przemocy przez nauczycieli wobec uczniów w tutejszych szkołach. Po opublikowaniu treści zarządzenia na koncie oficjalnym ministerstwa na platformie społecznościowej Sina Weibo (新浪微博) w ciągu tygodnia odnotowano 140 milionów jego odsłon. Zainteresowanie nowymi regulacjami potwierdza jak bardzo ważny jest to temat.

Zarządzenie ministerstwa przede wszystkim zabrania stosowania w szkołach jakichkolwiek kar cielesnych, bicia (w tym z użyciem jakichkolwiek przedmiotów), poszturchiwania, ale również ubliżania, czy poniżania uczniów. Ministerstwo ustanowiło trzy stopnie dozwolonych kar: od upomnienia słownego po zawieszenie w prawach ucznia. Nauczyciel nie ma prawa karać ucznia za słabe wyniki w nauce, nie może stawiać go do kąta, czy sadzać w oślej ławce, nie może zmuszać do przyjmowania za karę jakiejś niewygodnej pozycji, nie może też stosować odpowiedzialności zbiorowej, czyli karać całej klasy za występek jednego ucznia. Regulacje określają przypadki, kiedy nauczyciel może ukarać ucznia:

(1) Kiedy umyślnie uchyla się od wypełniania zadań ucznia, nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole, szkolnych zarządzeń;

(2) Gdy zakłóca porządek w klasie, szkole, narusza zachowaniem autorytet nauczyciela;

(3) Jeśli na terenie szkoły pali papierosy, pije alkohol, nadużywa słów niecenzuralnych, obraża nauczyciela i narusza kodeks ucznia;

(4) Gdy zachowuje się niebezpiecznie, zagrażając zdrowiu fizycznemu i psychicznemu jego samego lub/i innych;

(5) Jeśli bije, krzywdzi, zastrasza innych uczniów lub nauczycieli oraz narusza prawa i interesy innych osób;

(6) Kiedy dokonuje innych naruszeń zasad i dyscypliny szkoły.

W powyższych sytuacjach nauczyciel może ukarać ucznia:

(1) Imienną krytyką;

(2) Nakazując uczniowi przeprosiny ustne lub pisemne;

(3) Żądając by uczeń wykonał dodatkowe zadania dydaktyczne;

(4) Nakazując uczniowi by pozostał w szkole przez czas jednej lekcji (45 minutowy areszt);

(5) Zalecając uczniowi pozostanie po zajęciach planowych celem odbycia zajęć dodatkowych;

(6) Stosując inne kary, nagany, etc. przewidziane w regulaminie szkoły.

W przypadku poważniejszych wykroczeń:

(1) Nauczyciel zawiadamia i wzywa rodziców do szkoły;

(2) Zawiesza w zajęciach szkolnych na okres nie dłuższy niż jeden tydzień;

(3) Uczeń otrzymuje upomnienie ze strony dyrektora szkoły lub jego zastępcy;

(4) Uczeń zostaje skierowany na specjalne zajęcia edukacyjne z pracownikami socjalnymi, w określonych przypadkach z psychologami.

W przypadkach wielokrotnego dokonywania takich samych wykroczeń uczeń może zostać dyscyplinarne usunięty ze szkoły.

Nauczyciele, którzy złamią przepisy zostaną surowo ukarani przez władze szkoły i władze oświatowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 marca br.

Stosowanie przemocy, kar cielesnych nie dotyczy w Chinach wyłącznie szkół. Zdarza się również w zakłądach pracy…

 

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza 中国人民解放军

Prezentacja kilku rodzajów uzbrojenia, o których sporo mówiło i sie i pisało w kontekście modernizacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

Po znakomitym początku roku tydzień czwarty 2020 roku okazał się czasem spadków. Dużych spadków. W przypadku chińskich giełd to nic nadzwyczajnego, zwłaszcza tuż przed Chińskim Nowym Rokiem. Inwestorzy zaczynają wycofywać zyski. No i pojawiła się duża niepewność. Sygnały o rosnącej liczbie zakażeń w prowincjach północnych rozbudza i tak już rozchwiane nastroje. Nikt nie wie też jak się rozwiną relacje ze Stanami. Te kilka tygodni, przez które Chiny będą świętować, to czas, po którym okaże się, czy Biden będzie szedł kursem Trumpa (bo będzie szedł) w podobny sposób (co może sugerować kilka wypowiedzi członków nowej administracji), czy może jednak przyjmie inną strategię, bardziej wyrafinowaną, a przez to sprawiającą Chinom znacznie więcej kłopotów. W piątek inwestorom puściły nerwy i zaczęła się powszechna wyprzedaż papierów. Do wspomnianych powyżej powodów skłaniających inwestorów do sprzedaży posiadanych akcji dołączyła plotka, że bank centralny zamierza zmienić stopy procentowe. Sprostowanie opublikowane, ale za późno. Indeksy pozostały w strefie spadkowej. Nie bez znaczenia okazały się również działania wielkich chińskich miast, które w ślad za Szanghajem wprowadziły nowe przepisy ograniczające możliwość kupowania mieszkań.

Patrząc na sytuacje z nieco większego dystansu możemy zauważyć, że na giełdach chińskich nastąpiła korekta, po okresie wzrostów powróciły one do poziomów z początku miesiąca. Pomimo zawirowań na rynkach bardzo dobrze radziły sobie spółki usługowe, firmy związane z produkcją żywności (nadchodzi czas Wielkiego Żarcia) i napojów. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obligacje państwowe i akcje banków. W niełaskę popadły papiery spółek przemysłu obronnego, producentów sprzętu elektrycznego, firm z sektora górnictwa metali nieżelaznych.

Obligacje chińskie 2020

Według danych Ludowego Banku Chin (中国人民银行) w 2020 roku w Chinach wyemitowano obligacje o ogólnej wartości 57.3 bln RMB / ~33.213 bln PLN, o 26.5% więcej niż w roku 2019. Wszystkie wyemitowane obligacje znalazły nabywców w kraju i zagranicą, co świadczy o zaufaniu inwestorów do rynku finansowego państwa zarówno w chwili obecnej, jak i w przewidywalnej przyszłości.

Obligacje Hong Kongu

Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong (中国香港特别行政区香港) sięgnął po nową broń w walce z recesją i ograniczonymi wpływami do budżetu, czyli emisję obligacji. Sukcesem zakończono sprzedaż tzw.” zielonych” obligacji Hong Kongu o ogólnej wartości 2.5 mld US$/ ~9.316 mld PLN, a wyemitowanych w trzech opcjach terminowych: 5-letnie (oprocentowanie 0.635%), 10-letnie (1.414%) i 30-letnie (2.431%). Uwagę zwracają te ostatnie: Hong Kong wyemitował tego typu obligacje po raz pierwszy w swojej historii. I stało się to po raz pierwszy w skali całej Azji.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (29.01.2021)

Zmiany % w okresie  25.01.-29.01.2021

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 29.01.2021}

Chiny – Świat / Inicjatywa Pasa i Szlaku 中国世界, “一带一路

Chiny – porozumienia handlowe

Koniec 2020 roku był pomyślny dla Chin zwłaszcza w kontekście relacji handlowych i ekonomicznych z państwami trzecimi. W listopadzie doprowadzono do podpisania Wszechstronnego Regionalnego Partnerstwa Ekonomicznego (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), największej pod względem potencjału gospodarczego porozumienia 10 państw Azji Południowo-Wschodniej Japonii, Korei Południowej, Australii oraz Nowej Zelandii. Pod koniec grudnia z kolei podpisano umowę inwestycyjną między Unią Europejską a Chinami. Ministerstwo Handlu (商务部) zapowiada, że w tym roku zamierza zakończyć negocjacje i podpisać umowy o wolnym handlu między:

 • Chinami, Japonią i Koreą Południową,
 • Chinami i Norwegią,
 • Chinami i Izraelem oraz
 • uzgodnić warunki powiazań handlowo-gospodarczych między Chinami a Radą Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council, 6 państw Zatoki Perskiej; eksporterów ropy).

Ministerstwo pozytywnie postrzega perspektywę przyłączenia się Chin do Kompleksowej i Progresywnej Umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP).

Państwo Środka zawarło w sumie 24 umowy o wolnym handlu z rożnymi państwami i organizacjami.

Chiny są zainteresowane uczestnictwem w porozumieniu CPTPP…

Co to jest CPTPP?

CPATPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Kompleksowe i Postępowe Parozumienie na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego, znane również jako TPP11 lub TPP-11, to umowa handlowa między Australią, Brunei, Kanadą, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. Ewoluowało ono z projektu Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), które nigdy nie weszło w życie z powodu wycofania się zeń Stanów Zjednoczonych.

Chiny głównym celem inwestycji bezpośrednich

Według najnowszego raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) w minionym roku 2020 najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali świata napłynęło do Chin. W sumie zainwestowano w Chinach 163 mld US$ / ~607.29 mld PLN. Oznacza to wzrost o 4% w relacji do roku wcześniejszego. Stany Zjednoczone, wieloletni lider tego rankingu, znalazły się na drugim miejscu. Zainwestowano tu w zeszłym roku równie imponującą kwotę 134 mld US$/ ~499.25 mld PLN. Jednak była to najniższa wielkość inwestycji zagranicznych w USA od 15 lat. Na odwrócenie trendów złożyła się zarówno efektywność reagowania na zagrożenie epidemiczne, ale również kwestie związane ze stabilnością i przewidywalnością Chin jako miejsca inwestycji w długiej perspektywie.

McKinsey „Chiny i Świat”

Amerykańska firma doradcza McKinsey opublikowała kolejny, cykliczny raport „Chiny i Świat”. Najważniejsze wnioski wynikające z tego opracowania to:

 • Chiny wciągu roku poczyniły znaczne postępy w integracji z gospodarką światową i stały się kluczowym ośrodkiem handlowo-produkcyjnym o globalnych wpływach. Poprawy wymaga chiński sektor finansowy. Pozostaje w tyle za innymi dynamicznie się rozwijającymi gałęziami funkcjonowania państwa. Więzi gospodarcze między Chinami a światem stopniowo się zmieniają, każde ich wzmocnienie, tudzież osłabienie ma zasadniczy wpływ na globalną ekonomię.
 • Państwo Środka jest niewątpliwe drugą gospodarką świata, zintegrowaną z globalnymi łańcuchami wartości technologii.
 • Konsumenci chińscy są coraz bardziej wymagający i oczekują coraz lepszego serwisu. Penetracja chińskiego rynku przez korporacje międzynarodowe jest większa niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, w Chinach rośnie jednak coraz bardziej sprawna konkurencja lokalna.
 • W najbliższych dziesięcioleciach ekonomia chińska będzie charakteryzowała się pięcioma trendami:

– zwiększającym się importem;

– otwieraniem się sektora usług;

– globalizacją rynku usług konsumenckich;

– większą współpracą celem rozwiazywania globalnych problemów;

– większym przepływem technologii i innowacji.

 • Począwszy od ustanowienia wymiany gospodarczej z krajami na całym świecie, częściowego przyjęcia mechanizmów rynkowych i zaakceptowania globalnych praktyk, ekonomia Chin jest w fazie pierwszego wzrostu. Jest największym na świecie państwem pod względem handlu zagranicznego, głównym celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, z zarazem największym inwestorem globalnym. Aż 110 chińskich firm znalazło się w minionym roku w rankingu 500 największych firm globu.
 • 37,164 chińskich przedsiębiorstw działa w różnych krajach świata. Zagraniczny kapitał stanowi tylko 2% chińskiego systemu bankowego, 2% rynku obligacji, 6% rynku akcji (2018). Z Chin pochodzi największa liczba studentów zagranicznych – 608,400 tutejszych obywateli studiuje za granicą, głównie w USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Ponad 150 mln Chińczyków wyjechało zagranicę celach turystycznych. Tylko 2.8% światowej emigracji to Chińczycy, imigracja do Państwa Środka stanowi 0.2% globalnej skali tego zjawiska.
 • Chiny są drugim państwem na świecie pod względem wydatków na rozwój i badania (w 2018 roku przeznaczono tu na ten cel 293 mld US$/ ~1.102 bln PLN. Więcej wydają tylko Stany Zjednoczone. Chiny to największa na świecie liczba użytkowników Internetu – ponad 800 mln ludzi (2018).

W konkluzjach raportu firmy McKinsey stwierdzono, że mimo wszystkich zależności Chiny nie są jeszcze w pełni zintegrowane ze światem. Jednocześnie postępuje coraz większe uniezależnienie się ChRL od powiązań ze światem, zgodnie z założeniami nowego modelu długofalowego rozwoju kraju.

Inicjatywa 17+1

O inicjatywie 17+1 rozmawiaja eksperci. Wśród nich Radek Pyffel, zdecydowanie jedenm z najlepiej zorientowanych w tematyce Chin współczesnych ludzi w Polsce. Poniższy materiał rozpoczyna się od małej impresji filmowej ukazującej chińskie studio telewizyjne. Taki sposób na odwrócenie uwagi widzów od problemów ze zdalnym połączeniem ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi.

Na marginesie 顺便提一下

Komunikat niby na marginesie

28 stycznia br., podczas cotygodniowej konferencji prasowej Ministerstwa Transportu (交通部) rzecznik prasowy ministerstwa oraz biorący udział w konferencji dyrektor departamentu polityki stwierdzili, że żaden holding czy korporacja w Chinach nie stoi ponad prawem obowiązującym w państwie. Dotyczy to również tych firm, które uważają, że są zbyt duże, aby upaść, zbyt potężne, aby podlegać zewnętrznej kontroli. Przedsiębiorstwa taki muszą wzmocnić samodyscyplinę. Muszą zrezygnować z monopolistycznych ciągot. Muszą, tak jak wszyscy uczestnicy chińskiego rynku, działać zgodnie z zasadami prawa i uczciwej konkurencji. Obowiązkiem wielkich graczy chińskiej gospodarki jest zwiększanie aktywności w działaniach na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, wobec którego pozycja na rynku ma znaczenie drugorzędne.

Adresaci komunikatu są wiadomi. Do kogo mówili przedstawiciele Ministerstwa Transportu jest więcej niż jasne. Czas wolnej amerykanki na rynku finansowym się skończył. I informuje o tym organ nie związany z organami nadzoru finansowego. Ale ci, do których skierowano sygnał zapewne go zrozumieją. Jeśli nie, to analogiczny komunikat nadadzą inne organy. Wyższego szczebla. Ale wtedy na wzajemne ustępstwa nie będzie już ani czasu, ani miejsca.

To taka chińska specyfika komunikowania o sprawach ważnych. Okres Chińskiego Nowego Roku to już niemal tradycyjny czas, kiedy w programach radiowych, telewizyjnych, w Internecie wypowiadają się wiceministrowie, zastępcy dyrektorów departamentów, średni szczebel chińskiej administracji, by zakomunikować o sprawach tak istotnych, jak na przykład zmiana polityki fiskalnej, czy implementacja projektów mających zasadniczy wpływ na rozwój którejś z branż.

Żeby rozumieć Chiny, trzeba umieć czytać i miedzy wierszami, i odręczne notatki na marginesie.

Wieloznaczność

„Little China Girl” w wykonaniu Little China Girl… Na gitarze basowej Chiun-An Ho.

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 04/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button