EkonomiaGospodarkaSpołeczeństwoWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (22/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Jedna rodzina… trójka dzieci

Najważniejszą wiadomością 22 tygodnia br. było przyjęcie przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中共中央政治局) projektu polityki, która będzie realizowana w okresie 14-tego planu pięcioletniego, a mieć będzie na celu przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył Sekretarz Generalny KPCh i przewodniczący ChRL Xi JinPing 习近平 przyjęto m.in. uchwałę proponującą zmianę obowiązującego prawa umożliwiającego rodzinom posiadanie dwojga dzieci na takie, które zezwoli każdej rodzinie w Chinach na posiadanie trojga dzieci. Stwierdzono, że wprowadzona w 2016 roku polityka posiadania dwójki dzieci odniosła wprawdzie sukces, jednakże nie powstrzymała negatywnych tendencji demograficznych. W Chinach odnotowywany jest duży spadek liczby urodzeń, a wyniki ostatnio przeprowadzonego spisu powszechnego (z grudnia 2020 roku) wykazały, że w okresie 2010-2020 liczba ludności Chin wzrosła o 5.4% do 1.41 mld. To najmniejszy przyrost liczby Chińczyków od początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Dlatego też zdecydowano się podjąć dalsze kroki, w tym ten dający każdej parze w ChRL posiadania trojga dzieci.

Biuro Polityczne zwróciło uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowych regulacji niezbędne będzie podejmowanie innych działań odpowiadających na problem starzenia się społeczeństwa, kwestię spadku liczby urodzin, czy wychowania w rodzinie. Są to wyzwania o znaczeniu kluczowym dla rozwoju kraju, dobrobytu mieszkańców, dla stabilizacji społecznej i bezpieczeństwa państwa.

Nie będzie to łatwe zadanie, a powodzenie na tym polu w dużej mierze zależne będzie od działań wspierających, w tym finansowej pomocy dla rodzin. Młode pary nie są zainteresowane posiadaniem większej liczby potomstwa z uwagi na wysokie koszty życia, wychowania, a przede wszystkim edukacji w miastach. Młodzi cenią sobie wyżej niezależność i karierę zawodową od powiększania rodziny.

Biuro Polityczne dało „zielone światło” reformie systemu emerytalnego. Wiek emerytalny w Chinach będzie stopniowo podnoszony. Jednocześnie zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie i poszerzenie systemu pomocy osobom starszym oraz opieki zdrowotnej dla seniorów na każdym szczeblu zarządzania – od osiedli po prowincje.

Nie podano informacji, kiedy rząd zamierza przekształcić zalecenie Biura Politycznego w obowiązujące prawo i wprowadzić jego zapisy w życie. Biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy tego problemu, można zakładać, że nastąpi to wkrótce.

Kredyty na dzieci

Na reakcję na decyzję Biura Politycznego przyjmującą nową politykę prorodzinną, czyli „jedna rodzina – troje dzieci” nie trzeba było długo czekać. Pomimo tego, że decyzja Biura Politycznego nie jest prawem, a zaledwie zapowiedzią zmian, które nastąpią, Bank of China (中国银行) w prowincji JiangXi 江西 już zaoferował swoim klientom kredyt “porodowy kredyt konsumencki”. O udzielenie takowego kredytu może starać się jedno z małżonków w wieku 20 do 50 lat. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie dzieci  w wieku od 6 miesiąca życia do 2 lat. Rodzina z jednym dzieckiem może uzyskać pożyczkę w kwocie do 100,000 RMB (~57.311 PLN), z dwojgiem dzieci do 200,000 RMB (~114,622 PLN), a z trojgiem nawet do 300,000 RMB (~171,953 PLN). Oprocentowanie roczne 4.85%, w przypadku kredytowania w okresie 3-letnim oprocentowanie 5.4%. Maksymalny okres udzielenie kredytu 36 miesięcy.

Uaktualnienie (10.06.2021): Bank wycofał wszelkie informacje na temat tej akcji kredytowej. Ponoć pojawiły się w sieci przez pomyłkę.

Komunikacja ze światem

Przy okazji wspomnianego posiedzenia Biura Politycznego przeprowadzono sesję studyjną na temat konieczności wzmocnienia i poprawienia jakości międzynarodowej komunikacji o Chinach. Przewodniczący Xi JinPing 习近平 zwrócił uwagę, iż niezbędne jest rozwinięcie „wielowymiarowego globalnego przekazu i narracji o kraju”. Chiny powinny być widziane na różne sposoby, a nie tylko poprzez jednostronny obraz przekazywany przez większość zagranicznych mediów. Głos Chin winien być bardziej słyszalny w społeczności międzynarodowej. Należy więc zbudować własną chińską narrację, prezentację działań Chin przy użyciu własnych narzędzi, własnych czy teorii.

Xi wskazał na konieczność pomocy zrozumienia Chin przez zagranicznych odbiorców, przybliżenia tego co robi i do czego zmierza partia. A wyłącznym celem partii jest dobrobyt chińskiego społeczeństwa.

Komunikacja z międzynarodową społecznością musi uzyskać bardziej atrakcyjną formę, zwiększyć swoją skuteczność. Jednocześnie należy rozszerzać grono zagranicznych przyjaciół, którzy rozumieją Chiny.

Xi zwrócił uwagę, że dobry kontakt z zewnętrzną opinią publiczną jest istotny dla wzajemnego zrozumienia się i lepszego porozumienia. W przekazie dla zagranicznej opinii publicznej powinny zyskać na znaczeniu informacje podkreślające aspekty niematerialne stojące za historią chińskiego sukcesu. Zagraniczna opinia publiczna powinna dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa Komunistyczna Partii Chin, jak realizuje swój cel, którym jest dążenie do zapewnienia szczęścia narodowi chińskiemu, dlaczego to właśnie KPCh przewodzi na drodze do tego celu, dlaczego marksizm jest praktykowany w Chinach i dlaczego socjalizm z chińskimi cechami jest dla Chin i Chińczyków dobry. Zagadnienia te powinny być przedstawiane z wielu punktów widzenia, bez zadufania, ale z pełnym przekonaniem.

 

Koronawirus (冠状病毒疾病)

Sinovac

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła do użycia warunkowego szczepionkę przeciw Covid-19 o nazwie Sinovac opracowaną przez Beijing Biological Products Research Institute (北京生物制品研究) należący do China SinoPharmaceutical Group Co., Ltd. (中国医药集团有限公司). To już druga chińska szczepionka, po tej produkowanej przez China BeiJing KeXing ZhongWei Biotechnology Co., Ltd. (中国北京科兴中维生物技术有限公司), zatwierdzona do warunkowego użycia przez WHO w tym miesiącu.

Chińska szczepionka Sinovac stanie się preparatem, który weźmie udział w programie WHO COVAX. Celem tego programu jest dostarczanie szczepionek przecie Covid-19 państwom rozwijającym się. Sinovac jest preparatem dwudawkowym, przeznaczonym dla osób dorosłych od 18 roku życia, o skuteczności od 51% do 91.25%. Do tej pory globalnie zaszczepiono nią ponad 100 mln osób.

Szczepionki chińskie na świecie

Aktualnie na całym świecie zakupiono 732 mln dawek chińskich szczepionek. 256 mln tych dawek już dostarczono. Są stosowane w 93 państwach świata. Najwięcej szczepionek nabyły państwa Azji Południowo-Wschodniej, potem Ameryki Łacińskiej oraz Afryki. 22 mln dawek szczepionek przekazano państwom rozwijającym się bezpłatnie.

Do końca br. szczepionki chińskie będą produkowane na bazie licencji w 11 państwach świata.

Szczepienia w Chinach

Tempo szczepień znacznie wzrosło: w okresie od 29.05. do 02.06 liczba osób zaszczepionych wzrosła z 600 mln do 704.826 mln. W dniu 03.06. zaszczepionych było już 723.486 mln osób.

Jeśli tempo szczepień zostanie utrzymane, odporność immunologiczna populacji zostanie w Chinach osiągnięta do końca tego miesiąca.

Szczepienia w Hong Kongu

Program szczepień spotyka się z dużymi oporami w Hong Kongu. Po trzech miesiącach kampanii szczepionkowej, w dniu 2 czerwca br. odnotowano tu zaledwie 1.419 mln osób zaszczepionych na 7.5 mln mieszkańców. To tylko 18.9% wszystkich mieszkańców specjalnego regionu. Jak dowodzą badania opinii publicznej, 75.9% dorosłej populacji Hong Kongu uważa szczepienia przeciwko Covid-19 za szkodliwe dla zdrowia. W tej sytuacji lokalny rząd postanowił zastosować rożnego rodzaj zachęty. Osoby mające zaświadczenie o dokonaniu szczepienia będzie mogły wziąć udział w licznych konkursach i loteriach. Zarząd lotniska w Hong Kongu zaproponował rozlosowanie 60,000 biletów lotniczych wśród zaszczepionych. W jednej z loterii, organizowanej przez władze miasta wraz z grupą deweloperów, główna nagrodą jest mieszkanie o powierzchni 42 m2, którego wartość to ok. 10.8 mln HK$ (~5.123 mln PLN). Termin zgłoszeń do tej loterii upływa 1 września br. W tej samej loterii 20 szczęściarzy ma szansę wylosować pieniężne nagrody w wysokości 100,000 HK$ (~47.433 tyś. PLN).

Ekonomia (经济学)

PMI

W maju wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle PMI (Manufacturing Purchasing Manager Index) wyniósł 51. Od 3 miesięcy utrzymuje się mniej więcej na tym poziomie. Co istotne – osiąga wyższe odczyty w porównaniu nie tylko z rokiem 2020, ale również z rokiem 2019. To wyraźny sygnał, że produkcja w Chinach rozwija się stabilnie. Rośnie indeks PMI dla sektora wysokich technologii, który w maju osiągnął poziom 55.2. Podobnie jest w innych sektorach. Niepokój budzi odczyt indeksu PMI dla małych przedsiębiorstw. Drugi miesiąc z rzędu wykazuje recesję w tym sektorze chińskiej gospodarki. Niezwykle istotnym zarówno gospodarczo, jak i społecznie. W maju indeks ten osiągnął poziom 48.8. Główną przyczyną kłopotów małych wytwórców są rosnące ceny surowców.

Przypomnijmy o co chodzi z indeksem PMI. Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.

Zyski w przemyśle

Od początku stycznia do końca kwietnia br. zyski przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły w Chinach o 49.6% w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Tylko w kwietniu br. zyski te powiększyły się średnio o 57% w tym samym odniesieniu do analogicznego okresu sprzed dwóch lat. Sytuacja w zeszłym roku była daleka od normalnej, dlatego porównanie do tego okresu dzisiejszej kondycji przedsiębiorstw byłoby niemiarodajne.

Deweloperzy

Jeden z największych chińskich deweloperów, China Evergrande Real Estate Group (中国恒大地产集团有限公司), odnotował w maju wzrost sprzedaży o 6%  w porównaniu z zeszłym rokiem (do 63.86 mld RMB, ~36.61 mld PLN). W pierwszych pięciu miesiącach roku odnotowano wzrost o 4.5% (285.16 mld RMB, ~163.465 mld PLN). Pamiętać trzeba, że to dane zaledwie jednego, wprawdzie dużego, ale pojedynczego gracza na chińskim rynku deweloperskim. Jeśli wziąć pod uwagę cały ten sektor mamy do czynienia z dużymi wzrostami i ogromnymi przychodami. Z jednej strony to efekt wzrostu cen, z drugiej to wciąż rosnący, nienasycony głód nieruchomości w Chinach. W zeszłym roku deweloperzy byli jedną z branż w Chinach, które przeszły przez czas epidemii niemal bez strat. Zdaje się, że doświadczenia tego okresu zwiększyły jeszcze zainteresowanie Chińczyków nabywaniem nieruchomości. Pomimo wszelkich nowych przepisów wprowadzanych przez władze centralne i lokalne, które w swoim założeniu miały schłodzić popyt na mieszkania.

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2021 roku w 100 miastach Chin ceny mieszkań na rynku pierwotnym wzrosły średnio o 1.34% r/r. To jest o 0.60% więcej niż w tym samym okresie roku 2020 i najwięcej w okresie ostatnich trzech lat.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Stacja kosmiczna w budowie

29 maja 2021 roku o godzinie 12:55 UTC (20:55 czasu chińskiego) z kosmodromu Wenchang w prowincji Hainan w Chinach wyruszyła w podróż rakieta nośna Długi Marsz-7 Y3. Celem misji było wyniesienie na orbitę towarowego statku kosmicznego Tianzhou-2 (天舟二号). Statek ten po 8 godzinach lotu z powodzeniem przeprowadził pierwszą w historii chińskiego programu kosmicznego w pełni autonomiczną procedurę dokowania. A połączył się z krążącym po orbicie pierwszym, głównym modułem chińskiej stacji kosmicznej TianHe (天和). Statek o nośności niemal 7 ton dostarczył na orbitę paliwo, zapasy żywności, skafandry kosmiczne do wyjścia w przestrzeń, aparaturę i sprzęt niezbędny dla przyszłej załogi.

Trzyosobowa załoga pojawi się na stacji już niebawem i będzie pracować na orbicie przez ok. 3 miesiące. Statki Tianzhou będą dostarczać wszystkie potrzebne towary na orbitę w trybie w pełni autonomicznym automatycznym, odciążającym załogę od dodatkowych obowiązków.

Stacja TianHe składać się będzie docelowo z 3 modułów. Jej konstruowanie na orbicie okołoziemskiej trwać będzie do końca 2022 roku. W ramach tego projektu wykonanych zostanie jeszcze 11 lotów załogowych i autonomicznych. Ostateczna masa stacji przekroczy 70 ton.

Putonghua

Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji (教育部) pod koniec 2020 roku 80.72% ludności ChRL potrafi porozumieć się i pisać w obowiązującym standardowym, oficjalnym języku chińskim zwanym PuTongHua (普通话). Dwadzieścia lat temu odsetek ten wynosił 53.06%.

Egzaminy

W tym roku do gaokao, państwowych egzaminów na wyższe uczelnie zgłosiło się 10.78 mln chętnych. To jest o 70,000 więcej niż w ubiegłym roku.

Gaokao jest uważane za najtrudniejszy egzamin na świecie. Z pewnością jest jednym z najbardziej stresujących w skali świata. Przed egzaminem młodzi Chińczycy „zakuwają” do utraty zmysłów. Zmysły tracą też ich najbliżsi, bowiem punktacja gaokao determinuje przyszłość pociech. A jeśli w większości chińskich rodzin pociecha jest tylko ta jedna, jedyna?

Jak sobie dawali radę z gaokao właściciele czterech największych korporacji technologicznych IT ChRL?:

Ma Yun, szef i założyciel Grupy Alibaba – dopiero za trzecim razem zdał egzamin i dostał się na uniwersytet. Punktów starczyło me ledwie na uniwersytet pedagogiczny. Wybrał naukę języka angielskiego. Zawód wyuczony: nauczyciel angielskiego.

Li Yan Hong, szef i współzałożyciel wyszukiwarki Baidu – za pierwszym razem zdał gaokao z jedną z najwyższych punktacji w swoim mieście. Wybrał na początku kierunek informacji naukowej i bibliotekoznawstwo. Po 3 miesiącach zmienił kierunek na nauki komputerowe. Jest doktorem nauk w tej dziedzinie. Zawód wyuczony: nauki komputerowe.

Ma HuaTeng, założyciel i prezes najdroższej spółki w Azji – korporacji Tencent – na egzaminie uzyskał 739 pkt. O 100 więcej niż minimum wstępu na czołówkę chińskich uniwersytetów. Ma wybrał jednak skromny uniwersytet w Shenzhen, gdzie jeszcze jako nastolatek przeniósł się z rodzicami. Studia zaczął od ulubionego swojego kierunku – astronomii, lecz wkrótce przeszedł na nauki komputerowe. Zawód wyuczony: nauki komputerowe.

Liu Qiang Dong, założyciel i szef internetowej platformy handlowej JD.com  – w rodzinnym mieście uzyskał z gaokao najwyższą liczbę punktów. Został przyjęty na prestiżowy Uniwersytet Ludowy w Pekinie, gdzie studiował socjologię. Zawód wyuczony: socjolog.

Dajcie uczniom odpocząć

Ministerstwo Edukacji (教育部) w swoim najnowszym okólniku zwraca uwagę szkołom i rodzicom na niebezpieczną tendencję: im mniejsze obciążenie uczniów zadaniami domowymi i innymi zajęciami ze stron szkół, tym większa presja rodziców na kolejne zajęcia pozaszkolne dla własnych dzieci. Taka sytuacja prowadzi do wypaczenia założeń reformy szkolnictwa w Chinach, gdzie dąży się – zwłaszcza w szkołach podstawowych – do znalezienia równowagi pomiędzy pracą, a wypoczynkiem. Dzieci w Chinach są permanentnie przemęczone, cierpią na niedostatek snu, nie mają czasu dla siebie. Głównie przez wzgląd na ambicje rodziców i powszechne wśród nich założenie, że najlepszą gwarancją spokojnej, dostatniej starości jest dziecko posiadające dobrze płatna pracę uzyskana dzięki świetnemu wykształceniu. Ministerstwo nakazuje szkołom uświadomić rodzicom uczniów, że wypoczynek dzieci jest nie mniej ważny niż nauka.

Wedle badań prowadzonych na zlecenie Ministerstwa ponad 32% uczniów w wieku od 6 do 12 oraz 81% uczniów w wieku od 12 do 17 lat nigdy nie sypia 8 godzin na dobę.

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

Sytuacja na giełdach w 22 tygodniu br. nie była stabilna. W Szanghaju 上海 i ShenZhen 深圳 wzrosty, natomiast w Hong Kongu i na Tajwanie piątek przyniósł spadki. Jednak nie na tyle głębokie by zniweczyć wzrosty trwające od poniedziałku do czwartku. Generalnie indeksy pod koniec tygodnia straciły impet wzrostów, ale są też sygnały, że kolejny tydzień nie powinien być zły, choć nie obędzie się jak zwykle bez wahań. Zwracają uwagę dobre wyniki spółek producentów baterii samochodowych, sprzętu medycznego, spółek związanych z sektorem opieki zdrowotnej. Dobrze wiodło się spółkom technologicznym (szczególnie 5G i półprzewodniki). Obroty na giełdach świadczą o tym, że na rynku nie brakuje kapitału. Ale niepewność co do kursu wymiany RMB, czy kolejne ograniczenia dotyczące chińskich spółek, nakładane przed amerykańską administrację, mają wpływ na nerwowość inwestorów. W ciągu minionego tygodnia najwięcej na wartości straciły akcje firm reprezentujących tradycyjne branże: odzieżową, tekstylna, przetwórstwa stali i produkcji metali. Wahania indeksów nie mają charakteru gwałtownego. Odbywają się w przewidywalnych granicach, a ich wartości utrzymują się na stosunkowo wysokich poziomach.

 

 

 

 

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RMB (04.06.2021 godz.18:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 04.06.2021}

Średnie oprocentowanie kredytów

Opracowane przez  National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) należące do centralnego Banku Ludowego Chin (中国人民银行) na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów.

1 rok     3.85%

5 lat +  4.65%

Obligacje

Rezerwy walutowe

Centralny Ludowy Bank Chin (中国人民银行) nakazał bankom komercyjnym podniesienie utrzymywanego poziomu rezerw walutowych z 5 na 7%. To pierwsza taka podwyżka od 2007 roku.

Podniesienie minimum rezerw walutowych ma głównie na celu zatrzymanie umacniania się chińskiej waluty Ren Min Bi – RMB (人民币), znanej u nas jako juan. A jest to tendencja, która trwa od ponad 12 miesięcy. W tym czasie RMB umocnił się już o 12.5 % wobec amerykańskiego dolara. W stosunku do koszyka walut głównych partnerów handlowych (USD, EUR, JPY, HKD, GBP) juan jest najmocniejszy od 2016 roku. To skutek wcześniejszego ożywienia gospodarczego Chin, szybszego i efektywniejszego uporania się z epidemią, wyjścia przed szereg wszystkich największych gospodarek świata. Oczywiście mocny juan uderza w chiński eksport. Produkty Made in China staja się mniej konkurencyjne na światowych rynkach.

Podniesienie poziomu obowiązkowych rezerw to oczywisty sygnał dla rynków, że bank centralny ChRL nie dopuści do zbyt szybkiego umacniania się RMB.

Istotna jest skala ruchu. Z reguły bank centralny wprowadzał korekty na poziomie +/- 0.5%, a tym razem zmiana jest znacząca, bo w skali 2%.

Interesy banku centralnego niekoniecznie są zbieżne z interesami obywateli. W kwietniu za 100 „zielonych” trzeba było zapłacić ok. 657 RMB. W maju już tylko 630 RMB. Tańszy dolar to oszczędności dla kieszeni. Zwłaszcza dla tych, których dzieci są na studiach w USA…

Depozyty w RMB

W kwietniu br. depozyty w RMB w bankach w Hong Kongu osiągnęły wartość 782 mld RMB (~448.280 mld PLN). Według komunikatu Hong Kong Monetary Authority (香港金融管理局) to drugi tak wysoki poziom oszczędności w RMB na przestrzeni ostatnich 5 lat. Hong Kong Monetary Authority pełni funkcję banku centralnego w tym regionie autonomicznym.

Opłaty od transakcji

Lokalny rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong (中国香港特别行政区) przyjął zarządzenie podwyższające opłaty skarbowe od transakcji na tutejszej giełdzie z dotychczas obowiązującego poziomu 0.1% na 0.13%. Opłata w nowym wymiarze obowiązywać będzie z dniem 1 sierpnia br.

 

Społeczeństwo (社会)

Nielegalni imigranci

Państwowa Administracja Emigracji (国家移民局) i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (安全部) poinformowały, że w ciągu 2020 roku zatrzymano ChRL 18,639 nielegalnych emigrantów próbujących przekroczyć granice Chin. To wzrost o 248% w porównaniu z rokiem 2019. Zadziwiające dane biorąc pod uwagę fakt, że dotyczą państwa, które ponoć jest obszarem powszechnej indoktrynacji, pozbawiania jednostki wszelkich praw, gdzie bezwzględny reżim nie daje żyć….

Work – Life Balance   

Wedle badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę analityczną KISI, która zajęła się problemem równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym w największych miastach świata, na pierwszym miejscu pod względem nieustannego zmęczenia odczuwanego przez pracujących znalazł się Hong Kong. Po raz drugi z rzędu został wskazany jako miejsce, gdzie pracujący czują się najbardziej zmęczeni pracą, gdzie nie mogą znaleźć sposobu na uchwycenie równowagi pomiędzy życiem w pracy, a życiem prywatnym. Firma KISI przeprowadziła badania w 50 miastach całego świata. Wśród kryteriów oceny znalazł się m.in. standard Międzynarodowej Organizacji Pracy, wedle którego pracownik powinien spędzać w pracy ok. 40 godzin w tygodniu. Oceniano intensywność pracy, pomoc zatrudnionemu ze strony pracodawców, prawną ochronę pracownika, a także środowisko, czyli samo miasto pod względem oferowanych przez nie warunków życia. Hong Kong w badaniu uzyskał ocenę 29%. Tu praca dominuje nad życiem prywatnym. Miasta europejskie wypadają lepiej. Wedle KISI zasłużyły na co najmniej 70%.

“Street dancer” z Tybetu

Champa Wangdan z Lhasy w Tybecie jako mały chłopak uległ fascynacji street dance. Fascynacja pozostaje z nim do dziś. Swoje umiejętności przekazuje młodszym.
Rodzice Champy, profesjonalnie związani z tradycyjnym tańcem tybetańskim potrzebowali wiele czasu, by zaakceptować wybory syna. Ciekawy obraz współczesnych Chin.

KPCh czyli Komunistyczna Partia Chin  (中国共产党 )

Komórka organizacyjna pod wielce znamienną nazwą Biuro Grupy Wiodącej ds. Obchodów Setnej Rocznicy Założenia Komunistycznej Partii Chin (中国共产党成立100周年庆祝活动领导小组办公) poinformowała, że będzie przyznawać uroczyście medale “50 Chwalebnych Lat w Partii” (光荣在党50年).

Medalami tymi odznaczeni zostaną członkowie KPCh, którzy należą do partii co najmniej 50 lat.

W szeregach partii znajduje się obecnie ponad 7.1 mln osób spełniających to kryterium. W 2020 roku KPCh liczyła ogółem 92 mln członków.

Członkowie z półwiecznym stażem członkowskim otrzymają medale przed rocznicą, czyli przez 1 lipca br.

 

Hong Kong – Makau – Tajwan (香港 – 澳门 – 台湾)

Hong Kong

Nasz człowiek w Hong Kongu

Z dniem 1 czerwca br. funkcję specjalnego komisarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL w Hong Kongu objął pan Liu Guang Yuan 刘光源. Kojarzycie Państwo pana Liu? Nie? Jeśli czytacie tę notę – powinniście. Pan Liu to niedawno oddelegowany do Hong Kongu ambasador Chin w Polsce. Człowiek, który z jednej strony zaoferował swój udział w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (chińscy dyplomaci trzymają się od takich spraw z daleka), z drugiej wszedł w dyskusję twitterową z panią ambasador USA w Polsce. Po obojgu do dziś nie doczekaliśmy się następstwa. Taka jest dzisiejsza waga dyplomatyczna Polski. Dla USA i dla ChRL.

Pan Liu to doświadczony dyplomata. Przed objęciem placówki w Warszawie był m.in. ambasadorem w Kenii, pracownikiem ambasady w USA i kierował wydziałem spraw bezpieczeństwa zewnętrznego w MSZ.

Obejmując swój urząd pan Liu spotkał się z szefową rządu lokalnego, panią Lam Cheng Yuet-ngor 林郑月娥. Podczas tego spotkania wyraził gotowość do dalszego wzmożenia komunikacji i współpracy z rządem regionu celem wspólnie koordynowanej obrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i rozwoju Chn. Pan Liu oświadczył, że będzie zdecydowanie wspomagał władze w sprzeciwianiu się wszelkim siłom zewnętrznym ingerującymi w sprawy Hong Kongu. Zaznaczył, że w pełni wykorzysta dla osiągnięcia celu swoje doświadczenie i wiedzę dyplomatyczną.

Czy polski konsul jest już umówiony z panem Liu? Czy są już przygotowane tematy, które poprzez Hong Kong można skierować do Pekinu, by wzmocnić nasz lobbing w chińskiej stolicy na rzecz… Na rzecz czego…?!

Prawo prawie takie samo

Coraz więcej regulacji, przepisów w regionie Hong Kong przyjmuje postać spójną z tą obowiązującą na terenie ChRL.

I tak od 1 czerwca br., by uzyskać (zarejestrować) nowy numer telefonu, trzeba ujawnić operatorowi prawdziwe dane osobowe potwierdzone numerem dowodu osobistego. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić właściwą, wysoką jakość usług telekomunikacyjnych, zagwarantować bezpieczeństwo sieci, zapobiec łamaniu prawa i spowodować łatwiejsze uchwycenie wszelkich wykroczeń , a zwłaszcza przestępstw kryminalnych związanych z wykorzystaniem telefonu, czy też złamaniem zabezpieczeń karty SIM.

Makau

Kasyna

Wiadomo, że Makau żyje z hazardu oraz turystyki. I jednio i drugie zostało mocno dotknięte epidemią koronawirusa. Ale już rok bieżący zapowiada się optymistycznie. W maju br. dochody z kasyn i gier wzrosły w Makau o 492% r/r osiągając wartość 10.445 mld MOP (~ 4.793 mld PLN). To wyniki imponujące, ale jednocześnie o 60% niższe niż uzyskane w maju 2019 roku.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku przychody kasyn w Makau wzrosły do 42.487 mld MOP (~19.495 mld PLN). To o 29% więcej niż rok temu.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 20/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button