Wiadomości

Chiny: Umiędzynarodowienie yuana – są plusy dodatnie i plusy ujemne

Ekonomiści HSBC opublikowali dziś zaktualizowany raport poświęcony internacjonalizacji juana (RMB), którego pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2010 roku ("The rise of the redback"). Autorzy najnowszego wydania argumentują, że szybkie tempo internacjonalizacji yuana zaskoczyło świat. Ich zdaniem RMB jest na dobrej drodze, by stać się trzecią najważniejszą walutą rozliczeniową na świecie do 2015 roku(z opublikowanych niedawno danych SWIFT wynika, że yuan wyprzedził rubla, zajmując 13. miejsce wśród najczęściej wykorzystywanych walut rozliczeniowych), a w ciągu 5 lat może stać się walutą w pełni wymienialną.

Niecałe 2,5 roku temu, podczas gdy Stany Zjednoczone realizowały politykę ilościowego łagodzenia, a świat martwił się przyszłością dolara, napisaliśmy o starcie internacjonalizacji chińskiej waluty, Renminbi (RMB). Od tamtej pory idea ta nie tylko wystartowała, ale wręcz wystrzeliła. Chiński yuan stał się prawdopodobnie najszybciej rozwijającą się walutą na świecie.

Już dziś widzimy, jak rozwój Chin kompletnie zmienił światową gospodarkę. W obliczu ulegania przez zachodnie gospodarki osłabieniu wywołanemu zadłużeniem, utrzymujący się progres gospodarczy ChRL wpłynął zdecydowanie na poprawę perspektyw w innych częściach świata: zarówno na rynkach bezpośrednio sąsiadujących z Państwem Środka, jak i w przypadku wielu wiodących producentów surowców, którzy zostali wciągnięci w wir chińskiego rozwoju. Siła przyciągania Chin nie jest ograniczona do czysto gospodarczego postępu. Dzięki umacnianiu pozycji RMB, światowy system finansowy również ulega radykalnym przekształceniom.

Będzie to miało daleko idący wpływ zarówno na Chiny, jak i na cały świat. Dziś ponad 10 tys. instytucji finansowych przeprowadza operacje w RMB, w porównaniu z 900 w czerwcu 2011 roku. Obroty RMB poza granicami Chin (offshore), nieistniejące 3 lata temu, osiągają obecnie poziom prawie 900 mld RMB (143 mld USD). Udział rozliczeń w RMB w chińskim eksporcie i imporcie wzrósł niemal trzykrotnie, do prawie 12%, w ciągu 3 lat.

 Wzrost widoczny jest wszędzie – od rynku walutowego i rynku obligacji, przez powstanie nowych ośrodków handlu RMB poza granicami Chin, takich jak Singapur, Tajwan czy Londyn, po licencjonowane programy inwestycji na rynku akcji czy zagraniczne inwestycje bezpośrednie w RMB. Przepływy te zachodzą w obu kierunkach – do i z Chin – za pośrednictwem rosnącej liczby połączeń finansowych tworzonych przez Pekin.

Niniejszy raport analizuje czynniki zwiększające międzynarodowe wykorzystanie RMB oraz wpływ, jaki oczekiwane reformy finansowe będą prowadziły do pełnej wymienialności tej waluty w ciągu 5 lat, co stanie się kamieniem milowym przekształcania RMB w prawdziwie globalną walutę, a ostatecznie przyczyni się do uzyskania przez RMB statusu waluty rezerwowej jako alternatywy dla USD. Raport ten jest podstawową lekturą dla wszystkich inwestorów oraz osób prowadzących biznes z Chinami, handlujących z tym krajem, zarządzającym ryzykiem kursowym RMB lub wykorzystujących tę walutę w inwestowaniu.

Od wymiany handlowej do inwestycji

W 2009 roku, dostrzegając szanse związane ze zmieniającym się układem sił na światowej arenie po globalnym kryzysie finansowym, Pekin uruchomił pilotażowy program, aby sprawdzić apetyt na wykorzystanie RMB w handlu międzynarodowym. Odpowiedź sektora prywatnego była natychmiastowa, wyrażona w popycie na rozliczanie faktur w RMB, szczególnie na rynkach wschodzących. Przepływy handlowe między Chinami kontynentalnymi a innymi rynkami wschodzącymi stanowią obecnie ponad 60% całkowitej wymiany handlowej Państwa Środka i będą prawdopodobnie rosły znacznie szybciej niż przepływy między Chinami a światem rozwiniętym. Podtrzymujemy naszą prognozę, że do 2015 roku jedna trzecia chińskiej wymiany handlowej będzie rozliczana w RMB, sprawiając, że yuan stanie się jedną z trzech najważniejszych globalnych walut rozliczeniowych pod względem obrotów. Wzrosły również transgraniczne przepływy kapitałowe w RMB. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w RMB wzrosły w 2012 roku prawie trzykrotnie, podczas gdy wychodzące inwestycje w RMB wzrosły o 50%, sugerując, że międzynarodowa akceptacja tej waluty wykracza poza obszar rozliczeń handlowych, rozszerzając się na obszar inwestycji.

Rynek zagraniczny (offshore market)

Rynek zagraniczny RMB, zainaugurowany w 2010 roku, doświadczył 2,5-krotnego wzrostu płynności między rokiem 2010 a 2012 i nadal dynamicznie rośnie. Wraz z wprowadzeniem szerokiej gamy produktów w RMB, ma to istotne konsekwencje dla uczestników rynku z potrzebami z zakresu zabezpieczeń (hedging), finansowania i inwestycji. Na przykład międzynarodowe firmy, takie jak BP, Tesco czy Volkswagen mają już dostęp do tej waluty poprzez dynamicznie rozwijający się rynek obligacji dim sum w Hongkongu. Hongkong stał się zagranicznym centrum obrotu yuanem. Pojawiają się również nowe centra – ostatnio zostało zaakceptowane powstanie banków clearingowych dokonujących rozliczeń w RMB na Tajwanie i Singapurze, docierają również sygnały, że wkrótce dołączy do nich także Wielka Brytania. Wszystkie te czynniki wzmocnią dalszą internacjonalizację RMB, oddając gospodarczą moc Chin i rosnące znaczenie „czerwonej waluty”.

Okno możliwości dla pełnej wymienialności

Mimo szybkiego postępu i w porównaniu z ogromnym znaczeniem Chin na świecie, chińska waluta nadal nie jest reprezentowana w globalnej wymianie handlowej i na rynkach kapitałowych na adekwatną skalę. Uzyskanie pozycji waluty międzynarodowej wymaga pełnej wymienialności. Będzie to wprowadzane stopniowo, decydenci z Pekinu są teraz bardziej niż kiedykolwiek przekonani, że proces ten wymaga przyspieszenia. Nierównowaga w chińskiej wymianie handlowej została skorygowana, a kurs RMB jest znacznie bliższy poziomowi równowagi. Istnieją dowody na to, że liberalizacja stóp procentowych i inne reformy finansowe nabierają rozpędu. Będzie to sprzyjało otworzeniu rachunku kapitałowego przez dalsze zwiększanie puli dopuszczalnych inwestycji kapitałowych dokonywanych przez zagraniczne instytucje w ramach systemu QFII (ang. Qualified Foreign Institutional Investor) oraz QDII (and. Qualified Domestic Institutional Investor) i zniesienie restrykcji dotyczących indywidualnych transgranicznych przepływów kapitałowych w nadchodzących latach.

Uważamy, że w połączeniu z istniejącymi wolnymi przepływami zewnętrznych i wewnętrznych inwestycji bezpośrednich, kroki te sprawią, że RMB stanie się walutą w pełni wymienialną w perspektywie 5 lat. Niektóre ograniczenia zostaną utrzymane, niemniej jednak pełna wymienialność będzie miała ogromny wpływ na Chiny i świat.

Najpierw uporządkowanie krajowego rynku finansowego w Chinach

Chiny muszą rozwinąć dostępne, głębokie i szerokie krajowe finansowe rynki kapitałowe. To warunek konieczny dla pełnej wymienialności. Mimo, że krajowy rynek akcji w Chinach jest trzecim największym na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, istnieją problemy i nieprawidłowości, które trzeba naprawić. Guo Shuging, regulator rynku papierów wartościowych, prowadzi szereg reform, które powinny przynieść znaczne efekty. Rynek obligacji nadal jest niedorozwinięty w porównaniu z rynkiem akcji i dynamicznym rozwojem gospodarczym tego kraju. Niemniej jednak, paląca potrzeba finansowania projektów infrastrukturalnych lokalnych realizowanych przez samorządy, prawdopodobnie przyczyni się do rozwoju rynku obligacji w nadchodzących latach. Co ważniejsze, Pekin musi stworzyć instytucjonalne i regulacyjne ramy działania, które umożliwią poprawę efektywności rynku i kontroli nad ryzykami finansowymi. W skrócie, Chiny muszą uporządkować krajowy rynek finansowy zanim w pełni otworzą swój rachunek kapitałowy.

Źródło: HSBC Bank Polska S.A.

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button