Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (39/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

27 września - 3 października 2021

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

72 rocznica proklamowania ChRL

1 paźdzeirnika minęła 72rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z tradycją dni od 1 do 7 października były dniami wolnymi od pracy.

 

Sprawy Rządowe (政府事)

Wspieranie kobiet i dzieci

Rada Państwa (国务院), czyli przyjęła dwa dokumenty wyznaczające kierunki uregulowań prawnych w dwóch obszarach na najbliższe 10 lat. Są to:

 • Chiński Program Rozwoju Kobiet (中国妇女发展纲要) oraz
 • Chiński Program Rozwoju Dzieci 中国儿童发展纲要).

Dokumenty wskazują na konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz realizacji podstawowej zasady równości kobiet i mężczyzn oraz pierwszeństwa dla dzieci. Chiński Program Rozwoju Kobiet zakłada, iż do 2030 roku osiągnięte zostanie całkowite, rzeczywiste zrównanie płci. Do tego czasu wszystkie kobiety muszą uzyskać równy dostęp do całodobowych usług zdrowotnych w każdym okresie życia. To samo dotyczy dziedzin takich jak edukacja, wynagrodzenia, status gospodarczy, prawa polityczne, równorzędne decydowanie o sprawach kraju, gospodarki, kultury, społeczeństwa i kwestiach socjalnych. System prawny i polityczny ma bardziej niż obecnie wspierać rozwój rodziny.

Pogram koncentruje się na obszarach:

 • zdrowia,
 • edukacji,
 • gospodarki,
 • uczestnictwa w życiu politycznym i ekonomicznym,
 • bezpieczeństwa społecznego,
 • budowania bezpiecznego środowiska rodzinnego w oparciu o reguły prawne.

W polityce tej wyznaczono 75 celów i 93 strategicznych działań. Zwraca tu uwagę fakt, że po raz pierwszy rząd deklaruje, iż będzie dążył do ograniczania aborcji dokonywanych ze względów innych niż wskazania medyczne. Zabiegi te dokonywane bez poważniejszego namysłu, traktowane jako forma antykoncepcji szkodzą zdrowiu kobiet i zagrażają ich płodności w przyszłości. To ostry zwrot w stosunku do praktykowanej jeszcze niedawno polityki jednego dziecka i niezwykle liberalnych regulacjach dotyczących zabiegu usunięcia ciąży. Chiński Program Rozwoju Kobiet zakłada, że powinny one mieć gwarantowaną opiekę lekarską w okresie przed, w czasie ciąży, jak i po rozwiązaniu.

Z kolei Chiński Program Rozwoju Dzieci do 2030 roku przewiduje bardziej kompleksowe uregulowanie kwestii ochrony praw dzieci, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji, zrównanie poziomu opieki zdrowotnej dzieci na obszarach miejskich i wiejskich. Dzieci bez względu na miejsce zamieszkania uzyskają szerszy dostęp do podstawowych usług publicznych, zintegrowanej i usprawnionej ochrony socjalnej.

Dzieci, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, opieki społecznej, rodziny, środowiska, etc., znajdują się pod szczególną ochroną konstytucji oraz prawa.

W tej polityce rozwoju wyznaczono 70 zasadniczych celów i 89 strategicznych działań.

Eksperci w komentarzu wskazują na położenie nacisku na rządy lokalne, których zadaniem jest wprowadzenie zaleceń Rady Państwa w życie, by koncentrowały się na rozwijaniu i usprawnianiu usług opieki nad niemowlętami oraz dziećmi poniżej trzech lat, czy stosowaniu większych ulg w podatku dochodowym, a związanych z kosztami wychowania i edukacji dzieci. Aby zachęta do posiada większej liczby dzieci była skuteczna, niezbędna jest również polityka wsparcia rodzin w zakresie mieszkalnictwa, zmniejszenia obciążeń związanych z urodzeniem, rodzicielstwem. Poprawa opieki nad matką i dzieckiem powinna być nieustającym celem regulacji w obszarze wyznaczonym przez oba dokumenty.

Zrównoważony dobrobyt

Media zagraniczne poświęcają wiele uwagi nowej polityce zrównoważonego dobrobytu („Common Prosperity”).  (ps. moje określenie). Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公) przygotowało w odpowiedzi na to zainteresowanie specjalną publikację pod znamiennym tytułem ”Chińska droga od ubóstwa do pomyślności”  („中国的全面小康”).

Link do wersji angielskiej: http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1713893/1713893.htm

W dokumencie tym podkreślono, że budowa średnio zamożnego społeczeństwa (gdzie przez zamożność rozumie się nie tylko stronę materialną) jest kluczowa dla pomyślności całego narodu. Jest to zadanie nie tylko partii, rządu, ale wszystkich, także tych, którzy osiągnęli więcej niż inni. Nie chodzi o tworzenie wąskich, bogatych elit, ale o jak najliczniejszą rzeszę społeczeństwa żyjącego w dostatku.

Walka z piractwem

Od czerwca br.  Krajowe Biuro Praw Autorskich (国家版权局), Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (工业和信息化部), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) oraz Krajowe Biuro Informacji Internetowej (国家互联网信息办公)prowadzą kampanię walki z naruszeniami praw autorskich w Internecie. Do dziś przeprowadzono 445 postepowania dotyczące naruszenia praw autorskich, wydano 245 nakazów zamknięcia stron naruszających te prawa i/lub prezentujące „pirackie” treści, zażądano usunięcia 618,300 linków i video filmów naruszających prawa autorskie osób i organizacji trzecich.

Profity firm państwowych w górę

Krajowy Urząd Statystyczny (国家统计局) poinformował, że zyski dużych przedsiębiorstw w sierpniu br. wzrosły o 10.1% rok do roku. W ciągu ostatnich dwóch lat zyski te średnio wzrosły o 14.5%. W pierwszych 8 miesiącach bieżącego roku profity firm państwowych w Chinach wzrosły o 49.5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To po części oczywiście efekt odniesienia do okresu pandemii, ale dobra koniunktura tegoroczna ma tu też swój udział.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Gospodarka zwalnia…

To już nie tylko ostrzeżenie, to wezwanie do działania. Gospodarka Chin wyraźnie spowalnia. Wskaźnik koniunktury (aktywności) przemysłu PMI we wrześniu kurczył się 6 miesiąc z rzędu schodząc do poziomu 49.6%. To najniższy odczyt od 19 miesięcy. I co gorsze – poniżej neutralnej granicy 50. Oznacza to, że we wrześniu br. chiński przemysł „zwijał” się – najprościej rzecz ujmując – a nie rozwijał i dotknęła go recesja. Oczywiście wpływ na taki stan miały ograniczenia dostaw energii dla zakładów przemysłowych, szczególnie tych „energożernych”.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index –

(中国制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca

Duże przedsiębiorstwa (te naprawdę duże) radziły sobie we wrześniu całkiem dobrze. PMI dla nich wyniósł bowiem 50.4 (w sierpniu 50.3). Ale dotknięte stagnacją są firmy średnie (we wrześniu PMI 49.7, w sierpniu 51.2), a zwłaszcza te najmniejsze (PMI wrzesień 47.5 i sierpień 48.2). Podindeksy produkcji, nowych zamówień, zapasów surowców, zatrudnienia, czasu dostaw kooperantów znalazły się poniżej poziomu krytycznego (50). Pocieszeniem mogą być wyniki indeksu PMI dla poza przemysłowej części gospodarki. We wrześniu wyniósł on… 57.5 (sierpień 47.5). „Subindex” dla budownictwa spadł do poziomu 57.5 (o 3 mniej niż w sierpniu), ale PMI dla usług we wrześniu poszybował do poziomu 52.4, aż o 7.2 wyżej niż w sierpniu. W minionym miesiącu powyżej 60 wzrosły podindeksy dla transportu kolejowego, lotniczego, hotelarstwa, telekomunikacji. Za to usługi finansowe czy nieruchomości spadły poniżej poziomu 50.

Do końca roku pozostał zaledwie jeden kwartał. Czas najwyższy na zdecydowane działania rządu. Aczkolwiek to rząd zakładał bardzo ostrożnie wzrost PKB Chin w bieżącym roku.

Małe sklepy rosną w siłę

Ostatnie 12 miesięcy to czas sprzyjający rozwojowi całodobowych małych sklepów spożywczych, szczególnie tych osiedlowych. Wprawdzie 27.8% chińskich miast odnotowało spadek liczby tych „podręcznych” sklepów oferujących podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe (kosmetyki, chemia, etc.), ale 62.2% może pochwalić się rozwojem ich sieci. Najwięcej małych sklepów przybyło we wspomnianym okresie w XiaMen, ChangSha, TaiYuan, Kantonie, JiNan oraz w Pekinie.

E-commerce w górę

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku sprzedaż internetowa w Chinach osiągnęła wartość 8.123 bln RMB (ok. 5.011 bln PLN). Wzrost o 19.7% w porównaniu z zeszłym rokiem. W tym samym okresie wartość sprzedaży w sklepach i supermarketach osiągnęła wartość 6.34 bln RMB (ok. 4.092 bln PLN). I tu odnotowano wzrost – o 15.9%. Chiny są scena zmiany modelu biznesowego w handlu detalicznym. Sprzedaż offline i online zlewa się tu w jedno, niebawem trudno będzie dokonywać podziału jak powyżej.

Bo czy klient odwiedzający sklep fizyczny, a korzystający z wirtualnych informacji na temat interesujących go produktów wystawionych w tym sklepie i płacący za owe produkty w sieci poprzez płatności mobilne z pominięciem sklepowej kasy robi zakupy online, czy offline?

Nieruchomości (房地)

Evergrande przestaje niepokoić…?

Temat, który budził tyle emocji poza granicami Chin, który dał tyle paliwa zagranicznym mediom, w Chinach nie istnieje w zasadzie w ogóle. Oczywiście chodzi o głośną sprawę domniemanego upadku drugiego w kraju dewelopera China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd.  (中国恒大地产集团有限公司). Firma została objęta nadzorem państwa. Oprócz tego spółka zatrudniła zewnętrznych doradców, specjalistów od restrukturyzacji i negocjacji spłat zadłużenia, którego wielkość nie jest konkretnie określona, ale wiadomo, ze jest astronomiczna. Evergrande w ostatnich latach weszło w dużą ilość nowych branż: oprócz wszystkiego co łączy się z nieruchomościami, stworzyła podmioty zależne, które na przykład świadczą usługi w zakresie zarzadzania majątkiem, organizacji czasu wolnego, lub produkują samochody elektryczne. Po wystąpieniu problemów z płynnością grupa Evergrande (za sprawą m.in. sugestii z Pekinu) zaczęła wyprzedawać swoje różne aktywa: od wieżowców-biurowców w Hong Kongu, poprzez udziały w spółkach nie związanych z deweloperką (w tym tej produkującej samochody), czy wyprzedaż mieszkań po zniżkowej cenie, po odsprzedaż udziałów w bankach i innych organizacjach. Priorytetem jest spłata zadłużenia, w tym przede wszystkim wobec podwykonawców, czyli firm, które budują osiedla dla Evergrande. Zyski grupy nie wystarczą, by rozwiązać wszystkie problemy płatnicze spółki.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez grupę 44.1% całego zadłużenia Evegrande to dług wobec instytucji finansowych: 27.7% to kredyty, reszta to są obligacje krajowe i zagraniczne. Trudno zatem doszukiwać się tu analogii do historii banku Lehman Brothers. Z pewnością sytuacja Evergrande nie może mieć bezpośredniego wpływu na kondycję międzynarodowego systemu finansowego.

Ponad 54% wszystkich akcjonariuszy Evergrande to mali udziałowcy. I to jest powód, dla którego stosowne agencje rządowe nadzorują proces restrukturyzacji. Instytucje te monitorują rachunki banowe, na których złożone zostały przedpłaty na mieszkania. Te pieniądze pod żadnym pozorem nie mogą być użyte na spłatę zadłużenia. Państwo interweniuje wyłącznie w zakresie ochrony klientów. Evergrande musi pokonać problemy, ale nie kosztem wielkiej rzeszy osób, które powierzyły firmie swoje oszczędności, by kupić wymarzone mieszkania.

Temat zszedł z pierwszych stron. Akcje Evergrande na giełdzie w Hong Kongu, po głębokich spadkach na początku miesiąca, znów idą w górę. Firma kolejno negocjuje umowy w sprawie spłaty odsetek, jak i samego zadłużenia. Wszystko wskazuje na to, że wszelkie informacje o zbliżającym się bankructwie firmy były mocno przedwczesne.

Powtórka z Lehman Brothers? Evergrande funkcjonuje w innym systemie gospodarczym, finansowym, politycznym. Nie można go porównywać z amerykańskim. Co jednocześnie nie znaczy, że burza nad Evergrande przejdzie bokiem. Grupa musi zrobić ostre ciecia, przeprowadzić restrukturyzację, uporządkować swoje finanse, uwolnić spółki nie związane z zasadniczą działalnością firmy. A zarząd przejmą fachowcy.

Energetyka (能量学)

Kryzys energetyczny

Najgorętszym tematem w chińskich mediach w 39 tygodniu br. był znany i głośny również i u nas kryzys energetyczny dotykający niemal całe Chiny. Temat pojawił się już w połowie września, ale przybrał znacznie na rozmiarze i rozgłosie. Wiadomo, że ograniczono dostawy energii elektrycznej dla najbardziej energochłonnych gałęzi produkcji przemysłowej takich jak  przemysł stalowy, produkcja aluminium, przemysł chemiczny, tekstylny, zwłaszcza produkcja włókien sztucznych.

Ograniczenia dostaw prądu najbardziej dotknęły to zakłady przemysłu ciężkiego w północno-wschodniej części kraju (prowincje Ji Lin 吉林, HeiLongJiang 黑龙江i LiaoNing 辽宁). Sytuacja w tych prowincjach była szczególnie poważna: w tamtejszych miastach okresowe wyłączenia prądu dotknęły również ludność. Ograniczenia dostaw energii elektrycznej wprowadzono w 22 prowincjach, w tym w YunNan 云南, JiangSu 江苏, ZheJiang 浙江, czy GuangDong 广东. A przecież te trzy ostatnie prowincje to motory gospodarczego rozwoju kraju. Dlatego też w chińskich mediach przetacza się dyskusja na temat skutków ekonomicznych aktualnej sytuacji, poważniejszych skutków społecznych raczej się nie przewiduje.

Ale skąd wziął się ten kryzys?

Na początku lata Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) wprowadziła nowe zasady, których celem jest wprowadzenie kraju na szybką ścieżkę redukcji emisji CO2 i zużycia energii, a którym nadano nazwę Podwójnej Kontroli Zużycia Energii (能耗双控). Kopalniom węgla zmniejszono limity jego wydobycia – w kraju, gdzie energetyka wciąż jest oparta w 56% o elektrownie węglowe. W tym samym czasie produkcja energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, elektrowni wodnych) spadła poniżej założeń. Sprawiły to powodzie, wiatry wiejące z mniejszą siłą, mniejsza od średniej rocznej liczba dni słonecznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło z początkiem września – tempo wzrostu produkcji przemysłowej, napędzanej popytem krajowym i zagranicznym zaczęło przyspieszać. Co więcej 20 z 31 prowincji Chin przekroczyło wyznaczone limity zużycia energii w pierwszym półroczu br. Wyznaczono nowe o wiele bardziej wyśrubowane limity, które miały sprawić, że wyznaczone cele zostaną osiągnięte w skali całego roku. Biorąc pod uwagę cykle produkcyjne (nasilenie produkcji przed zbliżającym się Chińskim Nowym Rokiem), a także nadchodzącą zimę w wielu przypadkach te nowe limity były po prostu nierealne. Rządy lokalne zastosowały najprostszą metodę: wyłączenia dostaw energii dla zakładów, będących największymi odbiorcami tej energii. Powstał samozaciskający się krąg wydobycia węgla, elektrowni, użytkowników energii.

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)wraz z Państwową Administracją Energii (国家能源局) i firmami zarządzającymi sieciami energetyczni dwoją się i troją, aby rozwiązać problem poniekąd wywołany przez Komisję. W ostatnim tygodniu września Państwowa Komisja Rozwoju i Reform zapewniła, że sytuacja została opanowana, że w ciągu tygodnia, dwóch wszystko wróci do normy. Kopalnie mogą zwiększyć wydobycie adekwatnie do potrzeb rynku. Zakazano eksportu węgla. Zwiększono import, głównie z  Rosji, Mongolii i Indonezji. Sprzyjającą Komisji okolicznością był Złoty Tydzień (1.-7.10.2021), siedem dni święta państwowego, siedem dni wolnych od pracy. Przeważająca większość chińskich zakładów pracy miała tygodniowa przerwę produkcyjną.

Bez względu na to, czy sytuacja faktycznie będzie opanowana (a o tym przekonamy się w kolejnych tygodniach), czy turbulencje trwać będą nadal, można spodziewać się niebawem podwyżek cen węgla i energii elektrycznej, które w Chinach nie są rynkowe.

Konsekwencje obecnych problemów odczuje każdy mieszkaniec Chin. Państwowa Komisja Rozwoju i Reform już przyzwoliła na podwyżki cen energii w  Mongolii Wewnętrznej 内蒙古, HuNan 湖南 i w Szanghaju 上海 . Podwyżki dotkną i inne prowincje, ale najpierw sytuacja musi powrócić do normy.

Transport (交通运)

Kolejne połączenie kolejowe

China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.  (中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司) oraz XinJiang He Ruo Railway Co., Ltd.  (新疆和若铁路有限责任公司) poinformowały o zakończeniu budowy liczącego 825.4 kilometrów odcinka linii kolejowej. Odcinek ten zamyka pętlę wokół Pustyni Taklamakańskiej (塔克拉玛干沙漠), obszaru o pow. 560,000 km2 położonego w północno-zachodniej części Chin. płn.-zach. Ten ostatni odcinek budowano w niezwykle trudnych warunkach geologicznych i klimatycznych przez 3 lata. Wzdłuż nowej linii zbudowano 9 stacji kolejowych i 20 przystanków. Pierwsze pociągi ruszą nową linią w czerwcu 2022 roku.

Pociąg towarowy Szanghaj – Hamburg

28 września br. doszło do historycznego wydarzenia. Z Szanghaju 上海 wyruszył pierwszy w historii pociąg towarowy wiozący 50 kontenerów bezpośrednio do Hamburga. Linię tę uruchomiono w ramach programu.

Program China-Europe Express zainaugurowano w 2011 roku. Obecnie w sieci połączeń objętych programem znajduje się blisko 60 chińskich miast. Szanghaj dołącza do nich dopiero teraz.

Według operatora ShangHai Oriental Silk Road Intermodal Transport Co., Ltd. (上海东方丝路多式联运有限公司) pociągi z Szanghaju do Hamburga wyruszać będą raz w tygodniu. Linię określa się jako ekspresowe połączenie dwóch portów. Kontenery z Szanghaju do Hamburga podróżować będą pociągiem 14 dni, ponad 2 razy krócej niż drogą morską (35-40 dni). Pociąg ten będzie jechał przez Polskę tranzytem, lub będzie ją omijał szlakiem południowym (przez Słowację), lub północnym (przez Petersburg, lub Tallin, czy Rygę). Nic nie wspomniał, czy zatrzyma się w Polsce. Określane jest to jako, szybsze niż statkiem.

China Containerized Freight Index (中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

Technologie ()

Alibaba i programy rządowe

Alibaba Group Holding Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) będąc liderem technologicznym, zamierza zająć pozycję lidera w ramach nowych inicjatyw rządu:

 • „Common Prosperity” – zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego dobrobytu oraz
 • „neutralności węglowej” – wyrugowania z gospodarki węgla jako źródła energii.

Zhang Yong 张勇, prezes i dyrektor zarządzający grupy Alibaba podczas sesji plenarnej VII Światowej  Konferencji Internetu w WuZhen 乌镇 (prowincja 浙江 Zhe Jiang – 2,000 gości, w tym 600 z 96 państw świata) ogłosił dwie nowe strategie holdingu:

 • promowania powszechnego dobrobytu,
 • odpowiedzialności społecznej (Środowisko, Społeczność i Zarządzanie Korporacją).

Według deklaracji Zhang Yonga Alibaba ma wyjść poza granice biznesu i zastanowić się, jak wykorzystać swoje potencjały, by przyczynić się do ogólnego rozwoju społecznego. W ciągu swojej 22-letniej historii Alibaba była świadkiem i czerpała korzyści z wielkiego rozwoju gospodarki cyfrowej, nowej gospodarki, której była współuczestnikiem i budowniczym. Korporacja zawsze była przekonana, że rozwój małych i średnich firm w Chinach oznacza rozwój Alibaby, oznacza też rozwój gospodarki. Największą wartością ekonomiczną platformy internetowej są osiągnięcia jej użytkowników, bo to one zapewniają i budują zdrowy wzrost firmy będącej właścicielem platformy.

Prezes Zhang zapewnił, że Alibaba będzie przestrzegała w swoim dalszym rozwoju chińskich standardów. Dlatego też w strategię powszechnego dobrobytu wpisuje ścieżkę dochodzenia do gospodarki i społeczeństwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Alibaba stanie się zdrową i zrównoważoną firmą, budować będzie we współpracy z partnerami i klientami organizację ekologiczną i zrównoważoną. Biznes musi być ekologiczny. Musi być zrównoważony.

To pierwsze tego typu wystąpienie szefa chińskiej firmy internetowo-technologicznej. Z pewnością zostało zauważone.

Ali Cloud wygrywa przetarg

Należąca do grupy Alibaba spółka Ali Cloud (阿里云) wygrała przetarg na wprowadzenie cyfrowego systemu zarządzania na Autostradzie Emei – Hanyuan  (峨眉至汉源高速公路) w środkowo-zachodniej prowincji SiChuan 四川. Wartość kontraktu to 1.65 mld RMB (ok. 1.02 mld PLN). Wygrana nie jest formą rewanżu władz za wypowiedź prezesa Alibaby. Ali Cloud jest doświadczoną firmą świadczącą usługi budowania cyfrowych systemów zarządzania drogami ekspresowymi. Z rozwiązań Ali Cloud korzystają w Chinach operatorzy autostrad zarządzający ogółem ponad 20 tysiącami kilometrów dróg.

Społeczeństwo (社会)

Wielkie miasta Chin

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) informuje, iż  7 miast w Chinach osiągnęło status super-miast. Są to:

 • Szanghaj / ShangHai / 上海,
 • Pekin / BeiJing / 北京,
 • ShenZhen 深圳,
 • ChongQing 重庆,
 • Kanton / GuangZhou / 广州,
 • ChengDu 成都 i
 • TianJin 天津.

Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy w historii tego typu statystyk Kanton pod względem liczby mieszkańców został wyprzedzony przez ShenZhen. Oraz to, ze do „klubu super-miast” dołączyło ChengDu (stolica prowincji Syczuan / SiChuan / 四川).

W Chinach jest obecnie też 14 mega–miast: WuHan 武汉, DongGuan 东莞, XiAn 西安, HangZhou 杭州, FoShan 佛山, NanJing 南京, ShenYang 沈阳, QingDao 青岛, JiNan 济南, ChangSha 长沙, Harbin 哈尔滨, ZhengZhou 郑州, KunMing 昆明i DaLian 大连.

Według prawa uchwalonego w 2014 roku, a dotyczącego klasyfikacji urbanistycznych, za duże miasto uznaje się takie, którego liczba zameldowanych w nim mieszkańców jest większa niż 1 mln, ale mniejsza niż 5 mln. Mega-miasto to takie liczące od 5 mln do 10 mln mieszkańców. Miano super-miasta otrzymują te miasta, w których mieszka więcej niż 10 mln zameldowanych osób. Do statystyki wlicza się wyłącznie mieszkańców miasta, bez terenów miejsko-gminnych włączonych w obszar administracyjny super-miasta.

A Szanghaj coraz piękniejszy…

Złoty tydzień ślubów

„Złoty tydzień”, czyli 7 dni wolnych od pracy z okazji Święta Narodowego 1 Października (rocznica proklamacji ChRL) to czas ślubów i wesel. Taka nowa świecka tradycja. A skoro wesela, to i czerwone koperty pełne pieniędzy. Na chińskie wesele nie przynosi się prezentów i kwiatów, przynosi się czerwone koperty. Odpowiednio „nafaszerowane”. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło 200-300 RMB (ok. 123.7 -185.5 PLN). Dziś taka kwota zostałaby uznana za gruby nietakt. Albo dowód słabej kondycji finansowej (najgorzej). Obecnie minimum w kopercie to 500 RMB (ok. 309 PLN). Ale, żeby nie stracić twarzy należy młodej parze wręczyć kopertę zawierającą od 800 do 1,000 RMB (ok. 494.8 – 618.4 PLN). Ale jeśli wesele dotyczy przyjaciół, czy kogoś z rodziny, to i takie kwoty mogą zostać uznane za gruby nietakt. Tu już zdecydowanie w kopercie trzeba umieścić kilka tysięcy juanów. Najlepiej 8 – wiadomo ósemka to w Chinach liczba szczęśliwa…

Badania socjologiczne wykazały, ze te czerwone koperty stały się powodem, dla którego ludzie młodzi, urodzeni po 1990 roku, niechętnie przyjmują zaproszenie na wesele. Tradycja zaczęła uwierać młodych. Koszty życia rosną. Coraz mniej tu miejsca na nieprzewidywane, duże wydatki.

Wspólne wesele pracowników kosmodromu, zorganizowane przez zakład pracy. Tradycja z lat 50 wiecznie żywa. I koszty niższe….

Foto: RenMinRiBao

Chińskie igrzyska

27 września zakończone zostały XIV Ogólnokrajowe Igrzyska Sportowe, które tym razem zorganizowano w XiAn 西安, stolicy prowincji ShaanXi 陕西. Igrzyska odbywają się co cztery lata. W tegorocznej edycji igrzysk udział wzięło ponad 12,000 sportowców. Rozegrano 410 zawodów. Pobito 24 rekordy Chin i 12 rekordów świata. XV Igrzyska odbędą się w 2025 roku i będą orgaznizowane wspólnie przez prowincję GuangDong 广东, Specjalny Region Administracyjny XiangGang (Hong Kong) 香港特别行政区oraz Specjalny Region Administracyjny AoMen (Makao) 澳门特别行政区.

Nowa moda – podwodne portrety

Osoby szukające czegoś wyjątkowego mogą zrobić sobie zdjęcia pod wodą. Portretowe, w pełnym stroju. W specjalnym szklanym basenie umieszczonym w atelier fotograficznym.

Rolnictwo (农业), Wieś (乡村)

Odnotowano rekordowe zbiory ryżu hybrydowego trzeciej generacji “SanYou 2” (三优2号). Na wsi PingShan 坪山w gminie MiYi 米易 w prowincji Si Chuan 四川z 1 mu (tradycyjna chińska miara powierzchni odpowiadająca 666.7 m2) zebrano 1,085.99 kg tego ryżu. To największe zarejestrowane zbiory tej odmiany. Trzecia generacja ryżu hybrydowego “SanYou 2” testowana jest również na polach prowincji Guang Dong 广东, GuangXi 广西, HuNan 湖南 i Yun Nan 云南

 

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza  (中国人民解放)

Przemysł Zbrojeniowy  (军备工业)

Targi w ZhuHai

W dniach 28 września – 3 października br. odbywały się 13 Międzynarodowe Targi Lotnicze (国际航空航天博览会) w ZhuHai 珠海 (prowincja GuangDong 广东).

Jest to jedna z pięciu najważniejszych imprez w tej branży w skali świata. W tym roku wzięło w niej udział 700 firm z 40 krajów. Tegoroczną edycję targów w ZhuHai cechowały mocne akcenty technologii wojskowych oraz osiągnięć chińskiego programu kosmicznego. Zaprezentowano m.in. najnowsze chińskie samoloty i drony bojowe.

Akcenty nieprzypadkowe: każdy odwiedzający miał wyjść z wystawy z wyobrażeniem skali zdolności i siły chińskiego przemysłu zbrojeniowego, lotniczego i kosmicznego.

Uwagę odwiedzających targi wzbudziły prezentacje „Serii 20”: J-20, Y-20, Zhi-20 (歼-20, 运-20, 直-20).

Śmigłowiec Zhi-20 / 直-20

Samolot J-20 typu „stealth” – jak się okazało – został wyposażony w silniki chińskiej produkcji. A jeszcze 2-3 lata temu uważano, że największym problemem stojącym przed chińskim lotnictwem wojskowym i cywilnym jest brak własnych silników odrzutowych (dotychczas importowane głównie z Rosji, zakup ukraińskiego producenta „Motor Sicz” zablokowały USA). W ZhuHai okazało się, że Chiny produkują już samodzielnie myśliwce zbliżone klasą do amerykańskiego Lockheed F-22 Raptor.

J-20 / 歼-20

Pokazano publicznie J-16D (歼-16D), naszpikowany elektroniką, ponoć odporny na zakłócenia elektromagnetyczne.

J-16D / 歼-16D

Zaprezentowano całą gamę dronów:

 • bojowy Atak-11 (攻击-11),
 • rozpoznawcze 无侦-7 niewidzialne dla radarów,
 • Wudi-8 (无侦-8是) – do działań na dużych wysokościach i szybkościach),
 • dalekiego zasięgu i udźwigu Fei Hong 97 (飞鸿-97采), Tęcza-9 (彩虹-6能).
Atak-11 (攻击-11)

Zaprezentowano modele rakiet kosmicznych i bojowych, autonomiczny helikopter, pociski krążące, autonomiczne pojazdy wojskowe i czołgi, pojazdy bojowe obrony przeciwlotniczej, radary wykrywające samoloty „stealth”. Karabiny snajperskie i pistolety. Było więc nie tylko to co na niebie, ale również i to co na ziemi. Taki subtelny sygnał wysłany tym wszystkim, którzy sugerują rozwiązania siłowe w relacjach z Chinami.

 

 

 

 

 

 

Wiadomości lokalne (当地新)

SiChuan 四川: Profesor Liu Jin刘进, dyrektor oddziału anestezjologii i chirurgii Szpitala Zachodniochińskiego Uniwersytetu Syczuańskiego (四川大学华西医院) znalazł się na pierwszych stronach chińskich portali. A to za sprawą szczodrości. Przechodząc na emeryturę postanowił przekazać kwotę 100 mln RMB (ok.62 mln PLN) na specjalny fundusz… dla studentów medycyny, lekarzy rezydentów i nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji oraz specjalistyczny, nowoczesny sprzęt. W ciągu wielu lat swej aktywności zawodowej profesor przeprowadził blisko 20,000 operacji i zabiegów. Pieniądze przekazane na fundusz pochodzą z jego osobistych oszczędności. A na te złożyły się pieniądze odkładane z pensji, premii oraz licznych nagród.

AnHui 安徽: Prowincja ta (jak i inne) boryka się z gwałtownie spadającą ilością urodzin. W 2017 roku było ich 984 tysiące, a w tym prawdopodobnie liczba ta nie przekroczy 530 tysięcy.

Rząd prowincjonalny w celu odwrócenia trendu przygotował pakiet regulacji, które mają być narzędziem w działaniu na rzecz poprawy sytuacji demograficznej. Wśród nich m.in.: wprowadzenie 10 dni urlopu płatnego w przypadku zawarcia małżeństwa (obecnie 3 dni). Kobietom będzie przysługiwał 90 dniowy płatny urlop macierzyński (ponad 30-to dniowy urlop obowiązujący w całym kraju). Mężczyznom nowe regulacje przyznają 30-to dniowy płatny urlop opiekuńczy (tacierzyński). Proponowane przepisy upoważniają rządy municypalne miast i rządy gmin na terenie prowincji AnHui do tworzenia własnych programów wspierających młodych rodziców finansowo: ulgi, zniżki, dofinansowanie, w zależności od lokalnych potrzeb i możliwości. Wszystko, by zachęcić młodych do posiadania dzieci i pomóc im się dziećmi opiekować.

LiaoNing 辽宁: Władze ShenYang 沈阳, stolicy prowincji, podwyższają subsydia dla młodych talentów, które zdecydują się tu zamieszkać. Osoby posiadające tytuł doktora otrzymają wsparcie w wysokości do 70,000 RMB (ok. 43,404 PLN), z tytułem magistra i/lub inżyniera do 40,000 RMB (ok. 24,802 PLN). Technicy otrzymają do 20,000 RMB (ok. 12,401 PLN). Pieniądze będą przeznaczone na kupno mieszkania, pod warunkiem, że dany absolwent kupuje mieszkanie po raz pierwszy oraz zobowiązał się do pracy w mieście przez minimum 5 lat

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 39/2021 www.chiny24.com

 

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button