Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (48/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

29 listopada - 5 grudnia 2021

Z prac rządu (来自政府工作)

Kampania na rzecz języka chińskiego

Kancelaria Rady Państwa (国务院办公) ogłosiła rozpoczęcie kampanii na rzecz propagowania stosowania w przestrzeni publicznej, w mowie, piśmie, w wszelkich przekazach medialnych standardowego, oficjalnego języka chińskiego (PuTongHua 普通话). Kampania ma na celu zapobieżenie popełnianiu błędów, niepoprawnego używania języka, powielania błędnej pisowni. Do 2025 roku 85% społeczeństwa chińskiego powinno posługiwać się standardowym, nowoczesnym językiem chińskim. Do roku 2035 umiejętnością tą wykazywać powinien się każdy Chińczyk żyjący w ChRL. PuTongHua ma być językiem powszechnie używanym w całym Państwie Środka. Dotyczy to szczególnie miasteczek, wsi, rejonów zamieszkanych przez mniejszości etniczne. W ramach kampanii zostaną przygotowane specjalne programy edukacyjnie promujące stosowanie standardowego języka zamiast lokalnych dialektów. Ujednoliceniu ulec ma nazewnictwo techniczne, zawodowe i dotyczące technologii. Nacisk szczególny zostanie położony na używanie standardowego PuTongHua w Hong Kongu, Makau i na Tajwanie.

Uproszczone, nowoczesne znaki chińskie zostały wprowadzone w ChRL w 1956 roku (a prowadzono też prace nad zastąpieniem znaków tradycyjnych zapisem bazującym na literach łacińskich – jak w Wietnamie), aby ułatwić ich przyswajanie (uczenie się), a w ten sposób szybciej zlikwidować analfabetyzm. Na początku lat 50. XX wieku niecałe 20% ludności w Chinach potrafiło czytać i pisać.

Powstaną specjalne organizacje naukowe, których zadaniem będzie poprawa rozumienia (słuchania), mówienia, czytania i pisania w języku standardowym przez uczniów oraz studentów. Język standardowy będzie jedynym językiem w Chinach, w którym pisane będą wszelkie prace naukowe, ale także testy, czy sprawdziany. Reguła ta dotyczyć będzie wszelkich dokumentów, materiałów informacyjnych, zarządzeń rządów lokalnych, z zachowaniem reguł i poprawności języka standardowego. Zwalczane będą wszelkie przejawy psucia języka chińskiego, zwłaszcza nadużywania wulgaryzmów. Wzmocniona zostanie promocja możliwości uczenia się języka chińskiego w innych państwach, szczególnie w tych, które uczestniczą w inicjatywie „Pasa i Drogi” (“一带一路”).

W miarę możliwości i potrzeb będą tworzone zagraniczne instytuty języka chińskiego, do których wysyłani będą doświadczeni nauczyciele. Rozwijana będzie międzynarodowa siec Instytutów Konfucjusza, promujących kulturę i język chiński. Działania te maja rozpropagować PuTongHua na świecie i sprawić, by stał się on powszechnie używany w komunikacji międzynarodowej.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

PMI w górę

Po dwóch miesiącach spadków wróciła koniunktura w przemyśle. Indeks PMI dla działalności przemysłowej w listopadzie br. osiągnął poziom 50,1 punktów. Niewiele, ale jednak powyżej poziomu 50 stanowiącego granicę, poniżej której notowana jest stagnacja.

 • Gospodarka w listopadzie ożywiła się. Normalizacja dostaw energii elektrycznej (albo „zażegnanie kryzysu”), po wrześniowo – październikowych turbulencjach bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia aktywności produkcyjnej, zależnej od energii elektrycznej. Ceny surowców i materiałów spadły, lub osiągnęły ustabilizowany poziom. Poprawiło się zaopatrzenie, jak i zamówienia.
 • Sub-indeks produkcji w listopadzie osiągnął 52,0 punktów, czyli o 3,6 więcej niż w październiku. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w takich dziedzinach takich jak produkcja papieru i druk, kolej, przemysł stoczniowy, produkcja sprzętu lotniczego, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Sub-indeksy przemysłu spożywczego wzrosły powyżej 55,0 punktów. Jednocześnie słabe rezultaty odnotowano w branży obróbki drewna i mebli, surowcach chemicznych i ich produktach, wytapiania i obróbki metali żelaznych. Tu PMI spadło poniżej 43 pkt.
 • Wskaźnik cen zakupu surowców i materiałów dla przemysłu wyniósł 52,9, za to cen sprzedaży „ex factory” 48,9 pkt – znacznie niżej niż w październiku, odpowiednio o 19,2 i 12,1 pkt (!!).
 • Niezmiennie pną się w górę sub-indeksy dla eksportu i importu – 48,5 oraz 48,1 pkt. O ponad 3 pkt w stosunku do października wzrósł wskaźnik eksportu dla przemysłu farmaceutycznego, motoryzacyjnego oraz elektrycznych maszyn i urządzeń. Generalnie w najważniejszych dziedzinach przemysłu, jak produkcja wysokich technologii, maszyn i urządzeń, towarów konsumpcyjnych koniunktura jest coraz lepsza. Sub-indeksy indeksu PMI wzrosły o ponad 1 pkt w relacji m/m.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index – PMI)

(中国制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca

Trzy miesiące z rzędu rośnie indeks PMI dla sektora nieprzemysłowego. W listopadzie wyniósł on 52,3 pkt. Po sierpniowym załamaniu i stagnacji (47,5 pkt) nie pozostało śladu. Nowe ogniska zakażeń wirusem Covid-19 pojawiające się w niektórych regionach kraju wciąż negatywnie wpływają na sub-indeks usług. Tu w listopadzie odnotowano 51,1 pkt – spadek o 0,5 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca. Sub-indeks dla budownictwa potwierdza silna koniunkturę w tym obszarze gospodarki. Listopadowy odczyt to 59,1 pkt. Dla nowych zamówień – 54,2 pkt. Inwestycje w infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe napędzają koniunkturę.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w sektorach nieprzemysłowych Chin (China Non- Manufacturing Purchasing Managers Index – PMI)

(中国非制造业采购经理指数)

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca

Dla przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych indeks aktywności PMI w listopadzie br. wyniósł 50,2 pkt, dla średnich 51,2 pkt, a dla małych 48,5 pkt. Sektor przedsiębiorstw małych i mikrofirm wciąż wykazuje stagnację, choć wynik listopadowy jest lepszy o 1 pkt w porównaniu z październikiem. Stopniowo, powoli się odbija. I tu poprawiły się dostawy surowców, ale zapotrzebowanie na ich produkty jest wciąż słabe. Firmy małe dotyka problem braku pracowników, tudzież osiągniecia poziomu eksportu sprzed pandemii. Dlatego też polityka ekonomiczno-finansowa władz musi się nadal koncentrować na pomocy im właśnie.

Tradycyjnie przypomnijmy o co chodzi z indeksem PMI. Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.

Nieruchomości (房地產)

Ceny mieszkań wzrosną

Według analizy Instytutu Badawczego ZhongZhi (中指研究院) ceny mieszkań w Chinach na rynku pierwotnym w miastach 1 i 2 kręgu w 2022 roku powinny wzrosnąć od ok. 2,0% do ok. 3,5%. To o tyle interesujące, że w drugiej połowie bieżącego roku ceny mieszkań nowych zaczęły w Chinach spadać i przewidywano, że może to być początek trendu wywołanego dużą podażą mieszkań, zacieśnieniem polityki kredytowej i wprowadzeniem limitów cenowych. Jednak już pod koniec października br. pojawiły się pierwsze sygnały, iż następuje poluźnienie tej polityki przez lokalne rządy oraz banki.

Instytut przewiduje, że w przyszłym roku i w kolejnych latach powierzchnia ogólna sprzedanych mieszkań liczona w metrach kwadratowych będzie się wahała w granicach 1,6 mld m2 i sprzedaż ich spadnie o 6.8% do 8.3%, lecz ceny pójdą w górę.

Motoryzacja (汽车)

Tesla rośnie

Tesla ShangHai Co., Ltd. (特斯拉(上海)有限公司) nie spowalnia w swoim rozwoju. Spółka ogłosiła zamiar wybudowania nowej hali, w której zostanie uruchomiona kolejna linia produkcyjna. W efekcie zwiększenia możliwości produkcyjnych firma zatrudni dodatkowo 4 000 pracowników.

W ten sposób liczba zatrudnionych przez Tesla ShangHai Co., Ltd. przekroczy 19 000 osób. Dla Tesli rynek chiński to drugi najważniejszy obszar działania po Stanach Zjednoczonych. Samochody produkowane w Szanghaju już w ponad 90% powstają w oparciu o części i podzespoły produkowane w Chinach przez chińskich dostawców. Wedle władz spółki fabryka w Szanghaju może produkować rocznie 450 000 samochodów. W pierwszych trzech kwartałach br. wyprodukowała ona ponad 300 000 aut, w tym tylko od lipca do września 133 200.

Transport (交通运输)

BYD w Izraelu

BYD Automobile Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司) dostarczyła w ostatnich tygodniach pierwsze autobusy elektryczne dla Deutsche Bahn Regio Bus w Niemczech, a teraz zdobywa nowy rynek. Chińska spółka podpisała umowę z izraelską firmą Egged na dostawę 100 elektrycznych autobusów dla miasta Hajfa w 2022 roku. To największy kontrakt BYD podpisany z firmą z Izraela. Obecnie po ulicach izraelskich miast porusza się nieco ponad 40 autobusów elektrycznych BYD.

Linia kolejowa Chiny – Laos

3 grudnia br., po ponad 6 latach budowy, uruchomiono połączenie kolejowe Chin z Laosem. Nowa linia kolejowa połączy miasto KunMing 昆明 (stolica południowej prowincji YunNan 云南 graniczącej z Wietnamem, Laosem i Birmą/Mjanmą) z miastem Wientian, stolicą Laosu. Linia licząca 1 035 km długości pozwala pociągom poruszać się z prędkością do 160 km/godz. Podróż z KunMing do Wientian wraz z odprawą graniczno-celną zabierać będzie tu ok. 10 godzin.

Koszt budowy tej linii wyniósł 37,572 mld RMB (ok. 24,018 mld PLN). W ramach inwestycji finansowanej przez China National Railway Group Co., Ltd. (中国国家铁路集团有限公司) zbudowano 301 mostów różnego typu i długości, wydrążono 167 tuneli, ustanowiono i zbudowano 21 stacji kolejowych. Nowa linia kolejowa sprawia, iż przed Laosem pojawiają się nowe perspektywy. I te gospodarcze, i te społeczne. Laos pozbawiony dostępu do morza nie miał takich szans rozwojowych jak chociażby Wietnam, czy Kambodża. Nowe połączenie kolejowe wzmocni pozycję państwa, jako zaplecza produkcyjnego dla Chin. Co ważne – zakończona inwestycja jest pierwszym etapem budowy połączeń kolejowych (finansowanych przez Chiny), których punktem centralnym będzie właśnie Laos. Trwają prace przygotowawcze nad kolejnymi połączeniami Laosu z Wietnamem, Kambodżą, Tajlandią, a nawet Malezją (aż po Singapur) i Mjanmą. To sprawi, że Laos uzyska pośredni dostęp do morza. Miasto Wientian położone jest przy granicy z Tajlandią. Budowa połączenia stolicy Laosu z Bangkokiem rozpocznie się już niebawem.

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

Technologie (技术)

Dane nową ropą naftową

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) ocenia, że na koniec czternastego planu pięcioletniego, czyli w 2025 roku, wartość krajowego sektora dużych zbiorów danych (Big Data Industry) wyniesie ponad 3 bln RMB (ok. 1,921 bln PLN). Przez kolejne 5 lat wartość ta rosnąć będzie o 25% r/r.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Wydatki na edukację

Od dziewięciu lat z rzędu wydatki Chin na edukację przekraczają 4% PKB kraju. Ministerstwo Edukacji  (教育部), Ministerstwo Finansów (财政部) oraz Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) potwierdziły, iż w 2020 r. wydatki te wyniosły 5,303 bln RMB (ok. 3,379 bln PLN). To wzrost o 5,69% w porównaniu z rokiem 2020.

Godziny pracy nauczycieli w Szanghaju

Władze oświatowe Szanghaju wprowadzają w podległych sobie placówkach zasadę 5+2. Oznacza ona, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach szanghajskich (podstawowych, gimnazjach, średnich) pracować będą 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), przy czym oprócz lekcji prowadzić będą co najmniej 2 godziny zajęć pozalekcyjnych dziennie. Za owe godziny poświęcone prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych nauczyciele uzyskiwać będą 150% wynagrodzenia standardowego. Za każdą godzinę lekcyjną nauczyciel w Szanghaju otrzymuje średnio wynagrodzenie w kwocie 85 RMB (ok. 54,18 PLN). Za prowadzenie zajęć dodatkowych ten sam nauczyciel otrzymywać będzie dodatkowo każdego dnia co najmniej 255 RMB (ok. 162,54 PLN).

Ważna informacja: zmiany w systemie szkolnictwa wprowadzone we wrześniu br. sprawiły, że uczniowie po lekcjach pozostają w szkole, by odrobić wszystkie zadania domowe i odbyć różnego rodzaju zajęcia dodatkowe). To element walki z nadmiernym przeciążaniem dzieci nauką i zajęciami pozalekcyjnymi. Dzieci po szkole mają się bawić, odpoczywać, regenerować się.

Społeczeństwo (社会)

Wynagrodzenia w sektorze państwowym i prywatnym

Według informacji z „Rocznika Statystycznego Chin 2021” 《中国统计年鉴-2021》w minionym roku przeciętne wynagrodzenia najbardziej wzrosły w skali kraju w sektorze państwowym w prowincji NingXia 宁夏, w Szanghaju i w prowincji QingHai 青海 . Tu pensje poszły w górę o ponad 10% r/r.

 • Średnie roczne wynagrodzenia w kwocie ponad 100 000 RMB (ok. 63,745 PLN) otrzymują pracownicy firm państwowych z Pekinu, Szanghaju, a także prowincji, XiZang (Tybet) 西藏, miasta TianJin 天津, prowincji ZheJiang 浙江, GuangDong 广东, JiangSu 江苏 i QingHai 青海.
 • W firmach prywatnych w Szanghaju w zeszłym roku poszły w górę o 25% (!), w prowincji HuNan 湖南 o 22%, a w prowincji QingHai 青海 o 17% r/r.
 • W sektorze prywatnym najwyższe pensje otrzymują pracownicy w Pekinie, Szanghaju i prowincji GuangDong 广东.
 • Branże oferujące najwyższe wynagrodzenia to usługi w zakresie transmisji danych, oprogramowanie i technologia informacyjna (IT), sektor R&D, nowe technologie oraz finanse.
 • Najmniejsze szanse na wysokie płace maja osoby pracujące w takich dziedzinach jak: przemysł ochrony środowiska, zarządzanie obiektami publicznymi, hotelarstwo, gastronomia, rolnictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt i rybołówstwo.
 • Średnioroczne wynagrodzenie w sektorze państwowym w 2020 r. w  Chinach wynosiło 97 379 RMB (ok. 62 073 PLN). Najwyższe pensje płacono w Pekinie – 178 178 RMB (ok. 113 566 PLN) rocznie i w Szanghaju – 171 188 RMB (ok. 109 570 PLN) rocznie. W Tybecie (miejsce trzecie) średnio „na państwowym” otrzymywano 121 005 RMB (ok. 77 125 PLN) rocznie.

Wynagrodzenia w Szanghaju

Miejskie Biuro Zasobów Ludzkich i Zabezpieczenia Społecznego w Szanghaju (上海市人力资源和社会保障局) podało, że w 2020 roku średnie roczne wynagrodzenie dla pracownika wykwalifikowanego w tej metropolii wynosiło 135 500 RMB (ok. 86 373 PLN), czyli o 11 400 RMB (ok. 7 266 PLN) więcej niż średnie wynagrodzenie w mieście na pełnym etacie.

Z analizy biura wynika, że technicy zarabiali średnio od 162 700 RMB do 187 000 RMB rocznie (od ok. 103 694 do 119 181 PLN). Rzemieślnicy przeciętnie 141 000 RMB (ok. 89 863 PLN), a poczatkujący robotnicy 89 200 RMB (ok. 56 856 PLN). Biorąc pod uwagę wiek – robotnicy wykwalifikowani zarabiają najwięcej w wieku 26-35 lat. Od 36 roku życia ich wynagrodzenia zazwyczaj silnie maleją. Natomiast w przypadku pracowników wysoko wykwalikowanych, jak inżynierowie, zarobki wzrastają od początku ich kariery zawodowej osiągając swój szczyt, gdy są oni w wieku ok. 56 lat. W późniejszym okresie utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie.

Prawo (法律)

Nowe regulacje prawne

Wybrane nowe regulacje prawne jakie wchodzą w życie z dniem 1 grudnia br.

Na szczeblu krajowym:

>  Wprowadzone zostają „Przepisy dotyczące zarządzania wodami gruntowymi” 《地下水管理条例》 – jednolite zasady zarządzania, jak i ochrony wód gruntowych w całym kraju. Rządy lokalne mają dostosować swoje dotychczasowe regulacje do standardów krajowych.

> Wprowadzone zostają jednolite procedury dotyczące cyfryzacji danych przeprowadzanych testów klinicznych nowych leków. Zostanie wprowadzony jeden krajowy system monitorowania, identyfikacji, oceny i kontroli ich działania, ewentualnych ubocznych skutków leku.

> Zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (农业农村部) określiło zasady elektronicznego systemu testowania, kontroli i kwarantanny importowanych pasz oraz ziaren.  Z dniem 1 grudnia br. już niepotrzebne jest składanie dokumentów, certyfikatów w formie papierowej. Cala procedura będzie dokonywana elektronicznie z wprowadzeniem danych do systemu.

> Z dniem 15 grudnia br. wprowadzone zostają nowe zasady wejścia na słynny plac TianAnMen  (天安门广场) w Pekinie. Na Plac wejść będzie można wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rejestracji (rezerwacji). Zasada ta dotyczy zarówno turystów indywidualnych, jak i grup wycieczkowych. Chętni będą mieli do wyboru 4 opcje:

 • uroczyste wciągnięcie na maszt przez gwardię honorową flagi państwowej (codziennie ze wschodem słońca),
 • rano,
 • popołudniu,
 • uroczyste ściągniecie flagi z masztu (z zachodem słońca).

W każdym z tych okresów liczba odwiedzających plac będzie ograniczona. Rezerwacja nie oznacza, że turyści nie będą poddawani kontroli przed wejściem na TianAnMen.

Rezerwację online wprowadza się (wedle oficjalnego komunikatu) w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej. Wprowadzone zasady mogą ulec zmianie w zależności od jej rozwoju – głosi oświadczenie.

TianAnMen to największy na świecie plac w centrum miasta – 440 000 m2 pow. (800 m x 500 m).

> Od 10 grudnia br., w każdy wtorek, uczniowie szkół podstawowych i średnich w uniformach szkolnych, o wzroście nie przekraczającym 1,2 metra oraz dzieci poniżej 6 roku życia będą mogły bezpłatnie zwiedzać Muzeum Pałacowe (故宫博物院), czyli tak zwane Zakazane Miasto. To jedna z największych atrakcji turystycznych kraju, położna w pobliżu placu TianAnMen w Pekinie.

Przepis wprowadzono w ramach pilotażu. Zainteresowani uczniowie już od 3 grudnia br. mogą się zarejestrować na stronie internatowej muzeum, by uzyskać bezpłatną wejściówkę. Ze względu na zainteresowanie jakim cieszy się to muzeum wcześniejsza rejestracja online jest niezbędna.

Na szczeblu lokalnym:

Szanghaj / ShangHai / 上海

Przyjęto regulacje, które stanowią, iż wszystkie mieszkania komunalne budowane przez miasto na wynajem będą oddawane wykończone i umeblowane. To kolejna odpowiedź na inicjatywę Pekinu przedstawiona przez władze centralne w dokumencie „Opinie dotyczące przyspieszenia programu budowy mieszkań pod wynajem za rozsądną cenę”.

Pekin / BeiJing / 北京

Wprowadzono nowy standard emisji spalin przez samochody. Określa się go jako „BeiJing 6B” (京6B) Ma pomóc zredukować zanieczyszczenie powietrza w stolicy Chin o 10-30%. Silniki maszyn i urządzeń pracujących na ulicach Pekinu muszą spełniać standard emisji IV.

SiChuan 四川

Ułatwiono procedury uzyskania zgody przez mieszkańców na instalację windy w starych budynkach. Nie będzie potrzebna zgoda wszystkich lokatorów. W głosowaniu w sprawie zainstalowania windy wziąć musi udział 2/3 członków danej wspólnoty z czego ¾ musi wniosek zaaprobować.

FuJian 福建

Z nowym miesiącem wszystkich pracodawców w tej prowincji obowiązuje zasada, iż raz w miesiącu muszą dostarczać dla zatrudnianych przez siebie kobiet produkty sanitarne, lub wypłacić dodatek na te produkty w wysokości 30 RMB (ok. 19,12 PLN).

HuNan 湖南, HuBei 河北

Obie prowincje wprowadzają nowy system opłat za energię elektryczną. System obowiązuje zarówno odbiorców komercyjnych jak i gospodarstwa domowe. W styczniu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu będą obowiązywały dwie taryfy. Pierwsza w godzinach od 18:00 do 22:00. W tym czasie cena energii będzie wyższa o 20%. Druga od 22:00 do 18:00 będzie okresem, gdy cena prądu nie przekroczy 50% najwyższej wartości odnotowanej w szczycie zasilania.

HaiNan 海南

Prowincja – wyspa wprowadza od 20 br. grudnia całkowity zakaz importu oraz eksportu genetycznie modyfikowanych nasion i roślin. Obrotem tego typu produktami zajmować mogą się upoważnione, licencjonowane firmy, a także producenci nasion. HaiNan jest miejscem o ogromnych walorach przyrodniczych. Przepisy mają chronić ekosystem wyspy przed inwazyjnymi odmianami roślin, które mogą zaburzyć, lub nawet zniszczyć tamtejszą florę.

QingDao 青岛

To portowe miasto we wschodniej prowincji ShanDong 山东 obejmuje funduszem mieszkaniowym i jego wsparciem wszystkich emerytowanych wojskowych, weteranów armii, zwłaszcza tych, którzy objęci są specjalną opieką. Grupy tej nie dotyczy obowiązek ciągłości zatrudnienia (co oczywiście jest trudne do zrealizowania w przypadku inwalidztwa na przykład), nie obowiązuje też minimum składek na pracowniczy fundusz mieszkaniowy (jeden z elementów kosztu pracy w Chinach).

Społeczeństwo (社会)

Koszty utrzymania – Hong Kong w dół

Brytyjski think tank Economist Intelligence Unit przeanalizował ceny 200 produktów i usług w 173 miastach świata. Tak powstał kolejny raport „Koszty utrzymania na świecie 2021”. Zaskakująca konkluzja: Hong Kong po raz pierwszy od wielu lat nie jest już najdroższym miastem świata. Spadł na piąte miejsce. Najwyższe koszty mieszkania w swoim mieście ponoszą w skali globalnej mieszkańcy Tel Avivu (Izrael). Hong Kong utrzymał pozycje lidera w kategorii „najdroższa benzyna na świecie”. Tu trzeb średnio zapłacić ok. 10,16 PLN za litr benzyny. A to oznacza wzrost o 14% r/r. W pierwszej dwudziestce miast o najwyższych kosztach utrzymania w skali globu znalazł się Szanghaj. Zajął 19 miejsce do społu z Dublinem i Frankfurtem.

 

Wiadomości lokalne (当地新闻)

HeiLongJiang 黑龙江

Harbin / HaErBin 哈尔滨, stolica prowincji informuje, iż wszyscy ci, którzy sami zgłoszą się na testy wykrywające koronawirusa Covid-19, a wynik testu okaże się pozytywny, otrzymają jednorazowe wsparcie od władz municypalnych w wysokości 10 000 RMB (ok. 6 375 PLN). Subwencja ta ma zachęcić jak najliczniejsze rzesze mieszkańców miasto do przeprowadzania testów w okresie zimowym, sprzyjającym transmisji wirusa. Z dotychczasowych doświadczeń chińskich wynika, że jak najwcześniejsze wykrycie zakażenia jest kluczem do szybkiego opanowania kolejnych ognisk epidemii.

Pekin / BeiJing / 北京

Władze stolicy Chin od 1 stycznia 2022 roku wprowadzają nowe zasady dotyczące języka stosowanego na znakach, tablicach i plakatach informacyjnych.

Od nowego roku zabronione będzie używanie w miejscach publicznych napisów tylko i wyłącznie w języku obcym. Na wszystkich znakach i tablicach informacyjnych mają widnieć napisy w języku chińskim, natomiast napisy w języku obcym maja mieć charakter towarzyszący, a stosowanie dwóch języków dopuszczalne będzie na: lotniskach, dworcach kolejowych, w środkach transportu publicznego, a także w miejscach i w czasie międzynarodowych imprez sportowych, konferencji, wystaw i innych tego typu imprez masowych o charakterze międzynarodowym.

Informacje dwujęzyczne umieszczać będzie można w miejscach kultury, w miejscach atrakcyjnych turystycznie, w obiektach sportowych.

Nieprzestrzeganie tych zasad będzie groziło karą od 5 000 do 10 000 RMB (od ok. 3 187 do ok. 6 375 PLN).

Chiny i Świat (中国和世界)

Umowa o wolnym handlu z Kambodżą

Ministerstwo Handlu (商务部) poinformowało, że z dniem 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie umowa o wolnym handlu zawarta pomiędzy Chinami a Kambodżą. To już dwudziesta piąta taka umowa handlowa jaką Państwo Środka zawarło zarówno z pojedynczymi państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi. W Europie umowy o wolnym handlu zawarły z Chinami… Szwajcaria i Islandia. Prowadzone są negocjacje dotyczące analogicznych umów z Norwegią oraz Mołdawią.

Umowa o wolnym handlu zawarta przez Unię Europejską i Chinami, podpisana w grudniu 2020 roku wciąż tkwi w legislacyjnej zamrażarce.

Chiny w Afryce 2022 – 2025

W ostatnich dwóch dniach listopada odbyła się w Dakarze (Senegal) ósma konferencja ministerialnego forum współpracy Chiny-Afryka. Wzięli w niej udział ministrowie spraw zagranicznych 54 państw afrykańskich. Stronę chińską reprezentował szef chińskiego MSZ Wang Yi 王毅, członek Rady Państwa (国务委员) oraz Wang WenTao 王文涛, minister handlu.

Celem tego spotkania było wyznaczenie kierunków współpracy na najbliższe 3 lata oraz w perspektywie do 2035 roku. Przemówienie inauguracyjne, w formule online, wygłosił przewodniczący Xi JinPing 习近平. Zaprezentował w nim 9 projektów i przedstawił działania jakie mają być w ramach tych projektów wspólnie realizowane:

 1. poprawa warunków sanitarnych i ochrony zdrowia – Chiny w przyszłym roku dostarczą Afryce 1 mld dawek szczepionek antywirusowych. W tej liczbie 600 mln dawek zostanie przekazanych bezpłatnie, a 400 mln zostanie wyprodukowane na kontynencie afrykańskim we współpracy firmy chińskiej z lokalnymi partnerami. Celem działania jest stworzenie warunków pozwalających na zaszczepienie 60% ludności Afryki przeciwko koronawirusowi do końca 2022 roku. W najbliższych 3 latach ruszy 10 projektów medycznych o różnym charakterze. Chiny wyślą do Afryki nie mniej niż 1 500 osób chińskiego personelu medycznego i ekspertów ds. ochrony zdrowia.
 2. walka z ubóstwem i poprawa poziomu rolnictwa – Chiny będą prowadzić 10 projektów walki z ubóstwem oraz wyślą 500 ekspertów ds. rolnictwa.
 3. rozszerzanie pragmatycznej współpracy handlowej – W ciągu najbliższych trzech lat Chiny dokonają importu produktów rolniczych z Afryki na sumę ponad 300 mld USD (ok. 1,219 bln PLN). Dodatkowo uruchomią finasowanie handlu zagranicznego realizowanego przez afrykańskie firmy na sumę 10 mld USD (ok. 40,10 mld PLN). W ramach tego projektu wybudowany zostanie park współpracy przemysłowej „Pasa i Drogi” Chiny-Afryka. Powstanie China-Africa Economic Cooperation Expert Group, której celem będzie pomoc w tworzeniu stref wolnego handlu na tym kontynencie.
 4. zwiększanie inwestycji – W latach 2022-2025 chińskie inwestycje bezpośrednie w Afryce mają osiągnąć poziom 10 mld USD (ok. 40,10 mld PLN). Kolejne 10 mld USD w formie linii kredytowych dla afrykańskich instytucji finansowych zostanie przeznaczone na projekty promujące uprzemysłowienie i sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia. Chiny zredukują do zera zadłużenie tych najmniej rozwiniętych państw Afryki (dotyczy to wszelkich zobowiązań kredytowych), które zadłużyły się w wyniku zawarcia z Chinami kredytowych umów międzypaństwowych, których postanowień nie są w stanie realizować z przyczyn obiektywnych, a których ostateczny termin spłaty przypadał na koniec 2021 roku. Chiny przekażą ponadto 10 mld USD Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, by w ten sposób zwiększyć pulę środków jakie MFW przeznaczy na pomoc krajom afrykańskim.
 5. promowanie projektów w zakresie tworzenia i rozwijania gospodarki cyfrowej – . Zostanie wdrożonych 10 takich projektów w ramach pomocy tamtejszym państwom.
 6. promocja zielonego rozwoju – ekologicznej i niskoemisyjnej gospodarki, wspieranie rozwoju energii odnawialnej.
 7. wsparcie rozwoju edukacji – w ciągu najbliższych trzech lat Chiny wybudują 10 wysokiej klasy nowych szkół i uczelni, a dla 10 000 najbardziej utalentowanych uczniów i studentów ufundują seminaria, stypendia, a także umożliwią im studia na chińskich uczelniach.
 8. rozszerzenie wymiany osobowej, kulturalnej, turystycznej między Państwem Środka a krajami afrykańskimi.
 9. kontynuacja misji pokojowych i współpraca militarna z krajami Afryki. Chiny udzielą państwom afrykańskim wsparcia w walce z terroryzmem, będą współorganizować szkolenia oraz wspólne ćwiczenia wojskowe dla zapewniania stabilizacji i bezpieczeństwa poszczególnych krajów, czy regionów.

Chiny od lat rozwijają współpracę z państwami afrykańskimi:

–  od 12 lat są największym partnerem handlowym krajów Afryki;

–  w ciągu ostatnich pięciu lat import afrykańskich produktów rolnych do Chin rósł średnio 11,4% r/r; chiny są drugim największym odbiorcą afrykańskich produktów rolnych na świecie;

–  w okresie od stycznia do października br. obroty handlowe Chin z tym kontynentem wyniosły 207,06 mld USD (ok. 841,625 mld PLN) – wzrost o 37,5% r/r;

– chińskie podmioty utworzyły w Afryce 25 stref przesyłowo – handlowych, w których działają 623 firmy chińskie, które łącznie zainwestowały w Afryce 7,3 mld USD (ok. 29,667 mld PLN);

–  Chiny zainwestowały w różnych państwach afrykańskich 43,4 mld USD (ok. 176,377 mld PLN); w tym roku (do końca wrześnie) zainwestowano tu 2,59 mld USD (ok. 10,526 mld PLN) – wzrost o 9,9% r/r;

–  Chiny podpisały w Afryce kontakty infrastrukturalne o wartości 53,5 mld USD (ok. 217,418 mld PLN); zrealizowano już projekty o wartości 26,9 mld USD (ok. 109,332 mld PLN);

– Chiny wybudowały w Afryce 10 000 km linii kolejowych, 100 000 km dróg, uruchomiły źródła energii o ogólnej mocy 120 mln kWh, ogółem stworzono na kontynencie 4,5 mln miejsc pracy;

–  70% bezpośrednich inwestycji chińskich w Afryce dokonały prywatne firmy.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 48/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button