Wiadomości

LPKKC rozpoczęła swoje obrady w Pekinie

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (chin.upr.: 中国人民政治协商会议) rozpoczęła dzisiaj swoją coroczną sesję plenarną w Pekinie pod przewodnictwem Jia Qinglina.

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin (LPKKC) formalnie nie jest konstytucyjnym organem władzy, jednak jako instytucja doradcza pełni istotną rolę w systemie politycznym państwa.

LPKKC została utworzona we wrześniu 1949 i po proklamacji ChRL pełniła rolę parlamentu, natomiast jej Wspólny Program odgrywał rolę tymczasowej konstytucji. Po utworzeniu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w 1954 LPKKCh stała się ciałem doradczym.

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin odgrywa rolę “frontu jedności narodowej”. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin, 8 partii demokratycznych, działacze bezpartyjni oraz pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych i mniejszości etnicznych.

Rola Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin w chińskim systemie politycznym polega na doradzaniu organom państwa oraz opiniowaniu i krytyce ich poczynań, czuwaniu nad przestrzeganiem prawa i polityki państwa, propagowaniu nowych idei, a także współpracy ze środowiskami intelektualistów oraz mniejszości etnicznych i wyznaniowych. LPKKCh nie posiada natomiast kompetencji prawotwórczych i decyzyjnych.

Specyficzny charakter LPKKCh powoduje, że coroczne obrady tego ciała skupiają na sobie uwagę światowych mediów i zagranicznych obserwatorów, dla których dyskusje i konkluzje Konferencji są znakami świadczącymi o głównych nurtach myśli w kręgach partyjnych i rządowych. Ponieważ LPKKCh jest ciałem doradczym, to jego zalecenia są realizowane przez chiński rząd. LPKKCh nakreśla też główne kierunki polityki społecznej kraju. Obecne obrady mają szczególne znaczenie ponieważ poprzedzają przyszłotygodniową sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

Bloomberg News, które uzyskały pełną kopię przemówienia Jia Qinglina poinformowały, że przewodniczący LPKKC podkreślał potrzebę stworzenia bardziej naukowych i dalekosiężnych narzędzi kontroli rozwoju makro ekonomicznego Chin przy jednoczesnym nadzorze stabilności cen oraz zapewnieniu możliwości zatrudnienia wszystkim zdolnym do pracy.

Oficjalny organ Komunistycznej Partii Chin, “Dziennik Ludowy” zwrócił się z apelem do 2000 delegatów LPKKC, aby poświęcili swoją uwagę problemowi stabilizacji socjalnej i promocji harmonii społecznej. Apel ten ma swoje źródła w rosnących w Chinach napięciach społecznych powodowanych nowymi dla tego kraju problemami, jak na przykład rosnące gwałtownie ceny żywności, brak rąk do pracy z jednej strony, bezrobocie wśród młodzieży z drugiej strony, zanieczyszczenie środowiska, roszczenia płacowe, korupcja urzędników i dziesiątki innych.

L.S.Źródło: CRI, Bloomberg News, Xinhua, New York Times, People’s Daily

….

Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button