Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (31/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Analiza sytuacji gospodarczej kraju

W ostatnim dniu lipca odbyło się posiedzenie Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Chin (中共中央政治局) pod przewodnictwem sekretarza generalnego Xi JinPinga习近平. Podczas spotkania podjęto tematy istotne – dlatego też informujemy o tym wydarzeniu. Podczas posiedzenia analizowano sytuację ekonomiczną kraju oraz zdefiniowano kluczowe zadania gospodarcze, które będą realizowane w drugiej połowie bieżącego roku.

Sytuacja ekonomiczna Chin wydaje się stabilna, postępuje poprawa koniunktury. Zwłaszcza na tle bardzo chwiejnej i niepewnej gospodarki globalnej. Jednak wyzwania wciąż są ogromne, nie maleją. Niezbędne jest dalsze pogłębienie reform strukturalnych, promowanie rozwoju „nowego modelu wysokiej jakości”. Biuro Polityczne KC wskazało na konieczność efektywniejszego stosowania instrumentów makroekonomicznych. Usprawnienia wymaga też aktywna polityka fiskalna. Ma ona gwarantować stabilność na podstawowym poziomie społecznym. Kwestia lokalnych inwestycji oraz emisji obligacji przez lokalne rządy wymaga lepszego zarządzania, sprawniejszego systemu kontroli. Konieczne jest znalezienie jak najlepszych narzędzi pomocy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nadal są w trudnej sytuacji. Zagwarantowane musi być utrzymanie stabilnego poziomu kursu wymiany RMB do walut zagranicznych, cen hurtowych na surowce i materiały. Nadal będzie popierany rozwój pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej. W II półroczu powinien nastąpić wzrost inwestycji w transformację technologiczną. Powinno nastąpić usprawnienie produkcyjnego łańcucha dostaw. W ramach inicjatywy “Pasa i Szlaku” preferowane będą projekty o wysokiej jakości. Więcej wysiłku wymaga dążenie do osiągnięcia neutralności jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. W bieżącym półroczu zostanie opracowany i przyjęty plan wcześniejszego od założonego (2030) szczytu emisji CO2, a dzięki temu przyspieszania procesu dochodzenia do „zeroemisyjności”. Pierwotnie założono, że będzie to rok 2060.

Usprawnienia wymagają procedury wchodzenia na zagraniczne giełdy przez chińskie przedsiębiorstwa (pozyskiwać kapitał – tak, stracić kontrolę nad nimi – nie). Więcej uwagi i wprowadzenie zmian wymaga  rynek mieszkaniowy. W tym półroczu zostaną przygotowane i wprowadzone w życie regulacje sprzyjające realizacji nowej polityki demograficznej, w tym posiadania trzeciego dziecka.

Ubocznym efektem reform są problemy dotykające rynku pracy, zwłaszcza młodzi ludzie mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dlatego lokalne władze zostają zobligowane by zwiększyć wysiłki na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych.

Podczas posiedzenia poruszono również kwestie podejmowania szybkich i efektywnych działań związanych z powstrzymaniem rozszerzającej się w ostatnim czasie epidemii mutacji Delta koronawirusa Covid-19. Większego wysiłku wymaga promocja szczepień. Biuro Polityczne KC KPCh ceni osiągniecia na tym polu, ale świadome jest też zagrożeń. Kierownictwo partii zwraca uwagę na te kwestie rządowi centralnemu i rządom lokalnym.

Kierownictwo KPCh podkreśla też, że sytuacja ekonomiczna kraju daleka jest od idealnej. Trzeba na nią patrzeć w szerokiej perspektywie i w kontekście złożonych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Koronawirus (COVID-19) 冠状病毒疾病

Ofensywa wariantu Delta

W ponad połowie prowincji chińskich wykryto przypadki zakażenia wariantem Delta koronawirusa Covid-19. Przypadki te zarejestrowano w 190 różnych lokalizacjach w granicach Chin. Codziennie odnotowuje się od 80 do 200 nowych przypadków. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej odmiany wirusa władze sięgają po wypróbowane wcześniej metody i środki, przy czym nie wprowadza się całkowitego lockdownu miast, czy gmin – tego nie wytrzymałaby wciąż borykająca się z różnymi problemami gospodarka. Ale wprowadzono m.in. ograniczenia w działaniu transportu publicznego w 150 miastach. Oznacza to zmniejszenie częstotliwości kursowania różnych środków transportu, częściowe zawieszenie działania linii metra, odwoływanie wybranych lotów samolotów, autobusów dalekobieżnych, czy pociągów. Wzywa się mieszkańców do rezygnacji z podróży, jeśli nie są związane z ważnymi sprawami rodzinnymi, czy obowiązkami służbowymi. Wprowadzono ponownie kwarantanny dla osób przybywających z miejsc, gdzie wykryto nową odmianę koronawirusa. Osiedla, jak półtora roku temu, staja się terenami zamkniętymi i strzeżonymi: można wejść przez jedną bramę, po okazaniu zaświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie osiedla, wróciło mierzenie temperatury. Stare procedury wróciły do wejść do budynków użyteczności publicznej: obowiązkowy pomiar temperatury, okazanie zielonego „zdrowotnego” kodu QR. Władze przyjmują strategię szybkiego działania, tłumienia każdego nowego ogniska, a w tych miastach, dzielnicach, gdzie zakażenia nie wystąpiły (jeszcze) – powrót do rygoru higienicznego i kontroli przemieszczania się mieszkańców.

Do chwili obecnej podano w Chinach 1.742 mld dawek szczepionek (na 1.4 mld mieszkańców).

Nie ma danych ilu z nich jest zaszczepionych w pełni. Władze sanitarne zachęcają do szczepień, których liczba radykalnie zmalała, jednocześnie ostrzegają, że szczepienie nie stanowi powodu, dla którego można zrezygnować z przestrzegania ograniczeń pandemicznych.

Media coraz częściej zadają pytanie czy epidemia jest obecnie pod kontrolą, a jeśli nie, to kiedy będzie?

Szczepionki dla świata

Prezydent Xi Jin Ping w liście zaadresowanym do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej walce z Covid -19 zadeklarował, że w tym roku Chiny oddadzą do dyspozycji wszystkich potrzebujących krajów świata 2 mld dawek chińskich szczepionek.

Dodatkowo zadeklarował wpłatę 100 mln USD $ (ok. 385.767 mln PLN zł) na międzynarodowy fundusz walki z pandemią. Do tej pory ponad 770 mln dawek chińskich szczepionek trafiło do różnych państw na całym świecie.

Ekonomia /Biznes (经济/生意)

PMI lipiec 2021

Wszystko wskazuje na to, że spowalnia tempo produkcji. W lipcu wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle PMI (Purchasing Manager Index) wyniósł 50.4 r/r. To o 0.5 niżej niż w czerwcu. Jednocześnie to najniższy odczyt od 16 miesięcy. Wprawdzie nie mamy do czynienia z recesją, ale trend aż nadto wyraźny.

W lipcu najlepiej (nie po raz pierwszy) radziły sobie duże przedsiębiorstwa. Średnie w lipcu znalazły się na granicy rozwoju i stagnacji. Dla nich odczyt PMI w lipcu wyniósł 50.0 r/r. Spadł o 0.8 w stosunku do czerwca. Poniżej tej granicy, czyli w strefie stagnacji znalazły się małe przedsiębiorstwa. Wskaźnik PMI w lipcu dla nich osiągnął poziom 47.8, spadek o 1.3 w porównaniu z czerwcem. Te firmy wciąż nie mogą się podnieść po epidemii. Rośnie indeks zatrudnienia w przemyśle (o 0.4). Ale poziom 49.6 r/r, to wciąż poniżej granicy 50.

2021 Fortune Global 500

Po raz drugi z rzędu chińskie firmy dominują w rankingu Fortune Global 500. Tym razem znalazło się ich 143 łącznie z tymi zarejestrowanymi w Hong Kongu i na Tajwanie. W tej liczbie 133 to firmy zarejestrowane w ChRL. Stany Zjednoczone w rankingu reprezentują 122 firmy. W porównaniu z zeszłym rokiem liczba firm amerykańskich powiększyła się o 1, chińskich o 18. W pierwszej dziesiątce największych spółek świata 3 są z Chin, a 5 z USA. Jak łatwo się zorientować spółki z tych obu państw stanowią większość na liście 2021 Fortune Global 500.

Źródło: 2021 Fortune Global 500

Ostatnią chińską firmą w tegorocznym rankingu Fortune Global 500 jest China Reinsurance (Group) Corp. (中国再保险(集团)股份有限公司) z dochodami operacyjnymi w wysokości 24.376 mld USD (ok. 94.022 mld PLN), zyskami 827.6 mln USD (ok. 3.193 mld PLN), zatrudniająca 63,914 pracowników. Znalazła się on na 497 miejscu.

Branża węglowa w Chinach

Stowarzyszenie Producentów Węgla (中国煤炭工业协会) poinformowało, że w okresie pierwszego półrocza 4,284 kopalnie działające w Chinach (legalnie) osiągnęły przychody operacyjne w wysokości 1.22 bln RMB (ok. 733.145 mld PLN), co oznacza wzrost o 30.9% r/r. Zyski w tym okresie wyniosły 26.21 mld RMB (ok. 15.62 mld PLN), a to z kolei jest wzrost… o 113.8% r/r.

Technologie (技术)

Gry wideo na cenzurowanym

Wystarczył jeden artykuł w należącym do Agencji XinHua (新华社) Economic Information Daily (经济参考报), by ceny akcji największych producentów gier online takich jak Tencent Holdings Ltd. (腾讯控股公司), NetEase Inc. (网易公司) i XD China XiDian Corp. (中国西电集团公司) spadły od 10% do 20% zaledwie w ciągu tygodnia. Spółki straciły na wartości miliardy RMB. A wszystko za sprawą artykułu, w którym ostro skrytykowano niekorzystny wpływ gier (i innych rozrywek sieciowych) na coraz większe uzależnienie nastolatków od tychże form rozrywki. Gry wideo określono w artykule jako „opium dla młodych umysłów”, tudzież „elektroniczne narkotyki”. Wyraźny sygnał, że po wzmocnieniu kontroli firm technologicznych, rewolucji na rynku prywatnych firm edukacyjnych, zmiany czekają branżę gier. I choć będą one miały zasadniczo inne przyczyny niż wspomniane, to ich cel, ich główna myśl jest spójna z poprzednimi: wielowymiarowe porządkowanie przestrzeni społecznej.

Chińscy nastolatkowie grają nawet osiem godzin dziennie. Wcześniejsze działania mające na celu ograniczenie czasu spędzanego w ten sposób przez dzieci i młodzież nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dlatego też władze wezwały producentów do wprowadzenia skutecznych ograniczeń w korzystaniu z gier, aby uchronić młodych ludzi od uzależnień. Szczególnie chodzi tu o uniemożliwienie dostępu do gier dzieciom poniżej 12 roku życia. W listopadzie 2019 roku Państwowa Administracja Prasy i Publikacji (国家新闻出版署发出) wydała regulacje wymagające od grających rejestracji w oparciu o rzeczywiste dane osobowe i numer dokumentu tożsamości. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez ten urząd osoby niepełnoletnie miały grać w gry wideo w dni powszednie nie więcej niż 90 minut, w weekendy nie więcej niż 3 godziny dziennie. Osoby poniżej 18 roku życia miały również całkowity zakaz grania pomiędzy godzinami 22:00 a 8:00.

„Zainspirowane” przez władze spółki Teraz Tencent i NetEasy idą obecnie jeszcze dalej. Wprowadzają dla osób w wieku od 12 do 16 lat limit płatności za gry (za korzystanie z gier) do 50 RMB (ok. 30 PLN) jednorazowo i 200 RMB (ok. 120 PLN) miesięcznie. Dla tych w wieku od 16 do 18 lat limit ten wynosi 100 RMB (ok. 60 PLN) jednorazowo i 400 RMB (ok. 240 PLN) miesięcznie. Dla osób często grających (codziennie) obowiązkowa jest rejestracja za pomocą systemu rozpoznawania twarzy. Gracze, którzy się nie rejestrują za pomocą systemu rozpoznawania twarzy, jak i ci, którzy nie podają przy logowaniu numeru dokumentu tożsamości  mogą korzystać z gry tylko przez godzinę co 15 dni. Wiadomo, że niebawem będą ogłoszone kolejne regulacje dotyczące rynku gier wideo.

Lenovo No.1

Lenovo Group Corp.  (联想集团公司) wciąż zajmuje pozycję globalnego lidera na światowym rynku komputerów stacjonarnych i laptopów. W drugim kwartale 2021 roku Lenovo sprzedało ponad 20 mln. Tych urządzeń. To wzrost o 15% w porównaniu z rokiem minionym. Lenovo ma 25% udziału w światowym rynku komputerów. Kolejne miejsca zajmują:

  • HP – 23%,
  • Dell – 17.2% i
  • Apple – 7.5%.

Największy wzrost sprzedaży w II kw. br. odnotował Apple – o 22%.

 

Finanse (财政)

Giełdy (证券交易所) – 02.-06.08.2021

Sytuacja na rynku bardzo niestabilna. Obroty duże, ale indeksy zakończyły tydzień spadkami:

  • ShangHai Composite (证综合指数/上证综指) – 0.24%,
  • ShenZhen Component (深证成指) – 0.30%,
  • Hang Seng (生指数恒) – 0.10%,
  • TaiWan SE Weighted (中国台湾加权指数) – 0.44%.

Codziennością jest fluktuacja notowań akcji. Piątek 06.08, pogrążył większość indeksów. Zyskiwały akcje spółek technologicznych, nowej energii, producentów baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych, przetwórców metali ziem rzadkich i nieżelaznych. Największe spadki zanotowały akcje spółek farmaceutycznych, producentów alkoholi. Był to kolejny tydzień, który nie wskazywał jednoznacznego kierunku dla inwestycji giełdowych. Nie można wskazać pewnych, jasnych punktów. Stąd i w kolejnych tygodniach należy spodziewać się wahań kursów akcji. Zmienić sytuacje mogą ogłaszane półroczne wyniki finansowe spółek notowanych na giełdach.

 

 

 

 

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RenMinBi/RMB/Yuan (06.08.2021)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 06.08.2021}

Średnie Oprocentowanie Kredytów

{Loan Prime Rate – LPR贷款市场报价利率} 20.07.2021

1 rok                3.85%

5 lat                 4.65%

Opracowana przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) {należące do centralnego Banku Ludowego Chin 中国人民银行} na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów. Centralny bank już 15 miesiąc z rzędu nie zmienia stóp LPR.

Obligacje skarbowe

Rezerwy walutowe

W lipcu solidnie wzrosły rezerwy walut zagranicznych w banku centralnym. Na koniec tego miesiąca wynosiły 3.236 bln US$ (ok.12.585 bln PLN). To najwyższy ich poziom od 2016 roku.

Zdecydowana większość chińskich rezerw walutowych stanowią dolary amerykańskie.

Popyt na chińskie obligacje

W lipcu zagraniczne fundusze nabyły rekordową ilość chińskich obligacji rządowych. Ich wartość wyniosła 50 mld RMB (ok.30.026 mld PLN). To prawie cztery razy więcej niż w czerwcu br. Tutejszy rynek obligacji skarbowych przyciąga dużą ilość inwestorów zagranicznych. Jego atrakcyjność wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Sport (运动)

I po Igrzyskach

Zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W klasyfikacji medalowej chińscy sportowcy znaleźli się ponownie na drugim miejscu za Stanami Zjednoczonymi. Chińczycy zdobyli 38 złotych medali (a w sumie 88), Amerykanie 39 (wszystkich 113). W dotychczasowej historii udziału w Igrzyskach zdobyły najwięcej złotych medali podczas Igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Podówczas reprezentacja Chin sięgała po złoto aż 51 razy. W Tokio Chińczykom udało się powtórzyć rezultat uzyskany w Londynie w 2012 roku.

Za pół roku pojawi się kolejna szansa na zdobycie medali olimpijskich. Zbliżają się bowiem Igrzyska Zimowe 2022 w Pekinie. W Tokio Chińczycy zdobyli najwięcej medali w skokach do wody, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, gimnastyce, strzelectwie i badmintonie. Najmłodszą reprezentantka Chin była w tym roku 14-letnia Quan Hong Chan 全红婵, która zdobyła złoto w skokach do wody. Najwięcej tegorocznych olimpijczyków pochodzi z prowincji JiangSu 江苏, ZheJiang 浙江, ShangHai 上海, BeiJing 北京, ShanDong 山东, GuangDong 广东, HuBei 湖北, LiaoNing 辽宁, SiChuan 四川.

W tym roku zwycięscy sportowcy nie otrzymywali depesz gratulacyjnych z Pekinu w czasie trwania Igrzysk. Otrzymali je po powrocie do kraju.

Zgrzyt z Mao w tle

W czasie Igrzysk w Tokio miał miejsce mały zgrzyt związany z chińskimi reprezentantami. Otóż okazało się, że kolarki torowe Bao ShanJu 鲍珊菊 i Zhong Tian Shi 钟天使  w trakcie dekoracji złotymi medalami za zwycięstwo w sprincie występowały w dresach reprezentacji ChRL, do których przypięły charakterystyczne znaczki z wizerunkiem Mao ZeDonga 毛泽东. Na ręce Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL) złożono skargę w tej sprawie. Zgodnie z paragrafem 50-tym Karty Olimpijskiej w takcie zawodów, czy podczas ceremonii medalowych zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek gestów o charakterze politycznym, sportowcom nie wolno składać politycznych, religijnych, czy ideologicznych deklaracji, nie wolno też promować symboliki o takim charakterze. Znaczek z Mao ZeDongiem zdecydowanie spełnia warunki symbolu o charakterze ideologiczno-politycznym.

Ponieważ był to odosobniony przypadek, który wcześniej (i później) nie wydarzył się podczas Igrzysk w Tokio, MKOL poprzestał na opublikowaniu ostrzeżenia, że takie praktyki są niedopuszczalne, a łamanie 50 paragrafu Karty Olimpijskiej będzie się wiązało z poważnymi konsekwencjami dla niesubordynowanych sportowców. Chiński Komitet Olimpijski przeprosił za zaistniały incydent i zapewnił, że taka sytuacja się już nigdy nie powtórzy.

Fakt, ze przypięcie znaczków był własna inicjatywą obu zawodniczek daje sporo do myślenia na temat stosunku młodego pokolenia Chińczyków do władz, do partii, do mitu Mao. Pogłębiona wiedza w tym obszarze pozwoliłaby z pewnością poznać bliżej chińską rzeczywistość, tak różna ostatnio od medialnych przekazów, którymi jesteśmy „karmieni”.

Rolnictwo / Wieś (农业/)

Samowystarczalność – wieprzowina

Według analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (农业农村部), kraj potrzebuje od 5 do 10 lat, aby osiągnąć samowystarczalność w zakresie produkcji wieprzowiny. Zgodnie z założeniami planów ministerstwa samowystarczalność oznaczać będzie, że ok. 95% wieprzowiny na chińskim rynku pochodzić będzie wyłącznie od lokalnych, krajowych dostawców.

Chiny – Świat (中国世界)

Chiny członkiem ASEAN?

Wang Yi 王毅, minister spraw zagranicznych ChRL, podczas wideokonferencji z udziałem ministrów spraw zagranicznych ASEAN (krajów Azji Południowo-Wschodniej) zadeklarował chęć oficjalnego przystąpienia Chin do tej organizacji. Do tej pory współpraca między Państwem Środka i ASEAN odbywa się w ramach formatu partnerstwa i dialogu 10 +1. W tym roku przypada 30 rocznica powołania formatu 10+1, stąd inicjatywa, aby podnieść tę relację na wyższy poziom. Wang Yi stwierdził, że kraje ASEAN i Chiny powinny rozpocząć nową erę współpracy. Podkreślił, że Chiny zawsze były i będą dobrym sąsiadem, dobrym przyjacielem i dobrym partnerem, na którym państwa ASEAN mogą polegać. Dziś ASEAN jest najważniejszym partnerem handlowym Chin.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 31/2021 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button