Import Z ChinWiadomości

Konwencja SOLAS: Importerze i eksporterze, jaka jest Twoja waga?

 

Nowe przepisy dotyczące przewozów kontenerowych – czyli konwencja SOLAS dotycząca transportu kontenerów – to z jednej strony większe bezpieczeństwo żeglugi, a z drugiej wzrost kosztów transportu i opóźnienia w realizacji kontraktów. Oto, co czeka branżę w drugiej połowie 2016 roku.

Nowa regulacja dotycząca przewozów drogą morską, która wchodzi w życie 1 lipca br., wprowadza obowiązek weryfikacji wagi kontenerów przeznaczonych do transportu przed załadowaniem ich na statek. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi, jednak eksperci ostrzegają przed opóźnieniami dostaw i znacznymi podwyżkami kosztów frachtu.

Kontrola wagi kontenerów ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na morzu. Częste wypadki wynikające z ich niedoważenia lub przeładowania, takie jak spadek kontenerów w trakcie transportu, uszkodzenia towaru, zatonięcia statków czy śmierć członków załogi uświadomiły branży morskiej wagę problemu. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła więc odpowiednie zmiany do Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), wprowadzając obligatoryjną weryfikację wagi każdego kontenera eksportowego przed załadunkiem na statek. Od 1 lipca br. nadawca ma obowiązek sprawdzić masę brutto kontenera i wystawić odpowiedni dokument w formie elektronicznej lub tradycyjnej, w którym zadeklaruje jej wielkość przewoźnikowi morskiemu oraz terminalowi. Ważenie kontenera ma zostać przeprowadzone według jednej z dwóch metod, przy użyciu skali skalibrowanej i certyfikowanej przez prawo kraju, w którym dokonuje się załadunku. Co istotne, kontener, którego masa nie została zweryfikowana przez załadowcę, nie zostanie przyjęty do transportu. Szczegółowy opis całego procesu przedstawiony został na infografice dostępnej pod adresem http://www.joc.com/sites/default/files/JOC-containerWeight-Infographic-1215-v7.jpg .

Wprowadzone regulacje przyniosą korzyści w zakresie bezpieczeństwa, niemniej w praktyce oznaczają znaczny wzrost kosztów transportu na najważniejszych morskich szlakach handlowych oraz opóźnienia w obsłudze portowej. Także polskie przedsiębiorstwa obawiają się skutków obowiązkowej weryfikacji wagi kontenerów, związanych z dodatkowymi opłatami za ważenie, przechowywanie towaru oraz z wydłużonym czasem dostaw.

 

Autor: Marcin Małaszuk – współtwórca aplikacji Mlog, która wspiera działy logistyki w zarządzaniu i analizie frachtów morskich.

Adres: http://mlog.com.pl

E-mail: kontakt@mlog.com.pl

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button