Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (49/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

6 - 12 grudnia 2021

Z prac rządu (来自政府工作)

Państwowe Biuro Poczty  (国家邮政局)

informuje, iż 8 grudnia br. liczba kurierskich przesyłek dostarczanych na terenie Chin od początku roku przekroczyła 100 mld sztuk. Jest to najwyższy wynik nie tylko w historii kraju, ale daje również pierwsze miejsce na świcie w tej kategorii. Chiny są liderem w liczbie obsługiwanych przesyłek kurierskich ósmy rok z rzędu. Aż 78,3% wszystkich przesyłek obsługiwano w regionach wschodnich kraju, 14,4% w prowincjach centralnych, a tylko 7,3% w zachodnich. Co istotne – najdynamiczniejszy wzrost liczby przesyłek kurierskich notuje się właśnie na zachodzie Chin.

Ministerstwo Kultury i Turystyki (文化和旅游部)

pracuje nad wzmocnieniem regulacji zabraniających uruchamiania centrów rozrywkowych (na przykład tych z automatami zręcznościowymi, automatami do gier typu „arcade video games”, maszynami VR, czy kabinami karaoke) w pobliżu przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i innych placówek edukacyjnych. Wielkość stref wokół placówek edukacyjnych wolnych od tego typu centrów określana będzie przez prowincjonalne wydziały kultury i turystyki w zależności od lokalnych uwarunkowań.

Ministerstwo Edukacji (教育部)

Podręczniki dla szkół zawodowych

planuje w najbliższej pięciolatce wydanie ponad 10 000 rożnego rodzaju podręczników do nauki w szkołach zawodowych i technikach. Podręczniki te będą koncertować się głównie na tematyce związanej z potrzebami edukacji w obszarze zaawansowanej produkcji, nowej energii, nowych materiałów, nowoczesnego rolnictwa, technologii informacyjnej najnowszych generacji, biotechnologii, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach przemysłu.

Nowe zasady – język chiński

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ministerstwo wprowadza zmienione regulacje dotyczące przeprowadzania testów sprawdzających poziom znajomości języka chińskiego:

 • poziom A (najwyższy) weryfikowany będzie w ramach testów prowadzonych przez krajową komisję egzaminacyjną
 • poziom B i niższe będzie weryfikowany, zatwierdzany przez komisje prowincjonalne.

Nowe przepisy znoszą wymóg odstępu czasu między dwoma testami, rozszerzają możliwości ustanowienia wielu miejsc dla ich przeprowadzenia oraz znoszą terytorialne wymogi rejestracyjne w zależności od miejsca zamieszkania.

Chętni będą mogli zapisywać się na egzaminy w czasie najbliższym i dla nich dogodnym. Mieszkańcy Hong Kongu, Makau i Tajwanu oraz cudzoziemcy, którzy studiowali, pracowali lub mieszkali w Chinach przez 3 miesiące lub dłużej, mogą aplikować o przystąpienie do testowego egzaminu ze znajomości języka chińskiego w dowolnym czasie.

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会)

wydała zarządzenie zobowiązujące trzy dzielnice Szanghaju, trzy miasta z prowincji JiangSu 江苏 i dwa miasta z prowincji ZheJiang 浙江do nawiązania ścisłej współpracy z 8 miastami w północnej części prowincji AnHui 安徽. Te 8 miast to:

 • HuaiBei 淮北,
 • BoZhou 亳州,
 • CeZhou 宿州,
 • BengBu 蚌埠,
 • FuYang 阜阳,
 • HuaiNan 淮南,
 • ChuZhou 滁州 i
 • LuAn 六安.

Współpraca ta ma polegać na pomocy organizacyjnej, finansowej, inwestycyjnej w rozwoju ekonomicznym i społecznym. Interesującym elementem w przypadku tego projektu jest fakt, iż po raz pierwszy projekt pomocowy dotyczy ośrodków położnych we wschodniej części kraju, a nie jak to tej pory bywało w zachodniej, czy centralnej.

Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju także na wschodzie kraju. W ramach działania pomocowego planuje się wysłanie doświadczonych kadr do zapóźnionych ośrodków, zgodnie z potrzebami i wyzwaniami. Do 8 miast na północy AnHui wysyłane będą osoby wyróżniające się w pracy w Szanghaju, ZheJiang i JiangSu, które zajmować będą istotne stanowiska w komórkach partyjnych, w rządzie lokalnym, w przedsiębiorstwach i instytucjach. Z kolei wyróżniające się młode osoby z AnHui skierowane zostaną na szkolenia i na studia do współpracujących z AnHui miast. Ustalono, że działania w ramach projektu trwać będą w okresie od 2021 do 2030 roku. Lokalne władze Szanghaju, JiangSu i ZheJiang same dokonają wyboru swoich jednostek administracyjnych powołanych do tej współpracy. Samorządy, które osiągnęły bezdyskusyjne sukcesy będą się dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z tymi administracjami, które z wielu powodów nie mogą pochwalić się takimi osiągnięciami.

Ministerstwo Handlu (商务部)

Poinformowało, iż niemal wszystkie sektory działalności produkcyjnej w Chinach zostały otwarte dla zagranicznych inwestorów, dla kapitału zagranicznego. W ostatnim czasie ograniczenia dotyczące działalności firm zagranicznych zniesiono w rolnictwie (m.in. nasiennictwo), w finansach, telekomunikacji, budownictwie, dystrybucji, turystyce i transporcie. Światowej Organizacji Handlu (WTO) definiuje 160 dziedzin gospodarki. 120 z nich jest otwartych w ChRL dla zagranicznych inwestorów. Najbardziej liberalne warunki panują w Strefie Wolnego Handlu w Szanghaju i w Strefie Wolnego Portu na HaiNan.

Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部)

Wprowadza (po raz pierwszy) system usług opieki nad seniorami wraz z centralną listą (klasyfikacją) tych usług. Przepisy określają jednoznacznie, jakie rodzaje działań ma zawierać lista podstawowych usług opieki nad osobami starszymi, a także to kto i w jaki sposób ma takie usługi świadczyć.

Nowe przepisy ujednolicają obecnie obowiązujący system trzystopniowy, w którym wyróżnia się domy opieki całodobowej, osiedlowe ośrodki opieki dziennej i opiekę domową. Regulacje mają na celu skoordynowanie działań na rzecz opieki nad seniorami na każdym szczeblu administracyjnym oraz zapewnienie tego samego standardu usług bez względu na to, gdzie opieka nad seniorami jest realizowana. Szczególna uwaga ma być poświęcona poprawie standardu opieki na poziomie osiedlowym, domowym i wiejskim. Warunki świadczenia usług (a także ich dostępność) znacznie tu bowiem odbiegają od tych oferowanych przez domy opieki stałej. Chińskie społeczeństwo starzeje się coraz szybciej, a to wymaga wypracowania właściwych mechanizmów dla zapewnienia wszystkim seniorom godnych warunków życia w jego końcowej fazie.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Państwowy Urząd Statystyczny opublikował aktualne dane dotyczące cen i handlu zagranicznego.

Ceny konsumenckie, inflacja

Jak można się było spodziewać indeks zmian cen konsumenckich i usług (ang. consumer price index, CPI, 消费者物价指数), najpopularniejszy miernik poziomu inflacji silnie zwyżkował w listopadzie osiągając poziom 2,3% r/r (w październiku 1,5% r/r). Skok znaczny, ale mieści się w zakładanym na ten rok planie ok. 3%. W stosunku miesiąc do miesiąca (m/m) CPI spadł do 0,4% (październik 0,7%).

Patrząc z tej perspektywy (miesiąc do miesiąca) m.in.:

 • ceny żywności wzrosły o 2,4%; najmocniej zwyżkowała cena wieprzowiny (podstawowego produktu we współczesnej chińskiej kuchni), bo aż o 12,2% (po okresie spadków poniżej kosztów wytwarzania), ale równocześnie mocno spadły ceny warzyw – o 9,8%;
 • ceny artykułów nieżywnościowych wzrosły jak w październiku o 0,4%; mocno zwyżkowały ceny benzyny i oleju napędowego – powyżej 3%; w listopadzie spadły ceny usług (o 0,3%;), mniej podróżowano (turystyka) za sprawą nowych ognisk epidemicznych, to spowodowało obniżenie cen biletów lotniczych (o 14,8%), prowizji agencji turystycznych (3,8%) i cen hoteli (3,7%);

W perspektywie rok do roku (r/r):

 • ceny żywności wzrosły o 2,4%; ceny mięsa wieprzowego spadły o 32,7%, a ceny świeżych warzyw wzrosły o 30,6%;
 • ceny artykułów nieżywnościowych wzrosły ponad 2,5%, przy czym benzyna i olej napędowy podrożały o 36,7% i o 40,6%;
 • ceny towarów przemysłowych wzrosły o 3,9%;
 • ceny usług są wyższe o 1,5% niż w zeszłym roku.

Dane: Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) m/m miesiąc do miesiąca , r/r – rok do roku

Ceny dóbr produkcyjnych

Po pięciu miesiącach nieustannego pięcia się w górę w listopadzie br. nastąpił spadek w relacji m/m wskaźnika PPI – wskaźnika cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI, 工业生产者出厂价格指数) – miernika obrazującego zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. W listopadzie spadł on o 0,6% w porównaniu z październikiem, do poziomu 12,9% r/r (w październiku 13,5% r/r). To widoczne efekty uspokojenia sytuacji i stabilizowania się cen w obszarze surowców, materiałów i energii elektrycznej.

W perspektywie miesiąc do miesiąca (m/m):

 • ceny w listopadzie nie wzrosły, w poprzednim miesiącu wzrost wyniósł 2,5%; w przemyśle nastąpił spadek cen o 0,1%; ceny węgla opałowego spadły o 4,9%, energetycznego o 8,4%; obniżeniu uległy ceny metali i odlewów żelaza oraz stali (o 4,8%), (w październiku wzrost o 3,5%); ceny metali nieżelaznych spadły o 1,2%,
 • za to wzrosły ceny produktów petrochemicznych (o 4,7%), surowców i produktów chemicznych (0,7%) oraz produkcji i dostaw gazu (o 4,1%); nie obyło się bez zwiększenia cen prądu i ciepła (o 1,9%);

W perspektywie rok do roku (r/r):

 • ceny producentów w przemyśle wzrosły o 17,4%; węgla o 88,8%, wyrobów żelaza i stali o 31,0%, metali nieżelaznych o 26.5%; wzrosty nie ominęły ropy i gazu (surowych i przetworzonych), gdzie ceny poszły w górę o 68,5%;
 • wzrosły ceny produktów tekstylnych (o 9,2%) i przetwórstwa spożywczego (o 3,5%).

Dane: Państwowe Biuro Statystyki (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca, r/r – rok do roku

Handel zagraniczny

W ostatnich miesiącach roku przyspieszył import co spowodowało, że w listopadzie br. po raz pierwszy odnotowano ujemny bilans handlowy w handlu zagranicznym Chin. W efekcie bilans te zmniejszył się o 3,4% do 71,72 mld USD (ok. 292,923 mld PLN). Ale w okresie styczeń – listopad br. budżet państwa notuje nadwyżkę w handlu o wartości 581,71 mld USD (ok. 2,376 bln PLN).

Rosną obroty handlowe z największymi partnerami:

 • z krajami Azji Południowowschodniej (ASEAN) o 20,6% (14,4% udziałów w handlu),
 • z Unią Europejską o 20% (13,7% udziałów),
 • ze Stanami Zjednoczonymi o 21,5% ( 12,5% udziałów w całym handlu) i
 • z Japonią o 10,7% (6,2%. udziałów).

Rośnie nadwyżka handlowa w obrotach z tymi krajami – za wyjątkiem Japonii.

Utrzymuje się stała tendencja, jeśli chodzi o firmy dokonujące handlu zagranicznego: 48,5% transakcji przeprowadziły spółki prywatne, 36% zagraniczne, a 15,5% państwowe.

 

Dane: Generalna Administracja Celna Chin (中国海关总署)

Eksport – Import

Od początku roku utrzymuje się koniunktura w handlu zagranicznym i jego struktura. W eksporcie dominują wyroby mechaniczne i elektryczne, które stanowią 59% jego całości. Ich eksport wzrósł o 21,2%. Wśród wyrobów tych dominują części samochodowe i pojazdy, sprzęt gospodarstwa domowego, telefony komórkowe, sprzęt do automatycznego przetwarzania danych. W tym samym okresie rósł eksport produktów pracochłonnych (o 10,2% r/r). Te stanowią 18,25% całego eksportu. Największy udział w tej kategorii mają tekstylia i odzież. O 2,3% wzrósł eksport produktów rolniczych, a o 19,1% nawozów sztucznych.

W imporcie jak zwykle dominują surowce. Import rudy żelaza spadł o 3,2% przy średniej cenie 1 099,3 RMB/t (ok. 704,86 PLN/t), ropy naftowej o 7,3%, przy średniej cenie 3 191,11 RMB/t (ok. 2 046,50 PLN/t), stali o 29,6% – średnia cena 8 374,20 RMB/t (ok. 5 371,88 PLN/t), miedzi i jej wyrobów o 19,9% – średnia cena 61 000 RMB/t (ok. 31 130,60 PLN/t) oraz ziaren soi o 5,5% – średnia cena 3 558,70 RMB/t (ok. 2 285 PLN/t). Natomiast w tym okresie wzrósł import węgla kamiennego o 10,6% przy średniej cenie 676,90 RMB/t (ok. 434,50 PLN), a także gazu naturalnego o 21,8%, przy średniej cenie 2 772.7 RMB/t (ok. 1 779,70 PLN/t). Poza surowcami rośnie import maszyn i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i półprzewodników (od 13 do 20%).

Błękitna księga 2022

Akademia Nauk Społecznych Chin  (中国社会科学院) opublikowała „Błękitną księgę gospodarczą 2022” (2022年《经济蓝皮书》), kolejną, coroczną ocenę sytuacji ekonomicznej i prognozę na następny rok. Naukowcy przewidują m.in., że w bieżącym roku PKB wyniesie ok. 8%, ale w przyszłym osiągnie poziom w granicach 5,3%.

Akademicy zalecają odpowiednie zwiększenie deficytu budżetowego, jak i tempa wydatków fiskalnych. Wprawdzie gospodarka chińska osiągnie w tym roku stosunkowo wysoki wzrost, a efekty modernizacji przemysłu i zielonej transformacji są już widoczne, to wciąż w ekonomii obecne są poważne wyzwania wymagające pilnego rozwiązania. A wśród nich takie jak:

 • słabe ożywienie konsumpcji;
 • słaby popyt efektywny;
 • niższa od wzrostu PKB dwuletnia średnia stopa wzrostu dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych;
 • problemy z jakością zatrudnienia, niedostateczny poziom zatrudnienia osób młodych i w średnim wieku; w grupie wiekowej 16-24 lata w dużych miastach bezrobocie wynosi niekiedy ponad 14% przy średniej krajowej bezrobocia w granicach 5 %;
 • potrzeba pilnego rozwiązania problemów w zakresie podstawowych technologii i kluczowych jej komponentów, niedociągnięć w łańcuchu dostaw przemysłowych;
 • problem wzrostu zwiększenia kosztów produkcji małych, średnich i mikro przedsiębiorstw;
 • powstanie dużego ryzyka wśród dużych przedsiębiorstw deweloperskich z powodu ich niepohamowanej ekspansji (kosztem zadłużania) i złego zarządzania.

Przed Chinami stoi wiele specyficznych problemów, które mogą zostać rozwiązane dzięki proaktywnej polityce finansowej stymulującej efektywność, a zarazem pomagającej łagodzić negatywne skutki zmian strukturalnych i/lub koniunkturalnych. W najnowszej „niebieskiej księdze” akademicy proponują, aby w przyszłym roku generalny, krajowy deficyt budżetowy utrzymać na poziomie 3%, a deficyt finansowy zwiększyć o 30 mld RMB (ok. 19,221 mld PLN) do 370 mld RMB (ok. 237,061 mld PLN). Wedle analiz członków Akademii Nauk Społecznych Chin właściwe dopasowanie dużych projektów inwestycyjnych w 14-tym planie pięcioletnim do regionalnej (lokalnej) sytuacji może przyczynić się do redukcji zadłużenia rządów lokalnych oraz przyciągnąć do nich prywatny kapitał. Ponadto polityka fiskalna powinna efektywniej wspierać projekty związane z nowymi programami w budownictwie (idea “dwóch nowych i jednego ciężkiego”), z transformacją technologiczną oraz ekologicznymi zdolnościami produkcyjnymi.

W zakresie polityki monetarnej akademicy zalecają jej lekkie poluźnienie tak, aby realna ekonomia, szczególnie małe i średnie firmy, nie odczuwały braku środków finansowych. Nastąpić powinno w tym zakresie większe uaktywnienie i pomoc ze strony komercyjnych banków (małych i średnich), oczekiwane jest obniżenie oprocentowania kredytów. Autorzy opracowania są przekonani, że ten rok będzie przełomowy (w pewnym zakresie) dla globalnej gospodarki pod względem wyjścia z recesji po pandemii. Chińska gospodarka powinna stopniowo odzyskiwać stabilność, szczególnie jeśli chodzi o dalszy rozwój produkcji wysokiej jakości oraz w obszarze transformacji.

Korzystając z silnej odporności przemysłu wytwórczego na wstrząsy koniunkturalne chiński eksport mógł w tym roku utrzymywać wysokie tempo wzrostu, produkcja przemysłowa nadal rosła i zwiększała swój udział w PKB. Szczególnie widoczny jest wzrost produkcji zaawansowanych technologii, rozwój nowoczesnych branż usługowych i technicznych (m.in. transmisja informacji, oprogramowanie, technologia informacyjna, badania naukowe).

Kolejna super korporacja państwowa

Powstała kolejna państwowa „super korporacja”. To China Logistic Group Co., Ltd. (中国物流集团有限公司), która jest efektem połączenia sił pięciu państwowych podmiotów:

 • China Railway Materials Group Co., Ltd. (中国铁路物资集团有限公司),
 • China National Materials Storage and Transportation Group Co., Ltd. (中国物资储运集团有限公司),
 • HuaMao International Logistics Co., Ltd. (华贸国际物流股份有限公司),
 • China Logistics Co., Ltd. (中国物流股份有限公司) oraz
 • China Packaging Co., Ltd. (中国包装有限责任公司).

Kapitał założycielski nowej korporacji wynosi 30 mld RMB (ok. 19,221 mld PLN).

Reorganizacja i łączenie centralnych firm państwowych w duże branżowe korporacje przyspiesza. Komisja Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi  (国务院国有资产监督管理委员会) zamierza utworzyć 6 grup branżowych wokół 12 centralnych przedsiębiorstw.

Tylko w tym roku utworzono w podbny sposób:

 • China Rare Earth Group (中国稀土集团) – metale ziem rzadkich,
 • China National Chemical Corporation (中国化工总公司) – branża chemiczna,
 • China Shipbuilding Corporation (中国船舶重工集团公) – przemysł stoczniowy,
 • China Electric Power Corp. (中国电力公司) – energetyka.
 • China Electric Equipment Group (中国电气装备集团) – sprzęt elektryczny i systemy sterowania.

Ponadto powstały holdingi hutniczo-stalowe, węglowe, cementowe.

Według deklaracji przedstawicieli Komisji Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi działanie takie nie ma na celu tworzenia wielkich holdingów państwowych dla zwiększania ich udziału w chińskiej gospodarce, ale zbudowania organizacji komplementarnych, kontrolujących całościowo pole swego działania. Taka formuła przedsiębiorstw pozwoli im uzyskać znacznie większe potencjały, a co za tym idzie zwiększy ich szanse skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych, pozyskiwanie kolejnych zagranicznych kontraktów.

Podwodny robot górniczy

Chiński Instytut Budownictwa Okrętowego nr 702 (中国船舶第七〇二所) zaprezentował pierwszego robota przeznaczonego do głębokowodnego wydobywania minerałów i surowców. Jest on istotnym elementem chińskiego planu eksploatacji dna mórz i oceanów. Maszyna przechodzi pierwsze próby w sztucznych zbiornikach wodnych. W przyszłym roku odbędą się próby morskie robota, który – zgodnie z założeniami – w 2023 roku ma rozpocząć prace na dużych głębokościach, by podjąć eksploatację minerałów występujących na dnie morskim.

Energetyka (能量学) 

Największa farma wiatrowa Chin

W pierwszy dniach grudnia ukończono budowę JiangSu QiDong Offshore Wind Farm (江苏启东海上风电场项目), największej w  Chinach morskiej elektrowni wiatrowej. Została ona zlokalizowana na północ od ujścia rzeki Jangcy / ChangJiang / 长江 do morza. Farma jest oddalona od brzegu o 37 km. Zainstalowano tu 134 turbiny wiatrowe, które mogą dostarczyć w sumie 802 MW prądu. Elektrownia zostanie podłączona do krajowej sieci energetycznej do końca grudnia br. za pomocą specjalnego kabla podmorskiego.

Transport (交通运输)

Chińskie metro

Według danych Ministerstwa Transportu (交通运输部) na koniec listopada br. w 49 miastach Chin funkcjonowało 250 linii metra. Łączna ich długość to 8 116 km. Porusza się po nich 2,66 mln wagonów. Mogą one przewieźć jednorazowo 1,97 mld osób. W 2021 roku nie odnotowano żadnego wypadku kolejowego w żadnej z sieci chińskiego metra. Najdłuższą sieć metra w Chinach ma Szanghaj. To w sumie 19 linii o łącznej długości 766 km. Na drugim miejscu jest Pekin (727 km, 24 linie), na trzecim GuangZhou (Kanton) – 590 km i 17 linii, na czwartym ChengDu – 557.8 km /13 linii, a na piatym ShenZhen – 422.6 km /12 linii.

A oto jak powstawało metro w Pekinie (animacja)

Nowy terminal w ShenZhen

ShenZhen BaoAn International Airport (深圳宝安国际机场) posiada już trzeci terminal. Najnowsza część tego stosunkowo nowego lotniska ma powierzchnię 240,000 m2. Nowoczesny budynek w kształcie litery X został połączony z głównym budynkiem portu lotniczego autonomiczną kolejką podziemną połączony. Terminal nr 3 w ShenZhen może obsłużyć rocznie 22 mln pasażerów rocznie, a to sprawia, że całe lotnisko uzyskało potencjał obsługi 50 mln pasażerów rocznie.

Godzinę drogi autem od ShenZhen BaoAn International Airport znajdują się dwa inne wielkie lotniska pasażerskie: HongKong ChekLapKok International Airport (香港赤腊角国际机场) – 75 mln pasażerów oraz GuangZhou BaiYun International Airport (广州白云国际机场) – 80 mln pasażerów. W sumie te trzy lotniska mogą przyjąć i obsłużyć 205 mln pasażerów rocznie.

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Chińczycy na Księżycu

Profesor Ye Pei Jian 叶培建z Chińskiej Akademii Nauk (中国科学院) potwierdził podczas wywiadu, którego udzielił chińskiej telewizji, iż przeprowadzenie załogowej misji na Księżyc i lądowanie chińskich kosmonautów na Srebrnym Globie nastąpi przed wcześniej zapowiadanym terminem, czyli 2030 rokiem. To już kolejna wypowiedź naukowca związanego z chińskim programem kosmicznym świadcząca o przyspieszeniu działań Chin dotyczących programu kosmicznego. Zakładanym przez Chińczyków celem jest zbudowanie na powierzchni Księżyca stałej bazy załogowej i podjęcie próby eksploatacji zasobów mineralnych naturalnego satelity Ziemi.

Times for Kids

Na początku 2022 roku na rynku chińskim pojawi się nowy magazyn dla dzieci: „Times for Kids”. To „dziecięca wersja” amerykańskiego tygodnika „Times”, który realizuje ten projekt z firmą Cricket Media specjalizującą się w zdalnym nauczaniu języków obcych. Firma ta działa bardzo aktywnie w Chinach. „Times for Kids” będzie wydawany w dwóch językach: angielskim i chińskim, a zawierać będzie artykuły i noty na takie tematy jak m.in.: bieżące wydarzenia, przyroda, technologia oraz kultura.

Obaj partnerzy oceniają, że warto podjąć próbę zaistnienia w państwie , gdzie ok. 400 mln dzieci i młodzieży uczy się języka angielskiego.

Społeczeństwo (社会)

Krajowa Robocza Konferencja Religijna

W dniach 3 i 4 grudnia br. odbyła się Krajowa Robocza Konferencja Religijna (国宗教工作会). Wydarzenie nie zwróciło szczególnej uwagi mediów, a powinna, choćby przez wzgląd na to, że konferencja ta odbyła się pod przewodnictwem prezydenta Xi JinPinga. W wydarzeniu wzięli udział m.in. członkowie Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, dyrektorzy wydziałów KC, premier Li Ke Qiang 李克强, członkowie prezydium rządu, kierownictwo parlamentu, partii sojuszniczych, szefowie sądu najwyższego, prokuratury oraz inni urzędnicy i funkcjonariusze państwowi wysokiej rangi.

Zebrało się zatem gremium wyjątkowe, które uczestniczyło w obradach trwających aż 2 dni. Trudno tu mówić o zwykłej naradzie, podobnej do wielu, które nieustannie odbywają się w Chinach Ludowych.

Konferencja postawiła sobie za cel wyznaczenie kierunków działań dla:

 • nadania religiom obecnym i praktykowanym w ChRL chińskiego charakteru (religie z chińską charakterystyką),
 • przystosowania ich do realiów i uwarunkowań społeczeństwa socjalistycznego,
 • podnoszenia świadomości samorządności i samoregulacji w środowiskach religijnych,
 • poprawy funkcjonowania prawa w zarządzaniu kwestiami religijnymi,
 • dążenia do stworzenia nowych zasad pracy z religiami.

Celem jest większe zaangażowanie osób wierzących w budowanie nowoczesnego socjalistycznego kraju, który realizuje chińskie marzenia o „wielkim odmłodzeniu narodu” (wielki renesans Chin).

Prezydent Xi wskazał na konieczność prowadzenia działań na rzecz tego, by kręgi religijne promowały patriotyzm, rządy prawa, naukę, stale zwiększały szacunek i uznanie dla ojczyzny, narodu, kultury, Komunistycznej Partii Chin i socjalizmu o chińskich cechach.

Niezbędne jest według Xi dążenie do tego, aby religie miały chińską charakterystykę, były elementem zjednoczenia wierzących wokół partii i rządu.

Jednocześnie obywatele Chin – uważa Xi – muszą posiadać pełną wolność wyznawania wiary i praktykowania religii, lecz w granicach istniejącego prawa.

Osobom wierzącym należy się szacunek, poszanowanie ich praw. Wierzący nie mogą być wykluczani, pozostawać poza systemem i społeczeństwem, winni być włączani we wszystkie sprawy państwa, we wszystkie aktywności społeczne.

Religie należy traktować zgodne z zasadami socjalistycznych wartości oraz marksistowskim poglądami na ich temat. Wierzący są częścią socjalistycznego społeczeństwa Chin.

Miasta – marki

Według analizy Instytutu Finansów i Strategii Ekonomicznej Akademii Nauk Społecznych Chin (中国社会科学院) miasta, które stały się zarazem najbardziej znaczącymi markami to (pierwsza dziesiątka):

 1. Pekin / BeiJing / 北京,
 2. Szanghaj / ShangHai/ 上海,
 3. HangZhou 杭州,
 4. ShenZhen 深圳,
 5. ChongQing 重庆,
 6. Kanton / GuangZhou / 广州,
 7. ChengDu 成都,
 8. WuHan 武汉,
 9. NanJing 南京i
 10. Tientsin / TianJin / 天津.

Tworząc ranking chińskich miast pod uwagę wzięto nie tylko ich popularność biznesową czy turystyczną, ale też i lokalizację, warunki życia, poziom infrastruktury, technologii innowacyjnych, siłę ekonomii, rozpoznawalność (atrakcyjność międzynarodową). Badaniami objęto 288 miast. W porównaniu do listy z ubiegłego roku brak w pierwsze dziesiątce Hong Kongu.

Zdrowie  (健康)

Pierwszy lek przeciw Covid-19

Państwowa Administracja Leków (国家药品监督管理局) zatwierdziła do użytku pierwszy chiński lek przeciw Covid-19, przy czym zaleca się stosowanie go wyłącznie w nagłych przypadkach.

Lek opracowany został przez naukowców z Uniwersytetu TsingHua (清华大学) w Pekinie oraz zespół badawczy firmy TengSheng HuaChuang Bio Medicine Co., Ltd. (组建的生物医药公司).

Lek pod nazwą AMBAVIRUS (BRII-196) oraz ROMISVIRUS (BRII-198) podaje się chorym w zastrzykach.

Badania kliniczne wykazały, że lek minimalizuje konieczność hospitalizacji, a w przypadku pacjentów w stanie ciężkim redukuje ryzyko śmierci nawet do 80%. Może być przyjmowany przez osoby dorosłe i dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Lek jest również efektywny w przypadku wariantu Delta.

Sputnik-V made in China

Trzy chińskie firmy z prowincji GuangDong 广东, dzięki uzyskanej licencji, będą produkować rosyjską szczepionkę Sputnik-V. Produkcja w całości będzie eksportowana do Rosji, celem zaspakajania potrzeb tamtejszego rynku, jak i prawdopodobnie będzie wysyłane do państw, w których została dopuszczona do użytku (ponad 70 państw świata).

Kultura  (文化)

Najpopularniejsze frazy w sieci

Krajowe Centrum Monitorowania i Badań Zasobów Językowych (国家语言资源监测与研究中心) opublikowało listę 10 najpopularniejszych zwrotów, najczęściej pojawiających się fraz w chińskich mediach społecznościowych w 2021 roku. Oto one:

 1. 觉醒年代 (jué xǐng nián dài) – „Lata Przebudzenia”. Pochodzi od tytułu popularnego serialu TV o jednym z założycieli Komunistycznej Partii Chin, Chen Du Xiu 陳獨秀;
 2. YYDS 永远滴神” (yǒng yuǎn dī shén) – literalnie – „zawsze jak Bóg” w znaczeniu „zawsze największy” – twórcą był pewien kibic e-sportu zagrzewający graczy podczas obserwowanej rozgrywki w sieci;
 3. 双减 (shuāng jiǎn) – “podwójna redukcja”, “podwójne odejmowanie”. Tak określany jest program Ministerstwa Edukacji (教育部) polegający na redukcji ilości zadań domowych oraz zajęć pozaszkolnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich;
 4. 破防 (pò fang) – „przełamana obrona”, „naprawdę dopadłeś mnie” – używany często w grach internetowych, w rozgrywkach e-sportowych, kiedy przełamana została psychologiczna bariera przeciwnika;
 5. 元宇宙 (yuán yǔ zhòu) – „meta kosmos”, „mega wszechświat” – zwrot stosowany przez graczy internetowych, dotyczy integracji Internetu, gier, wirtualnej rzeczywistości, digitalnej sztuki i innych elementów;
 6. 绝绝子 (jué jué zi) – w znaczeniu „niesamowite, cudowne, genialne, wspaniałe, niesamowite” itp. – reakcje widowni czy komentarze online na internetowe show, filmiki video inne publikacje w sieci;
 7. 躺平 (tǎng ping) – „połóż się płasko”, „leż spokojnie” – określenie młodych ludzi, którzy rezygnują z „wyścigu szczurów” i robią tylko tyle ile trzeba, aby żyć spokojnie, bez nadmiernych ambicji, a zarazem bez nadmiernych, zbędnych obciążeń – te postawa jest dla młodych ludzi sposobem na złagodzenie stresu generowanego przez konkurencyjną, inwazyjną współczesność;
 8. 伤害性不高, 侮辱性极强 (shāng hài xìng bù gāo, wǔ rǔ xìng jí qiáng) – „nie bardzo szkodliwe, bardzo żenujące” – zwrot używany przez internautów do określenia wydarzenia, osoby, której słowa, czyny mona byłoby pominąć milczeniem, gdyby nie były straszliwie żenujące;
 9. 我看不懂, 但我大受震撼 (wǒ kàn bù dǒng, dàn wǒ dà shòu zhèn hàn) – „Nie mogłem tego zrozumieć, ale byłem pod wielkim wrażeniem (w szoku)” – pierwszy tego określenia użył reżyser Ang Lee – internauci stosują to zdanie, aby wyrazić niedowierzanie, zmieszanie i szok z jakiegoś powodu.
 10. 强国有我 (qiáng guó yǒu wǒ) – „wielkie moce mają mnie”, w znaczeniu „jesteśmy gotowi zbudować potężny kraj” – to wers przysięgi złożonej przez młodzież podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy założenia Komunistycznej Partii Chin na placu TianAnMen – oznacza, że Partia może być pewna, iż młodzi ludzie zaangażują się ze wszystkich sił w budowanie silniejszych Chin.

Prawo (法律)

Ocena sędziów i prokuratorów

Najwyższa Prokuratura Ludowa (最高人民检察院) rozpoczęła ocenę efektywności pracy sędziów (we współpracy z Najwyższym Sądem Ludowym (最高人民法院) i Ministerstwem Sprawiedliwości (司法部)), a także prokuratorów. Od wyników tej oceny będą uzależnione roczne nagrody, premie i awanse.

Wiadomości lokalne (当地新闻)

LiaoNing 辽宁

Miasto FuXin 阜新 w tej prowincji wprowadza nagrody dla osób zakażonych wirusem Covid-19. Wszyscy ci, którzy sami zgłoszą się na testy wykrywające koronawirusa i uzyskają wynik pozytywny tego badania, otrzymają 20 000 RMB (ok. 12 812 PLN). Władze FuXin idą wzorem władz HaErBin 哈尔滨, stolicy północno-wschodniej prowincji HeiLongJiang 黑龙江. Tam wyznaczono niższą nagrodę w wysokości 10 000 RMB (ok. 6 405 PLN).

JiangXi 江西

Od nowego roku szkolnego 2022/2023 prowincja ta wprowadzi pilotażowy program nauki pływania w wybranych szkołach podstawowych i średnich. Władze oświatowe każdego miasta i dzielnicy muszą wybrać minimum jedną szkołę, która posiada warunki do wprowadzenia tego projektu. Na początku objęte nim zostaną dzieci z klas od 4 do 6. Do 2027 roku program nauki pływania w szkołach podstawowych i średnich ma być wprowadzony w całej prowincji.

GuangDong 广东

Jedno z najważniejszych miast w tej prowincji, ponad 17 milionowy ShenZhen深圳 (graniczący z Hong Kongiem), stoi w obliczu braku wody. Władze oceniają, że średnio dziennie w okresie tej zimy i przyszłej wiosny brakować będzie wodociągom 1 mln m3 wody. 500 tys. m3 władze chcą pozyskać ze strategicznych zbiorników awaryjnych wody pitnej. Następne pół miliona deficytu można przezwyciężyć redukcją zużycia wody. W tym celu uruchomiono już kampanię promującą oszczędzanie wody przez mieszkańców metropolii.

Pekin / BeiJing / 北京

14 dyscyplin sportu zostaje włączonych do systemu ocen na egzaminach do szkół średnich. Maksymalna ilość punktów jaką uczeń może uzyskać dzięki sprawności fizycznej wynosić będzie 70. Uczeń będzie mógł wybrać maksymalnie 4 z 14 dyscyplin. A na liście znalazły się m.in. takie jak: tenis stołowy, gimnastyka, pływanie, sztuki walki.

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong

Mieszkania subsydiowane

Spółka deweloperska New World Development Corporation (香港新世界发展公司), została dopuszczana do realizacji projektu budowy mieszkań subsydiowanych. To pierwszy przypadek udziału firmy prywatnej w tego rodzaju projekcie. Spółka poprowadzi projekt i będzie nim zarządzać na zasadach niekomercyjnych. W jego ramach powstanie 300 mieszkań o powierzchni od 28 do 51 m2. Teren pod budowę został przekazany miastu przez New World Development Corporation. Mieszkania tu wybudowane sprzedawane będą w cenach o 40-50% niższych niż ich aktualna wartość rynkowa.

Chętni będą mogli kupić je już po wpłaceniu przedpłaty 5% ich wartości. Następnie przy odbiorze gotowego mieszkania nabywcy zobligowani będą do wpłacenia sumy odpowiadającej 50% określonej początkowo wartości mieszkania (wliczając zaliczkę). Pozostała kwota spłacana będzie w ramach kredytu hipotecznego rozłożonego na 10 lat. Mieszkania o pow. 37-46 m2 w tej lokalizacji warte są na wolnym rynku  ok. 5 mln HKD (ok. 2,615 mln PLN).

Spółka New World Development mieszkania o pow. 28 m2 wybudowane w ramach programu budowania mieszkań subsydiowanych będzie sprzedawała za 2,7 mln HKD (ok. 1,412 mln PLN). Aby ubiegać się o wpisanie na listę zainteresowanych zakupem takiego mieszkania trzeba być stałym mieszkańcem miasta, nie można posiadać żadnej nieruchomości w Hong Kongu i trzeba być osoba w wieku od 25 do 45 lat. Obowiązują też kryteria dochodowe:

 • osoby samotne – dochód miesięczny nie może przekraczać 33 000 HKD (ok. 17 263 PLN), a cały majątek nie może być większy niż 850 000 HKD (ok. 444 719 PLN)
 • rodziny składające się z dwóch lub więcej osób – dochód nie większy niż 66 000 HKD (ok. 34 531 PLN), a cały majątek nie większy niż 1,7 mln HKD (ok. 889 438 PLN).

Osoby spełniające powyższe kryteria otrzymują wsparcie w ramach programu samorządowego Hong Kongu, gdzie na jednego mieszkańca średnio przypada 15 m2 powierzchni mieszkalnej.

Średnia długości życia

W Hong Kongu mieszkańcy cieszą się najdłuższą w świecie średnią długością życia. W 2020 roku wynosiła ona dla mężczyzn 82,9 lat, a dla kobiet 88.

Biskup Hong Kongu

Hong Kong po długiej przerwie ma swojego biskupa. Wakat na tym stanowisku trwał od stycznia 2019 roku. Papież Franciszek mianował biskupem tej metropolii jezuitę Zhou (Stephena) ShouRena 周守仁. 4 grudnia br. w katedrze hongkońskiej odbył się uroczysty ingres, którego dokonał kardynał Tong (John) Hon 汤汉, nuncjusz apostolski w Hong Kongu. 62 letni Zhou jest najmłodszym biskupem w historii miasta. Za swoją misję przyjmuje m.in. przyjęcie roli pomostu między rządem regionu a Kościołem oraz między kościołem katolickim, a innymi wyznaniami chrześcijańskimi i innymi religiami. Zdaje sobie sprawę, że to niełatwe zadanie biorąc pod uwagę bolesne szkody, jakich społeczności doświadczyły w ostatnich dwóch latach, zwłaszcza biorąc pod uwagę destrukcyjne skutki pandemii.

Społeczność katolicka Hong Kongu liczy pond 400 tys. wiernych (ok. 5% mieszkańców), a wśród nich jest również Lam Cheng (Carrie) Yuet-ngor 林郑月娥, szefowa rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu, katolikiem jest także jej poprzednik Tsang (Donald) Yam-kuen 曾荫权. Oboje można spotkać każdej niedzieli w kościołach Hong Kongu, gdzie biorą udział w mszy świętej.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 49/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button