GospodarkaPolitykaSpołeczeństwoTechnologieWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (49/20), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Szczyt G20 on line

Ostatnie tygodnie to „wysyp” konferencji międzynarodowych. Mieliśmy szczyt online, podczas którego podpisano porozumienie będące fundamentem największego na świecie paktu o wolnym handlu, czyli RECEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), odbył się w sieci szczyt APEC, którego gospodarzem była Malezja, w formie zdalnej konferencji przeprowadzono również tegoroczną edycję szczytu przywódców państw z grupy G20. W programie wszystkich tych wydarzeń nie mogło zabraknąć wystąpienia prezydenta Xi Jin Pinga 习近平. Przemawiając na forum G20 przewodniczący ChRL zaproponował trzy rozwiązania celem „Ochrony Ziemi”:

– zintensyfikowanie wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie przez państwa G20 wszechstronnego i skutecznego wdrażania postanowień porozumienia paryskiego dotyczących zmian klimatycznych;

– zwiększenie stopnia wykorzystania czystej energii;

– budowanie w skali świata, jak i w skali poszczególnych państw ekosystemów w zgodzie z wymogami środowiska naturalnego.

Prezydent Xi podkreślił, iż Chiny zbudowały największy na świecie system czystej energii, w ten sposób promując ekologiczne, niskoemisyjne, bezpieczne i wydajne źródła energii, przyspieszając rozwój prac nad nowymi źródłami energii, poprawiając stan swojego środowiska naturalnego, a przy tej okazji zmieniając charakter wielu gałęzi przemysłu. Chiny będą wspierać „kompleksową zieloną transformację” w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Po latach działania, którego celem było jak najszybsze odrobienie strat wobec państw rozwiniętych, Chiny zaczęły inaczej ustalać swoje priorytety. Stały się jednym ze światowych liderów ochrony środowiska, walki z ociepleniem klimatu, stają aktywnie wobec wyzwań na jakie wskazuje ekologia. Chiny są „czerwone”, ale będą zarazem „zielone”.

Przewodniczący Xi Jin Ping wygłasza przemówienie podczas szczytu G20 2020.

Kwestie związane z ochroną środowiska skupiły uwagę mediów chińskich. Media zachodnie więcej uwagi poświęciły propozycji prezydenta Xi, który zasugerował stworzenie globalnego systemu kodów QR dla monitorowania/potwierdzania stanu zdrowia legitymujących się nimi osób. Powołując się na doświadczenia państw Azji, jak i Europy prezydent Xi zaproponował, by opracować światowy standard takich kodów, a przez to ułatwić ludziom podróżowanie w czasie epidemii. Wszak tylko ożywienie wzajemnej wymiany, jak i podróży pozwoli państwom świata na zredukowanie negatywnych skutków gospodarczych, będących następstwem pandemii Covid-19.

Idea pewnie słuszna, ale biorąc pod uwagę ogromne różnice państw i społeczeństw w podejściu do problemu epidemii, można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że to ona wygaśnie wcześniej sama, niż standard takiego kodu QR zostanie powszechnie uzgodniony i wprowadzony w życie.

Zwalczanie ubóstwa: zadanie wykonane

Biuro Główne Rady Państwa ds. Rozwoju i Zwalczania Ubóstwa 国务院扶贫开发领导小组办公室 zameldowało: „zadanie wykonane”. Wedle informacji podanej przez tę agendę rządową wszystkie chińskie gminy wyszły z ubóstwa. Kampania zwalczania biedy rozpoczęta została w 2012 roku przez prezydenta Xi Jin Ping 习近平. Była kontynuacją wcześniejszych działań władz chińskich pod przywództwem Hu Jintao, a jeszcze wcześniej Jiang Zemina. Kampanię walki z biedą zintensyfikowano w  2016 roku. W minionym tygodniu ogłoszono jej zakończenie. Sukces. Pomimo epidemii, pomimo turbulencji gospodarczych. Prezydent Xi w roku 2015 zapowiedział, że ubóstwo zostanie ostatecznie zlikwidowane w Chinach do końca 2020 roku. Lista obszarów dotkniętych biedą obejmowała wtedy 832 gminy, w których mieszkało 98.99 milionów ludzi. W 2019 roku określono w Chinach granicę ubóstwa w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań i uznano za dotknięte ubóstwem te gminy, w których średni dochód roczny na mieszkańca nie przekroczył w 2018 roku 4,000 RMB (~607 USD/2,277 PLN).

Ministerstwo Spraw Cywilnych 民政部 23.11. br. poinformowało, że aktualny średni dochód na osobę zamieszkałą w Chinach na obszarach wiejskich wynosi 5,842 RMB (~886 USD/3,325 PLN). To niewątpliwy postęp osiągnięty dzięki tytanicznej pracy tych dotkniętych biedą przy wsparciu państwa, które oprócz działań na rzecz eliminacji ubóstwa, tworzy i realizuje projekty mające na celu podniesienie poziomu edukacji i opieki zdrowotnej na wsi. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań są relokacje ludzi z biednych wiosek do nowo wybudowanych wsi o większym standardzie, gdzie pojawiają się możliwości rozwoju turystyki (baza noclegowa, usługi gastronomiczne, etc.), eko-rolnictwa, rzemiosła artystycznego. Pomimo tego, że z mapy Chin znikają gminy dotknięte ubóstwem, nie znika problem biedy. W Chinach wciąż mieszka blisko 5.5 mln (0.6% populacji), którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. Przekroczenie tej granicy to dopiero początek drogi do zbliżenia dochodów i standardu życia ludzi mieszkających na chińskiej wsi z mieszkańcami wielkich chińskich miast. Ale taki jest odległy cel. I wysiłki do osiągnięcia tego celu będą jedną z sił napędowych chińskiej gospodarki.

Państwa kontra Covid-19

Agencja Bloomberg poddała analizie przebieg walki z epidemia COVID-19 w 53 państwach świata. Na pierwszym miejscu uplasowała się w tym rankingu Nowa Zelandia. W dalszej kolejności znalazły się m.in. Japonia, Tajwan, Korea Południowa, Finlandia, Norwegia i Australia. Chiny sklasyfikowano na miejscu ósmym. I to pomimo faktu, iż zarówno Japonia, jak i Korea doświadczają drugiej fali (mniejszej niż pierwsza) zakażeń i zachorowań. W ocenie duże znaczenie miała przede wszystkim postawa państw w pierwszej fazie epidemii. Tu analitycy Bloomberga zwrócili uwagę, że w odróżnieniu od powolnej i pozbawionej zdecydowania reakcji Chin, Nowa Zelandia, Tajwan, czy Japonia zareagowały jak na komendę, wprowadzając z miejsca wszystkie narzędzia pozwalające redukować możliwość transmisji wirusa wypracowane już w „erze SARS”.

Bez względu na kryteria, którymi posłużono się do stworzenia rankingu oczywistym się staje, że państwa Zachodniego Pacyfiku (jak je tu sklasyfikowano) zareagowały szybko i efektywnie, ze zdecydowanie innym rezultatem, niż to ma miejsce w Europie i obu Amerykach.

Co ciekawe, nie wszystkie państwa, które poradziły sobie z pandemią radzą sobie równie dobrze gospodarczo. Tu nieoczekiwanymi liderami są Bangladesz i Egipt. Chiny zajęły miejsce trzecie. Ale to trzecie miejsce drugiej gospodarki świata. W procentach mniej, za to w sumach znacznie, znacznie więcej.

 

Ekonomia 经济学

Państwo zmienia politykę wobec upadających firm

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy problemy kilku dużych firm państwowych i prywatnych borykających się z regulowaniem swoich zobowiązań wobec obligatariuszy, banków, akcjonariuszy, etc. To akurat zjawisko nie nowe w Chinach. Nowością – dla wszystkich zainteresowanych – była postawa rządu, który tym razem wcale nie pospieszył z finansowymi dopalaczami ratującymi (jak zwykle to wcześniej bywało) życie przedsiębiorstw „od zawsze jadących na dopingu” państwowego wsparcia w sytuacjach krytycznych. Rząd nie interweniował, by uregulować zadłużenie firm (zwłaszcza tych państwowych), niczym rodzic, który płaci długi swojego niezbyt rozgarniętego dziecka.  W ten sposób w poważnych (i chyba niespodziewanych) tarapatach znalazły się takie firmy jak TsingHua Holding Ltd. (komputery, obwody scalone) 清华控股有限公司, YongCheng Coal Power Holding Group Co., Ltd. 永城煤电控股集团有限公司 (górnictwo węglowe, energetyka), FuShen Group 福晟集团 (deweloper), Henan Energy Chemical Industry Group Co., Ltd. 河南能源化工集团有限公司 (chemia), Brilliance Automobile Group Holdings Co., Ltd. 华晨汽车集团控股有限公司 (motoryzacja), a nawet jeden z największych w kraju deweloperów, czyli Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. 恒大地产集团有限公司.

Problem zadłużenia tych firm nie dotyczy ich samych. Dlatego rząd podchodzi bardzo ostrożnie do tego problemu. Decydenci są świadomi, że muszą rozwiązać sprawę zadłużenia przedsiębiorstw, ale nie wystarczy kolejny zastrzyk finansowy, potrzebna jest reforma, gruntowna zmiana dotycząca zarządzania firmami. Są to z reguły giganci i na poziomie lokalnym, i krajowym, zatrudniający tysiące pracowników, wiążący ze sobą całe miriady poddostawców, kontrahentów, dostawców usług, będący istotnym elementem, czy wręcz kreatorem złożonych, wieloogniwowych łańcuchów dostaw.

To może Państwa zainteresować: Alibaba ujawnia swoje nakłady na badania i rozwój

Nie można jednak utrzymywać w nieskończoność przy życiu organizacji, które nie przynoszą nic oprócz strat. I tak na przykład wartość nieuregulowanych zobowiązań Brilliance Automobile Group, państwowego producenta samochodów (jeden z największych w kraju) szczycącego się spółkami joint venture z BMW i Renault, pod koniec czerwca br. przekroczyła sumę 132.844 mld RMB (~75.70 mld PLN). Jednocześnie firma nie zapowiadał wprowadzenia nowych modeli, zwłaszcza elektrycznych, wierzycielom proponowała spłaty długów z zysków generowanych przez spółki z zagranicznymi partnerami. W połowie listopada przestano dawać wiarę w zapewnienia zarządu o możliwości wyjścia firmy na prostą. Sąd przychylił się do wniosku wierzycieli i ogłosił bankructwo Brilliance. Ale w wariancie upadłości układowej, która obliguje zarząd do przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Mając na uwadze dobro wierzycieli, a także firm i organizacji powiązanych z Brillance Automobile Group sąd nie zgodził się na „zerowanie liczników”. Część długów zostanie zapewne umorzona, ale większość z nich ma być spłacona z przyszłych zysków. Jej aktualne problemy są wynikiem złej organizacji i zarządzania. I to trzeba zmienić.

Prywatny holding Evergrande Real Estate borykał się od września z brakiem płynności finansowej i niewypłacalnością. Przez chwilę wydawało się, że znaleziono rozwiązanie wszystkich problemów: zawarto porozumienie z częścią wierzycieli (zamiana długu na akcje). Ale dla grupy wierzycieli nie była to interesująca oferta. Nie były nią również nadzieje na pozyskanie kapitału poprzez wchodzącą na giełdę w Hong Kongu spółkę zależną holdingu. Kiedy wydawało się, że nic nie uchroni firmy przed złożeniem wniosku o upadłość ogłoszono, iż Evergrande pozyskał (bagatela!) 130 mld RMB (~ 74.07 mld PLN) od strategicznych inwestorów. Są nimi:

 • GuangZhou City Investment Co., Ltd. 广州市城市投资有限公司,
 • ShenZhen Talent Anji Group Co., Ltd. 深圳市人才安居集团有限公司 oraz
 • ShenYe Group Co., Ltd. 深业集团有限公司.

Firmy wykupiły część zobowiązań Evergrande, otrzymały też akcje holdingu. Wszystkie te firmy są przedsiębiorstwami państwowymi, należącymi do rządów lokalnych w GuangZhou/Kantonie 广州 i ShenZhen 深圳. I w tych miastach Evergrande jest największym deweloperem. Holding otrzymał pieniądze w zamian za przekazanie udziałów w swoich projektach deweloperskich realizowanych w obu metropoliach. Jednocześnie na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Evergrande Group powołano dyrektora departamentu z Ministerstwa Finansów. Dla jasności: w chińskich ministerstwach na istotnych stanowiskach nie pracują osoby będące „odkryciem towarzyskim” tego, czy innego towarzysza. A z pewnością nie na stanowiskach, na których podejmuje się istotne decyzje, które reprezentują „pomocną rękę państwa”.

Produkcja rowerów w górę

Pomimo pandemii i wszystkich towarzyszących jej turbulencji rekordowo rośnie w Chinach produkcja i eksport rowerów, szczególnie tych elektrycznych. W III kwartale br. wartość eksportu chińskich rowerów przekroczyła sumę 1 mld USD (~374.64 mld PLN). To rekord w skali ostatnich 25 lat. Wielkość zamówień składanych przez zagranicznych kupców wzrosła o 150% w porównaniu z zeszłym rokiem. Fabryki mają ich pełne portfele do końca wiosny 2021 roku. Nieoczekiwany sukces branży, która zdawała się wchodzić w jesień swojego cyklu rozwoju.

Detal ma się dobrze, zwłaszcza w sieci

Jak wynika z raportu przygotowanego przez China Chain Store and Franchise Association 中国连锁经营协会w pierwszych 3 kwartałach br. 80% chińskich supermarketów i sklepów osiągnęło zyski ze sprzedaży. Sprzedaż w chińskich sklepach wzrosła w pierwszych 9 miesiącach tego roku o 29.2% w porównaniu z analogicznym okresem roku minionego. Spadła znacznie liczba osób odwiedzających sklepy, ale znacznie wzrosła sprzedaż internetowa tych placówek (o 59.3%). Kto nie był gotowy do szybkiej zmiany modelu biznesowego ten nie zarobił. Wśród najszybciej dostosowujących się do radyklanych zmian dotyczących sposobu dokonywania zakupów prym wiodły małe sklepy o powierzchni do 1,000 m2. To aż 66% wszystkich chińskich placówek handlowych. Problemy związane z cyfrową transformacją modelu biznesowego sprawiły, że z chińskiego rynku wycofały się takie sieci jak Carrefour i Metro. A ponieważ natura nie znosi próżni, na ich miejsce weszły ALDI i Costco. Średnia roczna pensja osób zatrudnionych w supermarketach i sklepach w Chinach w pierwszych 3 kwartałach br. wynosiła 55,000 RMB (~8,361 USD/31,328 PLN).

Wyniki firm państwowych

Ministerstwo Finansów 财政部 poinformowało, że państwowe korporacje podległe bezpośrednio skarbowi państwa osiągnęły w pierwszych 10 miesiącach br. następujące wyniki:

Przy utrzymaniu się takiej tendencji firmy państwowe mają szanse zamknąć ten trudny rok na plusie.

Przypominamy: w świecie chińskich finansów

kolor czerwony to wzrosty, zyski, hossa

kolor zielony to spadki, straty, bessa.

Najlepsze lotniska świata (wrzesień 2020)

Według International Air Transport Association (IATA) we wrześniu 2020 roku pierwszą piątkę najlepszych lotnisk świata, obsługujących zarazem największą ilość połączeń lotniczych stanowiły lotniska chińskie:

 1. Szanghaj 上海,
 2. Pekin 北京,
 3. GuangZhou/Kanton 广州,
 4. ChengDu 成都 i
 5. ShenZhen 深圳.
Shenzhen Bao’an International Airport, ulubione lotnisko Redaktora.

To niewątpliwie efekt uporania się z koronawirusem, ożywienia gospodarczego Chin i całego regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Technologie 技术

 Xiaomi: 3 miejsce na świecie

Najnowsze dane dotyczące producentów smartfonów na świecie i ich aktywności w III kwartale br. wskazują, że 3 miejsce pośród największych producentów telefonów zdobyło XiaoMi 小米. Licząca 10 lat firma z Chin wyprzedziła pod względem wolumenów sprzedaży Apple, które spadło na 4 pozycję. XiaoMi depcze po piętach HuaWei 华为, który z 2 pozycji naciska lidera. A jest nim od lat koreański Samsung. Nic jednak nie jest wieczne, a już na pewno w tak dynamicznej branży jak smartfony. Zwłaszcza, że mamy tu wiele aspirujących marek z ambicjami, jak na przykład vivo, czy OPPO.

Robot sprzątający ulice

Robot – motocykl Tencenta

Międzynarodowa Konferencja Internetowa

W dniach 23-24 listopada w Wuzhen w prowincji Zhejiang odbyła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Internetowa. Działo się wiele. Oto krótka prezentacja tegorocznej edycji konferencji.

Nauka – Edukacja 教育 科学

Misja Chang’e 5

24.11. br. o godzinie 4:30 z kosmodromu WenChang 文昌航天发射场 (prowincja HaiNan 海南) wystrzelona została rakieta Long March-5 长征五号. Na jej pokładzie w przestrzeń kosmiczna wyruszył lądownik Chang’e 5. Celem misji jest Księżyc. Tu zostaną pobrane próbki do badań, które w końcowej fazie misji zostaną „odesłane” z Księżyca na Ziemię. To pierwsza taka misja kosmiczna od blisko 50 lat. To także kolejny etap projektu chińskiego, który zakłada utworzenie na Księżycu stałej bazy załogowej.

A oto film prezentujący cały schemat chińskiej misji Chang’e 5

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

To był pomyślny tydzień dla sporej części indeksów giełdowych. Najlepiej radziły sobie w 48 tygodniu 2020 roku giełdy XiangGang/HongKong Stock Exchange 香港证券交易所 i TaiWan Stock Exchange 台湾证券交易所. Najsłabiej radziły sobie spółki notowane na ShenZhen Stock Exchange 深圳证券交易所. Najwięcej zyskały w tym czasie akcje spółek rolniczych i firm zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych. W górę poszły akcje banków oraz firm z sektora nieruchomości. Dużą popularnością wśród inwestorów cieszyły się, o dziwo, obligacje przedsiębiorstw. Na zainteresowanie nimi nie wpłynęły w jakikolwiek sposób informacje o problemach z wypłacalnością kilku gigantów (m.in. opisanych wcześniej) oraz zmiany rządowej strategii działania w takich sytuacjach. Sporo straciły akcje firm zajmujących się wydobyciem rud i produkcją metali nieżelaznych, tworzących infrastrukturę miejską, a także producentów komputerów i oprogramowania. Analitycy nie przewidują większych zawirowań na chińskich giełdach do końca roku.

Rośnie fundusz emerytalny

Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 全国社会保障基金 zebrał już na swoich kontach ponad 1.1 bln RMB (~167.223 mld USD/625.99 mld PLN). Taki był stan środków funduszu na koniec III kwartału 2020 roku. Jak podała zarządzająca nim Krajowa Rada Funduszy Ubezpieczeń Społecznych 全国社会保障基金理事会, fundusz emerytalny, dzięki udanym operacjom na rynku finansowym zyskał od pocątku stycznia do końca września br. 66.386 mld RMB (~ 10.09 mld USD/37.78 mld PLN). Inwestycje ze środków funduszu w 2019 roku przyniosły średnio zyski na poziomie 9.03%.

Rosną nadwyżki walutowe

Według informacji opublikowanych przez Państwową Administrację Wymiany Zagranicznej (SAFE) 国家外汇管理局 pod koniec października br. chińskie banki wykazywały nadwyżkę w walutach zagranicznych wynoszącą 13 mld USD (~ 85.513 mld RMB/ 48.68 mld PLN). Ten organ administracji finansowej ma też inną dobrą wiadomość: RMB人民币 jest piąta na świecie walutą rezerwową, jest też piątą waluta świata jeśli chodzi o rozliczenia transakcji międzynarodowych.

Nie zmienia to faktu, że dojście do pierwszej trójki walut rezerwowych świata będzie długotrwale i mozolne. Przynajmniej biorąc pod uwagę stan rzeczy na dzisiaj. Bo jutro – kto wie?

Obligacje o ujemnej rentowności sprzedane na pniu

Ministerstwo Finansów 财政部 po raz pierwszy w historii wyemitowało obligacje rządowe w Europie o ujemnej rentowności. Wartość: 4 mld EUR (~31.331 mld RMB/17.861 mld PLN). Okres wykupu: 5, 10 i 15 lat. Rentowność odpowiednio: -0.152%, -0.318% i -0.664%.

I teraz najciekawsza wiadomość: popyt na chińskie papiery dłużne z tej emisji był rekordowy i sięgnął 18 mld EUR (~141.116 mld RMB/80.374 mld PLN).

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych w stosunku do RMB (27.11.2020)

RMB najsilniejszy do US$ od 29 miesięcy.

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 27.11.2020}

 

Społeczeństwo 社会

Dni wolne od pracy w 2021

Informacja ważna dla pracujących Chińczyków, ale także dla nas, z Chińczykami w Chinach (i nie tylko!) współpracujących. Ogłoszono oficjalne daty dni wolnych od pracy w ChRL w 2021 roku:

 • Nowy Rok (nie mylić z Chińskim Nowym Rokiem) 元旦 01- 03 Stycznia
 • Chiński Nowy Rok 春节 11-17 lutego
 • Święto Zmarłych 清明节 03-05 kwietnia
 • Święto Pracy 劳动节01-05 maja
 • Święto „Dwóch Piątek” /Smoczych Łodzi 端午节 12-14 czerwca
 • Święto Pełni Księżyca/ Środka Jesieni 中秋节19-21 września
 • Święto Narodowe Chin 国庆节01-07 października

Wiek emerytalny w górę

Po 8 latach „przymiarek” wraca na forum publiczne w Chinach dyskusja na temat wydłużenia wieku emerytalnego. Nie jest tajemnicą, że społeczeństwo chińskie starzeje się w szybkim tempie. Pod koniec 2019 roku w kraju mieszkało 254 mln osób liczących sobie 60 lat i więcej. Osoby stanowiły w minionym roku 18.1% całej populacji. Według prognoz demografów w 2025 r. liczba osób reprezentujących tę grupę wiekową wzrośnie do 300 mln, a w roku 2035 będzie to już 400 mln ludzi starszych. Jednocześnie demografowie wyliczają, że przy utrzymaniu dzisiejszych trendów w 2050 roku liczba osób w wieku produkcyjnym może się zmniejszyć nawet o 200 mln w porównaniu ze stanem obecnym. Wprawdzie w 2016 roku wprowadzono „politykę dwojga dzieci”, ale nie jest ona skutecznym narzędziem dla powstrzymania trendu nieustannie spadającej liczby urodzeń. Nie zmienia się też niechęć młodych par do posiadania większej liczby potomstwa niż jedno dziecko. Tu z kolei ogromny wpływ maja wysokie koszty utrzymania i wykształcenia dzieci w dzisiejszych Chinach. Reakcją na wyzwanie, którym jest starzenie się społeczeństwa i zmniejszanie liczby osób w wieku produkcyjnym jest ulokowanie tego problemu i prób jego rozwiązania w najbliższym planie pięcioletnim 2021-2025. W rekomendacjach Komitetu Centralnego KPCh do 14 tej „pięciolatki”, jak i do strategii 2021-2035 wskazuje się na konieczność ujęcia w tych planach dalszego rozluźnienia polityki kontroli urodzin (wielodzietność), a także tworzenia programów, których celem będzie jak najszersze wsparcie ekonomiczne, ale także i społeczne dla rodzin wielodzietnych (wielodzietność nie ma kojarzyć się z ubóstwem, nizinami społecznymi, etc.). Z drugiej strony KC zaleca stopniowe przesuwanie wieku emerytalnego oraz wydłużanie stażu koniecznego dla uzyskania świadczeń emerytalnych.

Wiele spośród osób starszych w Chinach chce wykorzystać moment przejścia na emeryturę, by zrobić to, czego nie dało się zrobić w przeszłości. Na przykład zdać maturę, ukończyć studia…

Sprawa jest pilna, ponieważ dziś obowiązujące normy tworzono w latach 50. XX wieku, kiedy to średnia długość życia mężczyzn z wielkich miast nie przekraczała 50-tki. I dziś, kiedy średnia ta przekroczyła 80 lat kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 50-55 lat, mężczyźni zaś (w zależności od wykonywanej pracy, sprawowanej funkcji) w wieku od 50 do 60 lat. Rozważa się tu rozwiązania podobne do tych sugerowanych, a ostatecznie nie wprowadzonych w Polsce, czyli stopniowe przesuwanie progów, proponowanie wyższych emerytur w zamian za kontynuowanie aktywności zawodowej, itd. Ten delikatny społecznie temat rozpalił oczywiście dyskusję zarówno wśród ekspertów, jak i wśród bezpośrednio zainteresowanych tematem Chińczyków. Wśród specjalistów od demografii i rynku pracy przeważa opinia, iż w pierwszym etapie reformowania systemu emerytalnego, już w 2021 roku należy podnieść wiek emerytalny kobiet do 55 lat. W ciągu kolejnych 5 lat wiek emerytalny dla kobiet powinien zostać podniesiony do lat 60. W przypadku mężczyzn proponuje się podniesienie wieku emerytalnego do 62, może 63 lat w pierwszym roku reformy, a „wyciągnięcie” go do lat 65 przez okres kolejnych 2 lat. Generalnie należy sprawić, aby od 2025 roku w Chinach kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku lat 60, a mężczyźni skończywszy lat 65.

I jeśli specjaliści są przekonani co do słuszności takich zmian w chińskim systemie emerytalnym, to sami Chińczycy nie bardzo. Doświadczyliśmy tego w Polsce. Przeciętny obywatel chętnie przechodziłby „w stan spoczynku” około czterdziestki, przy czym dobrze byłoby, gdyby jego emerytura oscylowała w okolicach 200% jego pensji w najlepszych okresach. Pragnień przeciętnego obywatela nie da się tu pogodzić z możliwościami i celami państwa. O tym z pewnością będą dyskutować gremia podczas Dwóch Sesji w marcu przyszłego roku. I nie będą to zapewne dyskusje pozbawione emocji. Rozwiązanie tego problemu odkładano na później. Wrócił ze zdwojona siłą.

Seniorom na pomoc w technologicznym gąszczu

Rada Państwa 国务院 wydała zbiór zaleceń, których celem jest usuwanie niedogodności, których doświadczają seniorzy w pełnym funkcjonowaniu w nowoczesnym społeczeństwie. Sugeruje się w nich m.in. wprowadzenie udogodnień dla seniorów zarówno w obsłudze aplikacji mobilnych, jak i urządzeń elektronicznych, na których aplikacje są instalowane. Zobowiązano wszystkie podmioty i instytucje działające na terenie ChRL do przyjmowania od seniorów gotówki we wszelkich sytuacjach, w których uiszczają oni należności dowolnego rodzaju, czy to związane z zakupami, czy opłatami za media, czy opłatami administracyjnymi. Obowiązkiem społeczeństwa jest roztoczenie opieki nad starszymi osobami, które z wielu względów nie są w stanie nadążyć za zmianami technologicznymi takimi jak płatności mobilne, systemy bazujące na sztucznej inteligencji, czy równego rodzaju rozwiązania internetowe. To co dla młodszych generacji jest normą, niczym nadzwyczajnym, dla seniorów stanowi barierę nie do pokonania, wykluczającą, uniemożliwiającą pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Starsze osoby natykają się na takie przeszkody w sklepach, bankach, na poczcie, w przychodniach lekarskich, etc. Rada Państwa zobligowała instytucje i organizacje związane z transportem, opieką medyczną, konsumpcją, kulturą i sportem, aby dopasowały formę świadczenia swoich usług do możliwości reprezentantów najstarszych generacji Chińczyków, łącznie z umożliwieniem z korzystania z tych usług bez konieczności posługiwania się najnowszymi technologiami, aplikacjami, skomplikowanymi urządzeniami. Jednocześnie jednostki opieki socjalnej, komitety osiedlowe i inne organizacje, w których spectrum działania znajdują się ludzie starsi, zostały zobowiązane do prowadzenia większej ilości szkoleń i innych działań edukacyjnych nakierowanych na osoby starsze, a pozwalające im zaznajomić się z obsługa programów, aplikacji i urządzeń, które poznane i właściwie wykorzystane mogą uczynić ich życie łatwiejszym i przyjemniejszym.

Władze maja na myśli nieco inna formę pomocy ludziom starszym w konfrontacji z nowoczesna techniką.

 

[Rada Państwa ChRL (中华人民共和国国务院) – najwyższy organ władzy wykonawczej (rząd) Chińskiej Republiki Ludowej, noszący również konstytucyjna nazwę Centralnego Rządu Ludowego. To oficjalna nazwa widniejąca mi.in. na internetowej stronie Rady Państwa: http://english.www.gov.cn/

W skład Rady Państwa wchodzą wicepremierzy, radcy stanu, ministrowie, przewodniczący komitetów, Kontroler Generalny oraz sekretarz. Przewodniczącym Rady Państwa jest premier ChRL (obecnie Li Keqiang).

Premier wybierany jest przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli parlament, na wniosek przewodniczącego ChRL (obecnie Xi Jinping), pozostali członkowie są wybierani przez OZPL na wniosek premiera. Rada Państwa jest politycznie odpowiedzialna przed parlamentem, który może dokonywać zmian w jej składzie. Dymisja premiera chińskiego rządu nie oznacza dymisji całej Rady Państwa. Kadencja Rady Państwa upływa jednocześnie z kadencją OZPL. Członkowie Rady Państwa mogą pełnić swoje funkcje najwyżej przez dwie kadencje.

Rada Państwa, zgodnie z konstytucją, posiada absolutną kontrolę nad administracją państwową i samorządową. Przysługuje jej także inicjatywa ustawodawcza. Odpowiada za opracowywanie planów społeczno-ekonomicznych oraz budżetu. Ma prawo do wprowadzenia stanu wyjątkowego i odpowiada za prowadzenie chińskiej polityki zagranicznej, nie posiada jednak żadnych kompetencji w dziedzinie obronności. Liczbę ministrów w Radzie Państwa określa każdorazowo OZPL. (źródło: Wikipedia)]

Era Xi Jin Pinga 习近平时代, „Przywódcy Ludu” 人民领袖

i Komunistycznej Partii Chin (KPCh) 中国共产党

Chwała przodownikom pracy!

Wielki Hol Ludowy人民大会堂 na placu TianAnMen 天安门 w sercu Pekinu 北京 jest świadkiem zarówno corocznych obrad parlamentu i Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (Dwie Sesje), ale również innych znaczących dla kraju wydarzeń. Nie mogło być zatem inaczej w przypadku Krajowej Konferencji Wyróżnień dla Pracowników Modelowych i Przodowników Pracy 全国劳动模范和先进工作者表彰大会. Zgodnie z decyzją Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 中央委员会中国共产党 oraz Rady Państwa 国务院 w czasie tegorocznej konferencji, która odbyła się 24.11. wręczono dyplomy i odznaczenia wzorowym robotnikom i pracownikom zasługujacym na szczególne uznanie. Nagrody wręczał osobiście Sekretarz Generalny KPCh Xi Jin Ping习近平 wraz z premierem Li Ke Qiangiem 李克强 i innymi przedstawoicielami najwyższych władz partyjnych oraz państwowych. Przemawiając do zgromadzonych w Wielkim Holu Ludowym przewodniczący Xi Jin Pinga podkreślił, że robotnikom chińskim należne są i chwała, i szczęście, a robotnicy-przodownicy to elita, wzorce do naśladowania i bohaterowie narodowi. Chiny są państwem socjalistycznym, którego gospodarzem jest lud pracujący. Budując państwo socjalistyczne nowej ery, tworząc nową koncepcję rozwoju bazującego na wysokiej jakości społeczeństwo musi szukać oparcia w klasie robotniczej i w szerokich masach robotników. Wszyscy pracujący zaś muszą się jednoczyć wokół Komitetu Centralnego Partii, być wytrwałymi, odważnymi, niestrudzonymi podążając drogą wiodąca do zbudowania socjalistycznego państwa, nowoczesnego we wszystkich aspektach jego funkcjonowania.

HongKong 香港 – Makau 澳门 – Tajwan 台湾

XiangGang/HongKong 香港       

Carrie Lam Cheng Yuet-ngor林郑月娥, stojąca na czele administracji Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong 中国香港特别行政区香港 wygłosiła 25.11. br. doroczne przemówienie na forum Rady Legislacyjnej. Przemówienie opóźnione przez epidemię, a podsumowujące rok 2019. W tym roku uważnie wsłuchiwano się w słowa szefowej hongkońskiej administracji, bo wiadomym było, że oprócz podsumowań pojawią się w nim istotne informacje dotyczące zamierzeń na rok przyszły.    Carrie Lam zaznaczyła na wstępie, że HongKong przechodzi jak inne części państwa wielkie zmiany i staje wobec nieoczekiwanych wyzwań.  W 2019 roku Hong Kong był sceną zamieszek i protestów, które spowodowały duże starty ekonomiczne, silnie dotknęły ekonomię miasta. Cały rok 2020 to walka z Covid-19. Kolejny cios dla lokalnej ekonomii, tak przecież zależnej od ruchu turystycznego, biznesowego. Poważnie wzrosła w mieście stopa bezrobocia. Wiele sektorów hongkońskiej gospodarki znalazło się na skraju bankructwa. Dzięki wprowadzeniu prawa o ochronie bezpieczeństwa narodowego sytuacja w Hong Kongu wreszcie się stabilizuje, spokój potrzebny gospodarce został przywrócony. Ale do wyjścia na prostą przed Hong Kongiem droga daleka. W bieżącym roku gospodarka regionu skurczy się do poziomu – 6.1% w porównaniu z i tak złym gospodarczo rokiem 2019. Dzięki wysiłkowi mieszkańców Hong Kongu udało się zapanować nad rozwojem epidemii w mieście. A to daje również ogromne szanse na ozdrowienie gospodarki. Rząd centralny w pełni wspiera działania długofalowe mające na celu zwiększenie dobrobytu regionu, uzyskanie stabilizacji ekonomicznej Hong Kongu, poprawę jakości życia jego mieszkańców. Nastąpi dalsza integracja regionu z resztą kraju. Carrie Lam przedstawiła 7 sfer, w których będzie się ona realizowała:

 • Postępować będzie dalsza integracja w ramach projektu Wielkiej Zatoki (Greater Bay Area). Do końca roku powstanie grupa celowa (instytucji i organizacji), która będzie analizowała możliwości intensyfikacji tego procesu w różnych aspektach. Wypracuje ona zalecenia dotyczące ujednolicenia zarówno zasad gospodarczych, jak również podatkowych, kwestie nabywania mieszkań, swobody osiedlania się i działania bez granic i przeszkód, jako jeden organizm.
 • Nastąpi dalsza konsolidacja HongKongu jako centrum finansów międzynarodowych w połączeniu z ShenZhen i Szanghajem.
 • Umacniany będzie status metropolii jako międzynarodowego hubu w komunikacji lotniczej. Uruchomiony zostanie proces integracji pobliskich lotnisk w Makau 澳门, ZhuHai 珠海, ShenZhen 深圳 z Hong Kongiem, jako centrum tej struktury.
 • Rząd centralny zaaprobował koncepcję budowy wspólnego portu dla HongKongu i ShenZhen oraz międzynarodowego centrum innowacji naukowo-technologicznych pod hasłem „Jedna rzeka – dwa brzegi” (一河两岸).
 • Następować będzie dalsza integracja HongKongu i ShenZhen, które ostatecznie utworzą jedną aglomerację. Na terenie ShenZhen powstaną nowe osiedla mieszkaniowe dla mieszkańców sąsiadującego miasta
 • Wprowadzone zostaną kolejne regulacje mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności biznesowej przez firmy z Hong Kongu na terenie Chin kontynentalnych. W pierwszej kolejności stanie się tak w prowincji GuangDong 广东, gdzie firmy hongkońskie uzyskają szerszy dostęp do rynku i do wszystkich kanałów sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży internetowej.

Jednocześnie Carrie Lam zaznaczyła, że rząd centralny oczekuje od rządu lokalnego, iż ten będzie podejmować wszelkie niezbędne działania, aby zapobiegać wewnętrznym niepokojom, jak i zagranicznej ingerencji w wewnętrzne sprawy regionu. Stabilizacja i spokój – to niezbędne warunki rozwoju miasta. Wszyscy mieszkańcy miasta mają gwarancje władz centralnych otrzymania wyprodukowanej w kraju szczepionki antykoronawirusowej. Pani Lam zapewniła, że jej administracja będzie robiła wszystko, aby poprawić komunikację, wymianę danych i ich analiz między regionem, a władzami prowincji GuangDong i władzami centralnymi.

Wniosek: Hong Kong nie upadnie (ponieważ jest zbyt duży i ważny). Rząd centralny pomoże regionowi wyjść z aktualnych, poważnych problemów, ale coś za coś.

Tajwan 台湾

Nie napawają optymizmem napływające stąd dane gospodarcze. W III kwartale produkcja przemysłowa skurczyła się o – 4.56% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To kolejny kwartał spadków, choć tendencja spadkowa zdaje się wyhamowywać. Najbardziej poszkodowane są firmy przemysłowe produkujące maszyny i części samochodowe. Tajwańska gospodarka coraz bardziej zależy od przemysłu elektronicznego i nowych technologii, które w III kwartale zanotowały wzrost o 8.79% (r/r). Zapotrzebowanie na elektroniczne komponenty, obwody scalone, chipy, półprzewodniki, panele LCD, elektronikę komputerową było głównym motorem sektora. Pozostałe branże, w większości nastawione na eksport swoich produktów odczuwają skutki panującej pandemii w postaci spadku zamówień. Cała nadzieja w IV kwartale. Rośnie konsumpcja wewnętrzna, rośnie też, tradycyjnie przed końcem roku (święta na Zachodzie, Chiński Nowy Rok na Wschodzie) zainteresowanie zagranicznych klientów większymi ilościami towarów, dla zapewnienia ciągłości sprzedaży.

 

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 49/2020 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button