Wiadomości

Konfucjusz powiedział, “nie pytaj komu bije dzwon”

Jest niepisanym prawem leżącego w prowincji Shandong miasta Qufu, że żaden budynek nie może być wyższy od górującej nad jego dachami 25-metrowej Świątyni Konfucjusza. W miejscowości znajduje się wiele świętych miejsc konfucjanizmu, a samo miasto jest kolebką tej tradycyjnej chińskiej religii.Tymczasem trzy kilometry od Świątyni, w wiosce Yuzhuang, ma niedługo ruszyć budowa mierzącego 42 metry wysokości kościoła protestanckiego, która już teraz spowodowała w Qufu niemałe zamieszanie.

Projekt został skrytykowany przez internautów, a 10 konfucjańskich naukowców nawołuje do zaprzestania budowy lub przynajmniej do zmiany koncepcji architektonicznej, wysokości budynku albo jego odległości od Świątyni.

Qufu jest powszechnie uważane przez konfucjanistów za święte miasto, takie jak Jerozolima czy Mekka dla chrześcijan i wyznawców islamu. Naukowcy obawiają się, że budowa kościoła stanie się zarzewiem konfliktu między podzieloną pod względem wyznaniowym społecznością Qufu, gdzie mieszkają protestanci, buddyści, muzułmanie i wyznawcy Shin Men.

Ich obawa może być jednak nieuzasadniona, ponieważ ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców wykazała, że o budowie kościoła mało kto w mieście słyszał. “Spytajcie na wsi”, radzili ankietowani.

Poza sezonem Qufu spowija marazm. Mieszkańcy zostali wychowani w pogardzie dla dóbr doczesnych, więc miasto skutecznie opiera się postępowi.

Południowe dzielnice Qufu zdają się jednak iść w ślady innych chińskich miast, które przetrwawszy najgorszą fazę kryzysu i szybko lecząc gospodarcze i finansowe rany, przebojem wkraczają na drogę postępu. To właśnie w tej części miasta ma powstać nowy kościół protestancki, który mieścił się poprzednio w podobnym do garażu samochodowego baraku, a który od dawna skupia kilkutysięczną społeczność protestancką.

“Protestantyzm dominuje w najbardziej rozwiniętych regionach Chin i Stanów Zjednoczonych”, argumentuje Liu, niepełnosprawny wolontariusz, który nawrócił się na chrześcijaństwo po poważnym wypadku.

Protestantyzm został rozpropagowany w Qufu przez amerykańskich misjonarzy w pierwszej połowie XX wieku. Pierwszy kościół postawiono tu w 1919 roku.

Zdania co do targającego miastem konfliktu religijnego są podzielone. Niektórzy mieszkańcy uważają, że konfucjanizm nie jest religią, więc o żadnym konflikcie nie może być mowy, ale konfucjańscy naukowcy, którzy rozpoczęli zbieranie podpisów przeciw budowie kościoła, zdają się mieć inne zdanie na ten temat.

Konfucjusz żył mniej więcej w tym samym czasie, co Sokrates. Uczniowie spisali jego nauki w dziele zatytułowanym “Dialogi konfucjańskie”. Konfucjanizmu skupia się przede wszystkim na dążeniu do doskonałości i z czasem rozrósł się do skomplikowanego i rozległego systemu filozoficzno-religijnego, który miał przemożny wpływ na formowanie się współczesnych Chin.

Źródło: The Global Times, opracował: m.p.

….

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button