BankiCyfryzacjaDCEPEkonomiaGospodarkaNa marginesiePolitykaWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (08/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Spis treści ukryj

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Z nowym rokiem, nowym krokiem

Koniec świąt to nie tylko powroty do pracy (w tym roku bardzo często bez wielosetkilometrowych męczących podróży do odległej rodziny), ale też – już tradycyjnie – czas wielu zdarzeń o charakterze politycznym (Dwie Sesje), a także gospodarczym. Jak to mówią” z nowym rokiem, nowym krokiem.

A tak do Dwóch Sesji przygotowują w tym roku media:

Centralny Dokument nr1: wieś priorytetem

21 lutego opublikowany został Centralny Dokument nr 1, pierwszy w tym roku wspólny dokument Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) oraz Rady Państwa (国务院), w chińskich realiach biurokratycznych dokument najwyższej rangi. Dokument ten poświęcony jest kwestii rozwoju rolnictwa i wsi, a nosi tytuł „Opinie Rady Państwowa i  Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin w sprawie przyspieszenia modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wszechstronne promowanie rewitalizacji wsi ” (《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布。).

W pięciu rozdziałach dokumentu zawarto informację o stanie aktualnym chińskiej wsi, przedstawiono wyzwania jak konieczność konsolidacji działań i ekspansji projektów dotyczących walki z ubóstwem, przedstawiono założenia koncepcji rewitalizacji obszarów wiejskich, przyspieszenia modernizacji rolnictwa, energicznego wdrażania działań w zakresie budownictwa na obszarach wiejskich oraz wzmocnienia na nich ogólnego przywództwa partii.

Modernizacja rolnictwa i podniesienie poziomu życia na wsi, to jedno z priorytetowych zadań państwa. Albowiem rewitalizacja wsi, to kluczowy, niezbędny element programu rewitalizacji narodu chińskiego. Rolnicy muszą żyć lepiej – stwierdzono jednoznacznie. Proces modernizacji rolnictwa, realizowany już w ramach wcześniejszych pięciolatkach, ma zostać znacznie przyspieszony. Promowane będą te formy aktywności rolniczej, które gwarantują wysoką jakość i efektywność. W 2021 roku będzie kontynuowana strukturalna reforma rolnictwa. Ma ona sprzyjać ustabilizowaniu wielkości produkcji i stać się bazą do jej systematycznego zwiększania. Zbiory ziarna mają osiągnąć stabilny, przewidywalny poziom. Pogłowie bydła liczyć ma nie mniej niż 1.3 miliarda sztuk. Rozwijana ma być hodowla trzody chlewnej.

Nowe technologie zaczną wkraczać coraz intensywniej na chińską wieś.

W dokumencie nie ma zbyt wielu wskaźników liczbowych. Mówi się ogólnie o tym, aby w bieżącym roku wielkość produkcji rolnej nie spadała w porównaniu z rokiem 2020. W podobny sposób mówi się o tym, że dochody rolników mają rosnąć szybciej niż dochody mieszkańców miast. Budownictwo mieszkaniowe ma się rozwijać intensywniej na wsi niż w mieście. Wielkość środków przeznaczanych na ten cel powinny być dostosowywane do warunków lokalnych, do lokalnych potrzeb. Przenoszenie ludzi mieszkających na obszarach wiejskich do nowych zabudowań, czy do relokowanych wsi musi odbywać się ściśle według regulacji prawnych. Nie może być ono dokonywane wbrew woli rolników, nie może być przeprowadzane pod przymusem, przy użyciu siły. Odnawianie 30 letniej dzierżawy ziemi uprawnej ma odbywać się automatycznie i bez zbędnych przeszkód formalnych. Chińska wieś ma być głównym celem nowych projektów infrastrukturalnych. Ziemia uprawna podlegać będzie wzmocnionej ochronie (głównie chodzi o przekwalifikowywanie ziemi uprawnej – tej w Chinach brakuje – na grunty budowlane). Ogólny obszar gruntów rolnych w Chinach nie może spaść poniżej 1.8 mld Mu (亩) (1 Mu = 666.667 m2 dawna chińska jednostka miary powierzchni używana do dziś obok metrycznej). Założenia przedstawione w Centralnym Dokumencie nr 1, a dotyczące modernizacji rolnictwa i podniesienia poziomu jakości życia na wsi mają zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Po tej dacie program będzie realizowany na kolejnym, wyższym poziomie. Wieś chińska ma dostarczać produkty ekologiczne i bezpieczne. Jakość życia na wsi, w tym dostęp do usług publicznych i socjalnych, ma zbliżyć się do tej w miastach. Program modernizacji wsi to również długoterminowe i stabilne wsparcie dla badań podstawowych, projektów hodowlanych, naukowych, biotechnologicznych, to promocja rozwoju nowoczesnego przemysłu rolno-przetwórczego. Ma się on opierać na unikalnych zasobach zespołów sąsiadujących ze sobą wsi, które tworzyć będą komplementarne łańcuchy produkcyjne przemysłu rolnego.

Wszystkie te działania mają wprowadzić rolnictwo chińskie na całkowicie inny od aktualnego, nowoczesny poziom. Rolnictwo zbyt długo pozostawało na marginesie zainteresowania państwa w porównaniu do innych gałęzi gospodarki, konkluduje dokument.

Xi Jin Ping spędził na chińskiej wsi 7 lat pomiędzy rokiem 1969, a 1975, kiedy byłe “reedukowany przez pracę”. Ma inne doświadczenia niz na przykład Donald Trump. I warto o tym pamiętać.

Opłaty manipulacyjne zakazane

Decyzją wspólną Biura Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej (国务院办公厅), Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展改革委), Ministerstwa Finansów (财政部), Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Miejskich i Wiejskich (住房城乡建设部), Państwowej Administracji Nadzoru Rynku (市场监管总局) i Państwowej Administracji Energii (国家能源局) z dniem 1 marca zostają zniesione i zabronione wszelkie dodatkowe opłaty manipulacyjne pobierane do tej pory w związku z podłączaniem do sieci, jak i w związku z regulowaniem rachunków za wodę, gaz, energię elektryczną czy ogrzewanie. Decyzja ta oznacza koniec pobierania nieuzasadnionych opłat dodatkowych związanych z mediami, a obciążających zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa.

Covid-19 – aktualizacja

Państwowa Administracja Nadzoru i Administracji Rynku (国家市场监督管理总局) poinformowała, że zatwierdziła wstępnie ogółem 16 szczepionek przeciwko koronawirusowi pochodzących od różnych producentów. Chińskie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane są już w 53 krajach świata.

Tymczasem, jak podała Wspólna Komisja Rady Państwa do spraw Mechanizmu Zapobiegania i Kontroli (国务院联防联控机制) oraz Państwowa Komisja Zdrowia (家卫生健康委员会) w samych Chinach na dzień 9 lutego zaszczepiono 40.52 mln osób. Pierwszeństwo jeśli chodzi o szczepienia ma personel medyczny, służba zdrowia, policjanci, personel lotnisk i linii lotniczych, celnicy, pracownicy służb publicznych w tym transportu, osoby wyjeżdzający za granicę do pracy, lub w celu pobierania nauki. Według zapowiedzi tych instytucji z dnia 21 grudnia 2020 roku zakładano, że do 15 stycznia br. zostanie zaszczepionych 50 mln osób (przynajmniej pierwszą dawką). Plan nie został wykonany. I tu pewnie kryje się powód, dla którego tak trudno znaleźć obecnie jakiekolwiek informacje w sieci na temat liczby aktualnie zaszczepionych. Nie wspominając o jakichkolwiek szczegółach działań związanych ze szczepieniem. Do tej pory nie ogłoszono krajowego programu szczepień. Ponoć nastąpi to w kwietniu. A nie powinno być problemu z jego realizacją. Dwie największe firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki antywirusowe, czyli Sinopharm China Biotechnology Co., Ltd. (国药集团中国生物技术股份有限公司) i BeiJing Sinovac Biotech Co., Ltd. (北京科兴生物制品有限公司) deklarują, że są w stanie wyprodukować w tym roku co najmniej 1.6 mld dawek szczepionek. A mamy na liście jeszcze kolejnych sześciu producentów posiadających produkt dopuszczony do użytku. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zdolności produkcyjne wszystkich tych firm zostaną zwiększone w krótkim czasie.

Ekonomia  经济学

Prowincje planują wzrost

Już niemal wszystkie chińskie prowincje przedstawiły swoje plany dotyczące wzrostu PKB w bieżącym roku (w roku 2020 po raz pierwszy od dekad zrezygnowano z zakładania poziomu wzrostu gospodarczego). Najwyższy planowany wzrost, bo aż o 10% rok do roku przyjęły: prowincja HuBei 湖北 i HaiNan 海南, o 9% ma wzrosnąć gospodarka  Tybetu西藏, między 8% a 7% prowincje HuBei 湖北, HeNan 河南, SiChuan 四川, FuJian 福建, HuNan 湖南. Dotychczasowe „motory” rozwoju państwa, czyli Szanghaj 上海, prowincja GuangDong 广东, czy Pekin 北京 podeszły do tych deklaracji z dużą ostrożnością. Wszystkie one założyły, że ich PKB wzrośnie w bieżącym roku o 6%. To najniższy poziom z deklarowanych, a wspólny dla 10 z 31 chińskich prowincji, regionów i miast wydzielonych na prawach prowincji. Jak widać ciężar rozwoju gospodarki przenosi się stopniowo do środkowych i zachodnich Chin. Wielki program niwelowania różnic rozwojowych pomiędzy prowincjami nabiera kształtu.

Rynek nieruchomości

Wartość transakcji kupna-sprzedaży mieszkań w miastach tzw. trzeciego i czwartego kręgu (czyli najmniejszych plus) w styczniu i pierwszych tygodniach lutego spadła o 30% w porównaniu z rokiem minionym. Centrum Analiz Nieruchomości Centaline (中原地产研究中心) wyliczyło, że od początku roku w 62 różnych miastach i regionach zaostrzono politykę dotyczącą zakupu i kredytowania zakupu nowych mieszkań. Ale w tym samym czasie liczba transakcji zakupu mieszkań w 10 największych miastach Chin wzrosła o… 224.8% w porównaniu z początkiem zeszłego roku. W tradycyjnie najatrakcyjniejszych miastach Chin, czyli Szanghaju, Pekinie, GuangZhou (Kantonie) i ShenZhen w pierwszym tygodniu lutego ogólna wartość transakcji zakupu-sprzedaży nieruchomości osiągnęła najwyższy poziom w skali 3 ostatnich lat.

W styczniu br. wartość transakcji dotyczących zakupu-sprzedaży mieszkań w największych chińskich miastach osiągnęła poziom:

  1. Szanghaj 19.2 mld RMB/ ~ 10.98 mld PLN,
  2. ShenZhen 18.1 mld RMB/ ~10.41 mld PLN
  3. Pekin 16.3 mld RMB/ ~ 9.37 mld PLN.

Styczniowe obroty w Szanghaju stanowią 28% całorocznych obrotów roku 2020, w Pekinie 27%, w ShzenZhen 26%. Według danych opublikowanych przez Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) nie ma powodów, by zakładać, że pojawiła się bańka na rynku nieruchomości. Przy tak dużym wzroście wartości i ilości transakcji ceny mieszkań wzrosły w stopniu minimalnym: o 0.6% w stosunku m/m na rynku pierwotnym, o 1.3% m/m na rynku wtórnym.

Dla 70 największych miast chińskich (miara przyjęta przez Krajowe Biuro Statystyczne do oceny rynku nieruchomości) ceny mieszkań wzrosły odpowiednio o 0.28% i 0.37%.

Złoto na wagę złota

Jak informuje Chińskie Stowarzyszenie Złota (中国黄金协会) w okresie świąt Chińskiego Nowego Roku sprzedaż wyrobów ze złota wzrosła w kraju o ponad 80% w relacji rok do roku. Niektóre firmy obracające złotem i wyrobami ze złota odnotowały nawet 100% wzrost sprzedaży. Największym powodzeniem wyroby ze złota cieszyły się w tym okresie w GuangZhou (Kanton), w Szanghaju, i Pekinie. Złoto w czasie świat sprzedawano ze zniżką, a jego średnia cena wynosiła 480 RMB/gr/ ~ 275.96 PLN/gr. Regularna aktualna cena złota to 490-495 RMB/gr/ ~ 281.7 – 284.6 gr PLN.

Hotele 5-gwiazdkowe na topie

Okres świąt noworocznych to tradycyjnie czas zwiększonych obrotów w chińskich hotelach. Największym powodzeniem cieszyły się w tym roku hotele pięciogwiazdkowe, w których dokonano ponad 60% świątecznych rezerwacji. Najchętniej rezerwowano hotele w Szanghaju, Pekinie, SanYa na wyspie HaiNan, GuangZhou i Shenzhen. Za dobę w tych hotelach trzeba było zapłacić przeciętnie 2,906 RMB/ ~1,670.50 PLN. W styczniu, w tych samych hotelach doba kosztowała średnio 714 RMB/ ~ 410.44 PLN.

Zakupy w Internecie w górę

Według informacji Ministerstwa Handlu (商务部) od 20 stycznia do 18 lutego br. chińscy konsumenci wydali na zakupy internetowe 905.76 mld RMB/ ~520.79 mld PLN. To o 48.5% więcej niż w zeszłym roku. W wigilię Nowego Roku (11.02.) sprzedaż wzrosła o 78.8% w stosunku do wigilii 2020 roku.

Geely łączy się z Volvo

Według oficjalnego komunikatu Geely Holding Group (吉控股集团), Volvo Cars Co., Ltd. (沃尔沃汽车有中田司) oraz Geely Automobile Holding Co., Ltd. (吉汽车控股有司) firmy doszły do porozumienia, w wyniku którego dojdzie do połączenia firm. Trzy łączące się podmioty utrzymają istniejące niezależne struktury realizujące swoje cele strategiczne. Czemu służyć ma zatem połączenie? Firmy będą rozszerzać obszary współpracy, szczególnie w czterech zakresach: pojazdów elektrycznych, inteligentnych aut, R&D, a także komunikacji. Kooperując ściśle będą w stanie wzmacniać swoje przewagi, aby osiągnąć stabilną, silną pozycję na rynku. Korporacja Geely z siedzibą w HangZhou w 2010 roku przejęła pakiet kontrolny akcji Volvo Cars i jest aktualnie największym udziałowcem tej szwedzkiej firmy.

Unia Europejska największym partnerem handlowym Chin

Technologie 技术

XiaoMi sypie nowościami…

XiaoMi Technology Co., Ltd. (小米科技有限责任公司) przez długi czas pozostawiała w niedosycie fanów swoich produktów. Jednak podczas specjalnej konferencji 25 lutego przedstawiciele firmy otworzyli róg obfitości, z którego sypnęło nowościami. Od nowych modeli smartfonów po telewizory.

Uwagę przyciągnęła rodzina 8 różnych modeli z serii RedMi K40. Cechą łączącą te modele jest wyświetlacz OLED o przekątnej 6.67 cala, rozdzielczościach Full HD+, częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz, a panelu dotykowego 360 Hz. Ekrany pracują wspierane technologią HDR10+. Smartfony te zasilane są akumulatorami o pojemności 4520 mAh, z szybkim ładowaniem 33 W (w 52 minuty). Mają głośniki stereo, nadajniki podczerwieni oraz potrójne mikrofony i 20-megapikselowe aparaty do selfie. Obudowy z certyfikatem szczelności IP53. Sercem smartfonów są procesory Qualcomm Snapdragon 870 z grafiką Adreno 650, uzbrojone opcjonalnie w 6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 lub 256 GB pamięci głównej. Główny aparat smartfonów tej serii umieszczone standardowo na tyle obudowy wyposażono w matryce 48, 8 i 5 Mpx, a także dodatkowe moduły odpowiadające za zdjęcia szerokokątne i makro. Wersje Redmi K40 Pro czy Pro Plus to oczywiście wyższe parametry, więcej funkcji. Zaskakujące są ceny tych smartfonów. Podstawowy model RedMi K40 (6+128 GB) to 1,999 RMB / ~1,150 PLN (!!!). XiaoMi wraca tu do koncepcji wysokiej jakości i niskich cen. Ale w „wyższych” modelach idzie już ścieżką ku półce premium. RedMi K40 Pro Plus (12+256 GB) ma kosztować  3,699 RMB / ~2,128 PLN.

Oprócz smartfonów podczas konferencji zaprezentowano m.in. ultralekkie laptopy: RedmiBook Pro 14 i Pro 15 (rożni je przekątna ekranu). Wyposażone są one standardowo w procesory Intel H 35 35W 11 generacji, kartę graficzną GeForce MX450, pamięć 16 GB plus 512 GB. Ekran: 3.2K super retina, PPI 242 i częstotliwość odświeżania 90Hz. Jest system chłodzenia, WIFI6 z interfejs Thunderbolt 4, bateria 70Wh, moc ładowania 100W. Laptop uruchamiany jest przez identyfikację odcisku palca użytkownika, a wyposażony w system Xiao Ai oraz MIUI +, który pozwala na wymianę danych między telefonem komórkowym a laptopem. Cena:

 • RedMiBook Pro 14 (16+512 GB) od 4,499 RMB / ~2,588.70 PLN do 5,999 RMB/ ~3,452.74 PLN
 • RedMiBook Pro 15 (16+512 GB) od 4,999 RMB / ~2,876.50 PLN do 6,299 RMB/ ~3,624.50 PLN

Podczas konferencji zaprezentowano też nowy smart TV : RedMi MAX86. Ekran 4K+HDR, stosunek ekranu do obudowy to 97.25%, podwójna częstotliwość odświeżania 100 Hz i kompensacja ruchu 20Hz+120Hz MEMC. Przekątna ekranu 86 cali. Cena 7,999 RMB / ~4,600.45 PLN.

Na tym oczywiście prezentacja się nie skończyła Przedstawiono także smart gadżety, jak słuchawki bezprzewodowe wyposażone w Bluetooth 5.2, chip Qualcomm 3040, baterie umożliwiające 30 godzin pracy bez ładowania. Cena… 199 RMB / ~114.50 PLN. Wszystkie zaprezentowane produkty dostępne będą na chińskim rynku od 4 marca. Kiedy pojawią się w Europie jeszcze nie wiadomo. Lu Wei Bing 卢伟冰, dyrektor generalny XiaoMi RedMi powiedział, że problemem nie jest znalezienie klientów zainteresowanych nabyciem tych nowości, ale nadążenie z produkcją, aby zaspokoić potrzeby tych klientów.

XiaoMi nie zaprzestaje dalszej dywersyfikacji swojej działalności. Wzorem innych firm technologicznych planuje zaangażowanie się w produkcję samochodów elektrycznych. To wprawdzie dopiero ogólne założenie, ale – jak informują ludzie dobrze poinformowani – pierwsze kroki zostały zrobione.

XiaoMi odnosi sukcesy w sprzedaży smartfonów na rynkach zagranicznych. Jest liderem w Indiach, a w IV kwartale 2020 roku zajęła 1 miejsce wśród najlepiej sprzedawanych marek telefonów w Rosji. Spółka wyprzedziła tu Samsunga i HuaWei (华为). XiaoMi pozyskało 31% rosyjskiego rynku, Samsung 27% a HuaWei 14.8%.

… a HuaWei nie pozostaje w tyle!

HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司) wciąż rozwija nowe modele smartfonów, które są jedną ze specjalności tej korporacji. W minionym tygodniu zaprezentowano najnowszy produkt firmy z ShenZhen: składany smartfon Mate X2. Telefon ten posiada ekran składany do wewnątrz. Duży, elastyczny wyświetlacz, ma przekątną 8 cali, rozdzielczość 2480×2200 pikseli oraz częstotliwość odświeżania obrazu 90 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz ma z kolei przekątną 6,45 cala. Panele dotykowe odświeżane są z częstotliwościami 180 i 240 Hz. Obie matryce wykonano w technologii OLED. Sercem tego smartfona jest procesor Kirin 9000 o taktowaniu do 3,13 GHz, wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Można dodatkowo zastosować wymienną kartę pamięci NM. Bateria o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 55 W. Jednoobiektywowy aparat z przodu urządzenia oraz czteroobiektywowy aparat umieszczony z tyłu. Oba aparaty wyposażono w stabilizację optyczną – OIS.

Obiektywy aparatu głównego to obiektyw podstawowy, z matrycą szerokokątną, do portretów i z peryskopowym teleobiektywem. Mate X2 korzysta z Androida 10 z interfejsem EMUI 11, ale nie ma dostępu do usług Google. Jest to pierwszy telefon z opracowanym przez HuaWei systemem HongMeng 鸿蒙OS. Rodzi się pytanie, czy takie rozwiązanie nie stanie na drodze Mate X2 do zachodnich rynków? Inna barierą może być cena. Model z pamięcią 256 GB kosztuje 17,999 RMB/ ~10,390 PLN, natomiast z pamięcią 512 GB kosztuje 18,999 RMB / ~10,967 PLN.

Próbki gruntu księżycowego zaprezentowane

 

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

W pierwszym tygodniu po świętach Chińskiego Nowego Roku nastąpił gwałtowny odpływ kapitału z giełd – wyprzedaż akcji. Większość indeksów mocno spadła. Cały okres wzrostów stycznia i pierwszych 10 dni lutego stał się historią w ciągu tego jednego tygodnia, który okazał się być najgorszym w ostatnich 30 miesiącach. Najbardziej ucierpiały indeksy w ShenZhen (od 5% do 11% spadków), Szanghaju (od 4% do 8%) i w Hong Kongu (od 5% do 9%). Na wyniki w Hong Kongu przemożny wpływ miała informacja o zamiarze wprowadzenia przez rząd lokalny od 1 sierpnia podwyższenia opłaty skarbowej od transakcji kapitałowych, w tym od obrotu akcjami. W Chinach kontynentalnych z kolei Komisja Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) wraz z zarządami giełd rozpoczęły kontrole spółek, które weszły na wtórny rynek w uproszczonej procedurze. Wykryto tu przypadki manipulowania kursami akcji. A na dokładkę okres tuż po Nowym Roku to tradycyjnie już okres ściągania z giełd wypracowanych zysków. W tym roku wzmocnionego zdaniem analityków, iż w styczniu i przed świętami wartość wielu akcji rosła zbyt szybko i w sposób niczym nieuzasadniony. Zarządy giełd wydały stosowne oświadczenia uspokajające, (sytuacja stabilna, fluktuacja dopuszczalna), ale inwestorzy raczej pozostali głusi na ich treść. Tymczasem Komisja Papierów Wartościowych stwierdza wprost, że zwiększy nadzór nad rynkiem giełdowym i spółkami. Będzie się im przypatrywać z większą uwagą. Obiecuje przy tym nie zaostrzać regulacji. Na tym dość ciemnym tle pojawiło się jednak kilka gwiazd. Były to spółki z sektora nieruchomości, budownictwa, dobrze trzymały się obligacje. Największe spadki wartości akcji odnotowały spółki z branży metali nieżelaznych, związane z obroną narodową, a także technologiczne. W tych ostatnich prowadzone są liczne kontrole, związane pośrednio lub bezpośrednio za sprawą Ant Financial.

Obroty na giełdach w piątek 26.02.  

ShangHai Stock Exchange (SSE)

上海证券交易所.                                   424.486 mld RMB / ~245.337 mld PLN

ShenZhen Stock Exchange (SZSE)

深圳证券交易所                                    482.35 mld RMB / ~278.815 mld PLN

XiangGang/HongKongu Stock Exchange (HS HK)

香港证券交易所                                    321.314 mld HK$ / ~155.044 mld PLN

China TaiWan Stock Exchange (TWSE)

中国台湾证券交易所                             413.352 mld NT$ / ~60.816 mld PLN

Stopy procentowe kredytów mieszkaniowych

Jak wynika z analizy danych zebranych przez Instytut Badania Danych Rong360 (融360大数据研究院) na dzień 20 lutego br. średnia stopa procentowa kredytów na nowe mieszkania wyniosła 5.26%, co oznacza wzrost o 4 punkty bazowe w porównaniu z poprzednim miesiącem; średnia stopa kredytów dla mieszkań z rynku wtórnego wynosiła 5,56%, co oznacza wzrost o 3 punkty bazowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Stopa referencyjna banku centralnego

Od 10 miesięcy na niezmienionym poziomie pozostaje referencyjna stopa oprocentowania kredytów. Roczna stopa wynosi 3.85%. Jak informuje Centrum Międzybankowego Finasowania Ludowego Banku Chin (中国人民银行国银行间同业拆借中心) nie zmienione pozostaje również oprocentowanie kredytów pięcioletnich i wynosi 4.65%.

Hong Kong podnosi opłaty skarbowe od transakcji

Rząd Hong Kongu zadecydował o podniesieniu opłat skarbowych od transakcji kapitałowych o 30% – z obecnych 0.10% do 0.13%. Najwyższa opłata skarbowa tego typu obowiązywała w 1993 roku (0.15%) i od tego czasu ciągle malała. Obniżanie wysokości tej opłaty miało na celu podwyższanie atrakcyjności tutejszej giełdy dla inwestorów. Stawka 0.10% obowiązywała niezmiennie od 2001 r – przez 10 lat. W ciągu ostatnich 5 lat wpływy do budżetu miasta z tego tytułu wyniosły 33 mld HK$ / ~15,891 mld PLN.

e-RMB w rozliczeniach z Emiratami i Tajlandią

Instytut Walut Cyfrowych Ludowego Banku Chin (中国人民银行数字货币研究所) prowadzi rozmowy z centralnym Bankiem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz z centralnym bankiem Tajlandii na temat możliwości zastosowania wzajemnych rozliczeń w cyfrowym RMB (DCEP). Trwa testowanie możliwości jego umiędzynarodowienia. W samych Chinach wprowadzono do obrotu nowy rodzaj pieniądza pilotażowo w 5 miastach.

e-RMB w automatach w Szanghaju

Na szanghajskiej stacji metra XiuJiaHuei  (徐家汇地铁站, linie 1, 11 i 9) ustawiono automaty, w których za produkty można płacić cyfrowym RMB (数字人民币). Wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR.

 

e-RMB w AliPay i WeChatPay już wkrótce…?

Systemy płatności takie jak AliPay (支付宝), czy WeChatPay (微信支付), to specyficzne, wielofunkcyjne cyfrowe portfele. Portfele dotychczas zasilano pieniędzmi transferowanymi cyfrowo. Od miesięcy w Chinach trwają jednak prace nad tym, aby stworzyć pieniądz, który sam w swojej istocie będzie cyfrowy. Nie papierowy, a cyfrowy właśnie. A skoro elektroniczne portfele, jak chociażby te wspomniane przed chwilą (ale i również szybko rosnąca liczba innych, jak chociażby systemy płatności DiDi, czy Ctrip) zdobyły tak ogromna popularność w Chinach, gdzie nawet noworoczne czerwone koperty są coraz częściej cyfrowe, a nie papierowe, Ludowy Bank Chin zadecydował, aby do pilotażowych programów upowszechniania cyfrowego RMB angażować operatorów „portfeli”. I tak w minionym tygodniu do programu włączone zostały dwa internetowe banki kredytowe: MyBank (网商银行 należy do Holdingu Alibaba 阿里巴巴) oraz WeBank (微众银行 należący do koncernu Tencent  腾讯). W programie biorą już udział największe banki Chin, czyli Bank of China Co., Ltd. (中国银行股份有限公司), Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (中国工商银行股份有限公司), Agricultural Bank of China Ltd. (中国农业银行股份有限公司) i China Construction Bank Corp. Ltd. (中国建设银行股份有限公司), China Bank of Communications Co. Ltd. (中国交通银行股份有限公司) pod nadzorem Ludowego Banku Chin (中国人民银行). Po co w tym towarzystwie banki prywatne? Otóż platformy płatności mobilnych AliPay (支付宝) i WeChatPay (微信支付) to 90% wszystkich płatności internetowych w kraju.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (26.02.2010 godz.20:00)

Zmiany % w okresie 22.02. – 26.02.2021

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 26.02.2021}

Zmiany w okresie 22.02.-26.02.2021

 

Społeczeństwo 社会

Młodzi Chińczycy zadłużają się i nie oszczędzają

Chińskie statystyki wskazują, że młode pokolenie Chińczyków coraz chętniej się zadłuża i coraz mniej oszczędza. Około 30% gospodarstw domowych osób urodzonych po 1990 roku jest średnio zadłużona do wysokości 120,000 RMB / ~69,223 PLN. Zadłużenie to przekracza 18.5 krotność ich miesięcznych dochodów.

Głównym obciążeniem finansowym dla młodych Chińczyków są kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne.  Zgodnie z najnowszymi danymi 56% młodych ludzi w wieku do 35 lat nie zaczęło oszczędzać w ogóle. Pozostałe 44% odkłada średnio miesięcznie 1,389 RMB / ~801.25 PLN.

Koniec z kontrolą urodzin? Nie za późno?

Coraz częściej w mediach słyszalne są glosy przedstawicieli do parlamentu postulujących całkowite zniesienie systemu kontroli urodzin obowiązującego w Chinach. Szczególnie w tych rejonach kraju, gdzie poziom urodzin drastycznie spadł w ostatnich latach. Proponuje się by w pierwszej kolejności zliberalizować przepisy w prowincjach HeiLongJiang 黑龙江, JiLin 吉林 i LiaoNing 辽宁. Deputowani zwracają uwagę na rosnący problem demograficzny Chin. W 2019 roku odnotowano tu najmniejszą liczbę urodzin od momentu powstania ChRL (1949). Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫健委发布) przychyla się do opinii parlamentarzystów. W minionym roku wydała zalecenie stopniowego luzowania przepisów dotyczących kontroli urodzin – oczywiście w formie programu pilotażowego.

Eksperci zajmujący się problemem dzietności z ramienia Komisji wskazują, że fatalne wskaźniki w regionie tych trzech prowincji są częściowo spowodowane ich powolnym rozwojem gospodarczym. Wielu młodych ludzi opuszcza swoje rodzinne strony, aby pracować w większych, bardziej rozwiniętych miastach na południu, oferujących znacznie wyższy standard życia. Jeśli pilotaż w prowincjach HeiLongJiang 黑龙江, JiLin 吉林 i LiaoNing 辽宁 przyniesie spodziewane rezultaty, zostanie rozszerzony na wszystkie regiony Chin.

Rekompensata za prace domowe

Sporą dyskusję w mediach społecznościowych wywołał wyrok sądu w Pekinie. Otóż sąd przyznał w prowadzonej tu sprawie rozwodowej rekompensatę na rzecz ex-małżonki, którą uiścić ma ex-małżonek za wykonywanie prac domowych w czasie trwania małżeństwa. Kwota to 50,000 RMB / ~28,866 PLN. Małżeństwo trwało 4 lata. Ex-małżonka wykazała przed sądem, że w trakcie trwania związku jej były mąż nie wykonywał żadnych obowiązków domowych, nie opiekował się również ich synem, co sprawiło, ze kobieta nie mogła w tamtym czasie podjąć żadnej pracy zawodowej. Sąd uznał, że wraz z rozwodem następuje podział wspólnego majątku pary. Główną, oczywistą część tego podziału stanowi majątek materialny, ale realizacja prac domowych to niematerialna wartość majątkowa – orzekł sąd.

Podstawą orzeczenia był artykuł 1088 kodeksu cywilnego, który wszedł w życie 1 stycznia br. Stanowi on, że jeśli jedno z małżonków bierze na siebie większość obowiązków w zakresie wychowywania dzieci, opieki nad osobami starszymi, pomocy drugiemu małżonkowi itp., w przypadku rozwodu ma prawo do żądania odszkodowania od drugiego małżonka. W poprzednich latach, przed obowiązywaniem kodeksu cywilnego, rozwodzący się małżonkowie mogli wnioskować o rekompensatę tego typu tylko w przypadku podpisania intercyzy, co jest tutaj zjawiskiem niezwykle rzadkim. Statystyki krajowe wskazują, że statystyczna Chinka poświęca pracom domowym każdego dnia co najmniej 3 godziny, natomiast statystyczny Chińczyk zajmuje się domem przez półtorej godziny dziennie. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wskaźnik zatrudnienia kobiet w Chinach zmalał z 63,9% w 2010 roku do 59,8% w roku 2020. Znakomita większość internautów uważa, ze kwota zasądzona przez sąd była zdecydowanie za niska. Informację o wyroku opublikowana w serwisie Sina Weibo (新浪微博) przeczytało ponad 570 mln osób.

Płace minimalne w górę

W ubiegłym roku większość prowincji chińskich nie korygowała wysokości płacy minimalnej. Głównie ze względu na ekonomiczne skutki epidemii i spowolnienie wzrostu gospodarczego. W tym roku sytuacja ma się już lepiej, dlatego też tuż po zakończeniu świąt kolejne rządy lokalne informują o nowych poziomach wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym regionie. Ostatnio prowincje JiangXi  江西, HeiLongJiang 黑龙江 i ShaanXi 陕西 poinformowały o podwyżkach lokalnie obowiązujących płac minimalnych, które obowiązywać będą od 1 kwietnia.

I tak na przykład w prowincja JiangXi  江西 w zależności od jednej z trzech określonych przepisami kategorii wykonywanej pracy wynagrodzenie minimalne wynosić będzie

od 1,680 RMB/ ~969.58 PLN do 1,850 RMB/ ~1,068 PLN.

Rosną też stawki godzinowe

od 16.10 RMB/ ~9.30 PLN do 18.50 RMB/ ~10.68 PLN.

Obecnie najwyższa miesięczna płaca minimalna obowiązuje w Szanghaju i wynosi 2,480 RMB / ~1,432 PLN. Wynagrodzenia minimalne na poziomie ponad 2,000 RMB / ~1,154 PLN obowiązują jeszcze w prowincji GuangDong 广东, w Pekinie 北京, TianJin 北京, w prowincji JiangSu 江苏i ZheJiang 浙江. Zgodnie z przepisami centralnymi władze lokalne korygują poziom płac minimalnych nie rzadziej niż co dwa, trzy lata.

Walka z ubóstwem na wsi priorytetem państwa

KPCh, czyli Komunistyczna Partia Chin (中国共产党)

100 lecie KPCh

23 lipca bieżącego roku obchodzona będzie 100 rocznica założenia Komunistycznej Partii Chin. To największa organizacja partyjna na świecie, licząca obecnie ponad 92 mln członków. W życiu publicznym Chin temat ten jest już obecny.

Historia KPCh w oczach przewodniczących

Instytut Historii Partii i Dokumentacji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中共中央党史和文献研究院) nakładem Centralnego Wydawnictwa Literatury (央献出版社) wydał książkę zawierającą wybrane fragmenty wypowiedzi Mao Ze Donga 毛泽东, Deng Xiao Pinga 邓小平, Jiang Ze Mina 江泽民 i Hu Jin Tao 胡锦涛 dotyczących historii Komunistycznej Partii Chin《毛泽东邓江泽民胡锦涛关于共产党历共产党历论述摘编》. Znalazło się w niej wiele dokumentów do tej pory nie publikowanych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że znalazły się w niej materiały autorstwa wszystkich przewodniczących/ sekretarzy generalnych KPCh od początku historii ChRL, bez względu na błędy i wypaczenia jakie miały miejsce w czasie sprawowania przez nich funkcji. Każdy z nich ma swoje miejsce w historii. A co z aktualnym przewodniczącym Xi Jin Pingiem 习近平? Tu pewnie pojawi się osobny tom.

Historię KPCh przedstawia Xi Jin Ping

XiangGang/HongKong 香港 – AoMen/Makao 澳门 – TaiWan 台湾     

Hong Kong

Budżet 2020 i 2021

Rząd Hong Kongu przestawił sprawozdanie budżetowe za rok 2020 i założenia nowego budżetu na okres marzec 2021 – marzec 2022. Dane nie napawają optymizmem:

 • PKB Hong Kongu w 2020 roku zmalało do poziomu – 6.1%
 • Inflacja osiągnęła poziom 1.3%
 • bezrobocie 7% (najwyższe do 17 lat)
 • deficyt budżetowy 257.6 mld HK$/ ~124.114 mld PLN, najwyższy od 16 lat, ma się utrzymywać przez najbliższe 3 lata.

Do tej pory rząd lokalny wydał na pomoc finansową mieszkańcom i przedsiębiorcom (włączając programy stymulacyjne) 318 mld HK$/ ~153.153 mld PLN, czyli ok. 5% PKB Hong Kongu. Zakłada się, że w roku bieżącym nastąpi tak zwane „odbicie ekonomiczne”, dzięki któremu tutejsze PKB wzrośnie od 3.5 do 5.5% w relacji rok do roku, a w latach 2022-2025 wzrost ten będzie utrzymywał się na średnim poziomie 3.3%. W tym okresie deficyt budżetu utrzymywać będzie się przeciętnie na poziomie 101.6 mld HK$/ ~48.95 mld PLN, zaś inflacja na poziomie od 1.1 do 1.6%

Kontynuowane będą działania stymulujące i pomocowe w związku z epidemią Covid-19. Na ten cel przeznaczono 120 mld HK$/ ~57.81 mld PLN). W ramach tych działań m.in:

–   kupon o wartości 5,000 HK$/ ~2,410 PLN dla każdego Hongkończyk w wieku od 18 lat;

–   preferencyjny kredyt dla bezrobotnych w wysokości średniego 6 krotnego miesięcznego dochodu w maksymalnej kwocie do 80,000 HK$/ ~38,551 PLN. W ciągu pierwszych 12 miesięcy kredytobiorca zobligowany będzie wyłącznie do spłacania odsetek. Resztę kwoty spłacać będzie przez okres do 5 lat. Roczna stopa oprocentowania 1%;

–   zwolnienie z podatku od wynagrodzeń do 10,000 HK$/~ 4,819.4 PLN;

–   zwolnienie z podatku dochodowego do 10,000 HK$/~ 4,819.4 PLN;

–   dofinansowanie wszystkich gospodarstw domowych w zakresie dopłat do energii elektrycznej w wysokości 1,000 HK$/ ~482 PLN przez 4 kolejne kwartały;

–   zwolnienie z wszelkich opłat związanych z rejestracją spółek/działalności gospodarczej;

–   ponadto zaproponowano wiele rozwiązań mających na celu tworzenie miejsc pracy i udostępniania tanich mieszkań.

Całkowity zakaz rejestracji aut spalinowych

Najpóźniej do roku 2035 obowiązywać będzie w Hong Kongu całkowity zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi. Ograniczona zostanie też ich sprzedaż (dla sektora publicznego i firm). Rząd miejscowy będzie promował samochody elektryczne. Do 2035 roku w Hong Kongu będą jeździć głównie auta o napędzie elektrycznym. Kupujący pojazdy typu NEV zwolnieni zostaną z opłaty rejestracyjnej, która wynosi w tym mieście 287,500 HK$/ ~137,585 PLN. Dokładny program e-mobilności w Hong Kongu na lata 2021 – 2035 zostanie przedstawiony w marcu.

Maleje liczba mieszkańców

Na koniec 2020 roku liczba mieszkańców Hong Kongu wynosiła 7,474,200 osób. To spadek o 46,500 (0.6%) w stosunku do grudnia 2019 roku. To nie tylko efekt emigracji związanej z epidemią oraz sytuacją polityczną w tym regionie, ale przede wszystkim z mniejszą liczbą urodzin.

Makau

Problemy budżetowe

W styczniu br. to największe centrum hazardu w Azji i na świecie odwiedziło o 80% mniej gości niż w analogicznym okresie roku 2020. Covid-19. W stosunku do grudnia 2020 roku w styczniu br. tych gości było o 15.6% mniej. Średnia długość pobytu odwiedzających miasto wyniosła 1.6 dnia. W zeszłym roku nastąpił też spadek sprzedaży detalicznej. O 41.5% w porównaniu z rokiem 2019. Największe spadki odnotowano w zakresie sprzedaży zegarków i biżuterii, markowej odzieży, kosmetyków – odpowiednio o 54.1%, 53.3%, 53.3%.Trudno w tych okolicznościach myśleć o poprawie kondycji finansowej miasta.

Tajwan

Coraz mniej małżeństw

Tu również procesy demograficzne mogą niepokoić. W 2020 roku zawarto na Tajwanie 121,702 małżeństw. O 12,822 mniej niż w 2019 roku i najmniej w ostatnim dziesięcioleciu. I chociaż małżeństwo nie jest warunkiem koniecznym rodzenia dzieci, liczba narodzin na Tajwanie spada wraz z liczbą zawieranych małżeństw.

Chiny – Świat, Inicjatywa Pasa i Szlaku 中国世界, “一带一路

Angela Merkel: współpraca z Chinami, albo…

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zachęcała ponownie przywódców państw do ściślejszej współpracy z Chinami. Tym razem miało to miejsce podczas wirtualnego szczytu państw grupy G-7. Według słów kanclerz Merkel tylko poprzez ścisłą współpracę można będzie ożywić globalną gospodarkę, jak i gospodarki poszczególnych państw dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii. Biorąc pod uwagę pragmatyzm gospodarczy Niemiec, jak i skłonność do planowania w dłuższej perspektywie, należy zakładać, że zdecydowana postawa Niemiec wobec współpracy z Chinami jest skutkiem szerszych analiz sytuacji ekonomiczno-politycznej na arenie międzynarodowej dziś i w dalszej przyszłości.

Język chiński językiem  Światowej Organizacji Turystyki NZ

Ministerstwo Kultury i Turystyki (文化旅游部) poinformowało, że Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (United Nations World Tourism Organization UNWTO) postanowiła uznać język chiński za jeden z języków oficjalnych funkcjonujących w tej organizacji. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych skupia 159 państw. Chiny są jej członkiem od 1983 roku.

Na marginesie 顺便提一下

Znakomity prezent ślubny

W serwisie handlu internetowego Amazon można znaleźć wiele produktów z Chin. Ale jeden z milionów przedmiotów wystawianych tu na sprzedaż wzbudził ostatnio szczególne zainteresowanie. A chodziło– jak informował sprzedający – o „pochodzący z lat 60. XX wieku tradycyjny chiński kosz na owoce /chińską emaliowaną dekorację kuchni”, etc. Sprzedający zachwalał uniwersalność przedmiotu, w którym – jeśli komu przyjdzie taka fantazja do głowy – można schłodzić butelkę wina, wstawić bagietki, a który byłby znakomitym prezentem ślubnym. Wielce gustownym i oryginalnym. Cena 61.96 US$ / ~231.60 PLN. Czyli przystępna. Oczywiście taki sam przedmiot można znaleźć na chińskiej platformie internetowej TaoBao (淘宝) należącej do Alibaby (阿里巴巴) już za 27.9 RMB/~ 4.32 USD /~ 16.13 PLN. Tyle, że tu ten sam przedmiot sprzedawany jest jako… spluwaczka, albo nocnik. Obecnie niedostępny. Co nie dziwi, bo rzecz miała w Chinach wzięcie w latach 50., 60 i 70. XX wieku.

W Chinach historia stała się przedmiotem całej serii żartów, memów, krótkich filmów na TikToku. Mniej więcej jak u nas słynny „instrybutor”. Sytuacja ta każe młodym Chińczykom powątpiewać w inteligencję amerykańskich konsumentów. Pikanterii sprawie nadaje fakt, że firma wytwarzające te emaliowane nocniki została zasypana zamówieniami z Amazona, których wielkość w sumie przekroczyła już 100,000 sztuk. Żeby nie było wątpliwości – wszystko na eksport. ot ten cieszy się na Amazonie niezwykłą popularnością i zamówienia dla fabryki przekroczyły już 100,000 szt. Wszystko na eksport.

„Forfiter szwagier, predator, normalnie…”

 

Redaktor nie dał rady, nie mógł się powstrzymać..

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 08/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button