Wiadomości

Nielegalne użytkowanie gruntów w ChRL

PEKIN – Według oficjalnych danych, w 2010 roku odnotowano w Chinach ponad 53000 przypadków nielegalnego wykorzystania ziemi. Na olbrzymiej ilości gruntów, w tym gruntów przeznaczonych pod uprawę, wielkie firmy budują luksusowe posiadłości i pola golfowe.Łącznie wykorzystano do tych celów 27,866 hektarów ziemi, około 1,1% więcej, niż w roku 2009. Ponad 10,933 hektarów tej ziemi było przeznaczonych pod uprawę.

W zeszłym roku udało się odzyskać 2,867 hektarów nielegalnie użytkowanych gruntów. Ukarano 2,582 osób, z czego 239 zostało skazanych prawomocnym wyrokiem, oraz nałożono łącznie ponad 2,5 miliarda yuanów grzywien.

W 2000 roku wdrożono projekt satelitarnego monitorowania gruntów, który obejmuje teraz 2,895 miast, gdzie regularnie sprawdza się, czy ziemia jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

W kwietniu 2008 roku firma Beijing Hongfenghu Ecological Garden Co. Ltd. była w posiadaniu 65 hektarów pól golfowych, które zostały wybudowane nielegalnie. Ziemię odzyskano w grudniu 2010.

Od grudnia 2009 do września 2010 firmy Three Gorges Hongming Tourism i Real Estate Development Company, z siedzibami w Yichang w prowincji Hubei, nielegalnie wybudowały pola golfowe, wille i inne tego typu budynki na 42 hektarach ziemi uprawnej. Ziemię odzyskano po interwencji władz.

Nielegalne użytkowanie ziemi jest w Chinach zjawiskiem masowym, a tego typu przykłady można mnożyć w nieskończoność. Duża część nielegalnie użytkujących grunty firm to przedsiębiorstwa państwowe, na które nakłada się milionowe kary.

‘”System satelitarny pozwoli w najbliższej przyszłości na szybsze i sprawniejsze wykrywanie podobnych przypadków nielegalnego wykorzystania gruntów”, twierdzi Li Jianqin, pracownik Ministerstwa Gruntów i Zasobów Naturalnych.


Źródło: China Daily, opracował: m.p.

….

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button