Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (48/20), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Xi: Budowanie nowego wzorca rozwoju

Wszystkie chińskie media opublikowały treść przemówienia prezydenta Xi Jin Pinga 习近平, które przewodniczący ChRL wygłosił 19.11. br. podczas konferencji (w formule wideokonferencji) z udziałem największych postaci biznesu z krajów zrzeszonych w Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC). Przemówienie Xi nosiło tytuł: „Budowanie nowego wzorca rozwoju dla obopólnych korzyści i sytuacji korzystnej dla obu stron” 《构建新发展格局 实现互利共赢》.

Na czym ma polegać nowy wzorzec rozwoju proponowany przez prezydenta Xi? Według niego podstawowym, najważniejszym czynnikiem rozwoju świata powinny być innowacje. Innowacje, dzięki którym integrowane będą technologie, edukacja, przemysł i finanse, dzięki którym stałemu ulepszeniu będą ulegać sieci powiązań interdyscyplinarnych, czy łańcuchy dostaw w przemyśle i usługach. To innowacje zapewnią silne wsparcie długoterminowemu rozwojowi gospodarczemu Chin oraz tworzonemu nowemu modelowi gospodarczemu Państwa Środka. Wymagać to będzie przełamania wielu barier instytucjonalnych, bo tylko ich pokonanie pozwoli skutecznie promować modernizację systemu i wprowadzać efektywne metody zarządzania nim.

Prezydent Xi wygłasza przemówienie do przedstawicieli biznesu państw ASEAN 19.11.2020

Xi zwrócił uwagę, że warunkiem podstawowym powodzenia tego planu jest otwartość, ponieważ zamknięcie nieuchronnie prowadzi do zacofania. Chiny od dawna są głęboko zintegrowane ze światową gospodarką, z systemem międzynarodowym. Państwo Środka nigdy nie wróci do polityki izolacjonizmu. A to dlatego, że według słów prezydenta Xi globalizacja jest nieodwracalna.

Dlatego też Chiny będą jeszcze bardziej otwierać się w kontrze do promowanego unilateralizmu i protekcjonizmu, będą obniżać cła, zwiększać import towarów oraz usług, będą promować rozwój oparty na innowacjach, będą ułatwiać inwestorom zagranicznym dostęp do swego rynku, w tym do rynku finansowego. Chiny zamierzają aktywniej uczestniczyć w międzynarodowym podziale pracy, intensywniej włączać się do konstruowania globalnego łańcucha dostaw dla przemysłu, będą rozszerzać zarówno wymianę zagraniczną i współpracę między państwami.

Działo się również: Viya odznaczona medalem państwowym – za zasługi w zwalczaniu ubóstwa w kraju

Chiny będą współpracować z wszystkimi państwami, regionami i przedsiębiorstwami, które wyrażą wolę współpracy z Chinami, które taką współpraca będą zainteresowane. W nawiązaniu do niedawno podpisanego porozumienia o wolnym handlu RCEP, przewodniczący Xi wyraził nadzieję, iż w efekcie sformalizowania tego układu niebawem podpisane zostaną umowy i kontrakty pomiędzy sygnatariuszami porozumienia. Chiny z przychylnością rozpatrzą  możliwość przystąpienia do Wszechstronnego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Chiny z przychylnością rozpatrzą  możliwość przystąpienia do Wszechstronnego i Postępowego Porozumienia na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Dalej promowana będzie inicjatywa Pasa i Szlaku “一带一路”. Przewodniczący Xi Jin Ping zwrócił uwagę, że nowy model rozwoju kraju, czyli tzw. ekonomia podwójnego obiegu (wewnętrznego i zagranicznego) jest systemem otwartym, a nie zamkniętym. Wokół tego tematu nagromadziło się wiele nieporozumień. Ekonomia dwóch obiegów oznacza współdziałanie wzajemnie wspierających się mechanizmów gospodarczych. Z jednej strony to oparcie rozwoju państwa na wewnętrznym cyklu produkcji, dystrybucji, konsumpcji i własnych technologii. Ale z drugiej to pełne otwarcie na handel, inwestycje, szeroką współpracę z zagranicą. Prezydent ChRL podkreślił, że wprowadzenie tego modelu pobudzony zostanie i tak już duży potencjał rynkowy Chin. To ogromny popyt wewnętrzny, a co za tym idzie szansa dla zagranicznych firm z całego świata.

W przemówieniu nie mogło zabraknąć akcentów dotyczących regionu Azji i Pacyfiku. Prezydent Xi upatruje duże możliwości w pogłębianiu regionalnej współpracy gospodarczej. Nie ma wątpliwości, że budowanie wspólnej przyszłości, dalsze promowanie regionalnej integracji gospodarczej, stymulowanie wzrostu tempa rozwoju doprowadzi, krok po kroku, do urzeczywistnienia wizji dobrobytu dla mieszkańców Azji i Pacyfiku. Prezydent jasno przedstawił chińską wizje przyszłości. Państwo Środka jest w niej przodującym obrońcą wolnego handlu, idei multilaterizmu i globalizacji. Skoro inni nie podejmują tej roli…

APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) – luźny układ integracyjny dotyczący współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku, powołany w 1989 r. w Canberze podczas nieformalnego spotkania 6 państw członkowskich ASEAN i Australii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Japonii i Korei Południowej. Sekretariat APEC został utworzony w 1993 roku i znajduje się w Singapurze. Szczyt APEC organizowany jest corocznie od 1993.

 APEC nie jest organizacją międzynarodową (taką jak Unia Europejska), ani także nie zamierza o taki status się ubiegać. Współpraca w ramach tego układu opiera się wyłącznie na deklaracjach politycznych, tak więc podmiotami APEC są gospodarki państw. Deklaracje zasadniczo są przyjmowane podczas odbywających się co roku posiedzeń szefów państw i rządów oraz odrębnych posiedzeń państw członkowskich. W kręgu państw APEC nie są zawierane żadne umowy państwowe. Działalność APEC opiera się na podejmowaniu konsensusu wyłącznie w kwestiach spornych.

CPATPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Kompleksowe i Postępowe Parozumienie na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego, znane również jako TPP11 lub TPP-11, to umowa handlowa między Australią, Brunei, Kanadą, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. Ewoluowało ono z projektu Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), które nigdy nie weszło w życie z powodu wycofania się zeń Stanów Zjednoczonych.

Strategia zwiększenia popytu wewnętrznego

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin 中央委员会中国共产党 oraz Rada Państwa 国务院 wspólnie ogłosiły – po raz pierwszy na tym szczeblu – zalecenia dla władz lokalnych dotyczące wdrożenia strategii zwiększania popytu wewnętrznego, dalszego promowania konsumpcji i uwolnienia jej potencjału w chińskich wsiach oraz w małych miasteczkach. W tym będą stopniowo znoszone ograniczenia w zakupie samochodów przez mieszkańców terenów wiejskich: uproszczony zostanie proces rejestracji pojazdów (uzyskiwania tablic rejestracyjnych). Co więcej zostaną wprowadzone zniżki przy zakupie aut ciężarowych o ładowności do 3.5 tony, a także samochodów osobowych o pojemności silnika do 1.6 litra.

Mieszkańcy wsi i małych miasteczek będą zachęcani do nabywania sprzętu AGD, a także mebli. Na terenach wiejskich rozwijane będą usługi gastronomiczne, zwłaszcza te w obszarze dostaw żywności do domów. Powstać maja tutaj również nowe centra logistyczno-dystrybucyjne, tak by mieszkańcy chińskiej prowincji uzyskali dostęp do dóbr konsumpcyjnych podobny do tego, z jakiego korzystać mogą mieszkańcy wielkich miast.

Zwiększanie popytu zależne jest od rosnącej zamożności konsumentów. Podnoszenie poziomu zamożności mieszkańców Chin to jeden z priorytetów chińskich władz od czasów Deng XiaoPenga. Od ponad 30 lat Chiny walczą z ubóstwem, w ostatnich latach usuwają ostatnie plamy biedy na mapie Chin.

 

Ekonomia 经济学

Krajowy Urząd Statystyczny informuje

W minionym tygodniu opublikowano wiele ważnych informacji gospodarczych. Krajowy Urząd Statystyczny 国家统计局 podał dane październikowe, jak i za okres styczeń – październik br. Potwierdzają one ożywienie w chińskiej gospodarce, aczkolwiek wciąż naznaczone niepewnością. Wskaźnik konsumpcji jest słabszy niż oczekiwano, bezrobocie wciąż wysokie – powyżej 5%, ceny producentów nadal w strefie deflacji, ale za to inwestycje w środki trwałe, jak i produkcja przemysłowa osiągnęły poziomy wyższe od prognoz.

Poniżej dane Krajowego Urzędu Statystycznego w formie filmowej:

Inwestycje zagraniczne w górę

Ministerstwo Handlu 商务部 poinformowało, że w okresie od stycznia do października br. zagraniczni inwestorzy ulokowali w Chinach projekty o wartości 115.09 mld US$ (~ 433.56 mld PLN).To wzrost o 6.4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Ceny mieszkań w górę

Krajowy Urząd Statystyczny 国家统计局 podał również informacje dotyczące cen nowych mieszkań w 70 monitorowanych pod tym względem miastach Chin. W 45 z nich w październiku ceny wzrosły, np.: w YangZhou 扬州 (prowincja JinagSu 江苏) o 0.9% (najwyższy wzrost m/m),

 • W Pekinie 北京 0.2%,
 • Szanghaju 上海 0.3%,
 • Kantonie 广州 0.5% i
 • ShenZhen深圳 0.2%.

Ceny mieszkań w Chinach rosną nieustannie. To najlepsza i najpewniejsza według Chińczyków inwestycja. I swoista samospełniająca się przepowiednia. Co najmniej od 12 lat.

Mieszkania idą na pniu

Oto jeden przykład prezentujący kondycję chińskiego rynku nieruchomości. Jeden z deweloperów działających w ShenZhen 深圳 przeznaczył do sprzedaży pierwszy, jeszcze nie ukończony etap nowego projektu, czyli osiedla China Resources City Runxi 中国华润城润玺. Oferuje się tu mieszkania o powierzchni od 96.3 do 207.8 m2 przy średniej cenie 131,000 RMB za m2 (~75,330 PLN). Oznacza to, że ceny mieszkań na tym osiedlu wynoszą od 12.62 mln RMB (~ 7.26 mln PLN) do 27.23 mln RMB (~ 15.66 mln PLN).

Tak będzie wyglądało China Resources City Runxi. Kiedy zostanie zbudowane.

Pierwszego dnia sprzedaży zainteresowanie nabyciem mieszkania na tym konkretnym osiedlu zgłosiło 13,000 klientów, którzy wpłacili depozyty o łącznej wartości 45 mld RMB (~25.86 mld PLN). China Resources City Runxi 中国华润城润玺 to dziś tylko fundamenty, a i tak w zasadzie wszystkie mieszkania maja już swoich właścicieli. Podobne sytuacje są normą w chińskich miastach. Szczególną popularnością cieszą się tu mieszkania luksusowe. Tutejszy rynek nieruchomości mówi bardzo dużo o tym jakie zasoby kapitałowe drzemią w chińskim społeczeństwie.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych

Od dwóch miesięcy średnie oprocentowanie kredytów bankowych na zakup pierwszego nowego mieszkania wynosi 5.24%. Dla mieszkań z rynku wtórnego to 5.54%. Najniższe oprocentowanie kredytów tego typu oferują banki w Szanghaju 上海: średnio 4.69%. Najwyższe zaakceptować musza klienci banków w ChengDu 成都 (stolica prowincji SiChuan四川): 5.93% rocznie bez względu na to, czy chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, czy tez wtórnym.

Elektrownia Trzech Przełomów bije rekord

Największa na świecie elektrownia wodna Trzech Przełomów 三峡电站今 na rzece Jangcy 长江 15 listopada br. o godzinie 8:20 pobiła kolejny rekord. Jak poinformował operator zapory, czyli China Three Gorges Group Co., Ltd. 中国长江三峡集团有限公司 elektrownia wodna będąca częścią kompleksu Trzech Przełomów wyprodukowała w sumie od 1 stycznia br. 10.31 mld kWh energii elektrycznej. To rekord świata dla elektrowni wodnych. Poprzedni należał od 2016 roku do elektrowni wodnej Itaipu wzniesionej na rzece Paranie na granicy Brazylii i Paragwaju – to wspólna inwestycja tych dwóch państw – i wynosił 10.30 mld kWh.

Elektrownia wodna Trzech Przełomów

W elektrowni Trzech Przełomów prąd generują 32 zainstalowane tu turbiny o mocy łącznej 700,000 kW oraz 2 o mocy 50,000 kW. Zgodnie z założeniami projektowymi elektrownia ta będzie zdolna produkować w ciągu roku ok. 88.2 mld kWh energii. Polskie roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną to ok. 150 mld kWh rocznie.

Elektrownia wodna Itaipu

Ekonomia dwóch wielkich rzek

Rzeka Żółta i Rzeka Jangcy, dwie największe chińskie rzeki. Mieszka wzdłuż nich ponad połowa Chińczyków. Ich losy powiązane są ściśle z tym w jakiej kondycji są rzeki i ich dorzecza. Tu ekonomia, ochrona środowiska, poprawa warunków życia i pracy ludzi łączą się i przeplatają.

Gdzie inwestować w Chinach?

Gdzie najlepiej inwestować w Chinach, gdzie najlepiej prowadzić tu biznes? Odpowiedź na te pytania przynosi trzecie z rzędu badanie przeprowadzone przez ZhongShan University China Business Environment Enterprise Survey Research Group 中山大学中国营商环境企业调查 z GuangZhou/Kantonu. Otóż wedle badaczy najlepsze warunki do prowadzenia interesów i inwestowania w ChRL oferuje Szanghaj 上海, nastepnie prowincja GuangDong 广东, stolica, czyli Pekin 北京, prowincja ZheJiang 浙江、prowincja JiangSu 江苏 oraz prowincja FuJian 福建. I tu od trzech lat nie obserwuje się zmian. Kolejność (i skład) w tej grupie wciąż jest taka sama. Natomiast w „drugiej lidze” zmiany są liczne, a konkurencja rośnie. Tu od 3 lat w górę rankingu pnie się ChongQing 重庆. W ogonie za to wciąż tkwią NingXia 宁夏 (Region Autonomiczny Hui 回族自治区), prowincja JiLin 吉林 oraz Shanxi 山西. Tu nie ma sprzyjających warunków dla biznesu. Czyli jeśli inwestować, to tam, gdzie… wszyscy wcześniej.

Starbucks buduje Innovation Park

Starbucks uroczyście zainaugurował rozpoczęcie działania China Coffee Innovation Industrial Park 昆山市星巴克中国咖啡创新园. Jest to inwestycja zlokalizowana w strefie należącej do miasta KunShan 昆山 (prowincja JiangSu 江苏, na trasie pomiędzy Szanghajem, a SuZhou).

 • Wartość inwestycji: 1.1 mld RMB (~632.07mln PLN).
 • Cel inwestycji: zbudowanie palarni kawy, stworzenie centrum badawczego i szkoleniowego, w którym prowadzone będą szkolenia zarówno dla baristów, jak i osób zajmujących się różnymi formami marketingu na rzecz firmy.
 • Powierzchnia parku: 80,000 m2.
 • Czas uruchomienia projektu: od podpisania listu intencyjnego z lokalnymi władzami do oficjalnej inauguracji budowy upłynęło tylko 8 miesięcy.

Okres potrzebny na zabiegi formalne – jak widać – jest w Chinach  odwrotnie proporcjonalny do wielkości inwestycji. Im więcej pieniędzy, tym krótszy czas oczekiwania na właściwe decyzje administracyjne.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Starbucks a władzami miasta Kunshan

Ten ruch Starbucksa ma swoje uzasadnienie rynkowe. Owszem, Chiny to największy na świecie rynek herbaty. Ale ostatnie 10 lat to czas dynamicznego rozwoju rynku kawy. Działają tu takie sieci zagraniczne jak właśnie Starbucks, Coffee Bean and Tea Leaf, Costa Coffe, Tim Hortons, działa tu też wiele lokalnych, ambitnych firm (o Luckin Coffee przez grzeczność nie wspomnimy). Kawa sprzedaje się w Chinach coraz lepiej. Dlatego też chińska operacja McDonald’s deklaruje, że zainwestuje tutaj w ciągu trzech lat 2.5 mld RMB (~1.437 mld PLN) w rozwój sieci sprzedaży McCafe.

Jest o co się bić. W 2019 roku statystyczny Chińczyk wypił 7.2 filiżanki kawy. Każdy Fin w tym czasie spożył 1,200 filiżanek, a Japończyk wypił ich 180. Ocenia się że w bieżącym roku rynek kawy w Chinach wart jest 300 mld RMB (~172.38 mld PLN), a już w roku 2025 osiągnie wartość 1 bln RMB (~574.61 mld PLN). Chiński rynek kawy powiększa się każdego roku o 15% w porównaniu do poprzedniego. Średnia światowa to… 2%.

Stabucks to jeden z symboli zmian kulturowych i cywilizacyjnych w Chinach Ludowych

 

Produkcja rowerów wzrosła o 220%

 

Nauka – Edukacja 教育 科学

Chiny na II miejscu

Z badania Chinese Academy of Sciences 中科院, Science and Technology Strategy Consulting Research Institute 科技战略咨询研究院, Documents Information Center 文献情报中心 oraz Clarivate Analytics 科睿唯安联 wynika, że Stany Zjednoczone są wciąż światowym liderem jeśli chodzi o badania naukowe w wiodących dziedzinach. Ale Chiny „wskoczyły” tu na drugie miejsce, wyprzedzając takie naukowe potęgi jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja.

Chińska Sieć Głębokiej Przestrzeni Kosmicznej

Chińska Sieć Głębokiej Przestrzeni Kosmicznej (Deep Space Network) to sieć dużych anten i urządzeń komunikacyjnych, która wspiera misje księżycowych i międzyplanetarnych statków kosmicznych w Chinach. Jest ona zarządzana przez Chińskie Satelitarne Centrum Kontroli Wystrzeliwania i Śledzenia Statków (CLTC). Właśnie oddano do użytku kolejny element systemu zbudowany w Kaszgarze, w prowincji XinJiang.

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

Miniony tydzień na giełdach charakteryzowało mozolne wspinacie się poszczególnych indeksów ku górze. Nie obyło się bez wahań, ale tydzień zamknięto bardzo dobrymi wynikami. Bardzo dobrze wypadły spółki motoryzacyjne (szczególnie producenci autobusów), sprzętu energetycznego, górniczego. Wartość akcji tych pierwszych wzrosła w reakcji na politykę stymulacyjną rządu mającą na celu wsparcie i pobudzenie produkcji samochodów, jak i rynku motoryzacyjnego.

Spadki dotknęły producentów sprzętu gospodarstwa domowego, usług finansowych, akcji banków. Banki nie mają ostatnio dobrej prasy, a to za sprawą coraz większych problemów dużych spółek państwowych, które borykają się z wypłacalnością. Na rynku obligacji będzie się działo w najbliższym czasie wiele. By może nadszedł czas, aby oddzielić ziarno od plew.

Pomimo poprawy nastrojów konsumenckich i pozytywnych sygnałów z rynków indeksy akcji spółek technologicznych, innowacyjnych wciąż nie odzyskują dawnego wigoru. Miniony tydzień najlepiej zakończyła giełda w Szanghaju 上海证券交易所 oraz giełda tajwańska 台湾证券交易所. Ale i dla pozostałych nie był to zły tydzień.

Spółki chińskie na amerykańskiej giełdzie

13 listopada br. byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy w historii giełd amerykańskich pierwszą piątkę spółek o największych obrotach dziennych stanowiły spółki chińskie:

 • WeLlai Auto 蔚来汽车,
 • Alibaba 阿里巴巴,
 • Ideal Auto 理想汽车,
 • PinDuoDuo 拼多多 oraz
 • XiaoPeng Auto 小鹏汽车.

Wydarzenie tak historyczne, jak i ulotne. Giełdy wszak zmienne są jak….

Wyprzedaż obligacji amerykańskich

Chiny już 4 miesiąc z rzędu wyprzedają amerykańskie obligacje. We wrześniu br. na sumę 6.3 mld US$ (~ 23.74 mld PLN) https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10035617 Wciąż jednak posiadają ich 1.0617bln US$ (~3.9995 bln PLN). Utrzymują się na drugim miejscu kraju, który posiada ich największą ilość.  Mimo tego ze w czerwcu sprzedały ich 9.3 mld US$ (~35.04 bln PLN); w lipcu – 1 mld US$ (~3.77     mld PLN) a w sierpniu – 5.4 mld US$ (~20.34 mld PLN). Od początku roku jest to już suma 74.8 mld US$ (~281.78 mld PLN). Ale wciąż maja ich na tyle dużo, że jest to ważny argument w wojnie ekonomicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie mało używany.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RMB (20.11.2020):

RMB najsilniejszy do US$ od 29 miesięcy.

SHIBOR/HIBOR

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję..

{Dane na dzień 20.11.2020}

 

Społeczeństwo 社会

Szanghaj: World Smart City No.1

Podczas konferencji 2020 Global Smart City ogłoszono, że miasto Szanghaj 上海 uzyskało tytuł World Smart City. W ten sposób po raz pierwszy w historii tego współzawodnictwa metropolia z Chin wygrała konkurencję z 350 miastami na całym świecie. Tytuł ten to niewątpliwie wyraz uznania dla wysiłków władz lokalnych w promowaniu, stosowaniu i rozwoju cyfrowej ekonomii, Internetu, infrastruktury nowej generacji, innowacyjnych rozwiązań IT, systemu 5G oraz sztucznej inteligencji. Szanghaj wyróżniono w tym roku również “2020 United Nations Global Urban E-Government Classic Cases”. Administracja Donalda Trumpa uznała rozwój systemów SMART CITIES w chińskich miastach za zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Przy czym miasta chińskie nie leżą w granicach Stanów Zjednoczonych.

Polecamy również: Chiński Bank Pocztowy testuje sztuczną inteligencję i Big Data

Miasta, które dają szczęście

Xinhua News Agency 新华通讯社  tworzy ranking chińskich miast, w którym miarą jest szczęście odczuwane przez mieszkańców danego miasta, a wynikające z faktu z zamieszkiwania w tym konkretnym miejscu. W tym roku nieoczekiwanie wygrało miasto ZhengZhou 郑州 (stolica prowincji HeNan 河南). Na drugim miejscu znalazło się HangZhou 杭州 (stolica prowincji ZheJiang 浙江), które od setek lat uważane było za znakomite miejsce do mieszkania. Na kolejnych miejscach uplasowały się:

 1. ChengDu 成都 (stolica prowincji SiChuan 四川),
 2. WenZhou 温州 (prowincja ZheJiang 浙江),
 3. NingBo 宁波 (prowincja ZheJiang 浙江),
 4. XuZhou 徐州 (prowincja JiangSu 江苏),
 5. GuangZhou/Kanton 广州 (stolica prowincji 广东GuangDong),
 6. Qingdao 青岛 (prowincja ShanDong 山东),
 7. XiNing 西宁 (prowincja QingHai 青海)\
 8. Changsha 长沙 (stolica prowincji HuNan 湖南).

Najwięcej „szczęśliwych” miast znajduje się w prowincji ZheJiang. Co zaskakuje – wśród miast, których mieszkańcy są szczęśliwi z powodu mieszkania w nich właśnie, nie znalazł się ani Pekin, ani Szanghaj, ani ShenZhen.

100 najlepszych szpitali Chin

Instytut Zarządzania Szpitalami Uniwersytetu FuDan w Szanghaju 上海复旦大学医院管理研究所 opracował ranking 100 najlepszych szpitali w Chinach w 2019 roku《2019年度中国医院排行榜》. Ponad połowa z wyróżnionych placówek zlokalizowana jest w trzech miastach, czyli w Pekinie, Szanghaju i Kantonie. To wyjaśnia, dlaczego szpitale w Szanghaju zawsze są przepełnione, że tak wielu tu pacjentów z innych prowincji, z innych miast. W Chinach jest powszechnie wiadomym, że jakość usług medycznych jest proporcjonalna do rozwoju danego ośrodka miejskiego. To samo dotyczy opieki socjalnej i społecznej. I to jest jedna z kluczowych przyczyn, dla których ludzie z prowincji tak licznie migrują do wielkich miast. Pomimo wszystkich wyzwań, jakie się łączą z mieszkaniem w wielkim mieście.

Pierwsza piątka najlepszych szpitali Chin to:

 • Peking Union Medical College Hospital of Chinese Academy of Medical Sciences 中国医学科学院北京协和医院,
 • West China Hospital of SiChuan University 四川大学华西医院,
 • Chinese People’s Liberation Army General Hospital 中国人民解放军总医院,
 • RuiJin Hospital Affiliated to ShangHai JiaoTong University School of Medicine 上海交通大学医学院附属瑞金医院,
 • ZhongShan Hospital Affiliated to ShangHai FuDan University 上海 复旦大学附属中山医院.

Wszystkie najlepsze szpitale w kraju są zlokalizowane w stolicach prowincji. W pierwszej setce znalazły się tylko dwie placówki prowincjonalne. Do zrównoważonego dostępu do usług medycznych w Chinach jeszcze długa droga.

Publiczne piętnowanie prostytucji i handlu narkotykami

W jednej z dzielnic ChangSha 长沙, stolicy prowincji HuNan 湖南, we wszystkich miejscach publicznych pojawiły się ogłoszenia informujące, iż w dbałości o jakość otoczenia (społecznego), dla utrzymania harmonii i stabilności społecznej, by prowadzić jeszcze skuteczniejszą walkę z przestępczością, policja zamierza zintensyfikować swoje działania wymierzone przeciw prostytucji (temu zjawisku poświęciliśmy cały CYKL), pornografii, hazardowi i handlowi narkotykami.

Oprócz kar przewidzianych stosownymi paragrafami, wobec prostytutek (obojga płci), dilerów narkotyków, czy osób handlujących pornografią (tudzież zaangażowanych w jej produkcję) zastosowana zostanie kara dodatkowa: przekazanie informacji o charakterze popełnionego przez nich przestępstwa i wymiarze kary poprzez wywieszanie publicznych ogłoszeń w miejscu zamieszkania osoby ukaranej. W ten sposób wiadomość o danym czynie i jego prawnych konsekwencjach dotrze do sąsiadów, komitetu blokowego, czyli odpowiednika naszych zarządów wspólnot mieszkaniowych), komitetów osiedlowych (lub wiejskich), a także do członków bliższej i dalszej rodziny.

Wbrew temu co się o takich sytuacjach sądzi na Zachodzie, pomysły lokalnej policji wywołały burzę w tamtejszych mediach społecznościowych. Internauci pytali między innymi o to, jak się mają takie praktyki policyjne do obowiązującego w Chinach prawa o ochronie danych osobowych. Policja dzielnicowa wytłumaczyła rzecz w sposób prosty: osoby dopuszczające się tego rodzaju czynów mają niewielką świadomość obowiązujących reguł prawnych, niewiele sobie z nich robią, dlatego też groźba upublicznienia ich postępków powinna wzmocnić w nich zrozumienie reguł prawa, a przy okazji wzbudzić poczucie wstydu. A dla każdego, kto rozważa wejście na złą drogę, to dodatkowe ostrzeżenie: prócz kary określonej przepisami prawa, czeka ich wstyd i hańba, która okryje ich samych i im bliskich.

Zdjęcia: XiaoXiang News

Ponadto zgodnie z art. 66 ustawy o karach za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa publicznego, każdy kto uprawia prostytucję podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 10 dni, ale nie dłuższy niż dni 15, może być także ukarany grzywną w kwocie nie przekraczającej 5,000 RMB (~2,860 PLN). I to wyłącznie w przypadkach uznanych za poważne (recydywa). W lżejszych przypadkach (np.: pierwsze zatrzymanie) osoba prostytuująca się może zostać zatrzymana w areszcie na czas nie dłuższy niż 5 dni i ukarana grzywną w kwocie nie większej niż 500 RMB (~286 PLN). Stręczyciele poszukujący klientów dla prostytutek podlegają takim samym karom, jak osoby parające się nierządem.

Z kolei artykuł 97 tego prawa stanowi, że organ bezpieczeństwa publicznego ma obowiązek ogłaszania decyzji w sprawie kary za naruszenie bezpieczeństwa publicznego, a także informowania rodziny ukaranej osoby o zaistniałym fakcie. A, że przepisy nie wspominają nic o wywieszaniu ogłoszeń na ulicach, o powiadamianiu komitetów blokowych, osiedlowych, czy wiejskich? No cóż. To kwestia interpretacji prawa administracyjnego.

 

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 48/2020 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button