Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (47/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

22 - 28 listopada 2021

Z prac rządu (来自政府工作)

Trzy dokumenty dotyczące reform

24 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Centralnego Komitetu ds. Kompleksowego Pogłębiania Reform (中央全面深化改革委员会). Na czele Komitetu stoi przewodniczący Xi JinPing 习近平. Biorą w nim udział również członkowie rządu z premierem Li KeQiangiem 李克强 na czele. Tym razem, po zakończeniu obrad opublikowano dokumenty, z których najważniejszymi zdają się poniższe trzy:

 • „Trzyletni program reformy systemu nauki i technologii (2021-2023)” 《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年) 》,
 • „Opinie przewodnie w sprawie przyspieszenia budowy krajowego jednolitego systemu rynku energii elektrycznej “《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》oraz
 • „Opinie w sprawie ustanowienia systemu odpowiedzialności dyrektora w ramach partyjnej organizacji szkół podstawowych i gimnazjów”《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》.

Pierwszy z dokumentów zobowiązuje wszystkie organy i instytucje rządowe do zwiększenia wysiłku na rzecz konieczności wzmocnienia narodowej strategii rozwoju nauki i technologii, zbudowania wydajnego systemu organizacyjnego dla kluczowych badań, zarządzania dużymi projektami naukowymi i technologicznymi oraz wzmacnianie ich systemowej konkurencyjności. Za niezbędne uznaje zoptymalizowanie struktury nauki i technologii, aby to przedsiębiorstwa odgrywały główną rolę w innowacjach technologicznych, promowaniu wdrażania ich oraz tworzeniu łańcucha efektywnych powiazań nauki, techniki, przemysłu, finansów. Wszystko dla przyspieszenie transformacji i zastosowania w praktyce osiągnięć naukowych i technologicznych.

Drugi dokument wskazuje na działania jakie należy podjąć dla dalszego tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w całym kraju. W tym celu zaleca się koordynację prac między poszczególnymi szczeblami rynku energii: ogólnokrajowymi, prowincjonalnymi, regionalnymi i miejskimi. Uznaje się za niezbędne wprowadzenie jednolitych standardów zasad handlowych i technicznych oraz promowanie uporządkowanej, a zarazem zróżnicowanej konkurencji. Usprawnienia wymaga reforma rynkowego mechanizmu kształtowania cen węgla i energii elektrycznej, przesyłu energii elektrycznej, skuteczne zrównoważanie podaży oraz popytu na nią. Należy stopniowo, w sposób uporządkowany wprowadzić mechanizmy transformacji energetycznej w celu przechodzenia na jej czystą i nisko emisyjną formę.

Trzeci dokument, najkrócej rzecz ujmując, przekazuje w ręce podstawowych organizacji partyjnych wiodącą rolę w zakresie zarządzania szkołami podstawowymi i średnimi. Będą ponosić pełną odpowiedzialność za całokształt dzielności i osiągnieć danej placówki oświatowej. POP ma przewodzić w wyznaczaniu kierunków aktywności placówki, zarządzać w szerokim zakresie, przewodzić kierownictwu szkoły i zespołowi pracowników. To POP będzie też odpowiedzialna za jakość edukacji w danej placówce, szczególnie w zakresie patriotyzmu, wdrażaniu nauk, zasad i zaleceń partii dotyczących szkolnictwa. POP ma brać aktywny udział w reformowaniu szkolnictwa – jako źródło informacji na temat wyzwań i potrzeb, ale także jako zespół implementujący nowe przepisy i normy.

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)

Komisja zatwierdziła dwa duże projekty budowy linii szybkich kolei.

Pierwszy to rozwój połączenia Szanghaj 上海  – NanJing 南京 – HeFei 合肥 . Taka linia już wprawdzie istnieje. Prowadzi do Pekinu. W przypadku nowej linii – poprowadzona zostanie po północnej stronie rzeki Jangcy / ChangJiang / Yangtze / 长江 i ma być częścią większego projektu – połączenia Szanghaju z ChengDu 成都 i ChongQing 重庆 . Nowa linia kolejowa ma ułatwić utworzenie silnego korytarza ekonomicznego o ujścia rzeki Jangcy do nowego metropolis w Chinach Środkowych. Długość pierwszego odcinka linii, czy z Szanghaju do HeFei to 554,6 km, w tym 519,9 km zostanie zbudowanych od podstaw, a 34,7 km to już istniejący odcinek. Niezbędne będzie wybudowanie 10 nowych stacji kolejowych. Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji to 180,20 mld RMB (ok. 117,23 mld PLN). Zakładana prędkość przejazdu to 350 km/godz. Inwestycja zostanie zakończona w 2025 roku. Całość inwestycji zostanie zamknięta w 2030 roku. Linia będzie miała długość 2 100 km. Koszt budowy: 530 mld RMB (ok. 345,17 mld PLN).

Drugi projekt jest znacznie większy, ambitniejszy i ma większy wymiar gospodarczy i polityczny. Według “Zarysu Planu Krajowej Kompleksowej Trójwymiarowej Sieci Transportowej “《国家综合立体交通网规划纲要》zatwierdzonego przez Komitet Centralny KPCh (中国共产党中央党) i Radę Państwa (国务院) zakłada on budowę trzech połączeń kolejowo – drogowych (razem z tunelami podmorskimi) pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Tajwanem.

Te trzy połączenia to tak zwane: „północne”, „środkowe” i „południowe”. Najbardziej zaawansowany jest projekt północny. Właśnie ogłoszono gotowość do eksploatacji linii z FuZhou 福州 (stolica prowincji FuJian 福建) na wyspę PingTan 平潭 (należącej do ChRL i najbliżej położonej w stosunku do wysp administrowanych przez Tajwan: JinMen 金门 i MaZu 马祖). By połączyć wyspę PingTan z kontynentem wybudowano most kolejowo-drogowy o długości 16,4 km. Wyspy JinMen i MaZu są oddalone od PingTan to ok. 120 km. Jak poinformowało Biuro Rady Państwa do spraw Tajwanu (国务院台湾事务办公室) prowadzone są techniczne analizy nad tym odcinkiem. Biuro ma nadzieje, że będzie on gotowy do oddania w 2035 roku.

Ministerstwo Handlu (商务部)

W bieżącej pięciolatce ministerstwo podejmować będzie serię działań mających na celu obniżenie ceł importowych, jak i kosztów obsługi ich naliczania i regulowania. Promowanym obszarem handlu zagranicznego w ramach tego projektu jest import z krajów rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbiedniejszych. Preferencjami obejmowane będą też zaawansowane technologie, kluczowy sprzęt produkcyjny, części i komponenty, a także produkty energetyczne, ekologiczne, niskoemisyjne i te wysokiej jakości. Ministerstwo zakłada rychłą transformację i modernizację tradycyjnych, pracochłonnych gałęzi przemysłu takich jak przemysł tekstylny, czy odzieżowy.

Państwowa Administracja Cyberprzestrzeni Chin (国家互联网信息办公)

Wprowadzone zostają ściśle określone reguły dotyczące treści jakie w Intrenecie prezentują gwiazdy i celebryci. Dotyczą one takich aspektów jak: prezentowane informacje, zarządzanie oficjalnym kontem w mediach społecznościowych, kontaktu z sympatykami. Prezentowane treści mają być zgodne z socjalistycznymi wartościami moralnymi. Nie mogą epatować bogactwem, ekstrawagancją, nie mogą powielać plotek czy nieprawdziwych informacji. Livestreamy prowadzone przez celebrytów nie mogą zawierać reklam. Zabroniono celebrytom – pod jakimkolwiek pozorem – prosić fanów o wsparcie finansowe. Chińskie Stowarzyszenie Sztuk Performatywnych (中国表演艺术协会) w uzgodnieniu z Państwową Administracją Cyberprzestrzeni Chin stworzyła negatywną listę gwiazd i celebrytów, którzy naruszają wspomniane zasady. Na czarnej liście znalazło się 88 livestreamerów, którym zabroniono prowadzenia transmisji w sieci na żywo. Osoba, która znajdzie się na czarnej liście nie może zostać zatrudniona przez telewizję, czy organizacje artystyczne. Władze uznały, że przestrzeń, w której funkcjonują gwiazdy jest pozbawiona reguł. Wezwano media, platformy internetowe, jak i twórców, czy artystów do zwalczania coraz powszechniejszego wśród celebrytów zjawiska uchylania się od płacenia podatków, skandali obyczajowych, napaści seksualnych.

Ocenia się, że tzw. „ekonomia idoli” (w tym livestream, czy cyfrowe postacie) wygeneruje w Chinach 140 mld RMB (ok. 91,368 mld PLN).

Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi (农业农村部息办公)

Z końcem września br. pilotażowe działanie podjął Krajowy Bank Zasobów Plazmy Zarodkowej Roślin Uprawnych (国家农作物种质资源库). Zgodnie z założeniami bank zgromadzi ponad 1,5 mln rożnego rodzaju zarodków roślin i nasion. Od października br. funkcjonuje Krajowe Repozytorium Zarodków Biologicznych Rybołówstwa Morskiego (国家海洋渔业生物种质资源库). Obecnie ma ono w swoich zasobach 100 000 takich materiałów. Repozytorium może przechowywać do 350 000 różnych zarodków, co pozwoli zgromadzić je dla dużej części biologicznych zasobów wodnych w skali świata.

W przyszłym roku rozpocznie się budowa Krajowego Banku Zasobów Plazmy Zarodkowej Zwierząt Hodowlanych i Drobiu (国家农作物种质资源库). Tu będzie można przechować nawet 33 mln zarodków, materiałów genetycznych. Będzie to największy na świecie bank tego typu.

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化)

Według wyliczeń tego organu pod koniec października w kraju było 1,641 mld zarejestrowanych numerów telefonów komórkowych, tym już 471 mln działa w sieci 5G. Od stycznia do października br. dochody trzech operatorów sieci telekomunikacyjnej w Chinach wyniosły 1,225 bln RMB (ok. 800,038 mld PLN). To wzrost o 8,2% r/r.

Państwowa Administracja Służby Cywilnej (国家公务员局)

28 listopada instytucja ta przeprowadziła w całym kraju egzaminy pisemne, które są częścią egzaminów dla kandydatów na urzędników administracji centralnej i jej oddziałów regionalnych. W egzaminach pisemnych w tym roku wzięło udział 1,422 mln kandydatów. Egzaminy odbyły się jednocześnie w 77 miastach Chin. Na jedno miejsce pracy w urzędach przypada w tym roku 46 chętnych. Praca w administracji cieszy się wśród absolwentów uczelni niesłabnącym powodzeniem.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Chiny w górę

Według najnowszego raportu McKinsey & Company Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako najbogatszy kraj na świecie. Na Państwo Środka przypada jedna trzecia przyrostu światowego majątku w okresie ostatnich 20 lat. 10 krajów (Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Meksyk, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) odpowiada za 60 % wzrostu światowego bogactwa. W tej grupie 50 % przyrostu netto to właśnie Chiny. W ciągu 20 lat majątek narodowy Chin powiększył się z 9 do 120 bln USD (od ok. 37,539 bln do 500,578 bln PLN). W tym samym okresie majątek Stanów Zjednoczonych podwoił się: z 45 do 90 bln USD (ok. 187, 736 bln do 375,491 bln PLN).

Z raportu McKinsey wynika również, że wraz z rosnącym globalnym bogactwem pogłębiają się nierówności społeczne. Tak w Chinach jak i USA ponad 67% majątku jest w rękach 10% najbogatszych obywateli. Przy czym ich przychody stale rosną. Analitycy tej firmy ostrzegają, że 68% wartości netto majątków na świecie ulokowanych jest w nieruchomościach. Pozostałą jego część stanowi głównie infrastruktura, specjalistyczne maszyny oraz czynniki niematerialne – takie jak własność intelektualna czy patenty.

Najatrakcyjniejsze powiaty

Centrum Badań Ekonomicznych Powiatów Sadie Consulting (赛迪顾问县域经济研究中心) opublikowało coroczną listę 100 najatrakcyjniejszych powiatów pod względem konkurencyjności inwestycyjnej.

Pierwsza dziesiątka to:

 1. KunShan 昆山 (prowincja JiangSu 江苏),
 2. JinJiang 晋江 (prowincja FuJian 福建),
 3. CiXi慈溪 (prowincja ZheJiang 浙江),
 4. ZhangJiaGang 张家港 (prowincja JiangSu 江苏),
 5. ChangShu 常熟 (prowincja JiangSu 江苏),
 6. TaiCang 太仓 (prowincja JiangSu 江苏),
 7. YuYao 余姚 (prowincja ZheJiang 浙江),
 8. YiWu 义乌 (prowincja ZheJiang 浙江),
 9. ChangSha 长沙 (prowincja HuNan 湖南),
 10. JiangYin 江阴 (prowincja JiangSu 江苏).

Z analizy zebranych danych wynika, że najbardziej atrakcyjnymi inwestycyjnie powiatami w Chinach są te położone we wschodniej części kraju. W pierwszej setce znalazło się ich 69. 21 powiatów to te z regionu centralnego, 7 z zachodniego, a tylko 3 z północno-wschodniego. Najwięcej atrakcyjnych powiatów znajduje się w prowincji ZheJiang 浙江 (27) i w prowincji JiangSu 江苏 (22).

7 godzinny dzień pracy

Zhuhai Gree Electric Appliance Co., Ltd.  (珠海格力电器股份有限公司) jest pierwszą w Chinach dużą korporacją, która wprowadza nowe standardy dotyczące czasu pracy. Pracownicy Zhuhai Gree będą mieć wszystkie wolne weekendy, a od poniedziałku do piątku pracować będą 7 godzin w systemie: 8:30-11:45 – przerwa na lunch – 13:30 do 17:30.

Jednocześnie Gree likwiduje praktykę pracy w nadgodzinach. Jeśli praca po godzinach będzie konieczna, to szef danego działu musi uzyskać zgodę na pracę swoich podwładnych w nadgodzinach od kierownictwa firmy. Gree wprowadza zmiany z okazji swojego 30-lecia.

Metro GuangZhou – DongGuan

Rząd GuangZhou 广州 (stolicy prowincji GuangDong 广东 w Chinach Południowych) zdecydował o wprowadzeniu do planu aktualnej pięciolatki rozbudowy międzymiastowej linii metra nr 22. Jej pierwszy odcinek już łączy GuangZhou z FoShan (25 km). Następny, który otrzymał od władz „zielone światło”, połączy FoShan z DongGuan (58,5 km). Metro na tej linii będzie jeździło z prędkością 160 km/godz. Ostatni odcinek linii 22 połączy DongGuan z ShenZhen (105 km). Ten odcinek prawdopodobnie zostanie oddany do użytku do końca roku 2030.

Nieruchomości (房地產)

Evergrande story ciąg dalszy

China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (中国恒大地产集团有限公司) nie ustaje w staraniach by wyjść ze swoich finansowych problemów. Organy nadzoru finansowego przekazały spółce jasny sygnał, że musi ona radzić sobie sama i nie może liczyć na pomoc państwa. Dlatego też właściciel Evergrande Xu JiaYin 许家印 wyprzedaje swój majątek.

Tymczasem przyjaciel Xu, miliarder Liu LuanXiong 刘联雄, który zarazem jest szefem innej spółki deweloperskiej, Chinese Estates Group Co., Ltd. (华人置业集团有限公司) postanowił sprzedać wszystkie posiadane akcje Evergrande. Przez ostatnie 13 lat pomagał i wspierał Xu w różnych projektach. To już przeszość. Ze sprzedaży udziałów w Evergrande ma uzyskać 2,012 mld HKD (ok. 1,077 mld PLN). Cztery lata temu kupił te akcje za 13,596 mld HKD (ok. 7,277 mld PLN).

Klimat (气候)

CO2 w dół

Jak wyliczyło fińskie Centre for Research on Energy and Clean Air, po raz pierwszy od dwóch lat w III kwartale br. spadł poziom emisji CO2 w Chinach. O 0,5%. Według badaczy uzyskanie takiej redukcji  było możliwe dzięki ograniczeniu zużycia paliw stałych oraz zmniejszeniu produkcji cementu.

Motoryzacja (汽车)

Tesla drożeje

Tesla ShangHai Co., Ltd. (特斯拉(上海)有限公司) po raz trzeci podwyższa ceny na swoje auta Model 3 i Model Y. Ceny na te samochody wzrastają o 4 752 RMB (ok. 3 103 PLN).

Aktualnie podstawowa wersja Modelu 3 kosztuje 255 652 RMB (ok. 147 482 PLN), a Modelu Y 280 752 RMB (ok. 183 500 PLN). Spółka uzasadnia podwyżkę cen zapowiedzianym na przyszły rok obniżeniem dopłat rządowych do zakupu samochodów elektrycznych. Zgodnie z przyjętymi zasadami w okresie 2020 ~ 2022 dotacje są obniżane o 10%, 20% i 30% w stosunku do roku poprzedniego. Dopłata obejmuje samochody elektryczne, których cena detaliczna nie przekracza 300 000 RMB (ok. 196 046 PLN).

Transport (交通运输)

Autobusy BYD w Karlsruhe

BYD Automobile Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司) ogłosiło dostawę pierwszych pięciu autobusów elektrycznych nowej generacji dla Deutsche Bahn Regio Bus w Karlsruhe (Niemcy).

Są to 12 metrowe pojazdy, które na jednym ładowaniu pokonują dystans do 400 km.

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

 

Nauka – Edukacja (教育科学)

Uniwersytet “Króla Szkła”

„Król Szkła”, czyli Cao DeWang 曹德旺, założyciel i prezes FuYao Glass Industry Group Co., Ltd. (福耀玻璃工业集团股份有限公司) postanowił przeznaczyć kwotę 10 mld RMB (ok. 6,49 mld PLN) na utworzenie uniwersytetu. Ma on powstać w FuZhou 福州 – stolicy jego rodzinnej, południowo-wschodniej prowincji FuJian 福建.

Cao DeWang 曹德旺

FuYao University of Science and Technology (福耀科技大) ma koncertować się na edukacji i badaniach w zakresie najnowszych technologii znajdujących zastosowanie w przemyśle. Ma być placówką na światowym poziomie, uczyć się od najlepszych międzynarodowych uczelni nowych koncepcji edukacji, metod nauczania, koncentrować się na materiałoznawstwie, precyzyjnych urządzeniach, elektronicznej inżynierii informacyjnej, rozwiazywaniu najnowszych problemów i wyzwań technologicznych oraz naukowych. Na nowej uczelni zostaną utworzone laboratoria naukowe o najwyższym poziomie, wyposażone w najnowszy sprzęt badawczy. Powstanie tu biblioteka gwarantująca dostęp do najnowszych publikacji naukowych krajowych oraz zagranicznych. Utworzony zostanie fundusz stypendialny, aby wspomóc zdolnych studentów pochodzących z ubogich rodzin.

FuYao Glass Industry Group Co., Ltd. (福耀玻璃工业集团股份有限公司) została założona w 1987 roku w FuZhou w formie spółki joint venture. Specjalizuje się w produkcji bezpiecznego szkła samochodowego i przemysłowego szkła technologicznego. Notowana na giełdzie w Szanghaju i HongKongu. Posiada zakłady produkcyjne w 10 prowincjach chińskich oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech, Japonii i Korei Południowej. Szkło samochodowe i szyby do aut zostały autoryzowane i są stosowane w produkcji przez wszystkich czołowych producentów samochodów na świecie – od Volkswagena, Audi, General Motors, Forda, Toyotę, Hondę, Nissana, Hyundaia po Volvo, Daimler Chryslera czy Bentleya. Grupa globalnie zatrudnia ponad 26 000 osób. Ma 26% udziałów w światowym rynku szyb do samochodów.

Cao DeWang był jednym z bohaterów filmu “American Factory”, historii upadłej amerykańskiej fabryki szyb samochodowych przejętej przez miliardera:

Picie herbaty starsze niż zakładano

Archeolodzy z Uniwersytetu ShanDong (山东大学) dokonali nowego odkrycia w miejscowości ZouCheng 邹城, w powiecie YingGuo 邾国 (prowincja ShanDong 山东), które dowiodło, iż obyczaj picia herbaty na terenie dzisiejszych Chin znany był 300 lat wcześniej niż do tej pory uważano.

Naukowcy odnaleźli naczynia do parzenia i picia herbaty, a także pozostałości samej herbaty pochodzące z okresu 453-410 p.n.e., czasu panowania dynastii Zhou.

Społeczeństwo (社会)

Spada liczba małżeństw i narodzin

Według danych zgromadzonych przez Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部) oraz Krajową Administrację Bezpieczeństwa Zdrowotnego (国家医疗安全管理局) od 7 lat corocznie spada liczba zawieranych w Chinach małżeństw. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 8,143 mln, kiedy w 2013 roku zawarto ich 13,469 mln. Ubiegłoroczny rezultat jest najniższym od 2003 roku. W 2020 roku spadła liczba rozwodów. Było ich 4,339 mln. To o 361 600 mniej niż w roku 2019. Najwyższy wskaźnik rozwodów zanotowano w mieście TianJin (4,92% przy średniej krajowej 3,09%), a najmniejszy w Tybecie (1,75%). Spadkowi ilości zawieranych małżeństw towarzyszy kurcząca się liczba urodzin.

Rok 2020 był czwartym rokiem z rzędu, kiedy rejestrowano taka tendencję. Wskaźnik urodzin w minionym roku wyniósł 8,52‰, co oznacza, że na 1 000 osób przypadało 8,52 urodzin. Wskaźnik znalazł się na tak niskim poziomie po raz pierwszy od 1978 roku. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił 10,41‰ na 1 000.

Prawo (法律)

Nie odkładać spraw

Najwyższy Sąd Ludowy (最高人民法院近) wydal zarządzenie, które zobowiązuje sądy wszystkich szczebli, aby wszelkim sprawom przyjętym do rozpatrzenia do końca bieżącego roku wyznaczono termin rozprawy. Nie mogą być odkładane na rok przyszły bez wszczęcia procedury.

Zdrowie  (健康)

“Zero tolerancji” działa

Dr Zhong NanShan 钟南山,  epidemiolog, wielokrotnie przez nas cytowany doradca rządu Chin do spraw chorób dróg oddechowych poinformował, że dzięki strategii „zero tolerancji dla Covid-19” Chiny odnotowują najniższe w skali świata wskaźniki nowych zachorowań (8,9 na 100 000 osób) oraz zgonów (0,4 na 100 000).

Model matematyczny opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego na zlecenie Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (中国疾病预防控制中心) wykazuje jednoznacznie zasadność implementacji polityki „zero tolerancji dla zakażeń koronawirusa”, w tym ograniczeń w podróżowaniu.  Gdyby zamiast stosowanej polityku przyjąć metody jakie praktykuje się w Stanach Zjednoczonych, Chiny rejestrowały by 637 155 zakażeń koronawirusem dziennie. Stosując zalecenia rządu Wielkiej Brytanii notowano by 275 793 nowych przypadków zakażenia każdego dnia. Przyjąwszy reguły obowiązujące we Francji (vive la France!) codziennie wykrywano by 454 198 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Taka sytuacja – według naukowców – spowodowałaby paraliż  chińskiego systemu opieki zdrowotnej.

Dlatego też, dopóki nie ma bardziej skutecznych metod zwalczanie wirusa niż obecnie stosowane, Chiny nie powinny znosić stosowanych metod i obostrzeń, nie powinny też ufać zasadzie osiągnięcia odporności społecznej. Pomimo faktu, iż blisko 78% populacji jest zaszczepiona podwójną dawką szczepionki antywirusowej, pojawiają się nowe ogniska epidemiczne.

Wciąż groźny jest wariant Delta. Każdego dnia, w różnych częściach kraju, wykrywa się kilkadziesiąt przypadków. Wieści o nowej mutacji nazwanej Omikron nie sprzyjają zmianie postawy władz Chin wobec potencjalnego zagrożenia.

Wykryto 3 przypadki zakażenia wariantem Omikron w Hong Kongu. Im mniej wiadomo o cechach tego wariantu, tym budzi więcej niepokoju…

Testy tańsze

Szanghaj / ShangHai / 上海 , jak i inne regiony Chin zdecydował o obniżeniu ceny za przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa. Dotyczy to oczywiście testów wykonywanych na własne życzenie, bo testy realizowane w ramach zaleceń administracyjnych są darmowe. Zgodnie z zalecenie władz Szanghaju koszt przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa, testu dowolnego typu, zostaje obniżona z 60 RMB (ok. 32,92 PLN) do 40 RMB (ok. 25,95 PLN). Obniżenie ceny wykonania testu ma na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wykonywania ich jak najczęściej, po najniższych kosztach. W przypadku wykrycia zakażenia w danej lokacji testy wykonywane trzykrotnie są bezpłatne.

Sport (运动)

Evergrande nie ufunduje stadionu

China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (中国恒大地产集团有限公司) borykając się z problemami wypłacalności i płynności finansowej najpierw musiała wycofać się ze sponsorowania jednego z najlepszych klubów piłkarskich chińskiej ekstraklasy GuangZhou Evergrande Football Club Co., Ltd (广州恒大足球俱乐部有限公司). W październiku zrezygnowała również z kontynuowania inwestycji i budowy nowego stadionu dla tego klubu. Ma to być jeden z największych na świecie obiektów tego typu, pomieści ponad 100 000 kibiców.

Projekt przejmuje spółka należąca do miasta – GuangZhou Urban Investment Group (广州城投集团将会). Całkowity koszt inwestycji na dzień dzisiejszy to 12 mld RMB (ok. 7,788 mld PLN). Termin ukończenia – koniec 2022 roku.

Film (电影)

Megahit chińskiego kina

Do historii tutejszego kina, a być może i światowego przejdzie film “Bitwa o jezioro ChangJin”  (长津湖). 24 listopada br. pobił on rekord: okazał się najbardziej kasowym filmem w historii chińskiej kinematografii. Od premiery 30 września zarobił 5,694 mld RMB (ok. 3,693 mld PLN). Jest to prawdopodobnie najlepszy rezultat w skali świata.

Bitwa o jezioro ChangJin” to z rozmachem zrealizowany obraz jednej z bitew stoczonych przez „woluntariuszy” chińskiej armii ludowo – wyzwoleńczej z armią amerykańską w czasie wojny koreańskiej 1950-1953. Bitwa, która toczyła się nad brzegami jeziora ChangJin (obecnie Korea Północna) w dniach od 27 listopada do 13 grudnia 1950 roku rozgrywała się w górzystym terenie w ekstremalnych warunkach pogodowych. Temperatura spadała tu do minus 30 stopni.

Film opowiada, iż dzięki żelaznej woli, nieustraszonemu duchowi walki, żołnierze chińscy odwrócili bieg wydawałoby się przegranej bitwy ze świetnie wyszkolonymi i wyposażonymi siłami amerykańskimi. Zwycięstwo to zostało okupione ogromnymi stratami.

Wiadomości lokalne (当地新闻)

ZheJiang 浙江

W ubiegłym roku w tej prowincji pracowało 16,186 mln osób nie będących stałymi mieszkańcami regionu. W prowincji ZheJiang na stałe zameldowanych jest (hukou) 64.57 mln ludzi. To druga najatrakcyjniejsza dla pracowników migrujących prowincja w Chinach. Pierwszą pozostaje niezmiennie od lat prowincja GuangDong 广东 licząca 126.01 mln mieszkańców. W 2020 roku pracowało tu 29,622 mln osób z innych regionów Chin. W obu przypadkach z roku na rok rośnie liczba takich migrantów, średnio o 18-20% r/r. Wśród migrujących pracowników przeważają mężczyźni. Większość migrantów przebywa w danej prowincji więcej niż 5 lat.

HangZhou 杭州,

stolica prowincji ZheJiang 浙江

Wprowadza zwolnienie z kary w przypadku 11 rodzajów drobnych wykroczeń drogowych popełnionych po raz pierwszy przez prowadzących skutery elektryczne czy motorynki. Warunkiem podstawowym dla uzyskania zwolnienia jest „czyste konto” od tego typu w okresie ostatnich 3 miesięcy.

HeiLongJiang 黑龙江

Władze miasta HeiHe 黑河 wprowadzają nagrody od 2 000 do 20 000 RMB (ok. 1 299 do 12 993 PLN) dla każdej osoby, która poinformuje właściwe organy o próbach czy nielegalnym przekraczaniu granicy grupy osób większej niż 3 osoby. Natomiast za informacje o procederze zorganizowanego nielegalnego przekraczania granicy władze oferują nagrodę w wysokości do 50 000 RMB (ok. 32 486 PLN). Wszelkie nieprawdziwe zgłoszenia, fałszywe alarmowanie władz, czy straży granicznej będzie karane grzywną. Miasto HeiHe jest położone przy granicy z Rosją.

ZhengZhou 郑州,

stolica środkowej prowincji HeNan 河南

Lokalne władze próbują uporządkować zasady posiadania psów i opieki nad nimi. Wprowadzono tu zasadę, iż pojedyncza rodzina (gospodarstwo domowe) może posiadać tylko jednego psa. Nie wolno w mieście posiadać psów dużych, myśliwskich czy ras obronnych. Obowiązkowe jest wyprowadzanie psa na smyczy. Zabronione jest przetrzymywanie psów w miejscach publicznych, w tym na korytarzach, na dachach, w przejściach podziemnych, zielonych terenach osiedla, podziemnych garażach itp.

Właściciel psa, który narusza któryś z przepisów najpierw otrzyma pouczenie. Jeśli pouczenie nie przyniesie właściwego skutku właściciel czworonoga podlegać będzie karze grzywny od 500 do 2 000 RMB (od ok. 324 do ok 1 299 PLN). Kolejne naruszenie przepisów skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości od 5 000 do 10 000 RMB (od ok. 3 248 do ok. 6 496 PLN). W przypadku dalszego naruszania przepisów przez właściciela pies zostanie mu odebrany.

Z trzeciej strony (从第三面)

Gdy język wyprzedza myśl…

Jamie Dimon, który od 2005 roku piastuje stanowisko prezesa JP Morgan, jednego z największych na świecie banków inwestycyjnych, podczas forum biznesowego w Bostonie (23.11.) stwierdził, że Komunistyczna Partia Chin obchodzi 100 lecie, a właśnie tyle lat JP Morgan działa w Państwie Środka. Po czym dodał, że jest gotów założyć się, iż bank, któremu szefuje, będzie działać dłużej niż Komunistyczna Partia Chin. Co nie zmienia JP Morgan w Chinach. Bowiem nie zrywa się więzi biznesowych z krajem tylko dlatego, że nie zgadza się z jego polityką.

Już następnego dnia Jamie Dimon wydał oświadczenie, że bardzo żałuje swojej wypowiedzi i porównania banku z Komunistyczną Partią Chin. Stwierdził, iż błędem jest zarówno żartowanie, jak i oczernianie jakiejkolwiek grupy społecznej, kraju, jego kierownictwa, partii politycznej, obyczajów, czy kultury. Dimon tłumaczył się, iż dzień wcześniej chciał podkreślić, iż Chiny są jedną z największych możliwości biznesowych na świecie. Chiny i Chińczycy – podkreślił – są bardzo mądrzy oraz bardzo rozważni.

Chwilę po niefortunnej wypowiedzi Jamie Dimon sam, lub dzięki czyjejś pomocy uzmysłowił sobie, że jego bank, jako nieliczny, otrzymał niedawno pozwolenie na samodzielne działanie na rynku papierów wartościowych i obligacji w Chinach (do niedawana było to możliwe tylko w formie jv z lokalnym partnerem), a zaangażowanie banku w biznes chiński wynosi ok. 21,8 mld USD (ok. 90,203 mld PLN). Zdał sobie również sprawę z faktu, że chińskie władze są bardzo wrażliwe na uwagi, żarty, krytyczne opinie, zwłaszcza tyczące KPCh.

Tymczasem konkurencja JP Morgan, prawie wszyscy bankierzy, finansiści z Wall Street starają się znaleźć najlepsze dojścia do chińskiego rynku finansowego wartego ok. 57 bln USD (ok. 235,818 bln PLN). Organizacje te nie kryją, że są zwolennikami zbliżenia z Chinami i wygaszenia sporów ekonomicznych, handlowych.

Jamie Dimon sprawuje funkcję prezesa od lat, znany jest z kontrowersyjnych, prowokacyjnych wypowiedzi, które potem musi odwoływać. Sadząc po ciszy po chińskiej stronie Wielkiego Muru, braku reakcji chińskich mediów, przedstawicieli władzy, chyba tym razem mu się upiekło.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 47/2021 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button