GospodarkaPrawoSpołeczeństwoWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (05/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Nowe przepisy i regulacje

Początek roku, kwartału, miesiąca to tradycyjnie już moment, gdy w Chinach publikowane są nowe regulacje prawne i rozporządzenia. Luty nie jest tu wyjątkiem. Sypnęło nowymi przepisami. Oto ważniejsze z nich:

Ogólnokrajowe:

 • Kancelaria Rady Państwa (国务院办公) przypomniała, że zgodnie z Obwieszczeniem Biura Ogólnego Rady Państwa w sprawie ustalenia niektórych świąt w 2021 r. (国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知) w związku z Chińskim Nowym Rokiem 2021 okres dni wolnych od pracy to czas od 11 do 17 lutego, przy czym niedziela 7-go i sobota 20-go uznane są za dni pracujące. Przypomnienie może istotne dla urzędów i biur firm państwowych. Sektor prywatny od ładnych paru lat rządzi się własnymi prawami, czyli tradycyjnym 15-to dniowym celebrowaniem Święta Wiosny. Place budowy, biura, firmy opustoszały już z końcem stycznia. Wszystko wróci do normy z końcem lutego.
 • Po raz kolejny, wzorem lat poprzednich, Ministerstwo Transportu (交通部) na okres świąt noworocznych (11.02.-17.02.) znosi wszelkie opłaty związane z użytkowanie autostrad i dróg ekspresowych dla samochodów osobowych (do 7 pasażerów).
 • Z dniem 1 lutego wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie „Przepisów dotyczących inspekcji rządowych” (政府督查工作条例). Dokument określa to jak, kiedy, w jakich okolicznościach mogą być przeprowadzone inspekcje i jakie czynności mogą być podejmowane w ich ramach. A są to m.in.: wywiady, niezapowiedziane wizyty, korespondencja, rozmowy telefoniczne, kontakty poprzez media społecznościowe i komunikatory. Wszelkie czynności kontrolne powinny być przeprowadzane przez organy rządowe według przyjętego planu i w ustalonym zakresie. Nie można tych ustaleń zmieniać bez uprzedzenia, arbitralnie. Działania kontrolne nie mogą zakłócać normalnej pracy podmiotu kontrolowanego. Nowe przepisy zdecydowania zabraniają prowadzenia kontroli o charakterze uporczywym, takich których celem jest wielokrotna inspekcja tych samych aspektów funkcjonowania kontrolowanego podmiotu (firmy, instytucji, urzędu). Zarazem jednostki i pracownicy jednostek podlegających kontroli zobowiązani są do współpracy z kontrolerami. Konsekwencje dyscyplinarne i prawne spotkają osoby, które będą utrudniać prowadzenie inspekcji poprzez fałszywe zeznania, ukrywanie prawdy, oszukiwanie kontrolerów, fałszowanie, tudzież niszczenie dowodów. Osoby, które posuną się do kierowania gróźb wobec inspektorów lub/i wobec osób z kontrolerami współpracujących, a zwłaszcza tzw. „whistleblowers” będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • W minionym tygodniu informowaliśmy o uchwaleniu Ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o Policji Morskiej/Straży Przybrzeżnej (中华人民共和国海警法), czyli określeniu kompetencji i uprawnić chińskiej straży przybrzeżnej. Zgodnie z opublikowaną informacją prawo to zaczyna obowiązywać w dwa tygodnie po uchwaleniu, czyli z dniem 1 lutego 2021 roku.
 • Opublikowano dwa powiązane dokumenty: „Środki przejściowe w zakresie zarządzania ubezpieczeniami medycznymi, wyznaczenie instytucji medycznych” oraz „Środki przejściowe w zakresie zarządzania wyznaczaniem aptek detalicznych do ubezpieczenia medycznego” (医疗机构医疗保障定点管理暂行办法), (零售药店医疗保障定点管理暂行办法). To przepisy określające cechy placówek medycznych i aptek, które mogą funkcjonować w systemie ubezpieczeń medycznych. Wymogi nie powalają: wnioskujące o wpisanie do systemu podmioty muszą być zarejestrowane co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku, zatrudniać wykwalifikowany personel, a także… wykazać, iż w oficjalnym zgłoszeniu rejestracyjnym działalności gospodarczej wykazały świadczenie usług z obszaru opieki medycznej lub/i sprzedaży detalicznej leków.
 • Chińskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń (中国保险行业协会) wraz z Chińskim Stowarzyszeniem Medycznym (中国医师协会) opublikowało „Specyfikacje dotyczące stosowania definicji chorób w odniesieniu do ubezpieczeń od chorób krytycznych” (重大疾病保险的疾病定义使用规范). Zgodnie z tym rejestrem jednostek chorobowych ubezpieczeniami zostają objęte m.in.: ciężka przewlekła niewydolność oddechowa, nowotwory złośliwe, ostry zawał mięśnia sercowego i udar.
 • Porządkowanie rynku finansowego. a w tym ubezpieczeniowego trwa. Od 1 lutego br. obowiązują zasady „Podejścia regulacyjnego do internetowej działalności ubezpieczeniowej” (互联网保险业务监管办法) opracowane i opublikowane przez Chińską Komisję Regulacyjną ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会). W ślad za wcześniej wydanym zakazem oferowania depozytów i lokat przez platformy internetowe, jak również usług z obszaru zarządzania majtkiem (wealth management) wprowadzono zakaz oferowania poprzez takie platformy wszelkich ubezpieczeń. Innymi słowy: instytucje nie będące firmami ubezpieczeniowymi nie mogą prowadzić działalności ubezpieczeniowej. A zwłaszcza w Internecie.
 • Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部) opublikowało dokument pod tytułem „Metoda wydawania rejestrów i zaświadczeń dotyczących służby ochotniczej (próba)” (志愿服务记录与证明出具办法(试行)), który pilotażowo (co zaznaczono w tytule) ma na celu formalne uregulowanie funkcjonowania wolontariatu. Działania, które można określić jako wolontariat, a prowadzone przez osoby fizyczne, instytucje, firmy i inne organizacje należy zgłaszać (rejestrować) w miejscowym (właściwym) wydziale spraw cywilnych, na obszarze którego te działania będą prowadzone. Sformalizowanie tego obszaru aktywności społecznej ma pomóc w unikaniu sytuacji niepożądanych (oszustwa, wyłudzenia, etc.).
 • Państwowa Komisja Zdrowia (家卫生健康委员会) ogłosiła „Przepisy dotyczące zdrowia w miejscu pracy” (工作场所职业卫生管规定). Przepisy nakładają na pracodawców odpowiedzialność za zapobieganie, jak i leczenie chorób zawodowych. Państwowa Komisja Zdrowia zobowiązuje pracodawców do:
  • zapewnienia pracownikom środowiska pracy i warunków pracy w zgodzie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi, krajowymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • do dostarczania pracownikom środków ochrony przed chorobami zawodowymi.
  • Zakazuje praktyki wyższego wynagradzania pracowników, którzy zrezygnują ze stosowania środków ochrony. Zakłady, których działalność wiąże się z podwyższonym ryzykiem utraty zdrowia przez pracujących w nich ludzi (np. w skutek kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, wysoką temperaturą, stosowaniem w produkcji niebezpiecznych maszyn, etc.) zobligowane zostają do zlecania kontroli i badania stopnia zagrożenia przez odpowiednie służby zewnętrzne nie mniej niż raz w roku. Co trzy lata zakłady takie muszą zlecać audyty oceniające panujący w nich stan zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi.

Regionalne/lokalne:

 • Prowincja JiangSu 江苏 opublikowała „Przepisy dotyczące sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych prowincji Jiangsu” (江苏省工业企业安全生产风险报告规定), które są rozwinięciem ogólnokrajowych regulacji ustanowionych przez Państwową Komisje Zdrowia, a dotyczących roli przedsiębiorstw jeśli chodzi o ochronę zdrowia pracowników. Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 lutego jednoznacznie wskazują, że to przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za identyfikację i kontrolę zagrożeń bezpieczeństwa pracy. Personalnie za ten obszar funkcjonowania podmiotu odpowiedzialna jest osoba zarządzająca przedsiębiorstwem (dyrektor, prezes, itp.). Na terenie każdego zakładu pracy powinien zostać wprowadzony system identyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, system ich kontroli, powinny zostać określone metody i procedury unikania niebezpieczeństw, kontroli realizacji procedur, odpowiedzialności za kontrolę. Każde przedsiębiorstwo w prowincji JiangSu zostało zobligowane do przeprowadzenia analizy i identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa pracowników w ramach prowadzonej działalności co najmniej raz w roku.

Pierwszy oficjalny kontakt USA – Chiny

Mamy za sobą pierwszy, nieśmiały kontakt pomiędzy nową administracją w Waszyngtonie i rządem w Pekinie. Rozmowę telefoniczną odbyli w minionym tygodniu Sekretarz Stanu Antony Blinken oraz Yang Jie Chi 杨洁篪, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中共中央政治局), a zarazem dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPCh (中央外事工作委员会办公室主任). Blinken podkreślił wagę relacji z Chinami dla strony amerykańskiej. Zaznaczył, że w jego ocenie nie są one konfrontacyjne, lecz konkurencyjne. Yang wezwał Stany Zjednoczone do naprawienia błędów popełnionych przez poprzednią administrację i do współpracy w celu budowania relacji dalekich od konfrontacji, a fundowanych na wzajemnym szacunku. Yang zaznaczył, że Chiny nie będą tolerować żadnej ingerencji zewnętrznej w sprawy Hong Kongu, Tybetu, XinJiangu, czy Tajwanu. Podkreślił, że jakiekolwiek próby szkalowania lub oczerniania Chin nie przyniosą zakładanych rezultatów i będą one nadal zdecydowanie bronić swej suwerenności, bezpieczeństwa i swoich interesów. Chiny będą podążać drogą socjalizmu z chińską charakterystyką i nikt nie jest w stanie powstrzymać wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Prosty przekaz.

Covid-19 / szczepionki w kraju i zagranicą

Rok temu świat zdobywały przebojem chińskie maseczki, sprzęt ochronny oraz medyczny. W tym roku wiele wskazuje na to, że nowym hitem chińskiego eksportu będą szczepionki przeciw koronawirusowi. Rośnie liczba państw nimi zainteresowanych. Po Serbii, gdzie stanowią one podstawę lokalnej polityki szczepień, zakupu chińskich szczepionek dokonują Węgry. Premier Viktor Orban chce się zaszczepić właśnie chińską szczepionką, którą uznał za najskuteczniejszą. Biorąc pod uwagę fakt, że Chińczycy najdłużej zmagają się z Covid-19 i mają o wirusie najobszerniejszą wiedzę, to prawdopodobnie oni właśnie mieli sposobność opracowania najskuteczniejszego specyfiku, uzasadnia swoją decyzje Orban.

Do grona państw wprowadzających do swoich programów szczepień chińską szczepionkę wejdą wkrótce prawdopodobnie Niemcy. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że jest otwarty na zakup szczepionek z Chin. Stwierdził, że nie to jest istotne, gdzie szczepionka została wyprodukowana, ale to, że jest bezpieczna, skuteczna i pomocna w walce z epidemią koronawirusa.

Jens Spahn i Angela Merkel

Szczepionki z Chin stosowane są już w Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prowadzono przecież III fazę ich badań klinicznych, nabył je również Meksyk i Pakistan. Poniższa infografika przedstawia większość państw, które zaimportowały dostępne chińskie szczepionki przeciwko wirusowi Covid-19. Zaimportowały, lub otrzymały w formie pomocy. Pekin zadeklarował przekazanie nieodpłatnie Światowej Organizacji Zdrowia nie mniej niż 10 mln dawek szczepionek dla najbardziej potrzebujących państw. Pierwszą partię szczepionek otrzymała z Chin armia Kambodży. I jest to pierwsza armia na świecie (poza granicami ChRL), która zamierza szczepić swoich żołnierzy wy łącznie chińskimi szczepionkami.

Jak poinformowała Państwowa Komisja Zdrowia (家卫生健康委员会) w samych Chinach do dnia 3 lutego zaszczepiono przeciw Covid-19 31.236 mln osób. To wciąż ułamek populacji liczącej ponad 1 miliard 400 milionów ludzi.

Chińskie szczepionki na świecie (w milionach)

WHO w WuHan

Dobiegają końca prace międzynarodowego zespołu ekspertów z Światowej Organizacji Zdrowia prowadzone w WuHan 武汉, stolicy prowincji HuBei 湖北. Zespół ma na celu określenie początków, genezy epidemii koronawirusa Covid-19: skąd się wziął, jak doszło do zakażenia nim ludzi. Eksperci pracujący w WuHan potwierdzają wcześniejsze twierdzenia publikowane między innymi przez naukowców amerykańskich i brytyjskich, że wirus nie jest efektem działania człowieka, bez wątpienia ma odzwierzęce pochodzenie. Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że był obecny w wielu miejscach świata na długi czas przed wybuchem epidemii w Chinach. Tu pojawiły się okoliczności, w których wirus miał możliwość transmisji ze zwierząt na ludzi. Zespół WHO uzyskał możliwość wizytacji i badania wszystkich miejsc, instytucji oaz spotkania ze wszystkimi osobami, z którymi chciał i planował spotkać się w związku z prowadzonymi badaniami (czy jak kto chce śledztwem). I tak eksperci WHO odwiedzili Rynek Hurtowy BaiShaZhou (白沙洲商贸市场) oraz Rynek Owoców Morza HuaNan (华南海鲜市场), Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom HuBei (湖北省疾病预防控制中心), Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom WuHan (武汉市疾病预防控制中心), Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorobom Zwierzęcym Prowincji HuBei (湖北省动物疫病预防控制中心), Instytut Wirusologii Chińskiej Akademii Nauk w Wuhan (中科院武汉病毒学研究所等机) – tu miało znajdować się laboratorium opracowujące wirusa, Centrum Krwiodawstwa WuHan (武汉血液中心) oraz Uniwersytet Rolniczy HuaZhong (华中农业大学). W czasie tych wizyt, a także pomiędzy nimi członkowie zespołu WHO spotykali się z osobami, które zajmowały się wirusem w pierwszych dniach i tygodniach epidemii.

Członkowie zespołu naukowców WHO przed wyjściem z lotniska w WuHan

Odpowiedź na pytanie skąd się wziął Covid-19 nie jest prosta i będzie trzeba na nią jeszcze poczekać. Naukowcy muszą zweryfikować jeden z tropów, czyli hipotezę, iż wirus pochodzi od nietoperzy zamieszkujących jaskinię w rozległych okolicach WuHan. Konieczne jest też sprawdzenie innych tropów, które wiodą nawet na inne kontynenty. Wizyta zespołu wirusologów WHO w WuHan jest dopiero pierwszym krokiem do poznania źródła pochodzenia wirusa. I jeśli wiedza ta nie przyspieszy prawdopodobnie walki z obecną epidemią, to może znaczni przyczynić się do unikania kolejnych tego typu przypadków.

Badania nad pochodzeniem wirusa SARS, który wywołał epidemię „ptasiej grypy” w latach 2002-2004 trwały… 13 lat.

Szczepionka SinoPharm

Ekonomia 经济学

Dane ekonomiczne za styczeń

Zgodnie z komunikatem Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局) styczniowy wskaźnik aktywności w przemysłowej PMI (Manufacturing Purchasing Manager Index) osiągnął poziom 51.3. To już 7 miesiąc z rzędu ożywienia w tym obszarze chińskiej gospodarki.

PMI dla produkcji osiągnął 53.5, dla nowych zamówień 52.3, dla nowych zamówień eksportowych 50.2, a importu 49.8. Wszystkie te wskaźnik są niższe niż zarejestrowano w grudniu. Sytuacja taka nie jest powodem do niepokoju. Zbliżający się Chiński Nowy Rok to tradycyjna przyczyna stopniowego spowalniana działalności gospodarczej. Pracownicy i robotnicy wyruszają na święta do odległych domów. W tym roku spowolnienie wynika również z ograniczeń związanych z pojawieniem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem. Ten czynnik dotknął najmocniej sektor usług. PMI dla tego sektora spadł w porównaniu z grudniem o 3.3 punkta do poziomu 52.4. Rosną ceny głównych surowców (szczególnie ropopochodnych, węgla, odlewów stalowych i wyrobów walcowanych). Luty to miesiąc stagnacji – święta, co najmniej 7 dni przerwy w pracy. Dopiero dane dotyczące marca i kwietnia pokażą jaka jest kondycja chińskiej gospodarki w roku 2021.

1.335 miliarda objętych ubezpieczeniami społecznymi

Z końcem 2020 roku posiadaczami krajowej karty ubezpieczenia społecznego było w Chinach 1.335 miliarda osób. Saldo funduszu ubezpieczeń społecznych wynosiło pod koniec grudnia zeszłego roku 6.13 bln RMB / ~3.53 bln PLN. Według danych Ministerstwa Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych (人 力资源和社会保障部) podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym objętych zostało do tej pory 999 milionów osób, ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia 217 milionów osób, a ubezpieczeniem od wypadków związanych z pracą 268 milionów.

Prywatna linia „bullet train”

1 lutego br. rozpoczęto układanie torów szybkiej kolei na trasie HangZhou 杭州 – ShaoXing 绍兴 – TaiZhou 台州 (prowincja ZheJiang 浙江). To odcinek o długości 266.9 kilometra pozwalający na rozwinięcie prędkości do 350 km/godz. Zgodnie z założeniami każdego dnia układać się tu będzie od 6 do 9 kilometrów torów. Nie byłoby w tej informacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że dotyczy na pierwszej w Chinach prywatnej linii dla pociągów dużych prędkości. Inwestorem i właścicielem tego połączenia będzie Prywatne Konsorcjum FoSun (复星民营联合体), które zainwestuje w budowę linii 44.89 mld RMB / ~26.09 mld PLN. Konsorcjum posiada 51% udziałów w tym projekcie. Pozostałe 49% należy do władz prowincji. To pierwsze kroki partnerstwa prywatno-państwowego w chińskich kolejach szybkich.

Nieruchomości ostro w górę

W styczniu br. wzrosła znacznie liczba transakcji dotyczących zakupu mieszkań w największych miastach Chin. Przeciętnie o 20% w stosunku do grudnia 2020. Wzrost ten dotyczył zwłaszcza tradycyjnych już liderów chińskiego rynku nieruchomości: Szanghaju, Pekinu kantonu i ShenZhen. Jak wynika z analizy Instytutu Badawczego BeiKe (贝壳研究院) specjalizującego się w analizie rynku nieruchomości i budownictwa, główną przyczyną większego zainteresowania zakupem mieszkań w styczniu było zapowiadane wejście w życie znacznych obostrzeń w zakupie nieruchomości. O działaniach lokalnych rządów w tym zakresie pisaliśmy w poprzednim przeglądzie. Efekt nowych regulacji może być widoczny pod koniec pierwszego kwartału br.

 

Technologie 技术

Lenovo 120% w górę

Grupa Lenovo (联想集团有限公司) ma niewątpliwe powody do zadowolenia. W  IV kwartale 2020 roku sprzedaż tabletów tej marki wzrosła o bagatela 120% w stosunku analogicznego okresu roku wcześniejszego. Ale pod względem liczby sprzedanych urządzeń (5.6 mln szt.) Lenovo zajęło dopiero trzecie miejsce za Apple i Samsungiem, obejmując tym sposobem 10.7% udziałów w globalnym rynku tabletów. HuaWei (华为) dotknięty sankcjami amerykańskimi znalazł się w tej kategorii dopiero na piątym miejscu (3.3 mln szt., spadek o 25.7% r/r, 6.3% udziałów w światowym rynku).

Autonomiczny autobus w Chongqing

Nowe lotnisko w Chengdu na ukończeniu

 

Nauka – Edukacja 教育 科学

Smartfonom mówimy stanowcze NIE

Ministerstwo Edukacji (教育部) wprowadziło zakaz wnoszenia i używania telefonów komórkowych w szkołach. Zakazem przynoszenia urządzeń jak smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich (gimnazja i licea). Zakaz ministerialny ma na celu ochronę wzroku uczniów, poprawienie zdolności skupiania się ich na procesie nauczania, zapobieganie uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych (wideo), promowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

Władze szkół zostały zobligowane do wyznaczenia miejsc, gdzie będą deponowane telefony odebrane uczniom łamiącym przepis, a także do instalowania płatnych automatów telefonicznych, które pozwolą uczniom na wykonanie połączenia telefonicznego w razie potrzeby. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych, rodzinnych i innych powinni mieć telefon przy sobie muszą przedstawić odpowiednie podanie podpisane przez rodziców i uzyskać zgodę szkoły. W tym przypadku jednak telefon będzie się znajdował pod nadzorem nauczyciela, lub pracownika szkoły.

Zobacz także: Chińskie władze oświatowe wprowadziły całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach

 

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

Zgodnie z oczekiwaniami tydzień tuż przed Chińskim Nowym Rokiem pełen był wzlotów i upadków. Ale ostatecznie w piątek indeksy na chińskich giełdach zaświeciły na czerwono. Czyli na plusie. Bo pamiętamy, że w Chinach to kolor szczęśliwy, więc wzrosty są na czerwono, a spadki na zielono? Najlepiej radziły sobie akcje banków, spółek biotechnologicznych, farmaceutycznych, rolniczych, deweloperskich. Spadki dotknęły firmy chemiczne, motoryzacyjne i elektroniczne.

Zadłużenie rządu rządów rośnie

Ministerstwa Finansów (财政部) poinformowało, iż ogólne zadłużenie rządu centralnego i rządów lokalnych w roku 2020 wyniosło 46.55 bln RMB / ~26.78 bln PLN, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu z rokiem 2019. Główną przyczyną wzrostu tego zadłużenia stało się uruchomienie różnego rodzaju pakietów pomocowych związanych z epidemią koronawirusa, wprowadzenie ulg podatkowych, jak i zwolnień z opłat. Zadłużenie to stanowiło w 2020 roku 45.8% PKB (w 2019 – 38.5%). Zadłużenie rządów lokalnych i centralnego rządu Chin zwiększa się znacznie od 2017 roku. Utrzymuje się jednak poniżej granicy 60% PKB wyznaczonej przez Unię Europejską jako granicy bezpieczeństwa dla finansów państwa.

SWIFT bliżej cyfrowego juana

Jak informuje Państwowy System Publicznej Informacji Kredytowej Przedsiębiorstw (家企业用息)

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, znane pod akronimem SWIFT utworzyło joint venture pod nazwą Financial Gateway Information Service Co., Ltd. (金融关息服务有司) z chińskimi partnerami. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 10 mln EUR / ~44.83 mln PLN. SWIFT objął 55% udziałów,  a pozostałe udziały stały się własnością chińskich instytucji: Stowarzyszenie Płatności i Rozliczeń Chin (中国支付清算协会), Transgraniczny Międzybankowy System Płatności i Rozrachunków (跨境银间支付清算有责任司), Instytut Badań Nad Walutami Cyfrowymi Ludowego Banku Chin (中国人民银行数字货币研究所) oraz Centrum Rozliczeń Ludowego Banku Chin (中国人民银行清算总中心). To krok w kierunku umiędzynarodowienia cyfrowego juana, a także sygnał, że SWIFT nie chce stać biernie z boku przemian na chińskim rynku finansowym.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (05.02.2010)

Zmiany % w okresie 01.02.- 05.02.2021

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 05.02.2021}

Społeczeństwo 社会

Ceny biletów dla dzieci

Ministerstwo Transportu (交通部) mając na uwadze znaczny wzrost liczby odbywanych podróży w związku z Chińskim Nowym Rokiem przypomniało dwa swoje zarządzenia:

 • „Ministerstwo Transportu, Komisja Rozwoju i Reform w sprawie pogłębienia reformy cen transportu drogowego / Przepisy transportowe [2019] nr 17” 《交通运输部 发展改革委关于深化道路运输价格改革的意见 / 交运规〔2019〕17号》oraz
 • „Okólnik Ministerstwa Transportu w sprawie prac związanych z wdrożeniem (powyższego)”《交通运输部关于做好实施有关工作的通知》.

Oba dokumenty precyzują ceny biletów dla dzieci. Przejazdy bezpłatne przysługują dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia, lub, które nie przekroczyły wzrostu 1.2 metra. Dzieciom w wieku od 6 do 14 lat, lub o wzroście od 1.2 do 1.5 metra przysługuje zniżka 50%. Aby podróżować bezpłatnie, lub ze zniżką dziecko musi spełniać jeden z warunków.

 

Prowincja Guizhou

Guizhou to jedna z najbiedniejszych prowincji Chin. A zarazem miejsce pełne bogactw natury. To tu znajdują się piekne góry i rzeki, które od setek lat przyciągają artystów starających się uchwycić niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju pejzaże. W Guizhou, zwłaszcza przez owe góry, życie nigdy nie było łatwe. Trudno tu uprawiać zboże, ryż, warzywa, owoce. Uprawia się najczęściej herbatę. Guizhou to ojczyzna wielu chińskich mniejszości etnicznych, spośród których najbardziej znana to Miao. Tuż przed rozpoczęciem Chińskiego Nowego Roku do Guizhou z wizytą przyjechał przewodniczący Xi Jinping. By rzucić okiem jak się mają sprawy, a także by złożyć życzenia szczęśliwego Nowego Roku Bawołu.

 

XiangGang/HongKong 香港 – AoMen/Makao澳门– TaiWan 台湾      

Hong Kong

PKB w dół

Wstępne dane wskazują, że gospodarka Hong Kongu skurczyła się w zeszłym roku o 6.1%. Jak ocenia Departament Spisu Powszechnego i Statystyki Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong (香港特别行政区政府统计司) w bieżącym roku gospodarka regionu powinna odzyskać swój wigor i odnotować przyrost PKB pod koniec 2021 roku. Jednak wzrost gospodarczy to nie jedyny problem Hong Kongu. Budżet regionu odnotował w minionym roku rekordowy deficyt w kwocie 2.085 bln HK$ / ~1.002 bln PLN. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest oczywiście koronawirus. Miasto żyjące z handlu i turystyki zarobiło w 2020 roku ułamek tego co przewidywano pod koniec roku 2019. Budżet Hong Kongu nadszarpnęły dodatkowo wszystkie działania stymulujące poturbowaną gospodarkę, jak i pomoc finansowa niesiona mieszkańcom i firmom. W 2020 roku sprzedaż detaliczna spadła tu o 24.3% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. To największy spadek od 1981 roku i drugi rok spadku wielkości sprzedaży detalicznej z rzędu.

Banki w dół, choć jednak w górę

Biuro Nadzoru Monetarnego Hong Kongu (香港金融管理局) poinformowało o wynikach finansowych hongkońskich banków w 2020 roku. Banki tutejsze odnotowały najgorszy rok od kryzysu 2008. Zysk w sektorze przed opodatkowaniem spadł średnio o 29.4%. Wielkość złych długów wzrosła do 0.84%. Jest to relatywnie wynik lepszy od średniej światowej gdzie wskaźnik złych długów wzrósł do 2 %. Współczynnik kapitałowy banków wynosi 20.3 %, wartość depozytów wzrosła o 5.4%, co pomimo sytuacji na rynku w Hong Kongu i tak jest jednym z najlepszych wyników na świecie. Osiem największych banków Hong Kongu pozyskało w ub.r. 420,000 nowych klientów i 15 mld HK$ / ~7.2 mld PLN nowych depozytów. Banki Biuro Nadzoru Monetarnego Hong Kongu współpracuje intensywnie z Ludowym Bankiem Chin (中国人民银行), by jak najszybciej wprowadzić tu płatności cyfrowym juanem (DCEP).

Hongkońskie banki nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej w związku z ich decyzją dotyczącą ewentualnej współpracy (lub odmowy tej współpracy) w zakresie realizacji amerykańskich sankcji. Banki mają rozważyć ryzyko związane z podejmowana decyzją i dbać przede wszystkim o dobro swoich klientów.

Sektor bankowy Hong Kongu wciąż uważany jest za jeden z najbardziej stabilnych i odpornych na zawirowania gospodarcze lokalne i zagraniczne.

Tajwan

PKB w górę 2.98%!

Według wstępnych obliczeń PKB Tajwanu wzrósł w 2020 roku o 2.98%. To jeden z najlepszych wyników gospodarczych 2020 w skali świata (PKB Chin wzrósł o 2.3%). Niezwykle istotnym czynnikiem sukcesu Tajwanu w zeszłym roku był silny eksport, który wzrósł w zeszłym roku o 4.9% w porównaniu z rokiem 2019. Najważniejszym towarem eksportowym Tajwanu były komponenty elektroniczne, produkty półprzewodnikowe i  szeroko pojęta elektronika.

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 05/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button