TechnologieWiadomości

Novum! Nowoczesna analiza stawek frachtu z Mlog

Trudna sytuacja na rynku przewozów morskich trwa. W warunkach stale zmieniających się stawek frachtowych, eksporterzy i importerzy coraz częściej poszukują nowoczesnych narzędzi, które skutecznie wspierają proces zarządzania transportem towarów drogą morską. Odpowiedzią na ich potrzeby jest aplikacja Mlog.

Transport morski, dominując w strukturze międzynarodowej wymiany handlowej, pozostaje jednocześnie pod ogromnym wpływem światowej sytuacji gospodarczej. Popyt na takie usługi jest silnie uzależniony od globalnej koniunktury, która w ostatnich latach znacznie się pogorszyła. Ogólnoświatowy kryzys wpłynął szczególnie negatywnie na przewozy kontenerowe, pogłębiając istniejącą już wcześniej dysproporcję między podażą a popytem. Utrzymująca się w branży nadwyżka potencjału przewozowego, której towarzyszą niskie ceny ropy naftowej i spowolnienie gospodarcze w Chinach sprzyjają niezwykle dynamicznym zmianom stawek frachtowych. Dziś podstawowym warunkiem konkurencyjności jest dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o rynku, a taki zapewniają tylko specjalistyczne rozwiązania informatyczne.

Problemy tradycyjnej analizy rynku
Eksporterzy i importerzy, działając w szybko zmieniającym się otoczeniu, stają przed koniecznością nieustannej analizy rentowności kontraktów. Wybierając tradycyjne podejście, poświęcają wiele czasu i środków na pozyskanie szczegółowych danych o interesujących ich firmach spedycyjnych. Proces gromadzenia informacji opiera się w tym przypadku na wewnętrznych danych historycznych, odpowiedziach mailowych i telefonicznych od dostawców, itp. W wyniku żmudnych i czasochłonnych poszukiwań przedsiębiorca uzyskuje dość okrojoną statystykę, dotyczącą fragmentu rynku transportowego. Nie mając dostępu do danych zewnętrznych, nie jest w stanie właściwie ocenić oferowanych mu stawek, śledzić trendów i zmian poziomu cen. Dodatkowo, po dokonaniu zakupu usługi, załadowca musi na bieżąco sprawdzać status wszystkich swoich kontenerów, samodzielnie poszukując informacji o każdym z nich lub opierając się na raportach spedytorów. Tradycyjne podejście utrudnia skuteczne zarządzanie organizacją i efektywną eksploatację dostępnych w danym okresie zasobów. Rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznej aplikacji do analizy frachtów morskich, która udostępnia najbardziej aktualne informacje na temat poziomu cen, czasu transportu i jakości usług w jednym miejscu. Taką aplikacją jest właśnie Mlog (http://mlog.com.pl).

Nowoczesna analiza rynku z Mlog
Mlog to odpowiedź na wielokrotnie podkreślany brak zaawansowanych narzędzi informatycznych, kompleksowo wspierających zarządzanie procesami logistycznymi. Rozumiejąc problemy eksporterów i importerów, zespół Mlog wprowadził innowacyjne rozwiązanie służące automatyzacji pozyskiwania ofert spedycyjnych, analizie i kontroli cen frachtu morskiego, czasu przewozu, wypłynięć, wpłynięć i odprawy kontenerów.

Aplikacja składa się z trzech modułów, wspomagających prawie 90% podstawowych zadań wykonywanych przez departamenty logistyki.

Pierwszy z nich, “Oferty”, pozwala analizować i porównywać warunki cenowe proponowane przez dostawców usług logistycznych oraz zapewnia informację o aktualnym poziomie stawek na rynku. Indeksy cenowe w Mlog są tworzone przez użytkowników aplikacji, czyli importerów i eksporterów, którzy dzielą się informacjami o swoich transportach. Zaawansowane filtry pozwalają zawęzić poszukiwania do interesujących firmę kryteriów, w wyniku czego otrzymujemy tabelę zawierającą najważniejsze informacje o spedytorze, armatorze, okresie ważności stawki oraz porównanie indywidualnej oferty z poziomem cen rynkowych. Dane te można łatwo zapisać w postaci raportu, a także, po przejściu do modułu “Analiza” zaprezentować w formie wykresu. W tym widoku, oprócz średniej stawki dla danej trasy, użytkownik zobaczy stawkę najniższą, najwyższą, medianę oraz stawki poszczególnych dostawców na tym samym wykresie. Dostęp do wszystkich kluczowych informacji o stawkach w jednym miejscu ułatwia wybór dostawcy usług oraz obranie właściwej strategii negocjacyjnej i zakupowej.

Trzeci moduł aplikacji, czyli “Śledzenie kontenerów”, pozwala kontrolować i oznaczać wypłynięcia, wpłynięcia i odprawy kontenerów, a także porównywać oferowany transit time z rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić, który z dostawców usług logistycznych proponuje najkorzystniejszy serwis, co się dzieje z konkretnym kontenerem, jak zmienia się czas transportu w zależności od dostawcy i sezonu. Kompleksowa wiedza o łańcuchu dostaw to szybsza analiza, pełna kontrola nad przesyłkami i łatwiejsze planowanie kolejnych transportów.

Nowe technologie kluczem do sukcesu
Aplikacja Mlog automatyzuje i upraszcza czasochłonne czynności wykonywane do tej pory manualnie, budując przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. W ciągu kilku sekund, za jednym kliknięciem, załadowcy mogą porównać otrzymane oferty usług frachtu morskiego, dowiadują się kto w danym momencie pracuje, jakie są aktualne stawki cenowe i co się dzieje w branży. Informacje te udostępniono w formie przejrzystych i logicznie skonstruowanych tabel, które w łatwy sposób można pobrać i zapisać jako raport. Stawki są automatycznie przeliczane i podawane w jednej, wybranej przez użytkownika walucie. W aplikacji zgromadzono wszystkie niezbędne dane, z których może korzystać wiele osób, w każdym miejscu i czasie, bez względu na ewentualne zmiany na stanowisku pracownika obsługującego proces. Zastosowanie Mlog zwiększa szybkość reakcji przedsiębiorcy, oszczędza jego czas i środki, a dodatkowo wprowadza cenną przejrzystość w tej szybko zmieniającej się branży.

Mlog jako jedyny na świecie oferuje użytkownikom możliwość analizy i interpretacji tak dużej ilości danych o zmiennym i różnorodnym charakterze, gromadzonych przez wiele podmiotów działających na rynku frachtów morskich. Automatyzuje i upraszcza czynności, dostarcza kompleksowej wiedzy i pozwala wybrać najkorzystniejszą ofertę spedycyjną. Mlog to wszystko, czego potrzebuje przedsiębiorca, by sprawnie przewieźć swój towar wykorzystując fracht morski.

 

Autor: Marcin Małaszuk – współtwórca aplikacji Mlog, która wspiera działy logistyki w zarządzaniu i analizie frachtów morskich.

Adres: http://mlog.com.pl

E-mail: kontakt@mlog.com.pl

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button