EkonomiaLogistykaMotoryzacjaPolitykaTechnologieWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (53/20), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Spis treści ukryj

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

W Europie, w Polsce Święta i koniec roku wedle kalendarza gregoriańskiego, a Chiny prą naprzód w swoim rytmie. Bo i święta tu przypadają kiedy indziej i zupełnie z innej okazji, a i czas biegnie zupełnie inaczej. Szybciej, choć Nowy Rok będzie później. Wedle naszej miary zacznie się 12 lutego i będzie trwać 15 dni. W przedostatnim tygodniu 2020 roku – jak zwykle w Chinach – działo się wiele.

Środki bezpieczeństwa dla inwestycji zagranicznych

Chiny – wzorem państw Unii Europejskiej, czy USA, przyjęły regulacje w zakresie inwestycji zagranicznych w strategicznych sektorach, które noszą tytuł angielski „Measures for the Security Review of Foreign Investment” (外商投资安全审查办法). Krajowa Komisja Rozwoju i Reform ChRL (NDRC) (国家发改委) oraz Ministerstwo Handlu (商务部) wspólnie wydały stosowne zarządzenie, które wejdzie w życie w ciągu 30 dni. Dotyczy ono oceny każdego zagranicznego projektu inwestycyjnego pod kątem jego bezpieczeństwa dla państwa i jego gospodarki, określa instytucje uprawnione do przeprowadzenia oceny, przybliża procedury i wyznacza czas ich trwania, określa instytucjonalny nadzór nad wdrażaniem stosownych postanowień i ustala kary za naruszenie tych postanowień. Zarządzenie obejmuje zagraniczne projekty inwestycyjne w sektorach okołowojskowych i powiązanych (pośrednio czy bezpośrednio), w dziedzinie wydobycia i przetwarzania surowców, energetyki, rolnictwa, inwestycje w obszarze Internetu, nowych technologii, usług finansowych, z uwzględnieniem nabywania pakietów kontrolnych akcji chińskich przedsiębiorstw. Agencje rządowe tłumaczą wprowadzenie tych przepisów koniecznością określenia jasnych zasad w chwili, gdy Chiny otwierają się coraz bardziej na inwestorów zagranicznych. Maja one zapobiec wątpliwym pod względem prawnym, nieuporządkowanym, nieuregulowanym przejęciom, lub przejęciom, które mogą generować zbyt wysokie ryzyko, tudzież grozić chaosem w jakimś obszarze gospodarki. Ruch ten nie ma nic wspólnego z protekcjonizmem, jest działaniem formalizującym procedury, które funkcjonowały już wcześniej w przypadku oceny inwestycji zagranicznych w Chinach w wybranych sektorach. Wprowadzenie nowych reguł budzi niepokój niektórych organizacji biznesowych, ale wydaje się, że są to obawy na wyrost. Jak wspomnieliśmy na początku: analogiczne przepisy dotyczące inwestycji zewnętrznych funkcjonują w wielu państwach świata, które uznają je za oczywistą formę zabezpieczenia interesów tych państw.

92 modelowe ośrodki innowacyjne

Rada Państwa ChRL postanowiła rozpocząć trzeci etap tworzenia 92 modelowych ośrodków innowacyjnych, które powstaną na terenie całych Chin. Ośrodki te, skupiające swoją aktywność na małych i średnich przedsiębiorstwach mają promować innowacyjność w zakresie przedsiębiorczości, zatrudnienia, łączenie działań firm z pracami uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych w danym regionie. Rada Państwa uznała, że to te średnie, małe, a nawet mikroprzedsiębiorstwa są największym źródłem innowacyjności w Chinach. A to znaczy, ze trzeba je wspierać i wzmacniać. Co ciekawe tworzenie nowego modelu rozwoju kraju rozpoczęto nie czekając na nowy plan pięcioletni, który zostanie uchwalony dopiero w marcu 2021.

Alibaba pod lupą

Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) nie będzie najlepiej wspominać końcówki roku 2020. Państwowa Administracja Nadzoru i Administracji Rynkowej (国家市场监督管理总局)  i Ministerstwo Handlu (商务部) wszczęły w minionym tygodniu postepowanie antymonopolistyczne przeciwko temu holdingowi. Ludowy Bank Chin (中国人民银行), Chińska Komisja Regulacyjna Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行业保险监督管理委员会), Chińska Komisja Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) oraz Państwowa Administracja Wymiany Zagranicznej (国家外汇管理局) rozpoczęły szeroko zakrojoną kontrolę w należącej do holdingu spółce Ant Technology Group Co., Ltd. (蚂蚁科技集团股份有限公司). Celem kontroli jest sprawdzenie, czy ustalenia z listopadowego porozumienia (opublikowanego po nieoczekiwanym wstrzymaniu premiery giełdowej, która pod względem wartości miała być największą premiera w historii świata) są wprowadzane przez spółkę w życie.

Może Cię zainteresować: IPO Ant Financial wstrzymane!

VUI-202012/01/D614G/ SARS-CoV-2/COVID-19

Pod nadzorem Narodowej Komisji Zdrowia (国家卫生委员会) oraz Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (中国疾病预防控制中心) prowadzona jest w całych Chinach akcja szczepień. Do tej pory poddano nim już ponad 1 mln osób (bez skutków ubocznych). Szczepienia prowadzono do tej pory w nagłych przypadkach – czyli, gdy wykryto jakieś lokalne źródło zakażeń, jak i pośród pracowników wszelkich służb medycznych. Jednak w związku z sezonem zimowym oraz zbliżającym się Chińskim Nowym Rokiem (od 12 lutego), który oznacza największą migrację ludności w skali globu postanowiono przyspieszyć działania i rozpocząć masowe szczepienia antycovidowe wśród przedstawicieli grup zawodowych największego ryzyka zakażenia: pracowników medycznych, policjantów, strażaków, celników, pracowników transportu i logistyki zwłaszcza mających kontakt z importowaną żywnością, sprzedawców i pracowników targowisk hurtowych i detalicznych, pracowników transportu publicznego (w tym taksówkarzy). Do 15 stycznia rozdystrybuowanych i wykorzystanych zostanie 50 mln dawek, zaś do 5 lutego kolejne 50 mln szczepionek. Zgodnie z założeniami do początku Chińskiego Nowego Roku zostanie zaszczepionych 100 mln osób. Podczas szczepień wykorzystywane są wyłącznie specyfiki opracowane przez chińskie firmy:

  • Sinopharm Biotechnology Group Co., Ltd. (中国生物技术集团公司)
  • BeiJing/Pekin Sinovac Biotech Co., Ltd. (北京科兴生物制品有限公司).

Obecne szczepienia są traktowane jako III etap eksperymentu klinicznego, który ma za zadanie wykazać skuteczność terapii przy jednoczesnym znikomym odsetku reakcji niepożądanych. Władze deklarują, że przed przeprowadzeniem „masowych szczepień” konieczne jest uzyskanie pewności co do jej skuteczności przy znikomym ryzyku. Chiny nie zamierzają brać udziału w globalnym wyścigu o pierwszeństwo na rynku. Nie musza tego robić, ponieważ tradycyjne metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób, m.in. dzięki odpowiedzialności społeczeństwa zdają egzamin. Tymczasem do testów fazy III zakwalifikowana została szczepionka firmy CanSino Biologics Inc. (康希諾生物股份公司), która jest podawana wyłącznie służbom wojskowym.

Nowe przepisy dotyczące kontroli produktów biologicznych

Decyzją Państwowej Administracji Nadzoru i Administracji Rynkowej (国家市场监督管理总局) od 1 marca 2021 roku będą obowiązywały w Chinach nowe przepisy dotyczące kontroli produktów biologicznych (w tym szczepionek  antycovidowych) przed importem i sprzedażą. Przepisy nakładają na organy prowincjonalne regulujące sprzedaż leków, szczepionek i innych produktów biologicznych stosowanych w medycynie obowiązek dokładnego ich zbadania przed dopuszczeniem do obrotu. Administracja zapowiada zaostrzone kontrole w tym zakresie. Istotną kwestia jest fakt, że atestacja medykamentów przez prowincjonalne organy ma być prowadzona bez względu na posiadane przez producenta, czy dystrybutora certyfikaty dopuszczające dany produkt do obrotu, a wydany przez odpowiednie władze centralne. Cel takiego zabiegu: podwójne zabezpieczenie.

Nowa mutacja wirusa Chinom niestraszna (?)

Chiny zamknęły połączenia lotnicze z Wielka Brytanią dopiero dwa dni po tym, jak taką decyzję podjęły państwa europejskie w wyniku odkrycia na Wyspach nowej mutacji koronawirusa (VUI-202012/01/D614G). Z jednej strony umożliwiono maksymalnie dużej liczbie Chińczyków powrót do domu przed Chińskim Nowym Rokiem, z drugiej zaś w Chinach nieustannie obowiązują proste zasady poruszania się samolotami pasażerskimi. Każdy pasażer przed wejściem na pokład musi przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, nie starszy niż 72 godziny, a po wyjściu z samolotu poddawany jest testowi ponownie.

Zalecenia Rady ds Zdrowia przed Chińskim Nowym Rokiem

Chiński Nowy Rok zaczyna się 12 lutego. To jeszcze sporo czasu, ale Krajowa Rada ds. Zdrowia wraz z Chińskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (中国疾病预防控制中心) już teraz wydają stosowne zalecenia. To konieczne biorąc pod uwagę fakt, że Nowy Rok w Chinach oznacza przemieszczanie się 400-500 mln ludzi podróżujących do rodzinnych stron. Celem zaleceń jest zapobieżenie ponownej fali zakażeń. A wydaje się je, ponieważ w Chinach już nieco zapomniano o epidemii. Generalnie nie zaleca się podróżowania w czasie tych świąt, zwłaszcza osobom w podeszłym wieku, z przewlekłymi chorobami, a również kobietom w ciąży. Zalecane jest noszenie maseczek, mycie rak, zachowywanie dystansu, dezynfekowanie pomieszczeń, jak i otwartych przestrzeni wspólnych. Firmy, instytucje i inne organizacje nie powinny organizować imprez noworocznych większych niż na 50 osób, w spotkaniach rodzinnych może brać udział nie więcej niż 10 osób. Każda osoba z typowymi objawami charakterystycznymi dla Covid-19 jak gorączka, suchy kaszel, trudności z oddychaniem jest zobligowana, by natychmiast zgłaszać się do lekarza, który określi stan jej zdrowia. Co istotne: mamy do czynienia wyłącznie z zaleceniami. Będzie to ciekawe doświadczenie społeczne.

Foto: Dzieci w koleje do testów Dalian (GuanChan)

 

Ekonomia 经济学

Wsparcie finansowe dla firm zagranicznych w Chinach

Niewiele miejsca w światowych serwisach zajmuje informacja, iż wsparciem finansowym dla firm objęte są w Chinach również przedsiębiorstwa zagraniczne, które w równy sposób odczuwają skutki epiemii, jak podmioty lokalne. O fakcie tym przypomina najnowsze oświadczenie Ministerstwa Handlu (商务部) oraz

Chińskiej Komisji Regulacyjnej Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会) Zagraniczne firmy mogą ubiegać się o specjalne, bardzo preferencyjne kredyty. Ludowy Bank Chin – bank centralny – (中国人民银行) przeznaczył na ten cel 1.5 bln RMB/ ~229 mld US$/ ~841.85 mld PLN. Ponadto Export-Import Bank of China (中国进出口银行) deklaruje zagranicznym firmom wsparcie w kwocie 570 mld RMB/ ~87.03 mld US$/ ~320 mld PLN.

Auta elektryczne XPeng wjeżdżają do Europy

Po Tesli ShangHai (特斯拉上海), Shanghai Automotive Group Co., Ltd. (SAIC) (上海汽车集团股份有限公司), BYD Auto Co., Ltd.  (比亞迪股份有限公司) i Geely Holding (吉利控股集团有限公司) kolejny chiński producent samochodów elektrycznych wchodzi na rynek europejski. To XiaoPeng Auto (小鹏汽车). W minionym tygodniu firma ta dostarczyła pierwszą setkę swoich samochodów odbiorcy w Norwegii. Model XPeng G3 kosztuje ok. 41,000 US$/ ~268,550 RMB/ ~150,711 PLN.

DongFeng Motor wchodzi w segment premium

Tymczasem na chińskim rynku motoryzacyjnym kolejny producent samochodów elektrycznych włącza się do wyścigu do serc i portfeli klientów w segmencie premium. DongFeng Motor (东风汽车集团), bo o tym producencie mowa, zapowiedział, iż uruchamia zapisy na swój pierwszy model tej klasy. Orientacyjna cena: 400,000 RMB/ ~61,063 US$/ ~224,476 PLN. To oznacza, że auto „nie łapie się” na subsydia państwowe obejmujące producentów samochodów elektrycznych w cenie poniżej 300,000 RMB/ ~45,800 US$/ ~168,345 PLN. Spółka DongFeng miałaby więc bardzo trudne zadanie, by stawić czoła konkurentom takim, jak chociażby szanghajska Tesla, czy, BYD, SAIC, lub BeiJing Automobile Group i wielu innych, którzy specjalnie obniżyli swoje ceny, aby otrzymać wsparcie rządowe. Być może jednak DongFeng ma swoją własną, unikalną koncepcje modelu biznesowego, który da ich autu przewagi więcej warte niż te 100 tysięcy juanów. To w Chinach możliwe. A dla DongFeng konieczne, jeśli zgodnie z zapowiedziami zarządu spółki pierwsze auta premium ich produkcji zjadą z taśm montażowych już w trzecim kwartale 2021.

OZE już bez wsparcia

Sektor „zielonej energii” w Chinach został uznany za dojrzały. Państwowa Administracja Energetyczna Chin (国家能源局) poinformowała, że rynek projektów budowy i zarządzania elektrowniami wiatrowymi i słonecznymi w ostatnich kilku latach tak się rozwinął, iż już nie potrzebuje żadnych dotacji, ani innych form wsparcia finansowego ze strony państwa. Sektor ten może rozwijać się dalej w pełni samodzielnie, w oparciu o czysty rachunek ekonomiczny. Państwo zainicjowało i wsparło rozwój branży, teraz czas na samodzielność.

Zintegrowana baza energetyczna dla Chin Północnych

Tymczasem Energy China, czyli China Energy Engineering Group (中国能源建设集团有限公司) podpisała umowę z rządem miasta Erdos 厄尔多斯 w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej 内蒙古自治区 na budowę zintegrowanej bazy energetycznej. Wartość inwestycji to 23.8 mld RMB/ ~3.64 mld US$/ ~13.356 mld PLN. W ramach tego projektu powstanie elektrownia wiatrowa o mocy 1 GW i elektrownia słoneczna o mocy 5 GW. Obie te elektrownie zostaną spięte z nowa elektrownią węglową o mocy 8 GW, Paliwo dla tej elektrowni pozyskiwane będzie ze złóż węgla w Mongolii Wewnętrznej. W kolejnej pięciolatce Erdos ma być zapleczem energii elektrycznej dla północno – środkowych Chin.

[Red. Ostatnimi czasy mam okazję czytać wiele komentarzy, w których wytyka mi się „bolszewicką retorykę” oraz „zaślepienie Chinami”. Pokornie przyjmuje do wiadomości. Jednocześnie zwracam uwagę osobom o znacznie większych potencjałach intelektualnych, do których kierowane są treści publikowane na stronie chiny24.com, iż przykład powyższy idealnie wpisuje się w sytuację polską. Jeśli ktoś kiedyś naprawdę przejmie się Górnym Śląskiem, powinien przeprowadzić dokładnie taką samą „akcję”, która nie morduje gwałtownie kopalni, a która pozwala zobaczyć, że na kopalni świat się jednak nie kończy, że można się stopniowo przekwalifikować, pracować, cieszyć się życiem, takie tam. Chińczycy Ludowi z Pekinu naprawdę mają na uwadze reakcje społeczne na poszczególne swoje decyzje. To ich różni od polityków, którzy 4-letni mandat biorą na zasadzie „raz kozie śmierć”….]

Regulacje zakupów grupowych i usług online

Państwowa Administracja Nadzoru i Administracji Rynkowej (国家市场监督管理总局) oraz Ministerstwo Handlu (商务部) zorganizowały wspólnie spotkanie w sprawie wytycznych administracyjnych dotyczących regulacji zakupów grupowych i usług online. Oprócz przedstawicieli wspomnianych agend rządowych wzięli w nim udział szefowie sześciu chińskich gigantów internetowych: Alibaba, Tencent, JD.com, MeiTuan, PinDuoDuo oraz DiDi. W czasie tej narady organy władzy państwowej przedstawiły dziewięć wymagań jakim muszą sprostać firmy działające komercyjnie w chińskiej sieci. Dotyczą one regulacji związanych m.in. z grupowymi zakupami, cenami, praktykami monopolistycznymi, ograniczeniami w konkurencyjności oraz ochrony danych osobowych klientów. Firmy łamiące zalecenia zostaną poddane nadzorowi i ścisłej kontroli, która prowadzić będą obie agendy rządowe. Przedstawiciele władz zapowiedzieli, iż szczegółowe regulacje „dziewięciu wymagań” zostaną opublikowane w najbliższym czasie. To kolejny, wyraźny sygnał, iż nastąpił koniec swobodnego, nieuporządkowanego rozwoju handlu internetowego, któremu państwo przyglądało się z dystansu, w który państwo nie ingerowało. Czas na standaryzacje oraz regulacje. Kto się nie dostosuje, wypadnie z rynku.

Port w Ningbo odnotował rekordowe przeładunki

W 2020 roku port Zhoushan w Ningbo pobił swój własny rekord. W minionych 12 miesiącach przeładowano tu 28 milionów TEU, czyli odpowiedników 20-stopowych kontenerów. Ningbo jest jednym z 3 portów na świecie z takim wynikiem.

Technologie 技术

HuaWei światowym liderem 5G

Jak poinformował koncern HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司) spółka podpisała już 91 kontraktów na budowę sieci telekomunikacyjnej 5G w wielu państwach świata. Część z tych kontraktów jest już realizowanych. Pod koniec III kwartału firma HuaWei posiadała 32,8% udziału na globalnym rynku 5G. Drugi po chińskim koncernie światowy gracz Ericsson, pozyskał 30.7% światowego rynku 5G. Koncern zakomunikował jednocześnie, że administracja Stanów Zjednoczonych ostatecznie wyraziła zgodę na kontynuowanie dostaw elektronicznych komponentów (procesorów, półprzewdoników, itp.) dla Huawei przez dziesięciu producentów korzystających z amerykańskich technologii, lub amerykańskich maszyn, czy komponentów (m.in. Samsung, Intel, MediaTek, Qualcomm i Sony czy Howe Technology).

Decyzja ta nie zatrzyma firmy HuaWei w dążeniu do uzyskania pełnej niezależności od tych dostawców. Jak udowodnił to prezydent Trump, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. To słaba przesłanka dla budowania strategii liczonej w dziesiątkach lat.

Linia kolejowa Fuzhou – Pingtan otwarta

Po 7 latach budowy uruchomiono połączenie kolei super szybkich pomiędzy Fuzhou (stolica prowincji Fujian), a Pingtan, wyspą chińska leżącą najbliżej wybrzeży Tajwanu. To potencjalny przyczółek dla połaczenia kolejowego kontynentu z Tajwanem.

Nauka – Edukacja 教育 科学

Long March 8, rakieta wielokrotnego użytku

Odnotowujemy kolejny sukces naukowo-technologiczny w badaniach kosmosu realizowanych przez Państwo Środka. 21 grudnia wystrzelono z powodzeniem nowy rodzaj rakiety nośnej o nazwie Long March 8 (长征八号). Rakieta ta mierzy 50.3 metry długości, jej początkowa masa to 356 ton, a jest zdolna wynieść w przestrzeń kosmiczną od 3 do 4.5 ton ładunku. To pierwsza chińska rakieta wielokrotnego użytku. Stanowi niezbędny element programu budowy wielomodułowej stacji orbitalnej, której konstrukcja zacznie się w tym roku (2021). Projekt ten wymaga wielu startów rakiet, w niedługim odstępie czasu pomiędzy kolejnymi „kursami”. Użycie rakiety, którą w dużej części można wykorzystać wielokrotnie w oczywisty sposób obniża koszty całego projektu. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę startów dokonywanych z chińskich kosmodromów, wprowadzenie rakiet wielokrotnego użytku pozwoli efektywniej wykorzystać budżety na chińskie badania przestrzeni kosmicznej.

Ujednolicenie tekstów podręczników w całym kraju

Ministerstwo Edukacji  (教育部) zapowiedziało kontynuowanie działań mających na celu ujednolicenie tekstów podręczników dla uniwersytetów, szkół średnich i podstawowych w zakresie historii kraju, języka chińskiego oraz nauczania zasad moralnych i podstaw prawa (w oparciu o zasady ideologiczne i polityczne). Podręczniki w tych zakresach zostaną zunifikowane w całym kraju do końca 2025 roku. W Obecnie taka unifikacja ma miejsce tylko w 22 chińskich prowincjach i miastach wydzielonych. Przy tej okazji Ministerstwo Edukacji poinformowało, że nauka języka chińskiego została do tej pory wprowadzona do państwowych systemów edukacji 70 krajów świata.

 

Finanse 财政 – Banki 银行 – Kapitał 资本

Giełdy

Mimo zdecydowanych działań organów nadzorujących rynek finansowy w zakresie sprzedaży internetowej i mimo dużych dziennych wahań tydzień miniony giełdy zakończyły na plusie. Najlepiej radziła sobie giełda ShenZhen (SZSE), najsłabiej ta w Hong Kongu. Zyskali posiadacze akcji firm z sektora metali nieżelaznych, górnictwa, hutnictwa i sprzętu energetycznego. Straty natomiast ponieśli właściciele akcji spółek przetwórstwa rolniczego i handlowych. W najbliższym okresie spodziewane są spore wahania kursów, ale w krótkiej, czy średniej perspektywie raczej z korzyścią dla inwestorów.

Alibaba pod lupą, konkurenci schodzą regulatorom z oczu

Informacje z rynków finansowych zdominowała oficjalna wiadomość (o której już nieoficjalnie donoszono wcześniej), że korporacja Alibaba 阿里巴巴 objęta zostaje postepowaniem antymonopolowym. Jest to kolejny krok władz na drodze do regulacji i porządkowania rynku finansowego. Efekty pośrednie kontroli bywają zaskakujące. Oto na przykład platformy płatności mobilnych takie jak Alipay (支付宝), należącej do Ant Group (继蚂蚁集团之后) będącej spółką córką Alibaby (阿里巴巴), WeChat Pay (微信支付), należącej do koncernu TenCent (腾讯), Baidu DuXiaoMan (百度度小满), JD Finance (京东金融), Tencent LiCaiTong (腾讯理财通), Ping An’s Lufax (平安陆金所) i innych przestały z dnia na dzień przyjmować depozyty terminowe. Platformy oferowały z reguły depozyty 3 letnie (oprocentowanie 4.125%) i 5 letnie (4.875%) na warunkach korzystniejszych niż proponowały to banki. Co więcej depozyty te można było wycofać w dowolnym momencie, bez opłat operacyjnych, czy kar umownych. Depozyty też nie były wielkie, bowiem minimalne kwoty depozytów zaczynały się od 2,000 RMB/ ~305.7 US$/ ~1,130 PLN.

Bank centralny przyjrzy się rynkowi obligacji

Ludowy Bank Chin (中国人民银行) przygląda się sytuacji na rynku obligacji. Z początkiem 2021 roku zapowiada działania pod hasłem „zero tolerancji dla wszelkich naruszeń reguł tego rynku”. Kolejny sygnał, ze państwo zamierza ingerować w rynek finansowy, tam, gdzie pojawiają się liczne nieprawidłowości.

Chińska ekonomia w roku 2021

Jak rozwój sytuacji gospodarczej w Chinach w roku 2021 widzą jej obserwatorzy i uczestnicy?

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (25.12.2020)

Zmiany % w okresie  21.11.-25.12.2020

RMB najsilniejszy do US$ od 29 miesięcy.

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 25.12.2020}

Chiny – Świat / Inicjatywa Pasa i Szlaku.中国 世界, “一带一路

Łódzka Strefa Ekonomiczna lepsza niż chińskie

Po raz pierwszy natrafiłem na informację, iż Polska wyprzedza Chiny. Otóż w tegorocznym rankingu „Global Free Zones of the Year 2020” przygotowanym przez serwis fDiintelligence.com (fDi) z prestiżowej grupy „Financial Times” wśród najlepszych stref ekonomicznych świata na trzecim miejscu znalazła się… Łódzka Strefa Ekonomiczna. Pierwsza chińska strefa uwzględniona w rankingu uplasowała się dopiero na miejscu czwartym. To ShangHai WaiGaoQiao Free Trade Zone (上海外高桥保税区). W ranking znalazło się ogółem 61 najbardziej obiecujących specjalnych stref ekonomicznych świata.

China National Chemical Engineering buduje we Lwowie

Bez większego rozgłosu przeszła informacja, iż China National Chemical Engineering Group Corp. (中国化工集团有限公司) wygrała przetarg na budowę instalacji do przetwarzania węgla na benzynę, alkohol metylowy oraz eter dimetylu. Wartość kontraktu to 3.25 mld EUR/ ~25.93 mld RMB/ ~14.66 mld PLN. Projekt finansowany jest przez Qatar Gulf Petroleum a będzie realizowany we… Lwowie na Ukrainie. Instalacje maja powstać i rozpocząć produkcję w ciągu 32 miesięcy. I tak stopniowo Chiny zwiększają swoja obecność za naszą wschodnią granicą. Unia zapomniała o Ukrainie, Chiny nie. Moskwa zdaje się nie niepokoić kolejnymi inwestycjami Chin na Ukrainie.

Ponowne otwarcie połączenia kolejowego Istambuł – Xian

Ponad 4500 pociągów towarowych z Chin do Europy

Aktywność dyplomatyczna Przewodniczącego Xi w 2020

Na marginesie 顺便提一下

Jack Ma i rok 2020

Jack Ma 马云, najbogatszy Chińczyk mieszkających w ChRL, założyciel i główny udziałowiec Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司), a co za tym idzie także wielu spółek powiązanych z holdingiem, nie zaliczy roku 2020 do udanych. Punktem zwrotnym w dotychczasowej karierze Jacka Ma było nieoczekiwane wstrzymanie giełdowej premiery należącej do grupy Alibaba spółki Ant Technology Group Co., Ltd.  (蚂蚁科技集团股份有限公司). Na wiele miesięcy przed wejściem tej spółki na giełdę zapowiadano, ze będzie to „największe IPO w historii”, spółka miała już pierwszego dnia ściągnąć z rynku kapitał o wartości ponad 32 miliardów dolarów i… I nic. Nie było premiery, nie wiadomo, czy dojdzie do niej w ogóle. Spółka przechodzi kolejne kontrole, zarząd zapraszany jest przez różne agendy rządowe i instytucje nadzorujące rynki finansowe na rozmowy wyjaśniające, firma musi przeprowadzić kilka istotnych zmian strukturalnych i statutowych. Jack Ma sam wywołał „wojnę” – pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ – pozwalając sobie podczas oficjalnego spotkania w październiku 2020 r. na krytykę obecnych tam przedstawicieli najwyższych władz organów regulujących rynki finansowe Chin, a także samych regulacji, które uznał za przestarzale, nieadekwatne do aktualnej, zmieniającej się wraz z technologiami rzeczywistości. Jego stwierdzenie, iż „nie można regulować przyszłości wczorajszymi środkami” dało początek całej serii niefortunnych zdarzeń. Czas upływa, wszystko wskazuje na to, że Jack Ma pogodził się z sytuacją. Wykonuje polecenia organów kontrolujących jego spółki. Zupełnie też „przypadkowo” przedostała się do mediów jego deklaracja, że w każdej chwili kiedy państwo będzie tego potrzebować, jest gotów “oddać” mu każdą ze spółek ze swojego holdingu. Nawet, gdyby w efekcie tego transferu cały holding stałby się firmą państwową.

Godny podziwu stosunek do wyższości państwa nad interesem prywatnym, w którym można (jeśli kto chce) odnaleźć echo myśli konfucjańskiej o nadrzędności interesu wspólnego nad indywidualnym.

Nie ma żadnej informacji, że oferta Jacka Ma spotkała się z jakąkolwiek reakcją ze strony władz.

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 53/2020 www.chiny24.com

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button