GospodarkaPolitykaWiadomości

Chiny: V Plenum, nowe rozdanie

Chiny: Bez większego echa w Polsce 29 października zakończyło obrady V Plenum KPCH poświęcone zatwierdzeniu kierunków 13 planu pięcioletniego (2016-2020) – wyznaczając strategiczne kierunki rozwoju Chin. Warto przyjrzeć się priorytetom II największej gospodarki świata, bo z tej listy wyczytac można znacznie więcej niż wydawać by się mogło. Ot choćby z faktu, że dalsza walka z korupcją zajmuje na tej liście dopiero miejsce 10.

Najważniejsze postanowienia to:

1. Zlikwidowanie regulacji dotyczących posiadania tylko jednego dziecka i zastąpienie ich regulacjami pozwalającymi każdemu małżeństwu mieć dwójkę dzieci.

2. Przyjęcie średniej wzrostu PKB dla utrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego w ciągu następnych 5 lat.

3. Dalsza poprawa warunków życia na wsi oraz eliminacja sfer biedy, w tym poprawa funkcjonowania sektora socjalnego na wsi i innych mniej rozwiniętych rejonach, a szczególnie w zakresie opieki dla kobiet, dzieci i osób starszych zamieszkujących takie rejony państwa.

4. Zintensyfikowanie popularyzacji szkół średnich, zawodowych i technicznych: między innymi eliminacja wszelkich opłat w szkołach średnich.

5. Rozciągnięcie ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego na wszystkie osoby starsze w Chinach.

6. Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie ochrony środowiska szczególnie w zakresie ochrony powietrza, wody i gleb.

7. Dalsze pogłębienie reform systemu opieki zdrowotnej. Celem jest zbudowanie powszechnego systemu opieki zdrowotnej oraz nowoczesnego systemu zarządzania szpitalami na obszarach miejskich oraz wiejskich.

8. Stworzenie bardziej efektywnych narzędzi stymulujących i wspierających inicjatywy przedsiębiorcze oraz innowacyjne, w tym większe wsparcie lokalnych rządów dla inicjatyw typu start-up, wzmocnienie wsparcia dla techników i inżynierów w ich innowacyjnych pracach szczególnie w nowych sektorach gospodarki.

9. Znaczne zmniejszenie interwencji rządowych organów w proces tworzenia cen w tym deregulacja większości cen na główne produkty.

10. Dalsza walka z korupcją.

11. Kontynuacja tzw. „nowej normalnej” chińskiej polityki gospodarczej.

12. Kontynuacja dalszego otwarcia gospodarki na szczeblach prowincji, powiatów i prefektur miejskich: ułatwienia w działaniach w strefach wolnego handle (Szanghaj, Kanton, Tianjin, Fujian). Stopniowe otwarcie dalszych sektorów usług dla zagranicznych inwestorów: finanse, turystyka, opieka zdrowotna. Podjęcie działań celem zmniejszenia różnic w rozwoju miedzy regionami czy prowincjami. Ograniczenie do niezbędnego minimum listy sektorów niedostępnych dla inwestorów zagranicznych

13. Poprawa jakości i efektywności rozwoju gospodarczego celem bardziej zrównoważonego rozwoju państwa z efektywnym wykorzystaniem środków i zasobów. Przyjęcie własnego modelu rozwoju gospodarczego i rozwiązywanie jego problemów z postawieniem nacisku na model gospodarczy oparty o innowacyjność i konsumpcję.

14. Zwiększenie współpracy międzynarodowej – handlowej – gospodarczej – z grupami krajów takimi jak Unia Europejska i w oparciu o takie projekty jak nowy Szlak Jedwabny, czy „Jeden Pas, Jeden Szlak”.

15. Zwiększenie roli rynku w decyzjach dotyczących kursów wymiany walut, czy rynków finansowych (giełd).

梁老爷志同

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button