ABC ImportuWiadomości

Import z Chin: Co to jest EORI?

            Numer EORI (Economic Operators' Registration and Identification) jest częścią budowanego przez Unię Europejską systemu e-customs, czyli bezpapierowej obsługi podmiotów gospodarczych przez Służby Celne państw członkowskich. EORI jest nadawane jednorazowo dla danej firmy; nie trzeba go odnawiać, natomiast prawo nakłada na podmioty obowiązek informowania organów o każdej zmianie dotyczącej firmy (np. zmiana adresu siedziby). Jeżeli przykładowa firma będzie miała oddziały posługujące się różnymi numerami NIP, każdy z oddziału musi uzyskać osobny numer EORI.

Jak wygląda EORI

            Każde państwo miało dowolność w tworzeniu wymagań oraz postaci numeru. Np. w Niemczech numerem EORI jest po prostu numer tamtejszego NIP-u. Natomiast w Polsce numer EORI (z definicji 17-sto pozycyjny) firmy krajowej ma postać PL+NIP+ ostatnie 5 cyfr REGON-u (w większości przypadków będzie to 5 zer). Natomiast podmioty zagraniczne otrzymują EORI w postaci kodu oddziału celnego, który nadał dany numer + numer kolejny + duża litera „Z” (od słowa zagraniczny). Należy wspomnieć, że coraz więcej firm spoza UE (szczególnie zza naszej wschodniej granicy) posiada numer EORI ze względu na obowiązek używania go przez głównego zobowiązanego w operacji tranzytu (również TIR).

Kto musi go mieć, a kto nie

            Obowiązek posiadania numeru EORI jest nałożony na każdą firmę, która jest stroną w postępowaniu celnym; może to być importer, exporter, główny zobowiązany w procedurze tranzytu lub przedstawiciel w sprawach celnych (np. agencja celna). Uzyskanie numeru powinno nastąpić przed pierwszą operacją celną, gdyż zgłoszenie pozbawione EORI (lub z EORI, które nie występuje w bazie) nie przejdzie poprawnie walidacji systemowej i nie istnieje możliwość, aby w jakikolwiek sposób obejść to obostrzenie.

            Numeru EORI nie posiadają osoby fizyczne, które podlegają operacjom celnym (miejsce przewidziane na numer EORI jest zastępowane zwrotem „Natural person”, który zapewnia poprawną walidację zgłoszenia celnego). Numer EORI nie jest także wymagany na potrzeby sprawozdawczości Intrastat.

Jak uzyskać numer EORI

            Aby otrzymać numer, należy zgłosić się polskiego oddziału celnego z wypełnioną deklaracją PGK dla podmiotu krajowego lub PGZ dla osoby spoza UE oraz oryginałami dokumentów rejestrowych firmy (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON). Warto zrobić ksero tych dokumentów, aby celnicy mogli je zatrzymać.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 05.06.2009 zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych, właściwym do złożenia tego formularza, w przypadku podmiotów krajowych, jest organ terytorialnie właściwy ze względy na siedzibę przedsiębiorcy lub organ celny w miejscu, w którym pojawiła się potrzeba użycia numeru EORI. W przypadku podmiotu spoza UE: właściwym jest oddział celny w miejscu potrzeby użycia numeru. Przedsiębiorcy mający siedzibę w innym państwie członkowskim, muszą uzyskać numer EORI w macierzystym kraju.

            Ważne jest podanie poprawnego adresu e-mail w deklaracji, ponieważ potwierdzenie nadania numeru, generowanie jest jedynie w formie listu elektronicznego. Nadany numer jest teoretycznie widziany w systemie od razu, a zgłoszenia celne zawierające ten numer będą walidowane poprawnie.

            Należy wspomnieć, że ewentualne zmiany zarejestrowanych danych, składa się na tym samym formularzu, zaznaczając jedynie, że jest to zmiana danych.

            Sprawdzić poprawność numeru EORI można na dwóch stronach: http://www.e-clo.pl/eori-subpage/index.jsp (baza polskiego ministerstwa finansów) oraz http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=pl  (strona Komisji Europejskiej).

 

Krzysztof Kmiecikowski, com-pass.pl

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button