Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (45/20), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页 

19 Plenum KC KPCh, czyli plany na najbliższe 5 lat

W dniach 26-29 października br. odbyło się 19 Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议. W obradach pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego KPCh Xi Jin Pinga 习近平 wzięło udział 198 członków KC, 166 ich zastępców oraz liczne grono ekspertów ekonomicznych. Plenum było o tyle ważne, i dlatego o nim wspominamy, ponieważ przyjęto w trakcie jego trwania założenia do:

 • nowego, 14-go pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego na lata 2021-2025 oraz

 • realizacji strategicznych celów do 2035 roku.

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》.

Ważniejsze z tych założeń to:

 • Chiny do 2035 roku mają osiągnąć podstawy nowoczesnego państwa socjalistycznego, co oznacza osiągnięcie statusu kraju silnego gospodarczo, naukowo i technologicznie. Gospodarka państwa ma ulec gwałtownemu rozwojowi, znacznie mają wzrosnąć dochody mieszkańców miast i wsi. Chiny maja być miejscem dokonania przełomów w kluczowych technologiach, co pozwoli Państwu Środka uzyskać czołową pozycję pośród najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. W czasie trwania najbliższej 5-cio latki mają zostać stworzone podstawy nowego etapu industrializacji, informatyzacji, urbanizacji, modernizacji rolnictwa, maja też powstać podstawy nowoczesnego systemu ekonomicznego.

 

 • Najważniejszymi celami 14-go pięcioletniego planu są: osiągniecie znaczącego, trwałego i zdrowego rozwoju ekonomicznego w oparciu o znacznie lepszą jakość oraz wydajność i wykorzystanie pełnego potencjału wzrostu. Oznacza to m.in. stworzenie silniejszego rynku wewnętrznego, stworzenie bardziej zoptymalizowanej, bardziej zaawansowanej technologicznie bazy przemysłowej. Dalszej modernizacji ulegać będzie socjalistyczny system gospodarki rynkowej.

 

 • Przewodnim motywem nowego planu będą: nowa industrializacja, sztuczna inteligencja, wysokie technologie, urbanizacja i modernizacja rolnictwa. W czasie tej 5-cio latki spodziewane są przełomy w decydujących nowych technologiach. Chiny mają być w większym stopniu samowystarczalne w swoim rozwoju.

 

 • Ekonomia Chin opierać się będzie na tzw. podwójnym obiegu (rynku wewnętrznym napędzającym rozwój i konsumpcji stanowiącymi „pierwszy obieg”, oraz eksporcie i otwartości na inwestycje/współpracę zagraniczną, stanowiącymi obieg drugi).

 

 • Rozwój Chin uwzględniać będzie troskę o naturalne środowisko człowieka oraz tworzenie i kultywowanie ekologicznych zasad postępu. W najbliższej 5-cio latce wprowadzone zostaną pierwsze mechanizmy, które mają zapewnić realizację zapowiedzi osiągnięcia przez ChRL neutralności pod względem emisji CO2 do 2060 roku.

 

 • Nastąpi przyspieszenie modernizacji sił zbrojnych Państwa Środka celem zwiększenia ich potencjału obronnego. Chiny kładą nacisk na poprawę jakości i efektywności armii. W roku 2027 zakończy się proces modernizacji, który pozwoli Armii Ludowo-Wyzwoleńczej stać się silnym, nowoczesnym ramieniem zbrojnym Chin służącym obronie granic, suwerenności i integralności kraju. Proces ten przebiegać będzie z uszanowaniem zasad pokojowego współistnienia.

 

 • Według założeń 14-go planu pięcioletniego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma osiągnąć poziom krajów umiarkowanie rozwiniętych. Oznacza to, że liczba osób o średnich ulegnie w Chinach znacznemu wzrostowi w porównaniu ze stanem obecnym. Wszyscy obywatele Chin mają uzyskać równy, pełnoprawny dostęp do podstawowych usług socjalnych i społecznych. Różnice w poziomie życia pomiędzy miastem, a wsią mają się zdecydowanie zmniejszyć. Chiny mają stać się państwem prawa i sprawiedliwości społecznej w pełnym rozumieniu tych pojęć.

Nie ulega wątpliwości, że powodzenie w realizacji nowego planu pięcioletniego będzie miało decydujące znaczenie nie tylko dla samych Chin, ale też określać będzie pozycję Chin na arenie międzynarodowej. Jeśli wprowadzenie powyższych (i wielu innych) założeń zakończy się sukcesem, to Chiny w ciągu tych najbliższych 5 lat mają szansę (rosnącą) na zajęcie pozycji światowego lidera ekonomicznego i technologicznego. Chiny będą „sprawdzać w boju” model rozwoju gospodarczego opartego na „wyższej wartości dodanej” (jakość zamiast niskich cen – ująwszy to najprościej) i innowacyjności technologicznej. Być może nie wybrzmiewa to w sposób należyty, ale to całkowita zmiana dotychczasowego modelu rozwoju Chin, który obowiązywał od lat.

Założenia 14 planu pięcioletniego będą dyskutowane podczas corocznej sesji chińskiego parlamentu na początku marca 2021 roku. A po wprowadzeniu ewentualnych korekt teoria posłuży jako baza do działań praktycznych. W realu.

Nowe regulacje prawne

Minął październik, nadszedł listopad. A skoro rozpoczyna się nowy miesiąc, to w życie wchodzą nowe regulacje prawne, takie o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i bardzo lokalnym, które mają wpływ na każdego z nas, mieszkańców Chin.

 • Już tylko dwa miesiące pozostały do zakończenia siódmego Narodowego Spisu Powszechnego 七次全国人口普查. Wiadomo, ze policzyć trzeba nieco ponad 1 miliard 400 milionów mieszkańców Państwa Środka. Spis powszechny, przeprowadzany co 10 lat,  wchodzi w decydującą fazę. Pierwszy etap tej fazy to przeprowadzenie w dniach od 1.11. do 10.12. krótkich ankiet z zarejestrowanymi/spisanymi wcześniej obywatelami. Po 10.12. zostanie przeprowadzone losowanie, które wyłoni 10% populacji. Ta grupa odpowie w następnych tygodniach na szczegółowe pytania rozbudowanej ankiety spisowej. 140 milionów to raczej wiarygodna próba dla statystyków.

 • Od 20 listopada zniesiona zostaje górna granica wieku dla kierowców w Chinach. Po tej dacie pojazdy mechaniczne będą mogły prowadzić w ChRL osoby liczące sobie lat 70 i więcej. O zachowaniu uprawnień decydować będzie stan zdrowia. Seniorzy będą mogli prowadzić wyłącznie auta osobowe. Ciężarówki, autobusy i pojazdy specjalne pozostaną domeną młodszych.

 • Z początkiem listopada administratorzy domów opieki pomocy społecznej (stałej i dziennej) zobowiązani są do prowadzenia szczegółowej, codziennej ewidencji stanu zdrowia swoich podopiecznych. Nowe regulacje dotyczące prowadzenia tego typu placówek uwzględniają procedury postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia u podopiecznych zakażeń wirusowych (nie tylko COVID-19). Przepisy sugerują umieszczenie kamer monitorujących w palcówkach (wszędzie poza strefami takimi jak toalety, przebieralnie), a w przypadku instalacji systemów monitorujących zobowiązują administracje domów opieki do przechowywania nagrań.

 • Wprowadzone zostają bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych klientów chińskich banków, instytucji świadczących usługi finansowe, jak też operatorów płatności mobilnych. Centralny Ludowy Bank Chin 中国人民银行 w swoim zarządzeniu zobowiązuje te organizacje do należytego zabezpieczenia i przechowywania danych. Zabrania gromadzenia takich, które nie są związane z prowadzoną usługą, czy specyfiką działalności. Co istotne: wymienione powyżej instytucje nie mogą odmówić świadczenia swoich usług klientowi, który odmówi podania danych zbędnych dla zrealizowania konkretnych usług.

 • Ministerstwo Finansów 财政部 oraz Generalna Państwowa Administracja Sportu 国家体育总局联合 z dniem 1 listopada zmieniają zasady dotyczące organizacji loterii sportowych. Zmniejszono stosunek obowiązkowej kwoty przeznaczonej na wygrane z ogólnej puli uzyskanej w trakcie organizacji danej loterii z 71% na 70%. Zwiększono jednocześnie udział procentowy środków, które z kwot uzyskanych ze sprzedaży losów mają być przeznaczone na działalność charytatywną z 20 na 21%. Losy loterii sportowych w dni powszednie mogą być sprzedawane w danej kolekturze nie dłużej niż 11 godzin, w soboty i niedziele maksymalnie przez 12 godzin. Osoba, która danego dnia zamierza nabyć losy o wartości przekraczającej 10,000RMB (~5,536PLN), musi uprzednio zgłosić taki zamiar i przekazać aktualne dane teleadresowe organizatorom loterii.

 • Rząd Pekinu uruchomił aplikację mobilną i specjalną platformę internetową, która umożliwia rejestrację całego łańcucha dostaw importowanej żywności mrożonej (np. mięsa, ryb, owoców morza, woda mineralna): od szczegółowych danych dotyczących cech produktu, jego ilości, danych dotyczących importera, poprzez pośredników, do których trafiła konkretna partia pierwotnego importu, aż po detalistów sprzedających w sklepach na terenie całego miasta. Dzięki nowemu systemowi będzie można bardzo szybko otrzymać informacje na temat każdej, najmniejszej nawet partii importowanej żywności mrożonej sprzedanej w stolicy Chin. W przypadku ponownego wykrycia wirusa COVID-19 w importowanej żywności, wyeliminowanie każdej partii konkretnej dostawy będzie ułatwione i niekoniecznie skutkować będzie zablokowaniem całości importu danego rodzaju żywności z określonego państwa, czy regionu. Oczywiście korzystanie z systemu jest obowiązkowe dla wszystkich związanych z obrotem mrożoną żywnością importowaną. Od wielkiego importera, po drobnego detalistę.

 • Na HaiNan 海南 (wyspa-prowincja na południu Chin) z dniem 1 listopada wprowadzono całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych (takich jak szkoły, szpitale i inne placówki medyczne, urzędy, etc.) i środkach transportu publicznego. Palacze będą mogli korzystać z wyznaczonych miejsc. Te jednak nie mogą być zlokalizowane w pobliżu często uczęszczanych chodników, przejść, pasaży.

Z frontu walki z Covid-19/SARS-Cov-2

Po dłuższym okresie względnego spokoju niepokojąca wiadomość napłynęła z Kaszgaru (XinJiang – Ujgurski Region Autonomiczny). W tamtejszej fabryce odzieżowej wykryto 138  bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem. To największe ognisko epidemiczne zlokalizowane od kwietnia br., a zarazem to pierwszy od 10 dni przypadek zakażenia lokalnego. Zastosowano tu sprawdzoną już metodę: miasto i okolice objęto pełnym lockdownem i zarządzono powszechne testy mieszkańców. W dniach od 24 do 28 października przeprowadzone 4,746,500 testów. W ich wyniku wykryto kolejne przypadki zakażenia COVID-19 w liczbie 45. W sumie w Kaszgarze wykryto 183 przypadki zakażenia koronawirusem. Miasto wróciło do normalnego funkcjonowania. Rzecz jasna w ramach „nowej normalności”: maseczki, dezynfekowanie rąk, utrzymywanie bezpiecznego dystansu, itd. Wirus nie zniknął, on wciąż krąży. Ale można sprawić, że nie wygrywa.

Testy w Kaszgarze.

Od początku epidemii do dnia 01.11.2020 w Chinach zarejestrowano 91,921 przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19, w tym 666 bezobjawowych (przypadek?), wyzdrowiało 86,654 pacjentów, 4,746 zmarło. W ogólnej liczbie przypadków 3380 to osoby, które zaraziły się wirusem poza granicami ChRL.

Według doktora Zhong NanShan, głównego eksperta i doradcy rządu do spraw walki z koronawirusem w Chinach, nowe zakażenia nie występują obecnie w dużej skali. Mamy w ostatnim czasie do czynienia ze sporadycznymi, stosunkowo nielicznymi i zdecydowanie lokalnymi ogniskami epidemicznymi. Ale nie oznacza to, ze należy zrezygnować ze sprawdzonych środków zapobiegania epidemii. Globalna sytuacja epidemiologiczna jest bardzo poważna i trudno o optymizm jeśli chodzi o jej ocenę.

Doktor Zhong ma status bohatera narodowego. Zasłużenie.

Doktor Zhong twierdzi, że kluczem do sukcesu w walce z COVID-19 jest zapobieganie i kontrola, a nie efektywne leczenie pacjentów chorujących w wyniku zakażenia. Istotne jest wczesne wykrywanie, wczesna diagnoza i wczesna interwencja. Szybkie testowanie w zakażonej lokalizacji pozwala na rozpoznanie skali zagrożenia, a także właściwe prowadzenie pacjentów w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przypadkami ciężkimi, łagodnymi, czy bezobjawowymi. W Chinach sukces w walce z epidemią w dużej mierze osiągnięto dzięki zaangażowaniu społecznemu w prewencję na szczeblu wspólnot mieszkaniowych, zarządów osiedli. Odpowiedzialność społeczna wygrywała i wygrywa z wirusem. Doktor Zhong nie przewiduje nastąpienia w Chinach drugiej fali koronawirusa i masowych zakażeń. Oby jego przewidywania sprawdziły się tak, jak to miało miejsce do tej pory.

Ekonomia 经济学

Zyski w przemyśle w górę

Wedle danych opublikowanych przez Krajowy Urząd Statystyki国家统计局 we wrześniu br. zyski w przemyśle wzrosły o 10.1% w relacji rok do roku. Jednak licząc od początku roku (styczeń – wrzesień 2020) zyskowność w przemyśle chińskim jest wciąż niższa niż w roku 2019 (-2.4% r/r). Jednak możemy tu obserwować wyraźny trend wzrostowy. We wcześniej badanych okresach, czyli styczeń – lipiec i styczeń – sierpień br. i zyski wynosiły odpowiednio -8.1% i -4.4% w odniesieniu do analogicznych okresów roku minionego. Wiele wskazuje na to, ze IV kwartał pozwoli przemysłowi zakończyć cały rok na plusie.

PKB Chin III kwartały br.

Krajowy Urząd Statystyki国家统计局opublikował dane dotyczące PKB w okresie styczeń – wrzesień br. dla poszczególnych prowincji Chin. Zdecydowana większość gospodarek prowincji chińskich powiększyła się: od 0.1% (Pekin 北京), aż do 6.3% (Tybet/XiZang 西藏). Wzrost PKB 5 prowincji w ciągu III kwartałów tego roku wyhamował jednak w porównaniu z zeszłym rokiem: HuBei 湖北 (-10.4%), Wewnętrzna Mongolia 内蒙古 (-1.9%), HeiLongJiang 黑龙江 (-1.9%), LiaoNing 辽宁 (-1.1%) i… Szanghaj 上海 (- 0.3%).

PMI październik 2020

Indeks PMI dla produkcji przemysłowej już 8 miesiąc z rzędu utrzymuje się na poziomie wzrostu, powyżej 50. W październiku wyniósł 51.4, o 0.1 mniej niż we wrześniu. Wszelkie dane powiązane z indeksem PMI wykazują stały trend ożywienia gospodarczego w Chinach: wielkość produkcji przemysłowej stabilnie rośnie, tak jak i konsumpcja. PMI sektora pozaprodukcyjnego jest jeszcze bardziej optymistyczne: w październiku osiągnął poziom 56.2  , gdy we wrześniu było to 55.9. Sub-indeks dla zamówień eksportowych również rośnie. W październiku wyniósł 51 (we wrześniu 50.8).

Przypomnijmy o co chodzi z indeksem PMI. Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.

Kolej połączy dwa lotniska w Szanghaju

Władze Szanghaju uruchamiają nową, sztandarową inwestycję. Rusza budowa linii kolei szybkiej, która połączy dwa tutejsze lotniska, czyli 上海虹桥国际机场  ShangHai HongQiao International Airport oraz 上海浦东国际机场 ShangHai PuDong International Airport. Oba międzynarodowe porty lotnicze dzieli odległość 68.8 km. Oba mogą obsłużyć rocznie w sumie 120 mln pasażerów. Uruchomienie nowego połączenia między tymi lotniskami sprawi, że czas przesiadki dla pasażerów przemieszczających się pomiędzy nimi skróci się do 40 minut. To z kolei oznacza, że ruch na obu lotniskach będzie można zwiększyć. Miedzylotniskowa linia kolejowa w 80% swej długości będzie przebiegać pod ziemią. Zgodnie z informacja szanghajskiego magistratu zostanie oddana do użytku przed końcem 2024 roku.

Chiny największym producentem maszyn TBM

Bez większego rozgłosu Chiny zajęły pierwsze miejsce na świecie w kategorii dostawcy maszyn typu TBM, czyli Tunnel Boring Machine, czyli wielkich tarczowych kombajnów do drążenia tuneli. Pozycja Chin w tej specyficznej niszy w skali globu nie zaskakuje. Chiny są bez wątpienia największym na świecie rynkiem dla firm specjalizujących się w drążeniu i budowie tuneli. Same inwestycje związane z budową kolejnych linii metra wymagają użycia wielu tych wielkich i skomplikowanych urządzeń.

Chinom wystarczyło 12 lat, aby zdobyć ponad 50% światowego rynku maszyn do drążenia tuneli. Pierwsze urządzenie tego typu zbudowane wyłącznie na bazie chińskich części zostało wyprodukowane w 2008 roku.

Do tej pory wyprodukowano ich 908. Pracują w ponad 20 krajach świata, w tym w Singapurze, Polsce, Turcji, Włoszech, Francji, Rosji, Indiach, Malezji, Danii, Algierii, czy Australii. We wrześniu i październiku zakłady produkcyjne opuściły maszyny zdolne do drążenia tuneli o największej na świecie średnicy. Pierwsza z nich została skonstruowana i wyprodukowana przez Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd., 上海隧道工程有限公司. Średnica tarczy tej maszyny to 14.05 metra. Cały kombajn ma długość 99 metrów, a waży 3,200 ton. Drugi najnowszy gigant do drążenia tuneli jest efektem współpracy China Railway Construction Heavy Industry Group 中国铁建重工集团 oraz China Railway 14th Bureau z Changsha 中铁十四局, 长沙. Średnica tarczy tego kombajnu to 16.07 metrów, długość 150 metrów, waga całkowita to 4,300 ton.

Wieżowiec do kupienia

Jest do nabycia nieruchomość. To najwyższy budynek w XiaMen 厦门 (miasto w prowincji 福建 FuJian). Mierzy 340 metrów wysokości. Budynek, którego budowa stanęła 7 lat temu, znajduje się w stanie deweloperskim: powstała pełna konstrukcja z instalacjami wewnętrznymi, położono wszystkie ściany zewnętrzne. Pierwotnie wieżowiec wyceniono na 5.2 mld RMB (~3.08 mld PLN). Pierwsza aukcja, która miała miejsca we wrześniu br. nie przyciągnęła uwagi ani deweloperów, ani instytucji finansowych inwestujących w nieruchomości. Październikowa aukcja, gdzie cenę wywoławczą obniżono do 3.64 mld RMB (~ 2.16 mld PLN) również nie przyniosła rezultatu.

Na 10 listopada zapowiedziano trzecią licytację. Cena wywoławcza to 2.912 mld RMB (~ 1.73 mld PLN). Syndyk informuje, że otrzymuje wiele zapytań dotyczących budynku i licytacji, ale póki co nikt nie wpłacił wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu. Miejscowi gracze liczą na dalsze obniżenie ceny. Co zapewne nastąpi.

Niegdysiejsze “kup pan cegłę” zamieniło się w “kup pan wieżowiec”…

Giełdy

Już drugi tydzień indeksy spadają. Nie pomogło zatwierdzenie prze Plenum KC partii założeń do planu pięcioletniego 2021-2025 i strategii do 2035. Ani też dobre informacje o wskaźniku PMI czy zyskach w przemyśle. Raczej inwestorzy nasłuchują zapowiedzi z kół rządowych o reformach rynku finansowego, szczególnie bardziej uregulowaniu giełd z możliwością szybkiego wyrzucenia z nich spółek naruszających reguły czy przynoszących ciągłe starty. Największe spadki w tygodniu miały indeksy giełdy na Taiwanie台湾, w XiangGang/HongKong 香港 oraz ShangHaiu上海. W miarę obroniły się indeksy giełdy w ShenZhen 深圳. Choć piątek zdecydowanie był nieudanym dniem, mimo że obroty finansowe giełd były na wysokim poziomie. Największe spadki miały spółki z branży tekstylnej, odzieżowej, żywnościowe, napojów, przemysłu lekkiego oraz medialne. Spółki technologiczne nadal dobrze sobie dają radę. Rynek jest wyraźnie w fazie słabszej. Wielu inwestorów przyjmuje postawę wyczekującą i przyglądającą się sytuacji finansowej. Oczekują na okazje IPO o dużym potencjale zysków, jak spodziewana największe na świecie wejście na giełdy (5 listopada-ShangHai i XiangGang/HongKong) należącej do grupy Alibaba阿里巴巴集团, Ant Financial蚂蚁金融服务.  Końcówka roku zapowiada się wiec interesująco.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (30.10.2020)

100英镑GBP = 869.05人民币 RMB

100欧元EUR = 784.63 人民币 RMB

100美元US$ = 672.32人民币 RMB

100美元US$ = 669.41人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach międzybankowych.

100 港HG$ = 86.72人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 84.1人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.48 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 168.80人民币 RMB

100人民币 RMB = 59.02 波兰兹罗提 PLN

SIBOR/HIBOR

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 30.10.2020}

Technologie 技术

Rozwój Internetu w Chinach

Według najnowszego raportu China Network Audiovisual Program Service Association 中国网络视听节目服务协会 pod koniec czerwca br. w Chinach było 940 mln użytkowników Internetu. Gwałtownie rośnie liczba użytkowników Internetu korzystających z aplikacji streamingowych, video, platform dla videoblogerów. Chińscy internauci szczególnie chętnie korzystają z serwisów DouYin 抖音 (znany jako Tik Tok) i KuaiShou 快手. W sumie to 818 mln użytkowników, z których każdy, każdego dnia spędza średnio 110 minut przeglądając treści publikowane na tych platformach.

HuaWei uruchamia swoje programy, aplikacje i usługi

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o premierze nowych smartfonów HuaWei 华为 z rodziny Mate 40. Telefony te oprócz wielu interesujących nowych rozwiązań technicznych proponują użytkownikom nowe programy, takie jak na przykład wyszukiwarka Petal Search, mapy Petal Maps, czy zestaw programów biurowych Huawei Docs. To kolejny przykład efektów działania administracji amerykańskiej. HuaWei zdecydował się zainwestować czas i pieniądze w rozwój swoich systemów operacyjnych, oprogramowania, usług (odpowiedników Google Play, czy App Store), żeby uniknąć w przyszłości kłopotów wynikających z uzależnienia się od zewnętrznych dostawców.

Taką samą decyzję podjęto też w kwestii produkcji kluczowych komponentów, takich jak procesory (obecnie dostarczane głównie przez firmy tajwańskie i amerykańskie), a nawet w kwestii materiałów półprzewodnikowych. Chińskie firmy takie jak HuaWei położyły nacisk na niezależność i samowystarczalność.

I jeśli nawet za kilka tygodni zagraniczni decydenci zmienia zdanie, zaproponują powrót do normalności, to nie zatrzyma to uruchomionych w Chinach procesów. Nie da się budować wieloletnich strategii na bazie relacji z nieprzewidywalnymi partnerami. W perspektywie najbliższych 10 lat dostawcy kluczowych komponentów i oprogramowania bezpowrotnie utraca swoje znaczenie na chińskim rynku. A być może będą musieli stawić czoła nowemu konkurentowi, który zbudowawszy własne, niezależne zaplecze badawczo-rozwojowe i produkcyjne, będzie mógł spróbować prześcignąć mistrzów.

500-tny Airbus zmontowany w Chinach

.

Zdalnie sterowana ciężarówka kopalniana

.

Nauka – Edukacja 教育 科学

TianWen-1 w drodze na Marsa

Już niemal 100 dni leci sonda TianWen-1 ”天问一号”  pędzi w kierunku Marsa. Do tej pory moduł podróżny, w którym znajduje się sonda, lądownik i marsjański łazik pokonał 256 mln kilometrów wyliczonej trajektorii. W linii prostej sonda oddaliła się od Ziemi o 44 mln kilometrów. Wszystkie urządzenia pokładowe pracują normalnie. Wyścig na Marsa trwa. Tuż za chińską sondą ku Czerwonej Planecie podąża satelita Zjednoczonych Emiratów Arabskich wystrzelony z Ziemi przez Amerykanów. Jednak nie to jest najważniejsze, który z pojazdów pierwszy osiągnie orbitę marsjańską, ale to, który z nich zrealizuje zaplanowane zadania. Chińczycy zawiesili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko.

Społeczeństwo 社会

Marzenie młodych: posada urzędnika

Marzeniem wielu młodych ludzi w Chinach jest kariera urzędnika państwowego. Urzędniczy etat to godna pensja, prestiż, a przede wszystkim stabilna praca do samej emerytury. Nic zatem dziwnego, że do tegorocznych egzaminów do administracji państwowej zgłosiło się 1 milion 576 tysięcy kandydatów. To niemal 61 chętnych na jedno miejsce pracy. Którą dostaną najlepsi.

Posada urzędnika marzeniem milionów Chińczyków

.

Chińczycy pozytywnie o rządzie w walce z COVID-19

.

Cudzoziemcy w Chinach

Najwięcej cudzoziemców w Chinach żyje w Pekinie, Szanghaju, GuangZhou (Kantonie) i ShenZhen. Jak podaje Shell Research Institute 贝壳研究院 w swoim raporcie 95.52% obcokrajowców wybiera opcję wynajęcia mieszkania (preferują duże) a tylko 1.4% decyduje się na kupno nieruchomości. Czy powinno być mi smutno, ze znalazłem się w mniejszości?

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza 中国人民解放军

Koniec wojskowych klubów sportowych

Cechą szczególną państw bloku socjalistycznego były wojskowe kluby sportowe. Wszak i warszawska Legia przez kilkadziesiąt lat nosiła miano Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego. Armie państw socjalistycznych miały swoje kluby, miały swoich sportowców, mistrzów. Podobne obyczaje panowały również w Chinach. Ale wszystko się kiedyś kończy. Centralna Komisja Wojskowa 中央军事委员会 zdecydowała o wycofaniu zawodników, a także swoich klubów z wszelkich krajowych zawodów oraz lig. Oznacza to likwidację tych klubów w dotychczasowej formie organizacyjnej i własnościowej. Uznano bowiem, że zawodnicy klubów wojskowych to fikcyjni wojskowi, nie biorący udziału w żadnych zadaniach jednostek wojskowych, w których formalnie służą. Osoby te uzyskują wynagrodzenie, a co więcej stopnie wojskowe i awanse za osiągnięcia sportowe, a nie militarne.

Zmiany, zmiany, zmiany….

Komisja postanawiała zerwać z tym procederem, co nie oznacza, że żołnierze Armii Ludowo-Wyzwoleńczej nie będą uprawiać sportu. Wręcz odwrotnie. Ale żołnierze mają być przede wszystkim żołnierzami, zaś sportowcy sportowcami.

Przygotuj się do wojny….

Zaskoczyła mnie oficjalna strona internetowa Armii Ludowo-Wyzwoleńczej www.81.cn . Znalazłem na niej nową zakładkę, którą na zdjęciu poniżej zaznaczyłem elipsą. Zakładka ta po chińsku nazwana została 备战打仗. Po polsku znaczy to: „przygotować się do wojny”. Może to dowód wzmożenia czujności. A może…

 

Bez komentarza…

.

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 45/2020 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button